Partea XII – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea XII – Introducere

INTRODUCERE – PATREA XII

Prezentăm aici partea a douăsprezecea. În al partulea paragraf vei găsi următoarea afirmaţie: „Mai întâi trebuie să cunoşti puterea pe care o ai, apoi curajul să îndrăzneşti şi în al treilea rând credinţa să faci.”

Dacă te concentrezi asupra acestor gânduri, dacă le acorzi întreaga ta atenţie, vei găsi în fiecare propoziţie o lume de înţelesuri şi vei atrage către tine alte gânduri în armonie cu acestea şi curând vei cuprinde întreaga semnificaţie a cunoştinţelor vitale asupra cărora te concentrezi. Cunoştinţele nu se aplică singure. Noi, că indivizi, trebuie să le aplicăm, iar aplicarea consista în fertilizarea gândului cu un scop viu.

Timpul şi gândurile pe care cei mai mulţi oameni le pierd într-un efort fără scop ar face minuni dacă ar fi direcţionate corect, dacă ar avea un obiect bine determinat în vedere. Pentru a realiza această este necesar să-ţi centrezi forţă mentală pe un gând specific şi să o menţii acolo, excluzând toate celelalte gânduri. Dacă te-ai uitat vreodată prin obiectivul unei camere, ai observat că atunci când acesata nu este focalizată pe obiect, imaginea este indistincta şi neclară, dar dacă este focalizată, obţinem o imagine clară şi distinctă. Aceasi lucru este valabil şi pentru puterea de concentrare. Dacă nu te concentrezi asupra obiectului pe care îl ai în vedere, vei avea un contur ceţos, indiferent, vag, indistinct şi obscur al idealuluii tău, iar rezultatul va fi în concordanţă cu imaginea mentală.

PARTEA XII

1. Nu există scop în viaţă care nu poate fi atins prin intelegrea ştiinţifică a puterii creative a gândului.

2. Această putere de a gândi este comună tuturor. Omul există pentru că gândeşte. Puterea omului de a gândi este infinită, în consecinţă puterea să creativă este nelimitată.

3. Ştim că gândul creează pentru noi lucrurile pe care le gândim, le aduce înspre noi şi cu toate acestea ne este dificil să banam frică, anxietatea, descurajarea – toate aceste sunt forţe ale gândului foarte puternice, care continua să îndepărteze de noi lucrurile pe care le dorim; astfel facem mereu un pas înainte şi doi înapoi.

4. Singurul mod de a ne proteja de a merge înapoi este prin a merge înainte. Vigilenta eternă este preţul succesului. Există trei paşi, fiecare dintre ei absolut esenţial. Întâi trebuie să cunoşti puterea pe care o ai, doi, să ai curajul să îndrăzneşti, trei, să ai credinţa să faci.

5. Având această bază, poţi să construieşti afacerea ideală, casa ideală, prietenii ideali şi un mediu ideal. Nu eşti restrâns de nici un cost material. Gândul este omnipotent şi are puterea să retragă din Banca Infinită de substanţă primordială tot ceea ce este necesar. Resurse infinite se află sub comanda ta.

6. Dar idealul tău trebuie să fie clar, desluşit şi definit. Dacă ai un ideal astăzi, altul mâine şi un al treilea săptămâna viitoare înseamnă să-ţi risipeşti forţele şi să nu realizezi nimic. Rezultatul va fi o combinaţie haotică şi fără sens de material pierdut.

7. Din nefericire acesta este rezultatul pe care îl obţin cei mai mulţi, iar cauză este evidentă. Dacă un sculptor porneşte de la o bucată de marmură şi o daltă şi îşi schimbă ideea la fiecare cincisprezece minute, ce rezultat putem aştepta? Şi de ce ai aştepta tu un rezultat diferit când molelezi cea mai măreaţă şi mai plastică dintre toate substanţele, singura substanţa reală?

8. Rezultataul acestei indecizii şi a gândirii negative se regasete adesea în pierderi materiale. Independenţa care necesită mulţi ani de trudă şi efort dispare dintr-o dată. Adesea realizăm că banii şi proprietăţile nu ne conferă deloc independenta. Dimpotrivă, singura independenta posibilă o obţinem prin aplicarea practică a cunoştinţelor legate de puterea creativă a gândului.

9. Această metodă de aplicare practică nu vine spre tine până când nu înveţi că singura putere pe care poţi să o ai este puterea de a te adapta la principiile imuabile şi Divine. Tu nu poţi schimba Infinitul, dar poţi înţelege legile Naturii. Recompensa pentru înţelegerea acestora consista în realizarea abilităţii tale de a adapta gândurile tale Gândului Universal, care este Omniprezent. Abilitatea ta de a coopera cu această Omnipotentă va indica gradul de succes pe care îl vei atinge.

10. Puterea gândului se prezintă de multe ori prin faţete contrafăcute, care sunt mai mult sau mai puţin fascinante, dar rezultatul este dăunător în loc să fie de ajutor.

11. Bineînţeles îngrijorarea, teamă şi toate celelalte gânduri negative produc fructe de tipul lor; cei care păstrează gânduri de acest tip inevitabil vor culege ce au semănat.

12. Există oamneni care caută fenomenele paranormale şi care devorează orice aşa-numită dovada sau demonstraţie obţinută la şedinţele de materializare. Aceştia îşi deschid uşile mentale şi se aruncă în cel mai otrăvitor curent care poate fi găsit în lumea fizică. Pare că nu înţeleg că această calitate de a deveni negativ, receptiv, pasiv îi seacă de toată forţa vitală şi le aduce formele vibratorii ale gândului corespunzătoare acestei stări.

13. Mai sunt şi susţinătorii Hindu, care văd fenomenul materializării realizat de aşa-numiţi adepţi, printr-o sursă de putere, de uitare, dar par să nu realizeze că atunci când voinţa se retrage, forma se usucă, iar forţele vibratorii dispar.

14. Telepatia sau transferul de gânduri s-a bucurat de o atenţie considerabilă, dar cum necesită o stare mentală negativă de partea receptorului, practică este dăunătoare. Un gând poate fi trimis cu intenţia de a fi auzit sau văzut, dar va aduce cu sine sancţiunea ataşată inversării principiului implicat.

15.În multe cazuri hipnotismul este dăunător atât subiectului cât şi operatorului. Nici o persoană familiară cu legile care guvernează lumea mentală nu va gândi să încerce să domine voinţa altuia, pentru că încercând aceasta, el va pierde gradual (dar sigur) propria sa putere.

16. Toate aceste perversiuni au satisfacţiile lor temporare, iar pentru unii reprezintă o fascinaţie acută, dar există o fascinaţie infinit mai măreaţă în adevărata înţelegere a lumii puterii interioare, putere care creşte pe măsură ce este folosită, este permanenta, nu fluctuanta, care nu este numai un remediu pentru greşelile trecutului – rezultatul unei gândiri greşite – dar conferă o protecţie profilactică împotriva tuturor modurilor şi formelor de pericol şi nu în cele din urmă, este forţa creatoare cu care putem construi situaţii şi medii noi.

17. Legea spune că gândul se va corela cu obiectul sau şi va aduce în manifestare în lumea materială corespondentul obiectului gândit sau produs în lumea mentală. Când discernem necesitatea absolută de a vedea că fiecare gând poartă în sine, inerent, germenele adevărului atunci legea creşterii va aduce în manifestare binele, pentru că numai binele poate să confere puterea permanentă.

18. Principiul care îi dă gândului puterea dinamică de a se corela cu obiectul sau şi de a stăpâni fiecare experienţă umană adversă este Legea Atracţiei, care este un alt nume pentru Dragoste. Aceste este un principiu etern şi fundamental, inerent în toate lucrurile, în toate sistemele de Filosofie, în fiecare Religie şi fiecare Ştiinţă. Nu putem să ne poziţionăm în afara acestei legi. Este sentimentul care atribuie vitalitate gândului. Sentimentul este dorinţa, iar dorinţa este dragoste. Gândul impregnat cu dragoste devine invincibil.

19. Găsim acest adevăr subliniat oriunde puterea gândului este înţeleasă. Mintea Universală este nu numai Inteligenta dar şi substanţa, iar această substanţă este forţa de atracţie care aduce până şi electronii împreună, prin Legea Atracţiei; astfel se formează atomul. Atomii la rândul lor sunt aduşi împreună de aceeaşi lege şi formează moleculele. Moleculele iau forma materială. Astfel vedem cum legea dragostei este forţa creatoare din spatele fiecărei manifestări, nu numai pentru atomi, dar şi pentru lumi, Univers sau orice altceva care poate fi conceput de imaginaţie.

20. Legea atracţiei prin toate mijloacele ei de aplicare a determinat oameni de toate vârstele şi din toate timpurile să creadă că trebuie să existe o fiinţă care răspunde petiţiilor şi dorinţelor lor, care manipulează evenimentele pentru a obţine rezultatele cerute.

21. Combinaţia dintre Gând şi Dragoste formează acea forţă irezistibilă numită Legea Atracţiei. Toate legile naturii sunt irezistibile, nu ne putem împotrivi lor; legea Gravitaţiei, Electricităţii sau orice altă lege operează cu exactitudine matematică. Nu există variaţii, doar canalul de distribuţie poate fi imperfect. Dacă un pod se dărâmă, nu atribuim căderea acestuia unei variaţii a legii gravitaţiei. Dacă avem până de electicitate nu tragem concluzia că nu ne putem baza pe legile electricităţii, iar dacă Legea Atracţiei pare să fie imperfectă în demonstrarea ei de către o persoană neexperimentată, nu tragem concluzia că cea mai măreaţă şi infailibila lege, de care depinde întregul sistem de creaţie, a fost suspendată. Ar trebui mai degrabă să ajungem la concluzia că este nevoie de o mai bună înţelegere a acesteia; după cum ştii, soluţia corectă a unei probleme dificile în matematică nu este întotdeauna uşor de obţinut.

22. Lucrurile sunt create în lumea mentală sau spirituală înainte de a apărea în exterior, că acţiuni sau evenimente. Prin simplul proces de guvernare a forţelor gândului, astăzi, putem ajuta la crearea evenimentelor care vor veni în viaţa noastră în viitor, poate chiar mâine. Dorinţa educată este cel mai puternic mijloc de a aduce în acţiune Legea Atracţiei.

23. Omul este astfel construit încât el trebuie mai întâi să-şi creeze uneltele sau instrumentele prin care dobândeşte puterea de a gândi. Mintea nu poate înţelege o idee complet nouă până când celule vibratorii ale creirului sunt pregătite să o primească. Aceasta explică de ce este atât de dificil pentru noi să acceptăm sau să apreciem o idee complet nouă. Nu avem celule ale creirului capabile să o recepteze şi de aceea suntem neîncrezători. Pur şi simplu nu credem.

24. Dacă până acum nu ai fost familiar cu Omnipotenta Legei Atracţiei şi cu metoda ştiinţifică prin care poate fi pusă în aplicare sau dacă nu ai fost familiar cu posibilităţile nelimitate care se deschid celor care sunt capabili să profite de avantajele resurselor care li se oferă, începe acum şi creează-ţi celulele creierului necesare care te vor face capabil să înţelegi puterile nelimitate ce pot fi ale tale dacă vei coopera cu Legea Naturii. Aceasta se poate realiza prin concetrare şi atenţie.

25. Intenţia guvernează atenţia. Puterea vine prin repaos. Concentrarea dă profunzime gândurile, conferă înţelepciune cuvantelor şi urneşte spre îndeplinire toate forţele de mare potenţial.

26. Prin Tăcere ajungi să atingi puterea Omnipotenta a minţii subconştiente din care s-a dezvoltat întreaga putere.

27. Cel care îşi doreşte putere, înţelepciune sau succes permanent de orice tip, le va găsi numai în interior; este o dezvăluire. Cel care nu este obişnuit poate spune că liniştea este foarte uşor şi simplu de atins, dar ar trebui să-şi amintească că numai prin tăcere absolută se poate intra în contact cu Divinitatea, numai aşa se pot învăţa legile care-nu-pot-fi-schimbate şi se pot deschide canale; prin practica persistenta şi concentrare se ajunge la perfecţiune.

28.În această săptămână du-te în aceeaşi cameră, ia acelaşi scaun, aceeaşi poziţie ca şi până acum. Relaxează-te, lasă-le pe toate să treacă, atât mental cât şi fizic. Întotdeauna să faci aşa; nu încerca niciodată să faci o muncă mentală sub presiune. Ai grijă să nu ai muşchi sau nervi tensionaţi, să fii pe de-a-ntregul comfortabil. Acum realizează unitatea ta cu omnipotenta. Vino în contact cu această putere. Vino într-o profundă şi vitală înţelegere, apreciere şi realizare a faptului că abilitatea ta de a gândi este abilitatea ta de a acţiona asupra Minţii Universale şi de a o aduce în manifestare, de a-ţi îndeplini oricare cerinţă; tu ai, potenţial, aceeaşi abilitate ca oricare alt individ care a fost sau va fi vreodată; fiecare este doar o manifestare sau o expresie a Unicului, toate sunt parte a întregului, nu există diferenţa de tip sau calitate, singura diferenţa fiind doar de grad.

„Gândul nu poate concepe nimic ce nu poate fi exprimat. Poate că primul care are ideea, doar o sugerează, dar cel care va reuşi să o pună în practică va apărea cu siguranţă.” – Wilson

PARTEA XII – ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

1. Întrebare: Cum poate fi atins orice scop în viaţă?
Răspuns: Prin înţelegerea ştiinţifică a naturii spirituale a gândului.

2. Întrebare: Care sunt cei trei paşi absolut esenţiali?
Răspuns: Cunoaşterea puterii, curajul de a încerca, credinţă de a a face.

3. Întrebare: Cum se realizează punerea în practică a cunoştinţelor?
Răspuns: Prin înţelegerea Legilor Naturii.

4. Întrebare: Care este recompensa pentru înţelegerea acestor legi?
Răspuns: Realizarea conştientă a abilitaţilor noastre de a ne adapta la Divin şi la principiile constante.

5. Întrebare: Ce anume va indica gradul de succes pe care îl vei avea?
Răspuns: Gradul în care realizăm că nu putem schimba Infinitul dar trebuie să cooperăm cu el.

6. Întrebare: Care este principiul care conferă gândului putere dinamică?
Răspuns: Legea Atracţiei care rezidă în vibraţie, care la rândul ei rezidă în legea dragostei. Gândul impregnat cu dragoste devine invincibil.

7. Întrebare: De ce este această lege irezistibilă?
Răspuns: Pentru că este o lege a Naturii. Toate Legile Naturii sunt irezistibile şi constante şi acţionează cu o exactitudine matematică. Nu există deviaţie sau variaţie.

8. Întrebare: De ce pare atunci câteodată atât de dificil să găseşti soluţiile problemelor în viaţă?
Răspuns: Din acelaşi motiv pentru care câteodată este dificil să găseşti soluţia unei probleme matematice mai dificile. Operatorul este neinformat sau neexperimentat.

9. Întrebare: De ce este imposibil pentru minte să îmbrăţişeze o idee complet nouă?
Răspuns: Nu avem celule vibratorii ale creirului capabile să recepteze nouă idee.

10. Întrebare: Cum se ajunge la înţelepciune?
Răspuns: Prin concentrare; este o dezvăluire; vine din interior.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>