Partea X – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea X – Introducere

INTRODUCERE – PATREA X

Dacă atingi o înţelegere completă a gândului conţinut în Partea a Zecea, vei şti deja că nimic nu se întâmplă fără o cauză definită. Vei fi capabil să-ţi formulezi planurile în concordanţă cu cunoaşterea exactă a lucrurilor.

Vei şti cum să controlezi orice situaţie aducând în prin plan cauzele adecvate. Când vei câştiga, şi vei casiga cu siguranţă, vei şti exact de ce ai câştigat.

Omul obişnuit, care nu are cunoştinţe definite despre cauza şi efect, este guvernat de sentimente şi emoţii. El gândeşte mai ales pentru a-şi justifica acţiunile. Dacă eşuează în afaceri spune că norocul a fost împotriva lui. Dacă nu-i place muzica spune că aceasta este un lux prea scump. Dacă este un mic funcţionar într-un birou spune că ar aveam mai mult succes dacă ar lucra în aer liber. Dacă îi lipsesc prietenii, spune că individualitatea este prea importantă şi trebuie apreciată.

El nu se gândeşte la problemele lui până la capăt. Pe scurt, el nu ştie că fiecare efect este rezultatul unei cuaze certe, definite şi încearcă să se consoleze prin explicaţii şi scuze. El gândeşte numai apărându-se. Dimpotrivă, omul care înţelege că nu există efect fără cauză adecvată, gândeşte impersonal. Priveşte faptele drept în fata indiferent de consecinţe. Este liber să urmeze calea adevărului indiferent unde ar conduce ea. Vede problemele clar până la sfârşit şi îndeplineşte toate cerinţele complet şi cinstit iar rezultatul este că lumea îi dăruieşte tot ceea ce are de dăruit, prietenie, onoare, dragoste şi acceptare.

PARTEA X

1. Abundenta este lege naturală a Universului. Evidenţa acestei legi este convarsitoare; o vedem în fiecare moment. Peste tot Natura este cheltuitoare, risipitoare, extravagantă. Acolo unde se economiseşte, nu se observa nici o creaţie. Abundenta se manifestă în toate lucrurile. Milioane şi milioane de copaci, flori, plante, animale şi vasta schema de reproducţie unde procesul de creaţie şi re-creaţie continua mereu şi mereu, toate indica abundenţă cu care Natura a făcut provizii pentru om. Că există abundenţă, este atât de evident; dar totuşi mulţi eşuează în a participa la această abundentă – şi aceasta este evident; nu au ajuns încă să realizeze Universalitatea întregii substanţe şi faptul că mintea este principiul activ prin care suntem conectaţi la lucrurile pe care le dorim.

2. Bogăţia este descendenta puterii; posesiunile au valoare numai în măsura în care conferă putere. Evenimentele sunt importante numai în măsura în care afectează puterea; toate lucrurile reprezintă de fapt
anumite forme şi grade ale puterii.

3. Cunoaşterea cauzei şi efectului, cum ar fi în cazul legilor electricităţii, chimiei, gravitaţiei, îi dă capacitate omului de a plănui cu curaj şi de a executa fără frică. Aceste legi sunt numite Legi Naturale deoarece guvernează lumea fizică, dar puterea nu este numai putere fizică; există de asemenea şi putere mentală, morală şi spirituală.

4. Puterea spirituală este superioară fiindcă există într-un plan mai înalt. Îl ajută pe om să descopere legea prin care forţele minunate ale Naturii pot fi utilizate astfel încât să facă munca a sute şi mii de oameni. Îl ajută pe om să descopere legi prin care timpul şi spaţiul să fie anihilate, iar gravitaţia să fie depăşită. Operarea acestei legi este dependentă de contactul spiritual, după cum spune şi Henry Drummond:

5. „În lumea fizică, aşa cum o cunoaştem noi, există materie organică şi anorganică. Materia anorganică din lumea minerală este complet separată de lumea plantelor sau animalelor; pasajul dintre ele este ermetic închis. Aceste bariere nu au fost niciodată depăşite. Nici o schimbare a materiei, nici o modificare a mediului, prin chimie, electricitate sau orice formă de energie, nici o evoluţie de nici un fel nu poate transforma, măcar un atom din lumea minerală, astfel încât acesta să primească Viaţa”.

6. Numai prin pătrunderea unei forme de viaţă în această lume moartă ar putea aceşti atomi să fie înzestraţi cu vitalitate; fără acest contact cu viaţa ei rămân închişi în lumea anorganică pentru totdeauna. Huxley spune că doctrina Biogenezie (numai viaţa poate forma viaţa) este victorioasă indiferent de descoperirile ştiinţei, iar Tyndall este constrâns să admită: „Afirm că nu există nici o bucăţică de evidentă demnă de încredere care să demonstreze că viaţa, aşa cum este ea în zilele noastre, ar fi apărut independent de viaţă antecedenta.”

7. „Legile fizicii pot explica lumea anorganică, biologia paote explica şi lămuri dezvoltarea organicului, dar în ceea ce priveşte punctul de contact, Ştiinţa este muta. Un pasaj similar există între lumea Naturală şi lumea Spirituală; acest pasaj este ermetic închis pentru partea naturală. Uşa este închisă; nici un om nu poate să o deschidă, organicul nu poate să o schimbe, nici energia mentală, nici efortul moral, nici progresul de orice fel nu poate să-l facă capabil pe om să intre în lumea spirituală.”

8. Dar aşa cum planta coboară în lumea minerală şi o atinge cu misterul Vieţii, tot aşa Mintea Universală coboară în mintea omului şi o înzestrează cu calităţi noi, necunoscute, minunate şi chiar extraordinare. Orice om, bărbat sau femeie, care a realizat ceva în lumea industrială, a comerţului, a afacerilor, a avut această realizare numai datorită acestui proces.

9. Gândul este legătura dintre Infinit şi Finit, dintre Universal şi individual. Am văzut că există o barieră de netrecut între organic şi anorganic şi singura cale prin care materia se poate desfăşura este prin impregnarea ei cu viaţa; când sămânţa ajunge în lumea minerală şi începe să se dezvolte şi să crească, materia moartă începe să trăiască, mii de degete invizibile încep să ţeasă un mediu potrivit pentru noul sosit şi pe măsură ce legea creşterii îşi face efectul, procesul continuă până când, în sfârşit, apare crinul şi nici „Solomon în toată gloria să n-a văzut una ca acestea.”

10. Tot aşa, un gând este trimis în substanţă invizibilaa Minţii Universale, acea substanţă din care toate lucrurile sunt create, şi prinde rădăcini -legea creşterii începe să-şi facă efectul iar noi realizăm că situaţiile şi mediul nu sunt decât forme obiective ale gândurilor noastre.

11. Legea arată că Gândul este o formă activă, vitală de energie dinamică care are puterea de a se corela cu obiectul sau şi de a-l aduce din substanţă invizibilă din care toate lucrurile sunt create, în lumea vizibilă, obiectivă. Aceasta este legea prin care toate lucrurile ajung să se manifeste; acesta este Cheia Universală cu ajutorul căreia poţi intra în Locul Secret cel Mai Înalt şi care îţi conferă „controlul asupra tuturor lucrurilor”. Cu ajutorul acestei legi poţi să „proclami un lucru şi se va înfiinţa în tine.”

12. Nu poate fi altfel. Dacă sufletul Universului, aşa cum ştim, este Spiritul Universal, atunci Universul este pur şi simplu condiţia pe care Spiritul Universal a creat-o pentru el. Suntem, de fapt, spirit individualizat şi creăm condiţii pentru dezvoltarea noastră exact în acelaşi mod.

13. Acesta putere creativă depinde de recunoaşterea puterii potenţiale a spiritului său a minţii şi nu trebuie confundată cu Evoluţia. Creaţia este chemarea în existenţa a ceea ce nu există în lumea obiectivă. Evoluţia este desfăşurarea potenţialului prezent în lucrurile care deja există.

14. Atunci când beneficiem de posibilităţile minunate cere ni se deschid prin operarea acestei legi, trebuie să ne amintim că noi nu contribuim cu nimic la eficientizarea acesteia, aşa cum Marele Învăţător spunea: „Nu sunt eu cel care face toată munca ci tatăl care sălăşluieşte în mine, El face toată munca”. Noi trebuie să adoptăm aceeaşi poziţie; nu putem face nimic pentru a ajuta legea, pur şi simplu o îndeplinim iar Mintea Atotcuprinzătoare va aduce rezultatul.

15. Cea mai mare eroare a zilelor noastre este idea că Omul trebuie să deţină inteligenta prin care Infinitul poate proceda în realizare scopului specific sau a rezultatului dorit. Nimic din acestea nu este necesar; Mintea Universală poate găsi singură căile şi mijloacele prin care aduce în manifestare orice ar fi necesar. Noi trebuie, oricum, să creăm idealul, iar acest ideal trebuie să fie perfect.

16. Ştim că legea care guvernează electricitatea a fost formulată în aşa maniera încât forţele sale invizibile să poată fi controlate şi folosite în beneficiul şi comfortul nostru în mii de moduri. Mesaje sunt transmise peste tot în lume, maşini greoaie sunt puse în funcţiune astfel încât întreaga lume să fie iluminată; dar noi ştim că dacă conştient sau involuntar violam legile ei, atingând un fir, de exemplu, care nu este corect izolat, rezultatul poate fi neplăcut sau chiar dezastruos. Lipsa înţelegerii a legilor care guvernează lumea invizibilă are acelaşi rezultat şi mulţi oameni suferă permanent consecinţele.

17. Am explicat că legea cauzalităţii depinde de polaritate, un circuit trebuie să se formeze; acest circuit nu se poate forma dacă nu operăm în armonie cu legea. Cum putem opera în armonie cu legea dacă nu cunoaştem acesta lege? Cum putem afla care este această Lege? Prin studiu, prin observaţie.

18. Vedem cum operează acesta lege peste tot în jurul nostru. Natura, care este o mărturie vie şi tăcută a manifestării acestei legi, se exprima constant prin legea creşterii. Unde există creştere, există viaţă. Unde este viaţa, trebuie să fie armonie, tot ceea ce are viaţa atrage constant către sine condiţiile şi resursele necesare exprimării sale cât mai complete.

19. Dacă gândul tău este în armonie cu Principiul Naturii, este în rezonanţă cu Mintea Infinită, atunci se va forma un circuit. Nu se va inoarce la tine gol. Dar este posibil să ai gânduri care nu sunt în armonie cu Infinitul şi atunci când nu există polaritate, circuitul nu se formează. Care este rezultatul? Care este rezulattul atunci când dinamul generează energie iar circuitul este întrerupt şi nu există sursa de ieşire? Dinamul se opreşte.

20.La fel se va întâmpla şi cu tine, dacă întreţii gânduri care nu sunt în conformitate cu Infinitul şi care nu se pot polariza, atunci nu se formează circuitul. Eşti izolat. Gândurile te urmăresc, te hărţuie, te îngrijorează şi la final îţi aduc boala şi chiar moarte. Doctorul nu este capabil să diagnosticheze cauză şi îţi spune că ai nu ştiu ce boală cu nume ştiinţific, aşa cum sunt etichetate toate bolile, care de fapt sunt rezultatul unei gândiri greşite; cauza este mereu aceeaşi.

21. Gândurile constructive trebuie să fie negreşit constructive şi armonioase, eliminanad astfel toate gândurile destructive sau competitive. Înţelepciunea, forţa, curajul şi toate condiţiile armonioase sunt rezultatul puterii şi am văzut că puterea vine din interior; tot aşa, fiecare lipsă, limitare sau situaţie adversă este rezultatul slăbiciunii, iar slăbiciunea este lipsa puterii; vine de nicăieri, este nimic – remediul este pur şi simplu dezvoltarea puterii şi aceasta se poate realiza în acelaşi mod în care toate puterile se dezvoltă, prin exerciţiu.

22. Acest exerciţiu consista în aplicarea cunoştinţelor tale. Cunoştinţele nu se aplică singure. Tu trebuie să le aplici. Abundenta nu o să pice din cer, nici voinţa nu o să-ţi cadă în poală, dar realizarea conştientă a Legii Atracţiei şi intenţia de a o aduce în operare pentru un scop sigur, definit şi specific, precum şi voinţa de a atinge acest scop, va aduce materializarea dorinţei tale prin legea naturală a transferului. Dacă eşti în afaceri, ţi se vor mări şi dezvolta canalele obişnuite, posibil chiar se vordeschide noi şi neobişnuite canale; iar când legea devine complet operativă, vei vedea că lucrurile pe care le cauţi, te caută.

23. În această săptămână alege un spaţiu pe perete sau orice alt loc care îţi convine, acolo unde stai tu de obicei. Trasează mental o linie neagră, orizontală de aproximativ cincisprezece centimetri, încerca să o vezi că şi cum ar fi pictată pe perete. Acum, tot mental, trage o linie verticală conectată cu un capt al liniei orizontale; mai trasează o linie vericala la celălalt capăt şi uneşte cele două, obţinând un pătrat. Încearcă să vezi pătratul cât mai perfect. Când reuşeşti, desenează un cerc în interiorul pătratului. Acum plasează un punct în mijlocul cercului. Trage punctul spre tine cam vreo douăzeci şi cinci de centimetri. Acum ai un con pe o bază pătrată. Aminteste-rti că întreaga lucrare este în negru; schimb-o în alb, roşu şi galben.

24. Dacă îţi reuşeşte acest exercitu înseamnă că faci progrese excelente şi în curând vei putea să te concentrezi asupra oricărei probleme pe care o ai în minte. „Când obiectul sau scopul final sunt menţinute constant în gând, realizarea acestuia în formă tangibilă, fizică este doar o chestiune de timp”.

„Viziunea intodeauna precedă şi îşi determina realizarea” – Lillian Whiting

PARTEA X – ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

1. Întrebare: Ce este Bogăţia?
Răspuns: Bogăţia este descendenta puterii.

2. Întrebare: Ce valoare au posesiile?
Răspuns: Posesiile au valoare numai în măsura în care conferă putere.

3. Întrebare: Ce valoare are cunoaşterea legii cauzei şi efectului?
Răspuns: Îl ajută pe om să plănuiască cu curaj şi să execute fără frică.

4. Întrebare: Cum ia naştere viaţa în lumea anorganică?
Răspuns: Numai prin introducerea unei forme de viaţă. Nu există altă cale.

5. Întrebare: Care este legătura dintre finit şi Infinit?
Răspuns: Gândul este legătura dintre cele două.

6. Întrebare: De ce este aşa?
Răspuns: Pentru că Universul se poate manifesta numai prin Individual.

7. Întrebare: De ce anume depinde aceasta cauzalitate?
Răspuns: Depinde de polaritate; trebuie să se formeze un circuit. Universul este partea pozitivă a bateriei vieţii, individul este partea negativă, iar gândul formează circuitul.

8. Întrebare: De ce cei mai mulţi oameni eşuează în a-şi realiza condiţiile armonioase?
Răspuns: Nu înţeleg legea; nu există polaritate; nu se formează circuitul.

9. Întrebare: Care este remediul?
Răspuns: O rcunoastere conştientă a Legii Atracţiei, cu intenţia de a o aduce în existenţă pentru un scop definit.

10. Întrebare: Care va fi rezultatul?
Răspuns: Gândul se va corela cu obiectul sau şi îl va aduce în manifestare, fiindcă gândul este produsul omului spiritual, iar spiritul este Principiul creativ al Universului.

„Un gând viu aduce puterea de a fi pictat; şi în egală proporţie cu profunzimea sursei sale este forţa proiecţiei sale.” – Emerson

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>