Partea XVIII – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea XVIII – Introducere

INTRODUCERE – PATREA XVIII

Pentru a creşte, trebuie să obţinem ceea ce este necesar creşterii noastre. Acest necesar este adus de către Legea Atracţiei. Acest principiu este singurul instrument prin care individul se diferenţiază de Universal.

Gândeşte-te un moment: ce ar putea fi omul dacă nu ar fi soţ, tată, dacă nu ar fi interesat de relaţiile sociale, economice, politice sau religioase ale lumii? Nu ar fi nimic decât un abstract teoretic ego. El există, deci, numai în relaţie cu întregul, în relaţie cu un alt om, în relaţie cu societatea. Relaţia constituie mediul său şi nu invers.

Este evident deci că individul este este de fapt diferenţierea unei singure Minţi Universale „care luminează fiecare om care vine pe lume” şi că aceasta aşa-numită individualitate sau personalitate nu consista în nimic altceva decât maniera în care ne raportăm la întreg.

Aceasta denumeşte mediul unei persoane şi este adus de către legea Atracţiei. Partea a optsprezecea, care urmează, are ceva mai mult de spus în ceea ce priveşte această importantă lege.

PARTEA XVIII

1. Există o schimbare în ganirea lumii. Această schimbare are loc în tăcere, în mijlocul nostru şi este mai importantă decât oricare alta care a avut loc de la căderea păgânismului încoace.

2. Această revoluţie, prezenta în opinia tuturor claselor sociale, atât la cei mai cultivaţi cât şi la cei mai săraci muncitori, este fără egal în istoria omenirii.

3. Ştiinţa a adus în ultimul timp descoperiri atât de vaste, a relevat o asemenea infinitate de resurse, a dezvăluit posibilităţi atât de imense şi forţe atât de nebănuite încât oamenii de ştiinţă ezită din ce în ce mai mult să afirme anumite teorii că stabilite şi în afara oricărui dubiu sau să nege alte teorii că absurde sau imposibile.

4. O nouă civilizaţie se naşte; obiceiuri, credinţe şi obişnuinţe sunt depăşite; viziunea, credinţa şi ajutorarea le iau locul. Lanţurile tradiţiei sunt rupte de către umanitate şi pe măsură ce impurităţile materialismului sunt consumate, gândul este eliberat şi adevărul se înaltă, înfăşurat în robă, în faţa mulţimii înmărmurite. 5. Întreaga lume se afla în zorii unei noi conştiinţe, a unei noi puteri şi a unei noi realizări a sinelui.

6. Ştiinţele Naturii au divizat materia în molecule, moleculele în atomi, atomii în energie şi i-a rămas domnului J.A. Fleming, în adresarea sa în fata Institutului regal să dividă această energie în minte. El spune: „În ultimă instanţă, energia poate deveni incomprehensibila pentru noi, dacă nu o privim ca pe o operaţiune directă a ceea ce numim Minte sau Voinţă”.

7. Această minte este imanenta şi ultima. Este imanenta atât în materie cât şi în spirit. Este susţinătorul, energizantul şi atotcuprinzătorul Spirit al Universului.

8. Fiecare fiinţă vie trebuie să fie susţinută de către Inteligenta omnipotentă, iar diferenţa dintre indivizi poate fi, în mare, măsurată prin gradul de Inteligenţă pe care aceştia îl manifesta. O inteligenţă superioară plasează animalul pe o scară mai înaltă decât o plantă, omul mai sus decât animalul şi vedem că o inteligenţă crescută este iarăşi indicată prin puterea individului de a crea moduri de acţiune ajustându-se astfel mediului său.

9. Aceasta ajustare ocupa atenţia marilor minţi şi nu consista în nimic altceva decât în admiterea existenţei ordinii în mintea universală, pentru că este binecunoscut că această minte ni se va suspune nouă în măsura în care noi ne supunem ei.

10. Admiterea existenţei legii naturii ne-a ajutat să cucerim timpul şi spaţiul, să plutim în aer şi să facem fier plutitor; cu cât mai mare gradul de inteligenţă, cu atât mai mare va fi gradul de recunoaştere a Legilor Naturii şi cu atât mai mare va fi puterea pe care o posedăm.

11. Recunoastrea sinelui că o individualizare a acestei Inteligente Universale ajuta individul să controleze acele forme de inteligenţa care nu au atins încă acest nivel de recunoastere-de-sine. Ei nu ştiu că aceasta Inteligentă Universală penetrează toate lucrurile, gata să fie chemate în acţiune; ei nu ştiu că ea este responsabilă pentru fiecare cerere şi că ei sunt deci supuşi legii propriei lor fiinţe.

12. Gândul este creativ iar principiul pe care se bazează această lege este solid şi legitim şi este inerent naturii lucrurilor; dar această putere creativă îşi are originea nu în individ ci în Universal, care este sursă şi fundaţia întregii energii şi substanţe; individul este doar canalul de distribuţie al acestei energii.

13. Individul este doar mijlocul prin care Universalul produce combinaţii variate care rezultă în formarea fenomenelor care depind de legea vibraţiei – de unde, diferite grade de mişcare în substanţă primară formează noi substanţe într-un raport numeric exact.

14. Gândul este lagatura invizibilă prin care individul comunica cu Universalul, finitul cu Infinitul, văzutul cu nevăzutul. Gândul este magia prin care omul este transformat într-o fiinţă care gândeşte şi cunoaşte şi simte şi acţionează.

15. Aşa cun anumite aparate au ajutat ochiul să descopere lumi fără număr la milioane de mile depărtare, tot aşa, printr-o înţelegere adecvată, omul este ajutat să comunice cu Mintea Universală, sursa tuturor puterilor.

16. Nivelul de înţelegere care se dezvoltă în mod normal este la fel de valoros ca un intrument fără obiectul sau; de fapt, nu e nimic mai mult decât o „credinţă”, care nu înseamnă mai nimic. Sălbaticii din Insulele Cannibal cred în ceva, dar aceasta nu dovedeşte nimic.

17. Singura credinţă care are valoare este aceea care a fost testată şi demonstrată că adevărată. În acel momnet nu mai este credinţa ci devine Încredere sau Adevăr.

18. Iar acest Adevăr a fost testat de sute de mii de oameni şi a fost găsit că Adevărat în proporţie directă cu utilitatea aparatului pe care l-au creat.

19. Omul nu se aşteaptă să localizeze stele la milioane de mile depărtare fără un telescop suficient de puternic şi din acest motiv Ştiinţa este mereu angajată să construiască telescoape mai mari şi mai puternice şi este continuu recompensata prin obţinerea de cunoştinţe noi ale corpurilor cereşti.

20.La fel şi cu înţelegerea; oamenii continuă să facă mari progrese în metodele pe care le folosesc pentru a intra în comunicare cu Mintea Universală şi cu posibilităţile sale Infinite.

21. Mintea Universală se manifestă în lumea materială, prin intermediul principiului atracţiei pe care fiecare atom îl are pentru alt atom, în grade de o intensitate infinită.

22. Prin acest principiu de combinare şi atracţie lucrurile sunt aduse împreună. Acest principiu are aplicaţie universală şi este singurul mijloc prin care scopul existenţei este pus în efect.

23. Expresia cresteii este pusă în cea mai frumoasă maniera prin intermediul acestui principiu Universal.

24. Pentru a creşte trebuie să obţinem ceea ce este necesar creşterii noastre, dar cum noi suntem tot timpul o entitate completă a gândului aceasta face posibil pentru noi să primim numai ceea ce dăruim. Creşterea este deci condiţionată de acţiunea reciprocă şi vedem că în plan mental lucrurile asemănătoare se atrag, vibraţiile mentale răspund numai celor care sunt în armonie cu ele.

25. Este deci clar că gândurile de abundentă vor răspunde numai gândurilor similare; bogăţia unui individ este ceea ce el fundamental. Afluenţa interioară este secretul atracţiei afluenţei exterioare. Abilitatea de a produce este sursa reală de bogăţie a individului. Din acest motiv acela care are inimă să munca sa este cel care va avea succes fără margini. El va dărui şi va continua să dăruiască; cu cât dăruieşte mai mult, cua atât mai mult va primi.

26. Ce fac marii finanţişti de pe Wall Street, şefii industriilor, oamenii de stat, marii avocaţi, inventatorii, doctorii, scriitorii – ce face fiecare dintre aceştia pentru a contribui la suma fericirii umane, decât că folosesc puterea gândului lor?

27. Gândul este energia prin care legea Atracţiei este adusă în operare, şi care în cele din urmă se va manifesta în abundenţă.

28. Mintea Univesala este Mintea Statică sau Substanţa în echilibru. Se diferenţiază în formă prin puterea noastră de a gândi. Gândul este faza dinamică a minţii.

29. Puterea depinde de faptul de a fi conştient de această putere; dacă nu o folosim o vom pierde şi dacă nu suntem conştienţi de ea, nu o putem folosi.

30. Folosirea acestei puteri depinde de atenţie; gradul de atenţie determina capacitatea noastră de a achiziţiona cunoştinţe, care este un alt nume pentru putere.

31. Atenţia a fost considerată semnul distinctiv al geniului. Cultivare atenţiei depinde de practică.

32. Stimulentul atenţiei este interesul. Cu cât suntem mai interesaţi cu atât suntem mai atenţi; cu cât este mai mare atenţia cu atât mai mare interesul, acţiune şi reacţiune. Începe prin a acorda atenţie; în scurt timp vei stârni interesul; acest interes va atrage mai multă atenţie şi aceasta atenţie vă produce mai mult interes şi aşa mai departe. Această practică te va ajuta să-ţi cultivi puterea atenţiei.

33.În această săptămână concentrează-te asupra puterii de creaţie; caută în interiorul tău; încearcă să găseşti o bază logică pentru credinţa care se afla în tine. Lăsă gândul să sălăşluiască în faptul că că omul fizic trăieşte, se mişcă, iar fiinţa sa susţine întreaga viaţă organică – cum are fi aerul, trebuie să respirăm ca să trăim. Apoi lăsă gândul să stea asupra faptului că omul spiritual de asemenea trăieşte şi se mişcă şi există într-o energie similară, dar mai subtilă, de care el depinde pentru a trăi şi că aşa cum în lumea fizică nu există viaţă fără o samanata semănată şi calitatea fructului depinde de natura rezervei pe care o deţine părintele. Tot aşa în lumea spirituală nici un efect nu poate fi produs până când sămânţa nu este însămânţa, iar fructul depinde de natura seminţei, astfel că rezultatul pe care ţi-l asiguri depinde de percepţia ta asupra legii, în atotputernicul domeniu al cauzalităţii – cea mai înaltă treaptă a evoluţiei conştiinţei umane.

„Nu există gând în minte mea care să nu tindă imediat să se transfrome într-o putere care să organizeze imensă masa de resurse.” – Emerson

PARTEA XVIII – ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

1. Întrebare: Prin ce se diferenţiază vieţile indivizilor?
Răspuns: Prin gradul de inteligenţă pe care aceştia îl manifesta.

2. Întrebare: Care este legea prin care individul poate controla alte forme de inteligenţă?
Răspuns: Recunoastrea sinelui că o individualizare a Inteligenţei Universale.

3. Întrebare: Unde îşi are originea puterea creativă?
Răspuns: În Universal.

4. Întrebare: Cum creează forme Universalul?
Răspuns: Prin individual.

5. Întrebare: Care este lagatura dintre individ şi Universal?
Răspuns: Gândul.

6. Întrebare: Care este principiul prin care resursele existenţei sunt sunt aduse în manifestare?
Răspuns: Legea Dragostei.

7. Întrebare: Cum este adus în expresie acest principiu?
Răspuns: Prin legea creşterii.

8. Întrebare: De ce anume depinde legea cresteii?
Răspuns: De acţiunea reciporca. Individul este tot timpul complet şi aceasta face să fie posibil să primească numai ceea ce dăruieşte.

9. Întrebare: Ce anume dăruieşte?
Răspuns: Gândul.

10. Întrebare: Ce anume primim?
Răspuns: Gândul, care este substanţa în echilibru şi care se diferenţiază constant în formă în funcţie de ceea ce gândim.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>