Partea XXI – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea XXI – Introducere

INTRODUCERE – PATREA XXI

Este privilegiul meu să vă ofer Partea XXI. În paragraful 7 vei afla că unul dintre secretele succesului, una dintre metodele de organizare a victoriei, una dintre realizările Minţii Universale este să gândească gânduri mari.
În paragraful 8 vei veea că tot ceea ce păstrăm în conştiinţa noastră pentru mai mult timp se impregnează în subconştientul nostru şi devine astfel o matrice pe care energia creativă o va ţese în viaţă şi mediul nostru.

Aceasta este minunată putere a rugăciunii.

Ştim că Universul este guvernat de legi; că pentru fiecare efect trebuie să existe o cauză şi că aceeaşi cauză, în aceleaşi condiţii, va produce invariabil acelaşi efect. În consecinţă, dacă rugăciunea a primit vreodată răspuns, va primi răspuns întotdeauna, dacă sunt respectate aceleaşi condiţii. Aceasta este cu necesitate adevărat; altfel Universul ar fi un haos în loc de cosmos. Răspunsul la rugăciune este deci condiţionat de o lege, iar această lege este definită, exactă şi ştiinţifică, aşa cum sunt legile care guvernează gravitaţia şi electricitatea. Înţelegerea acestei legi aşează fundaţia Creştinismului în afară superstiţiei şi al credulităţii şi o plasează pe stâncă fermă a înţelegerii ştiinţifice.

Dar, din nefericire, sunt puţine persoane, prin comparaţie, care ştiu cum să se roage. Ei înţeleg că există legi care guvernează electricitatea, matematica şi chimia dar din motive de neexpicat, nu s-au gândit niciodată că există legi spirituale şi că acestea sunt de asemenea definite, ştiinţifice, exacte şi operează cu o precizie fixă.

PARTEA XXI

1. Adevăratul secret al puterii constă în conştientizarea puterii. Mintea Universală este absolută; deci, cu cât devenim mai conştienţi de unitatea noastră cu această minte, cu atât vom deveni mai puţin conştienţi de condiţii şi limite şi pe măsură ce ne emancipam şi ne eliberăm de condiţii, ajungem să realizăm absolutul. Am devenit liberi!

2. Imediat ce devenim conştienţi de inepuizabila putere a lumii interioare, începem să ne sprijinim pe această putere şi să dezvoltăm posibilităţi mai mari pe care discrenamantul le poate realiza, pentru că orice lucru de care devenim conştienţi se manifestează invariabil în lumea obiectivă, este adus într-o expresie tangibilă.

3. Aceasta deoarece mintea Infinită, care este sursă din care se nasc toate lucrurile este una singură şi indivizibilă, iar fiecare individ este un canal prin care această Energie Eternă se manifestă. Abilitatea noastră de a gândi este abilitatea noastră de a acţiona asupra substanţei universale, iar ceea ce gândim este ceea ce se creează sau produce în lumea obiectivă.

4. Rezultatul acestei descoperiri nu este decât minunat şi înseamnă că mintea este extraordinară în calitate, nelimitată în cantitate şi conţine posibilităţi fără număr. Să devii conştient de această putere inseman să devii un „conductor”; are acelaşi efect ca şi plasarea unui fir ordinar în contact cu un fir care este încărcat. Universalul este firul încărcat. Conţine sufucienta putere pentru a întâmpina fiecare situaţie care poate apărea în viaţa fiecărui individ. Când mintea individului atinge Mintea Universală, primeşte toate puterile de care are nevoie. Aceasta este lumea interioară. Toate ştiinţele recunosc realitatea acestei lumi şi toată puterea este dependentă de recunoaşterea acestei lumi.

5. Abilitatea de a elimina condiţiile imperfecte depinde de acţiunea mentală, iar acţiunea mentală depinde de conştientizarea puterii; prin urmare, cu cât suntem mai conştienţi de unitatea noastră cu sursa tuturor puterilor, cu atât mai mare va fi puterea de a controla şi dirija fiecare condiţie.

6. Ideile mari au tendinţa să elimine ideile mici, este deci bine să păstrezi idei suficient de mari care să distrugă orice tendinţă mică sau nedorită. Acesata va înlătura nenumărate obstacole supărătoare şi neînsemnate din calea ta. De asemena, devii conştient de o lume mai mare a gândului, de aici, creşterea capacităţii mentale şi plasarea ta într-o poziţie pentru a realiza ceva de valoare.

7. Acesta este unul dintre secretele de succes, una din metodele de organizare a victoriei, una dintre realizările Minţii Maestre. Aceasta gândeşte gânduri mari. Energia ceativa a minţii găseşte la fel de uşor să se ocupe de situaţiile mari ca şi de cele mici. Mintea este la fel de prezenţă în Infinitatea mare ca şi în Infinitatea mică.

8. Când realizăm toate aceste fapte privind mintea, înţelegem cum putem să creăm situaţii prin crearea condiţiilor corespunzătoare în conştiinţa noastră, pentru că tot ceea ce este menţinut în conştient pentru un timp mai lung, în cele din urmă se imprima în subconştient şi devine astfel matricea pe care energia creativă o va folosi în viaţă şi mediul individului.

9. În acest mod sunt produse condiţiile şi ne dăm seama că vieţile noastre sunt doar o reflecţie a gândurilor noastre dominante, a atitudinii noastre mentale. Vedem astfel că ştiinţa gândirii corecte este singura ştiinţă care le include pe toate celelalte.

10. Prin această ştiinţă învăţăm că fiecare gând creează o impresie asupra creierului şi aceste impresii creează tendinţe mentale, iar aceste tendinţe mentale creează caracterul, abilitatea şi scopul; acţiunea combinată a caracterului, abilităţii şi scopului determina experienţele cu care ne vom intelni în viaţă.

11. Aceste experienţe vin la noi prin Legea Atracţiei; prin acţiunea acestei legi întâlnim în lumea exterioară experienţele care corespund lumii noastre interioare.

12. Gândul predominant sau atitudinea mentală este un magnet, iar legea spune că „ceea ce se aseamănă se adună”, în consecinţă atitudinea mentală va atrage invariabil acele condiţii care corespund naturii sale.

13. Atitudinea mentală este personalitatea noastră şi este compusă din gândurile pe care le-am creat în mintea noastră; deci dacă dorim să schimbăm condiţiile, tot ceea este necesar, este să schimbăm gândurile. Aceasta în schimb va schimba atitudinea noastră mentală, care va rândul ei va schimba personalitatea noastră, la radul sau va schimba perosanele, lucrurile şi situaţiile – experienţele – cu care ne întâlnim în viaţă.

14. În orice caz, nu este uşor să-ţi schimbi atitudinea mentală; dar prin efort persistent se poate realiza. Atitudinea mentală se creează după şablonul imaginilor mentale care au fost fotografiate de către creier; dacă nu îţi plac imaginile, trebuie să distrugi negativul şi să creezi imagini noi; în aceasta constă arta vizualizării.

15. Imediat ce ai realizat aceasta, vei începe să atragi lucruri noi, iar lucrurile noi vor corespunde imaginilor noi. Ca să reuşeşti, impregnează-ţi miţea cu imaginea perfectă a ceea ce doreşti să se materializeze şi continuă să menţii imaginea în minte până când obţii rezultatul dorit.

16. Dorinţa ta necesită determinare, abilitate, talent, curaj, putere sau orice altă putere spirituală; acestea sunt cu necesitate esenţiale imaginii mentale; construieşte-le; ele sunt parte vitală a imaginii; ele sunt sentimentele care combinate cu gândul creează puterea magnetică irezistibilă care aduce către tine lucrurile pe care le doreşti. Dau viaţa imaginii pe care o construieşti, iar viaţa înseamnă creştere, imediat ce începe să crească, rezultatul este practic asigurat.

17. Nu ezită să aspiri la cele mai înalte ţeluri în orice domeniu ai acţiona, pentru că forţa minţii se lasa folosită de o voinţă care are ca scop să-şi cristalizeze cele mai înalte aspiraţii în fapte, realizări şi evenimente. Pentru a ilustra cum operează aceste forţe sugerăm metodă prin care se formează toate obişnuinţele noastre. Facem ceva, apoi îl facem din nou şi din nou până când devine uşor de făcut, un automatism; aceeaşi regulă se aplică în depăşirea obişnuinţelor proaste; încetăm să mai facem un lucru şi apoi îl evităm din nou şi din nou până când devenim în întregime eliberaţi de el; iar dacă mai eşuăm din când în când aceasta nu înseamnă că trebuie să ne pierdem speranţa, fiindcă legea este absolută şi invincibilă şi ne răsplăteşte pentru fiecare efort şi fiecare succes, chiar şi atunci când eforturile şi succesele noastre sunt probabil intermitenţe.

18. Nu există limite în ceea ce această lege poate să facă pentru tine. Îndrăzneşte să crezi în ideea ta. Aminteşte-ţi că Natura este plastilina unui ideal; gândeşte că idealul este un fapt deja realizat.

19. Adevărată bătălie a vieţii este una a ideilor; este o luptă a câtorva împotriva a celor mulţi. Pe de o parte se afla gândul constructiv şi creativ, de cealaltă parte se afla gândul destructiv şi negativ; gândul creativ este dominat de un ideal, gândul pasiv este dominat de aparenţe. De ambele părţi se află oameni de ştiinţă, oameni de litere şi oameni de afaceri.

20.De partea creativă se află oameni care îşi petrec timpul în laboratoare sau deasupra microscopului sau a telescopului, alături de oamnei care domina domeniul comercial, politic şi ştiinţific; de partea negativă se află oameni care îşi petrec timpul investigând legi şi precedente, care confundă teologia cu religia, oameni de stat care confundă a putea cu a avea dreptate şi tote celelalte milioane de oameni care preferă precedentul progresului, care se uită în permanenţă înapoi în loc de înainte, care văd numai lumea exterioară şi nu ştiu nimic despre lumea interioară.

21.În ultimă instanţă nu există decât aceste două clase; toţi oamenii vor trebui să se aşeze de o parte sau de cealaltă; vor trebui să meargă înainte sau înapoi; nu există nemişcare într-o lume unde totul se mişcă. Această încercare de a rămâne nemişcat aduce sancţiunea, forţează arbitrarul şi codurile inegale de lege.

22.Că suntem într-o perioadă de tranziţie este evident şi prin neliniştea care este peste tot aparentă. Nemulţumirea omenirii este ca un tunet din cer, care începe cu o notă joasă şi ameninţătoare, care creşte până când sunetul este trimis din nor în nor, iar fulgerul separa aerul şi pământul.

23. Santinelele care patrulează avanposturile Industriei, Politicii şi religiei se strigă una pe cealaltă. Dar în timpul nopţii? Pericoul şi nesiguranţa poziţiei ocupate şi încercarea de a o menţine devine mai aparenţă cu fiecare oră. Zorii unei noi ere declară cu necesitate că existenţa acestei ordini a lucrurilor nu mai poate continua pentru mult timp.

24. Diferendele dintre vechiul regim şi cel nou, esenţa problemelor sociale sunt în întregime o chestiune a convingerilor minţii oamenilor privind natura Universului. Când aceştia realizează că forţa transcedentală a Spiritului său a Minţii Cosmosului se găseşte în fiecare individ, atunci va fi posibil să se formuleze legi care să considere libertăţile şi drepturile celor mulţi şi nu privilegiile câtorva.

25. Atât timp cât oamenii privesc puterea Cosmică că pe o putere nonumană, străină omenirii, va fi destul de uşor pentru o clasă presupus privilegiată să guverneze prin dreptul Divin în ciuda oricărui protest său sentiment social. Adevăratul interes al democraţiei este deci să exalte, să emancipeze şi să aducă recunoaşterea divinităţii spiritului uman; să recunoască că toate puterile vin din interior şi că nici o fiinţă umană nu are mai multă putere decât alta, decât în condiţiile în care i-a fost delegata prin voinţa altora. Vechiul regim a vrut să ne facă să credem că legea este superioară celor care fac legea; aici se afla esenţa crimei sociale a fiecărui tip de privilegiu şi inegalitate personală, instituţionalizarea fatalistei doctrine a alegerii Divine.

26. Mintea Divină este Mintea Universală; nu face excepţii, nu are favoriţi; nu acţionează din capriciu sau din supărare, gelozie sau furie; nu poate fi flatată, linguşita sau influenţată prin simpatie sau prin rugăminte să aducă cuiva ceea ce consideră el că îi este necesar pentru fericirae sau existaneta lui. Mintea Divină nu face excepţii în favoarea nici unui individ; dar când invidivul înţelege şi realizează Unitatea să cu principiul Universal, acesta apare ca favorizat, pentru că a găsit sursa sănătăţii, bogăţiei şi puterii.

27. Pentru exerciţiul din această săptămână, concentrează-te asupra Adevărului. Încearcă să realizezi că adevărul te va face liber, că nimic nu poate sta permanent în calea succesului tău perfect atunci când aplici metodele şi principiile gândirii ştiinţifice corecte. Încearcă să realizezi că externalizezi în mediul tău potentele inerente ale sufletului tău. Încearcă să realizezi că Tăcerea oferă oportunităţi mereu disponibile şi nelimitate, cu scopul de a trezi cele mai înalte idei ale Adevărului. Încearcă să înţelegi că Omnipotenta însăşi este Tăcere absolută, toate celelalte sunt schimbare, activitate, limitare. Concentrarea tăcută a gândului este deci adevărata metodă prin care se atinge, se trezeşte şi se exprima potenţialul minunat al puterii lumii interioare.

„Posibilităţile de antrenare a modului de gândire sunt infinite, în consecinţă eterne şi cu toate acestea puţini sunt aceia care aleg calea grea, de a-şi dirija gândurile în canale care să le facă bine, ci mai degrabă lasă totul în seama şansei”. – Marden

PARTEA XXI – ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

1. Întrebare: Care este adevăratul secret al puterii?
Răspuns: Conştientizarea puterii, pentru că ceea ce conştientizam se manifestă inevitabil în lumea obiectivă, este adus în formă tangibilă.

2. Întrebare: Care este sursa acestei puteri?
Răspuns: Mintea Universală, din care preced toate lucrurile şi care este unică şi invizibilă.

3. Întrebare: Cum se manifestă această putere?
Răspuns: Prin individ, fiecare individ fiind un canal prin care această energie se diferenţiază în formă.

4. Întrebare: Cum ne putem conecta cu această Omnipotentă?
Răspuns: Abilitatea noastră de a gândi reprezintă abilitatea noastră de a acţiona asupra acestei Energii Universale şi ceea ce gândim este ceea ce se produce sau se creează în lumea obiectivă.

5. Întrebare: Care este rezultatul acestei descoperiri?
Răspuns: Rezultatul nu este altfel, decât minunat, îţi deschide oportunităţi nelimitate şi fără precedent.

6. Întrebare: Cum putem elimina condiţiile imperfecte?
Devenind conştienţi de Unitatea noastră cu sursa tuturor puterilor.

7. Întrebare: Cere este una dintre caracteristicele distinctive ale Minţii Maestre?
Răspuns: Gândeşte gânduri măreţe, conţine idei destul de mari care să contracareze şi să distrugă toate obstacolele supărătoare şi neînsemnate.

8. Întrebare: Cum anume vin experienţele în viaţa noastră?
Răspuns: Prin Legea Atracţiei.

9. Întrebare: Cum se aduce în operare această lege?
Răspuns: Prin atitudinea noastră mentală predominanta.

10. Întrebare: Care este problema dintre regimul vechi şi cel nou?
Răspuns: Este o chestiune de convingeri asupra naturii Universului. Vechiul regim încearcă să se agaţe de doctrina alegerii Divine. Noul regim recunoaşte divinitatea individului, democraţia umanităţii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>