Partea XXIII – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea XXIII – Introducere

INTRODUCERE – PATREA XXIII

Aici găsiţi parte XXVI, ultima lecţie a acestui curs.

Dacă aţi practicat fiecare exerciţiu câteva minute pe zi, aşa cum v-am sugerat, aţi aflat că puteţi obţine de la viaţa exact ceea ce vă doriţi, mai întâi punând în viaţă ceea ce vă doriţi şi probabil că sunteţi de acord cu studentul care a zis: “Gândul este aproape copleşitor, atât de vast, atât de la îndemână, atât de clar, de rezonabil şi de uşor de folosit”.

Fructul acestei cunoaşteri este un dar de la Dumnezeu; este «adevărul» care ne face liberi, nu numai liberi de lipsuri şi limitări, dar de asemenea liberi de tristeţe, îngrijorare, grijă – şi nu este minunat să realizezi că această lege nu răspunde în funcţie de persoană? Nu contează care este obişnuinţa ta de a gândi, calea a fost pregătită.

Dacă eşti înclinat spre religie, cei mai mari învăţători religioşi ai lumii au descris calea atât de clar încât toţi o pot urma. Dacă mintea ta este înclinată spre ştiinţă, legea va opera cu precizie matematică. Dacă eşti înclinat spre filosofie, Platon sau Emerson ar putea fi profesorii tăi; dar în fiecare vei găsi diferite grade ale puterii căreia este imposibil să îi impui limite.

Înţelegerea acestui principiu, cred, este secretul pe care vechii Alchimişti îl căutau în van; explică cum aurul din mintea noastră poate fi transmutat în aur în inima noatra şi în mâna noastră.

PARTEA XXIV

1. Când pentru prima dată oamenii de ştiinţă au pus soarele în centrul sistemului solar şi au trimis pământul să se învârtă în jurul lui, aceastaa fost o surpriză imensă şi a teoria fost primită cu consternare. Întreaga idee părea evident falsă; nimic nu fusese mai sigur decât mişcarea soarelui pe cer şi oricine putea să vadă cum acesta coboară în spatele dealurilor din vest şi se scufundă în mare; savanţii s-au înfuriat, oamenii de ştiinţă au respins ideea ca fiind absurdă şi cu toate acestea, evidentă a adus convingerea în minţile tuturor.

2. Vorbim despre clopot că despre un corp care emite sunete, cu toate că ştim că tot ceea ce clopotul poate produce sunt vibraţii în aer. Când aceste vibraţii ating o rată de şaisprezece pe secundă, sunetul se aude în mintea noastră. Este de asemenea posibil, pentru minte, să audă vibraţii la o rată de 38,000 pe secundă. Când numărul creşte peste această limită, totul devine linişte din nou. Ştim astfel că sunetul nu se afla în clopoţel ci în mintea noastră.

3. Vorbim şi gândim despre soareca cel care „dă lumină”. Totuşi ştim că emiterea de energie care produce vibraţii în eter la o rată de patru sute trilioane pe secundă, cauzează ceea că noi numim unde de lumină, astfel ştim că tot ceea ce numim lumină este doar o formă de energie şi că singura lumină care există este cauzată în mintea noastră de viteză de mişcarea undelor. Când viteza acestora creşte, lumină îşi schimbă culoarea, fiecare schimbare de culoare fiind cauzată de vibraţii mai scurte şi mai rapide; deşi vorbim despre trandafiri ca fiind roşii, despre iarbă ca fiind verde sau despre cer ca fiind albastru, ştim că de fapt culorile există doar în mintea noastră şi că acestea sunt senzaţii experimentate de noi ca rezultat al vibraţiilor lungimii de undă. Când vibraţiile sunt reduse sub patru sute trilioane pe secundă, nu ne mai afectează că lumina, ci experimentăm senzaţia de căldură. Este evident că nu ne putem baza pe evidenţele oferite de simţurile noastre pentru a culege informaţii în ceea ce priveşte realitatea lucrurilor; altfel, am crede că soarele se mişcă, că pământul este plat şi nu rotund, că stelele sunt frânturi de lumină şi nu sori mari.

4. Întreaga gamă a teoriei şi practicii a oricărui sistem metafizic constă în cunoaşterea Adeverului în ceea ce te priveşte pe tine şi lumea în care trăieşti; este cunoscut că pentru a exprima armonia, trebuie să gândeşti armonios; pentru a exprima sănătatea, trebuie să gândeşti sănătos; şi pentru a exprima abundenta trebuie să gândeşti abundenţă. Pentru a realiza această trebuie să răstorni evidenţele pe care ţi le arata simţurile.

5. Când ajungi să înţelegi că toate formele de boală, lipsa, limitare sunt doar simple rezulate ale gândirii greşite, vei ajunge să cunoşti Adevărul, care te va face liber. Vei vedea cum munţii pot fi mutaţi din loc. Iar dacă aceşti munţi sunt construiţi numai din îndoieli, frică, neîncredere şi alte forme de descurajarea, ei sunt la fel de reali şi trebuie nu numai mutaţi, dar şi „aruncaţi în mare”.

6. Adevărata ta muncă constă în a te convinge singur de adevărul acestor afirmaţii. Când ai reuşit să realizezi aceasta, nu vei avea nici o dificultate în a gândi adevărul; aşa cum a fost arătat, adevărul conţine
un principiu vital şi se va manifesta.

7. Cei care vindeca boli cu ajutorul puterilor mentale au ajuns să cunoască adevărul; îl demonstrează în vieţile lor în fiecare zi. Ei ştiu că viaţa, sănătatea şi abundentă sunt omniprezente, umplu tot spaţiul; şi mai ştiu că toţi cei care permit bolii, lipsurilor de orice fel să se manifeste, nu au ajuns încă la înţelegerea acestei măreţe legi.

8. Cum toate condiţiile sunt creatii-ale-gandului, deci în întregime mentale, boala şi lipsurile sunt doar simple condiţii în care persoană eşuează să vadă adevărul; imediat ce eroarea a fost înlăturată, condiţia este îndepărtată.

9. Metoda de înlăturare a acestei erori este de a mege în Tăcere şi de a cunoaşte Adevărul. Cum toată mintea este o singură minte, poţi să faci această pentru tine sau pentru oricine altcineva. Dacă ai învăţat să formezi imagini mentale ale condiţiilor dorite, aceasta va fi calea cea mai uşoară şi mai rapidă se obţii rezulate; dacă nu, rezultatul poate fi atins prin argumentare, prin procesul de autoconvingere despre adevărul absolut al afirmaţiilor tale.

10. Aminteşte-ţi – aceasta este una dintre cele mai minunate afirmaţii pe care trebuie să ţi-o însuteşti – aminteşte-ţi că nu contează cât este de dificil, nu contează unde este, cine este afectat, nu există alt pacient decât tu însuţi; nu ai nimic altceva de făcut decât să te convingi de adevărul pe care doreşti să-l vezi manifestat.

11. Aceasta este o afirmaţie ştiinţifică în acord cu orice sistem al metafizicii şi nici un rezultat permanent nu poate fi asigurat prin nici o altă modalitate.

12. Toate formele de concentrare, de formare de Imagini Mentale, de Argumentare, de Auto-Sugestie nu sunt decât simpe metode prin care tu eşti capabil să realizezi Adevărul.

13. Dacă îţi doreşti să ajuţi pe cineva, să distrugi o anumită formă de lipsuri, limitare sau eroare, metoda corectă este să nu te gândeşti la persoana pe care vrei să o ajuţi; intenţia de a ajuta este suficientă şi te pune în contact mental cu acea perosana. Alungă din mintea ta orice credinţă în lipsuri, limitări, boală, pericol, dificultate sau orice altceva care te tulbura. Imediat ce realizezi aceasta, rezultatul dorit se va îndeplini, iar persoana va fi liberă.

14. Dar aminteşte-ţi că gândul este creativ, în consecinţă, de fiecare dată când îi permiţi gândului să de aşeze pe o condiţie armonioasă, trebuie să realizezi că asemenea condiţii sunt doar aparenţe; nu există realitate, spiritul este singură realitate şi nu poate fi alfel decât perfect.

15. Toate gândurile sunt o formă de energie, o rată a vibraţiei, dar gândul Adevărului are cea mai înaltă rate de vibraţie cunoscută şi în consecinţă distruge orice formă de eroare în exact aceeaşi manieră în care lumina distruge întunericul. Nici o formă de eroare nu poate exista atunci când apare Adevărul, astfel că întreaga ta activitate mentală consista în a înţelege Adevărul. Aceasta te va ajuta să depăşeşti orice formă de lipsa, limitare sau boala.

16. Nu putem să ajungem la înţelegerea adevărului prin intermediul lumii exterioare; aceasta este o lume relativă. Adevărul este absolut. Trebuie deci să îl gaim în lumea interioară.

17. A-ţi antrena mintea pentru a vedea numai Adevărul înseamnă a expima numai condiţii adevărate. Abilitatea noastră de a reuşi ne va indica progesul pe care l-am realizat.

18. Adevărul absolut este că „eu” -ul este perfect şi complet; adevăratul „eu” este spiritual şi nu poate fi decât perfect; niciodată nu poate conţine lipsuri, limitări sau boala. Sclipirea de geniu nu poate să îşi aibă originea în mişcarea moleculară a creierului; este inspirată de ego, de „eu” -ul spiritual care este una şi aceeaşi cu Mintea Universală; stă în abilitatea noastră de a recunoaşte această Unitate care este sursa inspiraţiei, a geniului. Aceste rezultate au efecte pe lungă durată asupra generaţiilor care vor urma; ele constituie pilonii de foc care marchează calea pe care o vor urmă milioane de oameni.

19. Adevărul nu este rezultatul unui antrenament logic sau al unui experiment, nici chiar al observaţiei; este produsul unei conştiinţe dezvoltate. Adevărul din Cezar se manifestă în comportamentul, viaţă şi acţiunile lui Cezar; influenţează formele sociale şi progresul. Viaţa ta, acţiunile tale şi influenţa ta în lume vor depinde de gradul de adevăr pe care tu eşti capabil să îl înţelegi, pentru că adevărul nu se manifestă în crezurile tale ci în conduita ta.

20. Adevărul se manifestă în caracter, iar caracterul omului ar trebui să fie interpretarea religiei sale, sau aceea ce este adevărat pentru el; şi aceasta în schimb se va evidenţia în caracterul posesiilor sale. Dacă omul se plânge de bogăţia să el este de fapt nedrept cu el însuşi, chaur dacă neagă adevărul raţional, gândul rămâne clar şi irefutabil.

21. Condiţiile în care trăim, nenumăratele circumstanţe şi accidente ale vieţii noastre există deja în personalitatea subconştienta care atrage către sine materialul mental şi fizic care este congenital naturii sale. Astfel, viitorul nostru este determinat de către prezent şi dacă se pare că ar exista orice injustiţie într-o anumită faza a vieţii personale, trebuie să ne uităm în interior pentru a găsi cauza acesteia şi să încercăm să descoperim faptul mental care este responsabil de această manifestare exterioară.

22. Acesta este adevărul care ne face liberi, iar cunosterea conştientă a acestui adevăr ne va ajuta să depăşim orice dificultate.

23. Condiţiile cu care te întâlneşti în lumea exterioară sunt invariabil rezultatul condiţiilor pe care le obţii în lumea interioară; rezultă deci, cu acurateţe ştiinţifică, faptul că, prin menţinerea în minte a unui ideal perfect, poţi să aduci aceste condiţii ideale în mediul tău.

24. Dacă vezi numai parte incompletă, imperfectă, relativă, limitată a lucrurilor, aceste condiţii se vor manifesta în viaţa ta; dar dacă îţi antrenezi mintea să vadă şi să realizeze „eu” -ul spiritual, „eu” -ul care este pentru totdeauna perfect şi complet şi armonios, atunci numai condiţiile folositoare şi sănătoase se vor manifesta.

25. Cum gândul este creativ, iar adevărul este cel mai înalt şi perfect gând pe care cineva îl poate gândi, este evident că a gândi adevărul înseamnă a crea ceea ce este adevărat şi este din nou evident că atunci când adevărul ia fiinţă, ceea ce este fals încetează a mai exista.

26. Mintea Universală este totoliatatea tuturor minţilor care există. Spiritul este Minte pentru că Spiritul este inteligent. Cuvintele sunt deci sinonime.

27. Dificultatea cu care trebuie să te lupţi este să realizezi că mintea nu înseamnă individ. Ea este omniprezentă. Există peste tot. Cu alte cuvinte, nu există loc unde să nu fie. Este universală.

28. Oamenii au folosit în general cuvântul „Dumnezeu” pentru a descrie acest principiu Universal şi creativ; dar cuvântul „Dumnezeu” nu transmite semnificaţia corectă. Cei mai mulţi oameni cred că acest cuvânt denumeşte ceva în afara lor; în realitate lucrurile stau complet invers. Este chiar viaţa noastră. Fără ea, am fi morţi. Am înceta să existăm. În minutul în care spiritul părăseşte corpul, nu mai suntem nimic. Spiritul este deci pentru noi, tot ceea ce există.

29. Acum, singură activitate pe care o posedă spiritul este puterea de a gândi. Astfel, gândul este cu siguranţă creativ pentru că spiritul este creativ. Puterea creativă este impersonală, iar abilitatea noastră de a gândi este de fapt abilitatea noastră de a o controla şi a o folosi în beneficiul nostru şi a altora.

30. Când adevărul acestei afirmaţii este înţeles, realizat şi apreciat vei intra în posesia Cheii Universale, dar aminteşte-ţi că numai cei care sunt destul de înţelepţi să înţeleagă, destul de luminaţi ca să cântărească evidenţele, destul de fermi ca să urmeze calea propriei lor judecaţi şi destul de puternici să facă sacrificul necesar, numai aceia pot intra şi participa.

31.În această săptămână încearcă să realizezi că lumea în care trăim este cu adevărat minunată, că tu eşti o fiinţă minunată, că mulţi s-au trezit şi au cunoscut Adevărul şi cu cât mai repede se trezesc şi ajung să cunoască „lucrurile care au fost pregătite pentru ei” cu atât mai repede vor cunoste ceea ce „ochiul nu poate să vadă, urechea nu poate să audă şi nici nu a intrat în inima omului”, splendorile care există pentru aceia care găsesc Pământul Făgăduinţei. Aceştia au traversat râul raţiunii şi au ajuns la un punct de discriminare între adevărat şi fals şi au găsit că tot ceea ce au dorit sau visat nu este decât un pal concept al realităţii orbitoare.

„Dacă moştenirea unor acri depamant poate fi lăsată prin testament, moştenirea cunoaşterii şi a înţelepciunii nu poate. Omul bogat poate plăti pe alţii să muncească pentru el, dar este imposibil să gândească pentru el sau să achiziţioneze orice fel de realitate-de-sine pentru el” . – S. Smiles

PARTEA XXIV – ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

1. Întrebare: Care este principiul de care depinde teoria şi practică oricărui sistem metafizic?
Răspuns: Cunoaşterea adevărului în ceea ce te priveşte şi în ceea ce priveşte lumea în care trăieşti.

2. Întrebare: Care este „Adevărul” în ceea ce te priveşte?
Răspuns: Adevăratul „Eu” sau ego este spiritual şi nu poate fi decât perfect.

3. Întrebare: Care este metoda prin care putem distruge price formă de eroare?
Răspuns: Să te convingi singur de Adevăr în ceea ce priveşte condiţiile pe care vrei să le vezi manifestate.

4. Întrebare: Poţi să faci acest lucru şi pentru alţii?
Răspuns: Mintea Universală în care trăim, ne mişcăm şi în care ne aflăm este una singură şi indivizibila; este la fel de posibil să îi ajuţi pe alţii ca şi pe tine însuţi.

5. Întrebare: Ce este Mintea Universală?
Răspuns: Totalitatea minţilor în existenţă.

6. Întrebare: Unde se află Mintea Universală?
Răspuns: Mintea Universală este omniprezentă, există peste tot. Nu există loc unde să nu fie. Astfel, ea este şi în noi. Este „Lumea Interioară”. Este spiritul nostru, viaţa noastră.

7. Întrebare: Care este natura Minţii Universale?
Răspuns: Este spirituală şi în consecinţă creativă. Căută să se exprime în formă.

8. Întrebare: Cum putem acţiona asupra Minţii Universale?
Răspuns: Abilitatea noastră de a gândi este abilitatea noastră de a acţiona asupra Minţii Universale şi de a o aduce în manifestare în beneficiul nostru şi al altora.

9. Întrebare: Ce se înţelege prin gândire?
Răspuns: Gând clar, decis, calm, deliberat, susţinut, cu un final definit avut în vedere.

10. Întrebare: Care va fi rezultatul?
Răspuns: Vei fi capabil să spui: „Nu sunt eu cel care face munca ci „tatăl” care se afla în mine, el face muncă”. Vei ajunge să înţelegi că „Tatăl” este Mintea Universală şi că El într-adevăr se afla în tine, cu alte cuvinte vei ajunge să înţelegi că promisiunile minunate făcute de către biblie sunt fapte, nu ficţiune şi că pot fi demonstrate de oricine care are destulă înţelegere.

„Templele au imaginile lor sacre; vedem ce influenta au avut mereu asupra unei mari părţi a omenirii; dar, în realitate, ideile şi imaginile din minţile oamenilor constituie o putere invizibilă care îi guvernează constant; şi acesteia, ei, i se se supun cu grăbire” . – Jonathan Edwards

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>