Partea XV – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea XV – Introducere

INTRODUCERE – PATREA XV

Exeprimente realizate pe paraziţii găsiţi pe plante indica că şi cea mai joasă formă de viaţă este capabilă să profite de legea naturii. Acest experiment a fost realizat de către Dr. Jacques Loch, membru al Institutului Rockeffeller.

„Pentru a obţine materialul de studiu, tufe de trandafiri în ghiveci sunt puse în încăpere şi plasate în faţa unei ferestre închise. Dacă plantele sunt lăsate să se usuce, paraziţii, care înainte nu aveau aripi, se transformă în insecte zburătoare. După metamorfoza, animalele părăsesc plantă, zboară spre fereastră şi apoi se târăsc în sus pe sticlă”.

Este evident că aceste insecte minuscule au realizat că planta pe care se aşezaseră a murit şi că de aici înainte nu-şi mai pot asigura hrana din această sursă. Singura modalitate prin care se pot salva este să dobândească temporar aripi şi să zboare, ceea ce au şi făcut.

Experimentele că acesta indica că Omnistienta ca şi Omnipotenţa este omniprezenţa şi că şi cele mai mici creaturi pot să profite în caz de urgenţă. Partea a cincisprezecea o să spună mai multe despre legea sub care trăim. Va arăta ca acesta lege operează în avantajul nostru; că toate situaţiile şi experienţele care vin în viaţa noastră sunt în avantajul nostru; ca noi câştigăm putere în măsură efortului depus şi că fericirea noastră se obţine cel mai bine printr-o cooperare cu legile naturii.

PARTEA XV

1. Legile sub care trăim sunt create să funcţioneze numai în avantajul nostru. Aceste legi sunt imuabile şi nu putem scăpa de sub controlul lor.

2. Toate marile forţe eterne acţionează într-o tăcere solemnă, dar sta în puterea noastră să ne plasăm în armonie cu ele şi să obţinem astfel o viaţă plină de pace şi fericire.

3. Dificulatatile, dezarmoniile şi obstacolele indică că ori refuzăm să ne eliberăm de ceeea ce nu mai avem nevoie, ori refuzăm să acceptăm ceea ce cerem.

4. Creşterea se obţine printr-un schimb între vechi şi nou, între bine şi mai bine; este o acţiune condiţională şi reciprocă; cum fiecare dintre noi este o entitate complet a gândului, aceasta face posibil să primim numai ceea ce dăruim.

5. Nu putem să obţinem ceea ce ne lipseşte dacă ne cramponam cu tenacitate de ceea ce avem. Devenim capabili să controlăm conştient condiţiile exterioare pe măsură ce simţim scopul a ceea ce atragem şi devenim capabili să extragem din fiecare experienţă numai ceea ce este necesar creşterii. Abiliatatea noastră de a realiza această determina gradul de armonie şi fericire pe care îl obţinem.

6. Abilitate de a obţine ceea ce este necesar dezvoltării, creşte continuu, pe măsură ce atingem planuri mai înalte şi viziuni mai largi; cu cât este mai mare abilitatea noastră de a şti ce este nevoie, cu atât mai sigur îi discernem prezenta acelui lucru şi îl absorbim. Nimic nu ne mai poate atinge, decât ceea ce este necesar creşterii noastre.

7. Toate situaţiile şi experienţele care vin la noi sunt în beneficiul nostru. Dificultăţile şi obstacolele vor continua să vină până când absorbim înţelepciunea cuprinsă în ele şi adunam esenţialul necesar continuării
creşterii.

8. Ceea ce semănăm, aceea vom culege, este matematic exact. Câştigăm în permananta forţa, în exactă proporţie cu efortul depus pentru depăşirea dificultăţilor.

9. Necesităţile inexorabile ale creşterii impun atracţia în cel mai mare grad a ceea ce este în perfect acord cu noi înşine. Cea mai înaltă fericire vă fi atinsă prin înţelegerea legilor naturii şi cooperarea conştientă cu acestea.

10. Pentru a poseda vitalitate, gândul trebuie impregnat cu dragoste. Dragostea este un produs al emotillor. Este deci esenţial ca emoţiile să fie controlate şi direcţionate de către intelect şi raţiune.

11. Iubirea conferă gândului vitalitate şi îi permite să germineze. Legea Atracţiei – sau legea Dragostei, pentru că este una şi aceeaşi – îi va aduce materialul necesar creşterii şi maturizării.

12. Prima formă pe care o ia gândul este vorbirea; aceasta determina importanta cuvintelor; ele sunt prima manifestare a gândului – nava cu care sunt transportate gândurile. Pătrund în eter şi reproduc pentru alţii gândul, sub formă de sunet.

13. Gândul poate conduce la acţiune de orice fel, dar oricare ar fi acţiunea, este de fapt un gând care încearcă să se exprime în formă vizibilă. Este deci evident că dacă ne dorim situaţii plăcute nu ne permitem să întreţinem decât gânduri plăcute.

14. Aceasta conduce la concluzia inevitabilă că dacă dorim să avem abundenţă în viaţa noastră, trebuie să gândim numai abundenţa; iar cum cuvintele sunt de fapt gânduri care iau formă, trebuie să fim extrem de atenţi şi să utilizăm un limbaj constructiv şi armonios, care, atunci când în sfârşit se cristalizează în formă obiectivă, se va dovedi în avantajul nostru.

15. Nu putem scăpa de imaginile care vin în mintea noastră fără încetare, iar aceste fotografii ale unor concepţii eronate sunt exact ceea ce obţinem prin folosirea cuvintelor, atunci când folosim orice formă de limbaj care nu se identifică cu starea noastră de bine.

16. Manifestam din ce în ce mai multă viaţă pe măsură ce gândurile devin mai clare şi ating planuri mai înalte. Aceasta se obţine foarte uşor prin utilizarea cuvintelor-imagini foarte clar definite şi prin eliberarea acestora de concepţiile ataşate lor în planurile joase ale gândului.

17. Prin cuvinte trebuie să ne exprimăm gândurile şi dacă vrem să utilizăm formele mai înalte ale adevărului, trebuie să utilizăm numai acel material care a fost selectat inteligent şi atent, cu acest scop avut în vedere.

18. Această putere minunată de a îmbrăca gândurile sub forma cuvintelor este ceea ce diferenţiază omul de regnul animal; prin folosirea cuvintelor scrise omul a fost capabil să se uite înapoi peste secole şi să vadă scenele pasionante care au contribuit la moştenirea sa prezentă.

19. I-a permis să intre în comuniune cu cei mai mari scriitori şi gânditori ai tuturor timpurilor; toate scrierile pe care le posedăm astăzi sunt de fapt expresia Gândului Universal care a căutat să ia forma în mintea Omului.

20. Ştim că gândul Universal are ca scop crearea sa în formă şi mai ştim că gândul individual de asemenea încerca să se exprime în forma sa. Ştim, cuvântul este o forma-a –gandului, iar propoziţia este o combinaţie de ganduri-forma. Deci, dacă dorim că idealul nostru să fie frumos şi puternic trebie să avem grijă ca aceste cuvinte care vor crea acest templu să fie exacte şi să fie alese cu atenţie; acurateţea în construirea cuvintelor şi a propoziţiilor este cea mai înaltă formă de arhitectură a civilizaţiei şi este calea spre succes.

21. Cuvintele sunt gânduri, sunt puterea invizibilă şi invincibilă care se vă va concretiza în formă care îi va fi dată de către acestea.

22. Cuvintele pot deveni palate mentale care pot dăinui pentru totdeauna sau pot deveni colibe pe care prima briză le va dărâma. Pot să încânte ochiul şi auzul; pot conţine toate cunoştinţele. În ele găsim istoria trecutului la fâl ca şi speranţa viitorului; ele sunt mesageri vii din care se naşte fiecare activitate umană şi supraumană.

23. Frumuseţea cuvântului constă în frumuseţea gândului; puterea cuvântului constă în puterea gândului, iar puterea gândului constă în vitalitatea sa. Cum putem să identificăm un gând plin de vitaliate? Care sunt caracterisitcele sale distinctive? Cu siguranţă există un principiu. Dar care este acest principiu?

24. Există principii în matematică dar nu există un principiu al erorii; există un principiu al sănătăţii, dar nu există unul al bolii; există un principiu al adevărului dar nu al incorectitudinii; există un principiu al luminii dar nu al întunericului, există un principiu al abundenţei, dar nu unul al sărăciei.

25. Cum putem şti ce este adevărat? Dacă aplicăm principiile în matematică, vom fi siguri de rezultatele obţinute. Unde este sănătate, nu există boala. Dacă ştim adevărul, nu putem fi înşelaţi de greşeală. Dacă lăsăm să fie lumină, nu poate fi întuneric; acolo unde este abundenţă, nu poate fi sărăcie.

26. Acestea sunt fapte evidente prin ele însele, dar adevărul cel mai important, acela că gândul care conţine principiul este vital, conţine viaţă şi în consecinţă prinde rădăcini şi încet, dar sigur, înlocuieşte gândurile negative, care prin natura lor nu au vitalitate, acest gând pare a fi ignorat.

27. Dar acesta este faptul care te va ajuta să distrugi orice tip de discordie, lipsa şi limitare.

28. Fără nici o îndoială, cel care este destul de înţelept ca să înţeleagă această, va recunoaşte cu uşurinţă că puterea creativă a gândului plasează o armă invincibila în mâinile şale şi-l face stăpân al destinului său.

29.În lumea fizică există o lege a compensării care spune că „apariţia unei cantităţi de energie într-un loc înseamnă dispariţia aceleiaşi cantităţi de energie dintr-un alt loc” – astfel realizăm că putem primi numai ceea ce dăruim. Dacă ne dedicăm unei anume acţiuni, trebuie să fim pregătiţi să ne asumăm responsabilitatea dezvoltării acelei acţiuni. Subconstienul nu poate raţionă. Doar aduce în lumea noastră; am cerut ceva; acum primim, aşa cum ne-am aşternut, aşa dormim; zarurile au fost aruncate; aţa va ţese modelul pe care l-am creat.

30. Din acest motiv, Lumea Interioară trebuie exersata astfel încât gândul pe care îl intretinemsa nu conţină mental, moral sau psihic germenele a ceea ce nu dorim să se manifeste în viaţa noastră.

31. Lumea Interioară este facultatea minţii prin care suntem capabili să examinăm faptele şi condiţiile pe termen lung, un fel de telescop uman; ne ajută să înţelegem atât dificultăţile cât şi posibilităţile, în orice sarcină.

32. Lumea Interioară ne ajută să fim pregătiţi pentru obstacolele pe care le vom întâlni; putem deci să le depăşim înainte ca aceastea să aibă oportunitatea de a ne cauza dificultăţi.

33. Lumea interioară ne ajută să planificăm cu mult înainte şi să ne îndreptăm gândul şi atenţia în direcţia bună şi nu pe alte căi, care nu ne pot oferi nimic în schimb.

34. Lumea Interioară este deci absolut necesară dezvoltării oricărei mari reuşite şi cu ajutorul ei putem intra, explora şi posedă orice câmp mental.

35. Lumea interioară este produsul minţii şi se dezvoltă în tăcere, prin concentrare.

36. Pentru exerciţiul din această săptămână, concentrează-te asupra Lumii Interioare; ia-ţi poziţia obişnuită şi concentrează-ţi gândul asupra faptului că a cunoaşte puterea creativă a gândului nu înseamnă a poseda arta gândirii. Lăsă gândul să zăbovească asupra faptului ştiut: cunoaşterea nu se aplică ea însăşi, iar acţiunile noastre nu sunt guvernate de cunoaştere ci de către obiceiuri, precedent şi obişnuinţe; că singura metodă de a reuşi să aplici cunoaşterea este prin efort conştient, determinat. Aminteşte-i minţii faptul că orice cunoaştere nefolosită dispare din minte, că valoarea informaţiei constă în aplicarea principiului; continua acest lanţ de gândire până când câştigi suficientă putere interioară astfel încât să poţi formula un program definit prin aplicarea acestui principiu problemelor tale particulare.

„Gândeşte adevărul şi gândurile tale
Vor hrăni foamea lumii
Vorbeşte adevărul şi fiecare vorbă a ta
Va fi o sămânţă roditoare;
Trăieşte adevarulsi viaţa ta va fi
Un crez măreţ şi nobil”
– Horatio Bonar

PARTEA XV – ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

1. Întrebare: Ce anume determina gradul de armonie pe care putem să îl atingem?
Răspuns: Abilitatea noastră de a obţine din fiecare experienţă ceea ce avem nevoie pentru dezvoltarea noastră.

2. Întrebare: Ce ne arată dificultăţile şi obstacolele?
Răspuns: Lucrurile necesare pentru înţelepciunea şi dezvoltarea noastră spirituală.

3. Întrebare: Cum pot fi evitate aceste dificultăţi?
Răspuns: Prin înţelegerea conştientă şi cooperarea cu legile Naturii.

4. Întrebare: Care este principiul prin care gândul se manifestă ca formă?
Răspuns: Legea Atracţiei.

5. Întrebare: Cum se asigura materialul necesar pentru creşterea, dezvoltarea şi maturizarea ideii, astfel încât aceasta să ia formă?
Răspuns: Legea dragostei, care este principiul creativ al Universului, conferă vitalitate gândului, iar legea Atracţiei aduce substanţa necesară, prin legea creşterii.

6. Întrebare: Cum se asigura condiţiile dorite?
Răspuns: Prin întreţinerea numai gândurilor dezirabile.

7. Întrebare: Cum vin situaţiile nedorite?
Răspuns: Gândind, discutând şi vizualizând situaţii de lipsa, limitare, boală, dizarmonie şi discordie de orice fel. Aceaste imagini mentale a concepţiilor eronate sunt luate de către subconştient, iar legea Atracţiei inevitabil le va cristaliza într-o formă obiectivă. Ce semănăm, culegem – este ştiinţific exact.

8. Întrebare: Cum putem depăşi orice fel de teamă, lipsa, limitare, sărăcie şi disonanta?
Răspuns: Înlocuind eroarea cu principiul.

9. Întrebare: Cum putem recunoaşte principiul?
Răspuns: Prin realizarea conştientă a faptului că Adevărul distruge invariabil eroarea. Nu trebuie să scoatem întunericul afară, cu lopata, prin munca grea; tot ceea ce trebuie este să aprindem lumina. Acealsi principiu se aplică oricărei forme de gând negativ.

10. Întrebare: Care este valoarea Lumii Interioare?
Răspuns: Te ajută să înţelegi valoarea aplicării cunoştinţelor pe care le-ai acumulat. Mulţi par să creadă că aceste cunoştinţe se aplică ele însele, automat, ceea ce nu este adevărat.

„Pentru fiecare om există o cale deschisă,
Şi sufletele mari urcă pe calea înaltă,
Şi sufletele mici bâjbâie în jos;
Iar la mijloc, pe întinderile înceţoşate,
Restul oamenilor se lasă purtaţi înainte şi înapoi.
Dar pentru fiecare om există o deschidere,
O cale înaltă şi una joasă
Şi fiecare om decide
Calea pe care sufletul sau o va alege.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>