Omraam Mikhael Aivanhov – Galvanoplastia spirituala trebuie raspandita

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV
Galvanoplastia spirituală trebuie răspândită

Conferinţa din 29.09.1984

Lectura meditaţiei zilei

Stă scris în Evanghelii că: Într-o zi lui Iisus i se făcuse foame şi, zărind un smochin care nu avea decât frunze, fiind lipsit de fructe, deoarece nu era vremea smochinelor, enervat, el îl blestemă, iar smochinul s-a uscat. Dacă interpretăm, această anecdotă, cuvânt cu cuvânt ne putem întreba dacă Iisus era, cu adevărat, bun şi drept. Trebuie să înţelegem că smochinul nu reprezintă aici, cu adevărat un arbore, ci fiinţa omenească. Pentru fiinţa omenească nu există anotimp, oricând trebuie să fie în stare să dea fructe, adică gânduri şi sentimente luminoase, căci Domnul poate coborî oricând, El nu aşteaptă vreun anotimp, nu se anunţă dinainte; iar acest arbore, care este omul, trebuie să aibă fructe, altminteri spiritul îl va părăsi, iar această părăsire va fi un blestem, omul se va usca, îşi va pierde viaţa, forţele, de aceea va trebui să muncească, pentru a produce mereu fructe în intelectul său, în inima sa, în sufletul şi spiritul său.

Cum ştiţi deja, dragii mei, eu nu aleg niciodată meditaţia zilei, “alţii” o fac în locul meu şi, uneori, sunt mirat să văd această pagină, cu conţinut straniu, despre smochin. Dacă ne gândim acum cine era Iisus, ce măreţie avea, ce nobleţe avea, sfătuind să ne iubim duşmanii, ne uimim cum s-a enervat în faţa unui, arbore, deoarece nu avea fructe, blestemându-l chiar. Eu nu cred aceasta. Cum a apărut scris acest lucru, este cu adevărat extraordinar! El, care nu blestema niciodată, ci binecuvânta numai, din contra, înseamnă că nu s-a putut stăpâni! Deci, atunci când nu ne stăpânim, nu putem comanda spiritelor să asculte.
Vedeţi, dar, câte lucruri sunt simbolice în Evanghelii care trebuie descifrate, iar eu v-am prezentat pasaje, care nu au fost explicate niciodată de două mii de ani, lucruri, în aparenţă, de necrezut, lipsite de sens. Ca de exemplu atunci când spune: “…Este mai uşor să treacă o camilă prin urechea acului, decât să intre un bogat în Împăraţia Domnului”, când această poartă este imensă! Nimeni nu a interpretat acest lucru, de două mii de ani; la fel în cazul celor cinci fecioare nechibzuite şi al celor cinci fecioare înţelepte care, neavând ulei, nu au fost primite! Ei, ce crud este, deoarece lumina se găsea jos, în sală… La fel şi cu ispravnicul necredincios, Iisus luându-i apărarea şi condamnându-l în acelaşi timp. Acestea au fost toate explicate, şi apar pline de sens, de profunzime şi de adevăr.
Acum, cum nu era vremea fructelor, cum se putea cere unui copac să aibă fructe?

Ciudat, nu-i aşa… Este vorba despre om şi mai ales despre tribunalul lor (Sanedrin = tribunal al vechilor evrei la Ierusalim), care nu a mai dat fructe şi s-a uscat; am mai explicat acest lucru în trecut. Vedeţi, dar, că fiinţa omenească este pregătită să dea fructe, nu contează când, în ce anotimp, prin gândurile, sentimentele, faptele sale. Fiindcă tot timpul ea gândeşte, simte, acţionează. Deci, dacă acţionează negativ, gândeşte lucruri urâte, simte altele dezgustătoare, atunci Cerul, Spiritul Universal, nu va mai veni alături de ea şi astfel se va usca. Totul este explicat în Învăţământul nostru, în detaliu, toate gândurile, sentimentele, faptele, tot ceea ce facem, atitudinea, comportamentul. Dar oamenii, în ciuda erudiţiei lor, a diplomelor şi cunoştinţelor, nu s-au informat asupra acestor lucruri, cu adevărat, adică cum să trăiască, cum să gândească, să mănânce, să iubească, să facă copii, ei hrănindu-se cu orice, trăind oricum, iar bolile, inconvenientele apar din cauza neştiinţei şi modului lor de viaţă, de comportament, de gândire.
V-am mai dat exemplul a două persoane care au telefonat uneia dintre doctoriţele noastre (avem mulţi doctori în fraternitate!) şi au întrebat-o de ce bărbatul, ruda lor, este pe moarte, bolnav la pat; doctoriţa i-a întrebat unde au fost, ce au mâncat…, iar ele i-au spus că au fost la un chiolhan, s-au îndopat cu toţii, mai ales bărbatul, mâncând lucruri grase, sărate…, minunându-se apoi de ce omul a căzut la pat! Este surprinzător câţi oameni sunt aşa pe pământ!… Da, milioane, care nu ştiu de ce sunt bolnavi…
Să luăm acum problema smochinului. Mă voi opri, puţin, asupra unui subiect situat printre cele mai importante din lume, deşi voi cunoasteţi destule asupra lui: galvanoplastia spirituală. Mai putem adăuga câte ceva. În lumea întreagă doctorii scriu cărţi, fac conferinţe asupra aducaţiei prenatale a copiilor, e formidabil! Unii au studiat, chiar, naşterea sub apă. Când am vizitat America, existau persoane care se ocupau cu acest lucru, mi-au arătat un album cu poze, privind naşterea. Am citit, chiar, undeva, că o poloneză lucra cu imaginaţia sa, înaintea naşterii copilului, concentrându-se mult timp şi imaginându-şi mersul copilului, vorbele sale. Şi, ceea ce este extraordinar este faptul că un copil de 7 luni a început să meargă, să vorbească, chiar, ca unul de 5 ani. Pe mine nu m-au uimit aceste lucruri, dar veţi vedea, puţin mai târziu, ce concluzii am tras.
Ce lucruri sunt cerute, mai mult, în toate ţările? Să ai calităţi, forţe, puteri, bogăţii, talente, genii, tot ceea ce înseamnă succes, victorie, depăşirea altora, împlinirea dorinţelor, a plăcerilor, pasiunilor, etc. Dovada: sunt atâţia oameni pe pământ care au puteri, inteligenţă, mijloace tehnice, industriale, intelectuale, politice, este formidabil! Cum se face că, în ciuda acestor posibilităţi, talente, puteri, ei bine, Epoca de Aur, Împărăţia Domnului, nu se realizează încă. Priviţi Jocurile Olimpice, câţi oameni capabili nu s-au antrenat să alerge, să ridice, să înoate, câştigând medalii de aur! Nu e nici o îndoială, toţi lucrează pentru a avea capacităţi, posibilităţi, forţe. Veţi vedea acum cât de departe sunt ei de obţinerea altor calităţi din domeniul bunătăţii, al generozităţii, dezinteresului, al laturii spirituale, divine; nu, nimeni nu lucrează asupra acestor lucruri, fiindcă toţi se gândesc că vor muri de foame atunci. Dar dacă vei fi violent, teribil, puternic, sfărâmându-i pe alţii, vei potoli plăcerile. Iată cum judecă lumea întreagă şi iată de ce astăzi aşa se prezintă lucrurile, deoarece s-a pus accentul pe forţă. Priviţi-i pe oamenii de ştiinţă, la ce lucrează ei? V-am vorbit de atâtea ori cum s-au găsit mijloacele distructive, gaze, prafuri, atomi, cum să domini, să stăpâneşti, să ajungi în frunte, să-i aservesţi pe alţii să devii cel mai puternic. De ce această mentalitate s-a dezvoltat atât de mult? De ce toţi savanţii, toţi gânditorii şi filozofii i-au sfătuit pe oameni în această direcţie?
Aşa am văzut acum şi în America, toţi părinţii, chiar şi educatorii şi profesorii, încearcă să inoculeze micuţilor tot felul de lucruri periculoase, de neconceput, pentru vârsta lor, dansuri, recitări… şi astfel copiii devin anormali, viaţa li se ratează, deoarece aceste lucruri nu corespund cu evoluţia, cu funcţiile, cu adevărata educaţie. Dar, pentru a-şi împlini poftele, pentru a arăta că, totuşi, copiii lor sunt unici în lume, ei îi supun la lucruri care le paralizează creierul, care devine astfel incapabil. Am văzut şi eu în Bulgaria, în liceu, perfecţiunea însemna nota zece. Iar eu mă aflam pe la jumătate, de abia treceam clasa… Cum se face că, cei care erau primii la şcoală, au sfârşit a fi ultimii în viaţă? Este o dovadă că ajungem să anihilăm anumite capacităţi interioare, subconştiente, le paralizăm. Deci, nu trebuie să-i forţăm pe copii pentru studiu, acest lucru vine mai târziu. Vă sfătuiesc să nu îi imitaţi pe ceilalţi.
Şi acum, priviţi, femeile însărcinate ce îşi doresc, oare? Oh, să fie un muzician deosebit, să fie un mare scriitor, atlet, dansator… Ei bine, este minunat, dar de ce nu se doreşte niciodată ca cel născut să fie un slujitor al Domnului, un binefăcător al omenirii. Nimeni nu a observat acest lucru, nu s-a gândit la el.
Cum v-am mai spus-o deja, oamenii de ştiinţă când au suprimat partea ezoterică, iniţiatică s-au cea morală, spirituală, ei au suprimat latura mistică şi nu au prevăzut cum natura era construită în atelierele Domnului, cum Inteligenţa Cosmică a construit fiinţa omenească, deci numai ştiinţa conta şi iată la ce situaţie s-a ajuns acum, dupa câteva secole. Ştiinţa va anihila lumea întreagă prin mijloacele sale fiindcă, cum latura enigmatică, spirituală, nu este aici, pentru a frâna, pentru sfătui, pentru a împiedica, ruina, ei bine, drumul distrugerii, al masacrului, al celui de al treilea război, este deschis. Ei nu au prevăzut rolul pe care îl juca latura spirituală, ei au suprimat-o. Există ţări unde s-a suprimat complet şi nu ştiu cum vor sfârşi acestea, într-o zi, fără spiritualitate, deoarece, înăuntrul nostru, este spiritualitatea, acest element care ne sfătuieşte, ne previne şi ne ghidează.
De aceea, în Învăţământul Fraternităţii accentuăm această latură, o întărim, fiindcă fără ea suntem pierduţi. Ce se întâmplă? Toată lumea este fericită, încântată, toţi progresează atunci. În timp ce în lume ceilalţi sunt nefericiţi, trişti, plini de priviri de ură şi ostilitate, de ce oare? Noi toţi suntem fraţi şi surori, avem acelaşi Tată, aceeaşi Mamă, dar se cultivă peste tot această mentalitate a urii, ne luptăm unii contra altora, de ce această mentalitate trebuie să existe la nesfârşit? Ea este cultivată peste tot, în toate ţările, chiar şi în şcoli. Oamenii s-au degradat astfel, dar alţii găsesc acest lucru extrem de inteligent, de formidabil, de puternic. Iată cum oamenii abrutizaţi judecă şi clasează lucrurile, iar pământul rămâne murdar şi dezgustător, din cauza acestei uri hrănite la nesfârşit.
Vă amintiţi, acum 42 de ani, când am făcut prima conferinţă despre galvanosplastie, în chimie, se vorbeşte despre anod, despre catod, despre soluţia unde se dizolvă metalele şi despre pila electrică. Iar curentul trece de la anod la catod, dizolvă particulele metalice şi astfel apar depunerile, sunt lucruri cunoscute, dar de ce nimeni nu a făcut o asemănare a acestor lucruri în cazul femeilor însărcinate. Atunci am explicat unde este anodul, unde este catodul, unde este soluţia, adică sângele, unde se află multe metale şi pila, adică viaţa care circulă, care vine din univers şi este aspirată. Iar mama îşi pune în cap aceste idei, aceste dorinţe, aceste gânduri, în aur, adică lucruri neoxidabile, care nu ruginesc şi astfel particulele merg spre copil care se transformă în aur sau în plumb. Iată procesul galvanoplastiei spirituale. La Lion, acum 42 de ani, doctorii, oamenii de ştiinţă, au râs, au glumit, şi-au bătut joc de acest lucru. Acum, după atâta timp, întrega lume lucrează asupra acestui lucru.
Din nou eu îi voi corecta, deşi nu am mijloacele şi aparatele lor. Şi pot să vadă, să asculte, zgomotele şi mişcările fătului, al copilului care se formează şi descoperă astfel multe lucruri: copilul îşi iubeşte mama, îi recunoaşte vocea, totul se înregistrează. Dar, există un lucru pe care nu îl cunosc, nu îl spun. Când am frunzărit cărţile lor, am înţeles că ei nu se află în miezul problemei. Ce se întâmplă? Ei nu ştiu că mama furnizează materia şi de asemenea gândurile, sentimentele, dar materia este cea mai importantă, ea formează copilul.
Să ne imaginăm, acum, că prin felul de a mânca de a bea, de a se distra, mama depune o materie impură, groasă, friabilă sau oxidabilă, iar copilul apare cu sistemul său osos atât de fragil, cel muscular atât de deformat, nedevenind niciodată Miss Univers! Deci mama trebuie să formeze toate aceste sisteme, în timp ce latura psihică, subtilă, este schimbătoare. Putem să-l educăm pe copil puţin, dar corpul fizic, sistemul osos, nu i-l putem schimba, orice ar face, aceasta ramânând neschimbată întreaga viaţă.
Acest lucru nu este explicat în lucrările medicale. Vă daţi seama acum de importanţa educării mamei, aici în Fraternitate, dar pentru ca micuţul să devină o divinitate, o frumuseţe, un slujbaş al Domnului, un binefăcător al omenirii, nu un criminal, un handicapat, un asasin sau un monstru. Adesea numai monştrii se nasc peste tot, fiindcă mamele nu au fost instruite: toţi ajung în închisori, în spitale, din cauza acestei lipse de inteligenţă, de cunoaştere spirituală. Iar omenirea întreagă crede că, descoperind tot felul de tehnici noi, acestea vor contribui la salvarea ei, dar nu este adevărat! Aceste lucruri nu îmbunătăţesc latura morală, ci numai cea intelectuală, tehnică. Eu nu neg importanţa calculatorului, dar astăzi, în domeniul psihic, moral, ne aflăm într-o criză profundă.
Trebuie să înţelegem că latura tehnică nu poate să-i amelioreze pe oameni, trebuie o altă mentalitate, alte metode, un alt Învăţământ. Aceste metode se găsesc la noi, în Învăţământul nostru. Dorim tot timpul să dăm sfaturi, să oferim mijloace, dar niciodată pentru ameliorarea copilului, nu; trebuie să fim mai rapizi ca alţii, mai capabili şi astfel devenim răufăcători cu toţii, asasini, numai aceste lucruri le vedem acum, ne găsim o altă alegere…
Vă spun, deci, dragii mei, cu sinceritate, că toate invenţiile de până acum, sunt zero în raport cu galvanoplastia, deoarece ea este cea care va salva lumea, când toate femeile vor crea divinităţi omenirea se va schimba complet, fiindcă femeile sunt atotputernice, nu bărbaţii, natura oferind femeii cele mai mari puteri pentru a schimba fiinţa omenească. Dar, cum ele nu sunt, încă, luminate, rămân în neştiinţă, în prostie, satisfăcându-şi plăcerile, capriciile şi, astfel, apar copii handicapaţi, bolnavi, muribunzi…
Dacă, de acum încolo, s-ar propaga în toată lumea galvanoplastia în 40-50 de ani omenirea ar arăta altfel, toate celelalte invenţii nu ar mai conta. La ce să servească ele? Eu apreciez inteligenţa omenească, dar multe lucruri mă depăşesc…, de exemplu cârligele de rufe, da, s-a ascuns o inteligenţă în spatele lor! Vreţi să ştiţi de ce mă mai minunez eu? Nu de avioane sau arme, ci de râşniţa de cafea! Mă înclin în faţa acestei invenţii!…
Deci, dacă se propagă galvanoplastia spirituală, femeile însărcinate ar şti cum să mănânce, ce să bea, ar avea ştiinţa de a forma şi a educa copilul. Să presupunem, acum, că mama încearcă să facă copilul mai sensibil, mai inteligent, mai poetic, acest lucru este posibil, dar nu acest lucru este esenţial. Goethe povesteşte într-una din cărţile sale despre o femeie însărcinată căreia îi plăceau ochii cuiva din vecini (dar, acesta nu era iubitul ei) şi gândindu-se la acei ochi, imaginându-şi culoarea şi forma lor, copilul s-a născut cu ochii acelui om, şi nu cei ai mamei sau tatălui său. Iată o dovadă, iar eu v-am povestit, într-o zi, cât de puternică, asupra creării copilului, este imaginaţia mamei. În trecut condamnările la moarte se executau în public, iar o femeie însărcinată, văzând toate acestea şi îngrozindu-se, a născut un copil cu capul tăiat, cap ce se lega de trup printr-o mică porţiune, de forma unui fir, care îl hrănea… Nu puteţi să vă faceţi vreo idee asupra puterii imaginaţiei. În trecut v-am vorbit destul despre cum puteţi crea lucruri, cum să le realizaţi, concretizaţi, aproape să le atingeţi, dacă aţi fi cunoscut puterea imaginaţiei. Căutaţi aceste conferinţe.
Dar oamenii nu au înţeles nimic, din nefericire, din tot ce le-am explicat, ei vin la mine să-mi vorbească despre necazurile lor, despre greutăţile lor, despre stările lor de conştiinţă, cum au fost jigniţi de unii sau alţii, păstrând această stare timp de săptămâni… Îi întrebam: “Faceţi parte din Învăţământ?”. “Da”. “De cât timp? De zece ani”. “Aţi citit cărţile?”. “Oh, pe toate”. “Oh…”, le-am răspuns, “…şi eu. Nu aţi citit nimic sau nu aţi înţeles nimic, fiindcă aţi fi ştiut cum, prin imaginaţie, să vă legaţi de lumină, cu bucurie, cu fericire, de alte entităţi şi nu aţi fi rămas săptămâni întregi lamentându-vă”. “Oh”, remarcau ei… “Da, nu aţi înţeles nimic!”. Foarte mulţi nu aţi înţeles, deşi eu vorbesc întruna, că Domnul a pus în noi forţe, puteri, lucruri formidabile, de care ei nu sunt conştienţi, căutând numai şi numai remedii…
Ieri, la televiziune, a fost un documentar despre medicina oficială, şi despre cea paralelă, adică cea a şarlatanilor. Era interesant şi am văzut că din ce în ce mai multă lume merge spre şarlatani, în ghilimele, fiindcă acolo ei se fac bine, în comparaţie cu medicina tradiţională, unde riscă să moară. Se vorbea despre Solomidès cum a vindecat o mulţime de oameni, deşi nu era medic, iar întreg corpul medical, în ciuda bolnavilor care zăceau cu sutele, nu a acceptat acest lucru. Este formidabil, când ai toate prerogativele, toate puterile, toate cheile, să nu mergi la faţa locului să verifici faptele, să observi fenomenul! Dar, trebuie făcută o distincţie clară între adevăraţii vindecători şi şarlatanii care mişună peste tot pentru a câştiga bani. Eu v-am dat toate metodele pentru a face aceste distincţii, pentru a şti ce este un adevărat Maestru şi ce unul fals. Dar, oamenii nu ştiu să discearnă.
Deci, dragii mei, puteţi şi voi, acum, să mai adăugaţi ceva la cele spuse în această direcţie, puteţi creşte şi amplifica lucrurile, voi sunteţi numeroşi, există multe femei care ar putea înflăcăra întreg pământul. Acum vă voi mai spune ceva extraordinar pe care l-am mai spus deja, dar sunt mereu persoane noi care vin şi nu au auzit-o; iar unii dintre voi, venind aici, cer cu insistenţă să-i primesc, tocmai în ultima lor zi de şedere, în ultimul minut, deşi au avut la dispoziţie atâtea zile la mijloc…; apoi, dacă eu nu o fac, ei se supară dar, credeţi-mă, eu nu am atâta timp; aşa sunt ei: cer mereu, se impun, dar nu ştiu deloc să dea. Vechiul Învăţământ aşa spunea: “Să ceri, să ceri mereu; dar, Noul Învăţământ spune: “Să dai, să dai”. Iată ceea ce trebuie bine înţeles.
Mă aflam în India, pentru a doua oară şi am cunoscut un guru, un Babadji, mult mai vârstnic ca mine, fin, delicat, zvelt, subţire şi amândoi ne-am simţit atraşi unul de celălalt, ne îmbrăţişam iar eu am reuşit să-i rup două coaste îmbrăţişându-l cu iubire!… (Maestrul glumeşte). Ne aflam la Amritsar, unde se afla un templu în aur şi unde comunitatea Sikh este foarte numeroasă. Ne-am adunat pentru meditaţie, împreună (noi, cred că eram vreo zece), la gura unui şemineu, unde era aprins focul. Eu, care nu sunt clarvăzător, dar simt lucrurile (un fel de clarvedere ciudată), am simţit că există acolo o divinitate hindusă, Lakshmi, care se afla în stânga mea, ea fiind o divinitate a frumuseţii şi a iubirii, echivalentul lui Venus dacă vreţi. Iar la dreapta mea, Durga, de o severitate şi o înţelepciune deosebită, ea fiind soţia lui Shiva. Iar ele mi-au dat ceva, un aparat, un instrument (nu vă spun ce), nu am dreptul să vă dau prea multe amănunte, dar acest lucru era adresat femeilor întregii lumi. Toţi s-au dus apoi la culcare, eu nu am spus la nimeni ce mi s-a întâmplat, era sfânt, era ceva sacru. Peste trei zile apare şi guru-ul nostru, care era clarvăzător (mi-a făcut destule experienţe în acest sens) şi mi-a spus: “Oh, Maestre, în timpul meditaţiei am văzut-o pe Lakshmi la stânga Dvs. iar pe Durga la dreapta şi ele v-au dat ceva, dar ele m-au împiedicat să văd ce era, însă ştiu că era pentru toate femeile din lume”. “Oh, deci este adevărat ceea ce am simţit”, am răspuns eu. “Numai că”, a mai adaugat, “în spatele Dvs. se afla Shiva. Este curios, dar eu l-am simţit pe Shiva…
Deci, eu posed acum acest aparat, acest instrument, pentru a transforma toate femeile de pe pământ. Că o credeţi sau nu, mie îmi este egal, dar acest lucru va schimba întreaga omenire, în 2, 3 ani el va fi propagat peste tot, cu ajutorul femeilor, omenirea se va transforma! Bineînţeles, mai sunt câteva lucruri, pe care trebuie să vi le revelez. Chiar şi cele mai deosebite femei, cu cele mai bune intenţii, nu vor putea crea copii ideali. De ce? Fiindcă, pentru moment, există o ereditate deplorabilă. Datorată cui? Părinţilor, bunicilor, străbunicilor, lucruri negative, impure, de care trebuie să ne dezbarăm şi, de aceea, nu va exista acum o generaţie ideală, va fi mai bună, dar trebuie mai multe generaţii, ca femeile să se amelioreze. Prima generaţie nu va fi ideală, dar va fi mai bună, iar oamenii trebuie învăţaţi cum să mănânce, cum să gândească, la ce să se lege…
Iată cum se va realiza Epoca de Aur, iar femeile vor fi acelea care o vor realiza. Nu mai vor deloc războaie, nici arme sau frontiere, nici mizerii, toţi vor cânta, se vor iubi, vor călători, va fi Epoca de Aur iar Fraternitatea va fi, pe întreg pământul, o întreagă familie…
Priviţi, amintiţi-vă ceea ce v-am spus într-o zi, cum savanţii, anatomiştii, fiziologii, psihologii, nu au înţeles nimic din structura fiinţei omeneşti. De ce o spun din nou? Pentru că alţii au auzit-o, dar s-au culcat pe o ureche iar noii veniţi nu o ştiu. Cunoaşteţi bine structura fiinţei omeneşti? Nu, nu o ştiţi, baza fiinţei omeneşti, funcţionarea organelor, plămânii care respiră, inima care bate, stomacul care digeră şi care dau viaţă fiinţei noastre! Ah, există un sacrificiu, o abnegaţie, o renunţare a tuturor acestor organe, stomacul nu digeră, numai, pentru el însuşi, inima nu păstrează sângele numai pentru ea, plămânii…, toate organele lucrează unele pentru altele, de aceea suntem vii! Iar când această lege a iubirii, a abnegaţiei, a bunăstării, a generozităţii lipseşte în organism, apare cancerul. De ce? Fiindcă există celule recalcitrante, egoiste, care păstrează totul pentru ele, iată tumorile! Dacă savanţii ar fi înţeles cum este constituită fiinţa omenească de către Inteligenţa Cosmică, ei nu ar fi vorbit decât de generozitate, de iubire, în timp ce acum ţările se urăsc, se distrug, iată cancerul care se află în omenire, ea va muri, deoarece se luptă unii contra altora, când ele sunt organe ale aceluiaşi organism şi trebuie să lucreze unele pentru celelalte, dar acest lucru nu a fost înţeles. Adevărata inteligenţă nu îndeamnă la ură, nici la propriul interes, care va conduce la groapă.
Ei, poate am cam abuzat de voi, dragii mei, de răbdarea şi bunăstarea voastră, dar este foarte necesar de ştiut cum să trăieşti, cum să te comporţi. V-am mai spus-o, cum aceste unde, pe care le trimitem în spaţiu, toate aceste vibraţii, merg şi se întorc la noi; şi dacă urâm, acest lucru se întoarce împotriva noastră şi într-o zi vom plăti… Apar astfel bolile, suferinţele, datorate neştiinţei, oamenii necunoscând ce înseamnă emanaţiile, vibraţiile, radiaţiile, cum lucrează ele asupra noastră, fie pentru a ne vindeca, fie pentru a ne îmbolnăvi.
V-am vorbit despre laser, cum să lucraţi cu el, dar savanţii nu au descoperit decât laserul fizic, pe cristale, rubine, cu gaz, în timp ce eu am descoperit unul mai puternic care trimite unde, lumini, fascicole şi cu care noi lucrăm pentru a trezi toate creierele omenirii şi schimbările vor apare.
Ce este laserul? Ei bine, este un aparat unde savanţii, de peste 50 de ani, lucrează cu lumina, o concentrează într-un fascicol, într-o direcţie, în timp ce ea răspândea, liberă, peste tot… în fiecare obiect, lucru, chiar şi în corpul nostru fizic, electronii, particulele, vibrează diferit, se ciocnesc chiar, se bat, iar acest lucru se manifestă ca dezordine, ca anarhie, ca boli. În timp ce, dacă ajungem să sincronizăm aceste lucruri, să le facem să meargă împreună, atunci avem sănătate, armonie, pace, bucurie. Iată cum savanţii au reuşit să facă să vibreze particulele în cristale, cu ajutorul forţei electrice, cu un fir care înconjura cristalul, iar particulele începeau să vibreze la unison, pe aceeaşi lungime de unde, atunci producându-se şi un fascicol luminos, de o putere uluitoare. Dacă noi am putea face acelaşi lucru cu noi înşine, cu creierul nostru, fiindcă creierul poate fi asemuit cu un cristal şi să-i putem aranja vibraţiile electronilor săi la unison, pe aceeaşi lungime de undă atunci, cu toţii, vom avea un laser care va produce minuni, miracole. Pentru a ajunge aici v-am dat sfaturi: suntem toţi împreună, nu faceţi nici un zgomot, e o linişte minunată, dar fiecare se gândeşte la altceva, ce a mâncat ieri, cum a sărutat o fată, ce plăţi are de făcut şi laserul nu se poate realiza. Pentru a-l putea produce trebuie ca toţi să vă gândiţi, preţ de câteva minute, asupra aceluiaşi lucru. Ce anume? Ei bine, lumina, toată lumea o cunoaşte şi, în acel moment, vibraţiile, lungimile de undă devin aceleaşi. Se produce astfel un fascicol luminos, o putere a Fraternităţii care se răspândeşte în lumea întreagă pentru a îmbunătăţii peste tot situaţia. Este simplu, dar depinde de voi, cei care aţi înţeles, să vă sincronizaţi, cel puţin câteva minute, gândindu-vă numai la lumină, pentru a reuşi. Vreţi să facem câteva minute un exerciţiu? Iată, concentraţi-vă/imaginaţi-vă lumina, opriţi-vă asupra ei, câteva minute, iar laserul se va produce cu o putere fantastică, putând trezi conştiinţa a milioane de persoane. Este simplu şi clar, dar savanţii nu îl vor găsi niciodată în planul fizic…
Pentru a vă uşura lucrul, imaginaţi-vă soarele care străluceşte, este mai uşor, îl vedem aici, de trei luni de zile răsărind.

Vă mulţumesc pentru atenţie!

Formulă exprimată înainte de a servi masa:

Bojiata lubov razrechva vsichkite problemi,
Bojiata lubov razrechva vsichkite problemi,
Bojiata lubov razrechva vsichkite problemi.
(Dragostea de Dumnezeu rezolvă toate problemele)

One comment to Omraam Mikhael Aivanhov – Galvanoplastia spirituala trebuie raspandita

  • […] – Descurajarea – un remediu: să ne minunăm în fața operei divine – SE PUN PREMISELE UNUI BANCHET – Legea oglindirii – G.I. Gurdjieff – Iubirea conştientă – Omraam Mikhael Aivanhov – Galvanoplastia spirituala trebuie raspandita […]

Leave a reply Cancel reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>