A-ți construi casa pe stâncă – semnificația acestei parabole evanghelice

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“„Oricine aude aceste cuvinte ale Mele și le îndeplinește, asemăna-se-va bărbatului înțelept care a clădit casa lui pe stâncă” spune Iisus. „Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele și nu le îndeplinește, asemăna-se-va bărbatului nechibzuit care și-a clădit casa pe nisip…” Care este această casă? În realitate, este o imagine a omului însuși: dacă el își zidește existența pe nisip, adică pe un teren instabil, zdruncinat ușor de sentimentele și gândurile sale haotice, omul va șovăi mereu și va ceda într-un final.

Pentru a rămâne drepți, noi trebuie să ne clădim existența pe acea stâncă care este mentalul nostru superior, planul cauzal. Așa cum indică și numele – cauzal – de la el pleacă curenții ce influențează planurile mental, astral și fizic. Aceasta înseamnă că strădaniile ce le depunem pentru a atinge o culme din noi au niște repercursiuni asupra gândurilor, a sentimentelor noastre, asupra comportamentului nostru zilnic, și chiar asupra sănătății noastre. Este ca și cum s-ar fi dat niște ordine din înalt pentru a se stabili ordinea și armonia în întreaga noastră ființă.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 20 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

O stâncă – este o ființă vie
Dificultățile – să nu le dramatizăm dinainte
A acționa – a declanșa niște forțe
Ființa umană – la granița dintre lumea superioară și lumea inferioară
A STABILI LIMITE CLARE

One comment to A-ți construi casa pe stâncă – semnificația acestei parabole evanghelice

  • […] – „Tatăl Meu până acum lucrează; și Eu lucrez” a spus Iisus – această lucrare trebuie să fie deopotrivă și a noastră – Fiu al Domnului – Iisus nu a fost și nu va fi singurul – „Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta” – comentariu – Iernile interioare – ce trebuie să ne pregătim să le înfruntăm – A-ți construi casa pe stâncă – semnificația acestei parabole evanghelice […]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>