Partea XX – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea XX – Introducere

INTRODUCERE – PATREA XX

Mulţi ani s-au purtat discuţii nesfârşite despre originea raului. Teologii neau spus că Dumnezeu este Iubirea şi că Dumnezeu este omniprezent. Dacă este adevărat atunci nu există loc unde să nu fie Dumnezeu. Atunci unde se afla Raul, Satana sau Iadul? Să vedem:

Dumnezeu este Spirit.

Spiritul este principiul Creativ al Universului.

Omul este făcut după chipul şi asemanrea lui Dumnezeu.

Omul este deci o fiinţă spirituală.

Singură activitate pe care o posedă spiritul este puterea de a gândi.

Gândirea este deci un proces creativ.

Toate formele sunt deci rezultatul procesului gândirii.

Distrugerea formei trebnuie să fie, de asemenea, rezultatul procesului gândirii.

Reprezentările fictive ale formei sunt rezultatul puterii creative ale gândului, că în Hipnotism.

Reprezentrile aparente ale formei sunt rezultatul puterii creative ale gândului, că în Spiritism.
Invenţia, organizarea şi munca constructivă de orice fel sunt rezultatul puterii creative ale gândului, că în concentrare.

Când puterea creativă a gândului se manifestă în beneficiul umanităţii, numim acel rezulatat bun.

Când puterea creativă a gândului se manifestă într-o manieră destructivă sau rea, numim acel rezultat rău.

Aceasta este originea binelui şi a raului; sunt doar cuvinte care au fost atribuite pentru a indica natura rezultatului procesului de gândire sau procesului creativ.

Gândul precede cu necesitate şi determină acţiunea; acţiunea precede şi determină condiţia.

Partea care urmează va arunca mai multă lumină asupra acestui subiect important.

PARTEA XX

1. Spiritul unui lucru este chiar acel lucru; este cu necesitate fix, neschimbat şi etern. Spiritul tău eşti tu; fără spirit ai fi nimic. Spiritul devine activ prin cunoaşterea lui şi a posibilităţilor sale.

2. Poţi avea toate bogăţiile din Regat dar dacă nu le cunoşti şi nu le foloseşti, nu au nici o valoare. La fel şi cu bogăţia spiritulala; dacă nu o cunoşti şi nu o foloseşti, nu are nici o valoare. Singura condiţie a puterii spirituale este folosirea sau cunoaşterea ei.

3. Toate marile lucruri vin prin cunoaşterea lor; sceptrul puterii este conştientizarea, iar gândul este mesagerul ei, iar acest mesager modelează constant realităţile lumii invizibile în condiţii şi circumstanţe ale lumii obiective.

4. Gândirea este adevărata activitate a vieţii. Tot timpul avem de-a face cu puterea magică a gândului şi cu conştientizarea. Ce rezultat poţi să aştepţi atât timp cât rămâi inconştient faţă de puterea care a fost plasată sub controlul tău?

5. Atât timp cât vei continua astfel, te limitezi la condiţiile superficiale şi faci din tine calul de bătaie al celor care gândesc; a celor care cunosc şi recunoasc puterea lor; a celor care ştiu că dacă nu suntem dornici să gândim, atunci trebuie să muncim şi cu cât gândim mai puţin cu atât muncim mai mult şi cu atât mai puţin vom obţine prin munca noastră.

6. Secretul puterii este perfectă înţelegere a acestor principii, forţe, metode şi combinaţii ale Minţii şi perfectă înţelegere a relaţiei noastre cu Mintea Universală. Este bine să ne amintim că acest principiu este invariabil; dacă n-ar fi aşa, nu ar fi fiabil – toate principiile rămân mereu neschimbate.

7. Aceasta stabilitate este oportunitatea noastră; tu eşti atributul ei activ, canalul activităţii sale. Universalul poate acţiona numai prin individual.

8. Când începi să observi esenţa Universalului în interiorul tău – este chiar tu – vei începe să faci lucruri; începi să simţi puterea. Este combustibilul care alimentează imaginaţia; care aprinde torţele inspiraţiei; cară conferă vitalitate gândului; care te ajută să te conectezi cu toate forţele invizibile ale Universului. Aceasta este puterea care te va ajuta să plănuieşti fără teamă şi să execuţi cu maestrie.

9. Dar înţelepciunea vine numai în Tăcere; aceasta pare să fie condiţia necesară tuturor telurilor înalte. Tu eşti o entitate a vizualizării. Imaginaţia este locul tău de mnaca. Aici trebuie vizualizat idelul tău.

10. Înţelegerea perfectă a naturii acestei puteri este condiţia primară pentru manifestarea ei; vizualizează întreaga metoda iarăşi şi iarăşi, astfel încât să o poţi folosi în orice moment când ai nevoie. Infinitatea înţelepciunii constă în a urma această metodă prin care putem avea la îndemână inspiraţia omnipotentei Minţi Universale în orice moment.

11. Putem eşua în a recunoaşte lumea interioară, excluzând-o astfel din conştiinţa noastră, dar aceasta va rămâne baza existenţei noastre; când învăţăm să o recunoaştem, nu numai în noi înşine dar în toate persoanele, evenimentele, lucrurile şi circumstanţele atunci vom fi găsit „Împărăţia cerurilor” despre care ni s-a spus că se afla în noi.

12. Eşecurile noastre sunt rezultatul operării a exact aceluisai principiu; principiul rămâne mereu neschimbat, operarea sa este exactă, nu există nici o deviaţie. Dacă gândim lipsa, limitare, discordie vom găsi fructele acestora în mâinile noastre; dacă ne gândim la sărăcie, nefericire sau boala, mesagerii gândului vor atrage tot felul de gânduri asemănătoare iar rezultatul va fi cert. Dacă ne e frică de o calamitate, vom spune că Iov: „Lucrul de care mi-a fost teamă a venit asupra mea”; dacă avem gânduri neplăcute sau ignorante, vom atrage asupra noastră rezultatul ignoranţei noastre.

13. Această putere a gândului, corect înţeleasă şi folosită, este cea mai mare instrument de ususrare a municii, vreodată visat, dar dacă nu este corect înţeles sau este incorect folosit, rezultatul va fi foarte probabil dezastruos, aşa cum am văzut deja. Cu ajutorul acestei puteri poţi întreprinde cu încredere lucrurile care păreau imposibile, pentru că această putere este secretul inspiraţiei, al geniului.

14. Să devii inspirat înseamnă să te abaţi de la cărarea bătută, să mergi în afara potecii, pentru că rezultatele extraordinare necesită mijloace extraordinare. Când ajungem să recunoaştem Unitatea tuturor lucrurilor şi a faptului că sursa tuturor puterilor se afla în interior, atunci am atins sursa inspiraţiei.

15. Inspiraţia este arta realizării de sine; arta ajustării minţii individuale, arta de a te îmbiba cu Mintea Universală; arta de a ataşa mecanismul potrivit, sursei tuturor puterilor; arta diferenţierii faraformei în formă; arta de a deveni canalul pentru fluxul Înţelepciunii Infinite; arta vizualizării perfecţiunii; arta de a realiza omniprezenta Omnipotentei.

16. Înţelegerea şi aprecierea faptului că puterea infinită a omniprezentei este infinită atât în mic cât şi în mare, ne va ajuta să absorbim esenţă sa; înţelegând mai departe faptul că această putere este spirit, deci invizibil, ne va ajuta să îi apreciem prezenta în toate punctele în acelaşi timp.

17. Înţelegerea acestor lucruri, la nivel intelectual şi apoi emoţional, ne ajută să ne scufundăm adânc în oceanul acestri puteri infinite. Înţelegerea la nivel intelectual numai, nu ne estede nici un ajutor; emoţiile trebuie puse în acţiune; gândul fără emoţie este rece. Combinaţia necesară este gând şi sentiment.

18. Inspiraţia vine din interior. Tăcerea este necesară, simţurile trebuie să fie nemişcate, muşchii relaxaţi, repausul cultivat. Când ai ajuns, astfel, în posesia unui sens al echilibrului şi al puterii, atunci vei fi pregătit să primeşti informaţia sau inspiraţia sau înţelepciunea necesare pentru dezvoltarea scopului tău.

19. Nu confunda aceste metode cu acelea ale clarvăzătorilor; nu au nimic în comun. Inspiraţia este arta de a primi şi este pentru tot ceea ce e mai bun în viaţă; scopul tău în viaţă este să înţelegi şi să comanzi aceste forţe invizibile, în loc să le laşi pe ele să te comande pe tine; inspiraţia implica putere; să înţelegi şi să aplici metodele inspiraţiei insemana să devii superman.

20. Putem avea o viaţă din ce în ce mai abundenţă, de fiecare dată când respirăm, dacă alegem conştient să respirăm cu această intenţie. DACĂ este o condiţie foarte importantă în acest caz; intenţia guvernează atenţia, iar fără atenţie poţi să-ţi asiguri numai rezultatele banale pe care oricare altul şi le poate asigura; în concluzie, resursele sunt egale cu cererea.

21. Pentru a-şi asigura multe resurse, cererea ta trebuie să crească şi pe măsură ce vei creşte conştient cerererea, resursele vor urma. Te vei găsi în mijlocul unor din ce în ce mai mari resurse de viaţă, energie şi vitalitate.

22. Motivul nu este greu de înţeles dar este unul dintre misterele vitale ale vieţii care nu par a fi general apreciate. Dacă reuşeşti să ţi-o însuşeşti, vei vedea că este una dintre cele mai măreţe realităţi ale vieţii.

23. Ni s-a spus că: „În el trăim, ne mişcăm şi ne ducem zilele” şi ni să mai spus că „El” este spirit, şi că „El” este Iubire, astfel încât de fiecare dată când respirăm, respirăm această viaţă, dragoste şi spirit. Aceasta este Energia Pranica sau Eterul Pranic. Nu putem exista nici un moment fără acesta. Este Energia Cosmică; este Viaţa Plexului Solar.

24.De fiecare dată când respirăm ne umplem plămânii cu aer şi în acelaşi timp ne vitalizam corpul cu acest Eter Pranic care este Viaţa însăşi, astfel avem oportunitatea să ne conectăm contient cu Toată Viaţa, Toată Inteligenţa şi Toată Substanţă.

25. Cunoaşterea relaţiei şi uniunii tale cu acest Principiu care guvernează Universul şi metodă simplă prin care poţi să te identifici conştient cu el, îţi conferă o înţelegere ştiinţifică a legii prin care te poţi elibera de boală, lipsă sau limitare de orice tip. De fapt, te ajută să inspiri „suflarea vieţii” în nările tale.

26. Aceasta „suflare a vieţii” este o realitate superconstienta. Este esenţa lui „sunt”. Este Fiinţa sau Substanţa Universală pură, iar uniunea nosatra conştientă cu ea ne ajută să o localizăm şi astfel să exersăm puterile creative ale acestei energii creative.

27. Gândul este o vibraţie creativă, iar calitatea condiţiilor create vor depinde de calitatea gândurilor noastre, pentru că nu putem exprima puteri pe care nu le posedăm. Trebuie să „fim” înainte de a „face” şi putem „face” numai ceea ce este o extensie a ceea ce „suntem”, astfel ce vom face coincide cu necesitate cu ceea ce suntem, iar ceea ce suntem depinde de ceea ce gândim. De fiecare dată când gândeşti, porneşti un lanţ de cauzalitate care va crea condiţii în strictă concordanţă cu calitatea gândului original. Gândul care este în armonie cu Mintea Universală va rezulta în rezultate corespunzătoare. Gândul care este destructiv sau discordant va produce rezultate corespunzătoare. Poţi folosi gânduri constructiv sau destructiv, dar legea imuabilă nu-ţi va permite să plantezi un gând de un anumit fel şi să culegi fructele de un alt fel. Eşti liber să foloseşti această minunată putere creativă cum doreşti, dar trebuie să accepţi consecinţele.

28. Acesta este pericolul a ceea ce numim Puterea Voinţă. Sunt unii care cred că prin forţa voinţei pot să constrângă acesta lege; că pot să semene sămânţă de un fel şi prin Putere Voinţei să obţină fructul altei seminţe, dar principiul fundamental al puterii creative se afla în Universal şi deci ideea de a forţa să se supună dorinţelor noastre prin puterea individuală este un concept răsturnat care poate apărea fiind de succes pentru o perioadă, dar în cele din urmă este soldat eşecului pentru că este antagonic puterii pe care vrea să o folosească.

29. Este de fapt individualul care încearcă să supună Universalul, finitul în conflict cu Infinitul. Starea noastră permanentă de bine va fi cel mai bine păstrată printr-o cooperare conştientă cu mişcarea continuă, spre înainte, a Marelui Întreg.

30. Pentru exerciţiul din această săptămână, cauta Liniştea şi concentrează-te asupra faptului că „în el trăim, ne mişcăm şi ne ducem existenţa” este literal ştiinţific exact! Tu eşti pentru că El Este, iar dacă El este Omniprezent, atunci El se afla în tine. Dacă el este tot şi toate, tu eşti în El! Dacă El este Spririt iar tu eşti făcut „după chipul şi asemănarea sa”, atunci singura diferenţă între Spiritul său şi spiritul tău este doar de grad, partea trebuie să fie de acelaşi tip şi calitate cu întregul. Când ajungi să realizezi aceasta cu claritate, vei fi găsit secretul puterii creative a gândului, vei fi găsit originea atât a binelui cât şi a raului, vei fi găsit secretul minunatei puteri de concentrare, vei fi găsit cheia soluţiilor fiecărei probleme fie ea fizică, financiară sau de mediu.

„Puterea de a gândi continuu, adânc şi clar este un inamic declarat şi mortal al greşelilor, gafelor, superstiţiilor, teoriilor neştiinţifice, credinţelor iraţionale, entuziasmului iraţional, fanatismului”. – Haddock

PARTEA XX – ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

1. Întrebare: De ce anume depinde puterea?
Răspuns: De recunoaşterea şi folosirea ei.

2. Întrebare: Ce înseamnă recunoaştere?
Răspuns: Înseamnă conştientizare.

3. Întrebare: Cum devenim conştienţi de putere?
Răspuns: Prin gândire.

4. Întrebare: Care este atunci adevărata activitate a vieţii?
Răspuns: Gândirea ştiinţifică corectă.

5. Întrebare: Ce înseamnă gândire ştiinţifică corectă?
Răspuns: Abilitatea de a ajusta procesul nostru de gândire voinţei Universalului. Cu alte cuvinte, a coopera cu legile Naturii.

6. Întrebare: Cum se realizează aceasta?
Răspuns: Asigurându-ne o înţelegere perfectă a principiului, forţelor, metodelor şi combinaţiilor minţii.

7. Întrebare: Ce este Mintea Univerala?
Răspuns: Faptul de bază al întregii existenţe.

8. Întrebare: Care este cauza lipsei, limitării, bolii şi discordiei?
Răspuns: Se datorează operării excat a aceleiaşi legi, care funcţionează fără încetare şi aduce continuu condiţiile corespunzătoare gândului în care îşi au originea şi care le-a creat.

9. Întrebare: Ce este inspiraţia?
Răspuns: Arta realizării omniprezentei Omniscientei.

10. Întrebare: De ce anume depind condiţiile pe care le întâlnim?
Răspuns: Depind de calitatea gândului. Deoarece ceea ce facem depinde de ceea ce suntem şi ceea ce suntem depinde de cea ce gândim.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>