Partea V – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea V – Introducere

INTRODUCERE – PATREA V

Aici se găseşte Partea a Cincea. După ce vei studia această parte cu mare grijă, vei vedea că fiecare forţă sau obiect sau fapt imaginabil este rezultatul minţii în acţiune.

Mintea în acţiune este gândul, iar gândul este creativ. În zilele noastre oamenii gândesc cum n-au mai gândit niciodată până acum. Putem spune că acesta este o epocă creativă, iar lumea conferă cele mai meritoase premii celor care gândesc.

Materia în sine nu are putere, este pasivă, inertă. Mintea este forţa, energie, putere. Mintea contoleaza materia şi îi dă formă. Fiecare formă pe care o ia materia nu este decât expresia unui gând pre-existent.

Dar gândul nu face transformări miraculoase. El se supune legilor naturale; pune în mişcare forţe naturale; eliberează energii naturale; se manifestă în conduita şi acţiunile tale, iar acestea la rândul lor acţionează asupra prietenilor şi cunoştinţelor tale şi în cele din urmă asupra întregului mediu în care trăieşti.

Tu poţi să naşti gândul; cum gândul este creativ, înseamnă că tu poţi crea pentru tine lucrurile pe care le doreşti.

PARTEA V

1. Cel puţin nouăzeci la sută din viaţa noastră mentală este subconştientă, deci cel care eşuează în a o utiliza, în a-i folosi puterea, trăieşte într-o limita foarte strâmtă.

2. Subconştientul poate rezolva şi chiar rezolva orice problemă pentru noi dacă ştim cum să-l dirijăm. Procesele subconştientului sunt întotdeauna active; singura întrebare este, noi suntem făcuţi să fim doar simpli recipienţi pasivi ai acestei activităţi sau suntem cei care conştient dirijam întreaga muncă? Ar trebui să avem o viziune legată de destinaţia care trebuie atinsă, de pericolele ce trebuie evitate sau ar trebui doar să ne lăsăm purtaţi de evenimente?

3. Am văzut că mintea cuprinde fiecare parte a corpului fizic şi că este capabilă să fie dirijată sau impresionată de către autoritatea ce vine dinspre partea obiectivă, de partea cea mai mare a minţii.

4. Mintea, care domina corpul, este de departe rezultatul eredităţii, care la rândul său este rezultatul tuturor mediilor corespunzătoare generaţiilor trecute, mereu-miscatoarelor forte ale vieţii. Înţelegerea acestui fapt ne va permite să ne folosim autoritatea atunci când descoperim la noi înşine o trăsătură de caracter nedorită.

5. Putem folosi în mod conştient toate trăsăturile de caracter care sunt plăcute, cu care am fost înzestraţi şi putem să înlăturăm, să refuzăm să le lăsăm să se manifeste pe cele pe care nu le dorim.

6. Repet, mintea, care domina corpul nostru fizic, nu este numai rezultatul tendinţelor ereditare, dar şi rezultatul celor şapte ani de acasă, a mediului în care lucrăm, a mediului social din care facem parte, de unde mii de impresii, idei, prejudecăţi şi gânduri similare au fost primite.

7. Multe dintre acestea au fost luate de la alţii, rezultat al opiniilor, sugestiilor sau afirmaţiilor acestora; multe sunt rezultatul gândirii noastre proprii, dar aproape toate au fost acceptate după o foarte puţină examinare sau chiar deloc.

8. Ideea părea plauzibilă, mintea conştientă a primit-o, a trecut-o la nivel subconştient unde a fost preluată de către Sistemul Simpatetic şi trecută mai departe să fie construită în corpul nostru fizic. „Cuvântul a devanit carne.”

9. Aceasta este calea prin care, consecvent, ne creăm şi ne recreăm noi înşine; suntem astăzi rezultatul gândirii noastre trecute şi vom fi ceea ce gândim astăzi, Legea Atracţiei ne aduce nu lucrurile care ne-ar plăcea sau cele pe care le-am dori, sau lucrurile pe care altcineva le are ci ne aduce „pe ale noastre”, lucrurile pe care le-am creat prin procesul nostru de gândire, fie conştient sau inconştient. Din nefericire cei mai muţi dintre noi creează aceste lucruri inconştient.

10. Dacă ne-am construi o casă pentru noi cât de atenţi am fi în legătură cu planul casei; cum am studia fiecare detaliu; cum am mai studia materialele şi am alege numai pe cele mai bune; şi totuşi ce neglijenţi suntem când ne clădim Casa Mentală, care, de fapt, este infinit mai importantă decât orice altă casă fizică; fiindcă orice lucru care ests posibil să intre în viaţa noastră depinde de caracterul materialului care este folosit la construirea Casei Mentale.

11. Ce este caracterul acestui material? Am văzut că este rezultatul impresiilor pe care le-am acumulat în trecut şi le-am depozitat în Mentalitatea subconştientă. Dacă aceste impresii au fost de frică, îngrijorare, grijă, anxietate, dacă au fost disperate, negative, pline de îndoieli, atunci textura materialului care ne îmbracă astăzi va fi din acelaşi material negativ. În loc să ne fie de folos, se va măcina şi putrezi şi ne va aduce numai trudă şi anxietate. Vom fi întotdeauna ocupaţi încercând să-l cârpim şi să-l facem măcar să pară decent.

12. Dacă în schimb am depozitat numai gânduri curajoase, dacă am fost optimişti, pozitivi şi am alungat imediat la rebuturi orice tip de gând negativ şi am refuzat să avem de-a face cu el, am refuzat să fim asociat 38sau identificat cu acesta în orice fel, care este rezultatul? Materialul nostru mental este de cea mai bună calitate; putem să îmbrăcăm orice tip de material vrem; orice culoare dorim; ştim că textura este fermă, materialul solid, nu se va decolora; nu avem teama sau anxietate în ceea ce priveşte viitorul; nu este nimic de ascuns, nu există petice de acoperit.

13. Toate acestea sunt dovedite că adevărate de către psihologie. Nu este doar o terorie sau o presupunere în legaura cu procesele de gândire; nu este nici un secret legat de acestea; de fapt, sunt atât de clare încât oricine le poate înţelege. Ce rămâne de făcut este să curăţim casa mentală, să facem aceasta în fiecare zi ca să păstrăm casa curată. Curăţenia mentală, morală şi fizica sunt absolut indispensabile dacă vrem să avem un progres de orice fel.

14. Când acest proces mental de curăţire a fost îndeplinit, materialul care a rămas o să fie potrivit pentru construirea idealurilor sau a imaginilor mentale pe care dorim să le realizăm.

15. Există o proprietate care aşteaptă un pretendent. Are pământ mult, grânele bogate, apa curgătoare şi cherestea de bună calitate; toate acestea se întind cât poţi cuprinde cu ochii. Este şi o casă, spaţioasă şi primitoare, cu tablouri rare, o bibliotecă completă, perdele bogate, tot luxul şi comfortul pe care îl poţi imagina. Ceea ce trebuie să facă moştenitorul este să revendice moştenirea, să intre în posesia ei şi să o folosească. Trebuie să o folosească, nu trebuie să o lase să decadă, folosirea acesteia este o condiţie a moştenirii. Dacă neglijează proprietatea, o pierde.

16.În domeniul minţii şi spiritului, domeniul puterii practice, tu ai o asemenea proprietate. Tu eşti moştenitorul! Poţi s-o revendici şi să intri în posesia ei şi să-i foloseşti bogăţiile. Puterea PESTE circumstanţe este unul dintre fructele ei; sănătate, armonie şi prosperitate sunt bunuri pe care le conţine. Îţi oferă echilibru şi pace. Te costă numai munca de a-i studia şi a-i culege resursele bogate. Nu cere sacrificii, exceptând pierderea limitării pe care o ai acum, a sclaviei în care trăieşti şi a slăbiciunilor tale. Te îmbraca în onoare şi pune un sceptru în mâna ta.

17. Pentru a câştiga această proprietate, trei procese sunt necesare: Trebuie să-ţi doreşti sincer. Trebuie să-ţi revendici moştenirea. Trebuie să intri în posesia ei.

18. Admite că nu sunt condiţii greu de îndeplinit!

19. Eşti familiar cu subiectul moştenirii. Darwin, Huxley, Haeckel şi alţi oameni de ştiinţă au o grămadă de evidente, mare cât un munte, că ereditatea este o lege care asista creaţia progresivă. Ereditatea progresivă este cea care i-a dat omului poziţia erectă, puterea de mişcare, organele de digestie, circulaţia sângelui, forţa nervilor, structură osoasă şi o mulţime de alte facultăţi fizice. Există însă fapte mult mai impresionante în ceea ce priveşte ereditatea forţei minţii. Toate acestea constituie ceea ce putem numi moştenirea umană.

20. Dar exisata o moştenire pe care oamenii de ştiinţă n-au întrezărit-o. Ea se afla dedesubt şi înaintea tuturor cercetătorilor. În punctul în care ei îşi ridică mâinile spre cer în semn de disperare, spunând că nu se pot baza pe ceea ce văd, aceasta ereditate divină se găseşte în plină guvernare.

21. Este acea forţă blândă care a decis creaţia primordială. Porneşte în jos, de la Divin, direct, în fiecare fiinţă creată. Dă naştere vieţii, ceea ce oamenii de ştiinţă nu au putut face şi nici nu o să poată. Între toate forţele ea este supremă şi de neatins. Nici o fiinţă uamana nu o paote atinge. Nici o fiinţă umană nu se poate măsura cu ea.

22. Această Viaţă Infinită curge prin tine; este chiar TU. Uşile sale sunt doar facultăţi care cuprind conştientul tău. Pentru a menţine aceste uşi deschise avem Secretul Puterii. Nu merită să facem efortul?

23. Cel mai important este că sursa vieţii şi a puterii este în interior. Persoane, circumsatnte şi evenimente pot sugera nevoi şi oportunităţi, dar forţa şi puterea de a răspunde acestor nevoi se va găsi în interior.

24. Evită lucrurile contrafăcute. Construieşte fundaţii ferme pentru conştientul tău, bazate pe forţele care vin direct din sursa Infinită, din Mintea Universală după chipul şi asemănarea căreia tu ai fost creat.

25. Cei care au reuşit să intre în posesia acestei moşteniri nu vor mai fi nicioadata cum au fost. Au intrat în posesia unui sentiment de putere interioară la care nici nu visau. Aceştia nu vor mai fi niciodată timizi, slabi, ezitanţi sau temători. Ei sunt conectaţi indisolubil cu Omnipotenta. Ceva în ei a fost trezit la viaţă; au descoperit dintr-o dată că posed o formidabilă abilitate latentă, de care erau până atunci complet inconştienţi.

26. Această putere vine din interior, dar nu o putem primi dacă nu dăm. Trebuie să o folosim – acesata este condiţia pe care trebuie s-o îndeplinim ca să intrăm în posesia moştenirii. Fiecare dintre noi nu este decât canalul prin care puterea Omnipotenta se diferenţiază luând o formă; dacă nu dăruim, canalul este obstrucţionat şi nu mai putem primi. Aceasta este adevărul în orice plan al existenţei şi în orice câmp de efort şi în toţi paşii din viaţă. Cu cât dăruim mai mult, cu atât primim mai mult. Atletul care doreşte să devină puternic trebuie să folosească forţa pe care o are, şi cu cât o foloseşte mai mult, cu atât devine mai mare, primeşte mai mult. Omul de finanţe care doreşte să facă bani trebuie să folosească banii pe care îi are, numai astfel poate să-i înmulţească.

27. Comerciantul care nu-şi pune obiectele la vânzare, în curând nu va mai avea nimic ce să vândă; corporaţiile care nu oferă servicii de calitate, în curând nu vor mai avea clienţi; avocatul care eşuează în a avea rezultate, în curând nu va mai avea clienţi; şi aşa mai departe în orice domeniu de activitate; puterea este dependentă de folosirea corectă a puterii care este deja în posesia noastră; ceea ce este adevărat în orice câmp de activitate, în orice experienţă din viaţă; adevărata putere din care a rezultat orice altă putere cunoscută de oameni este puterea spirituală. Dacă îndepărtăm spiritul ce rămâne? Nimic.

28. Spiritul este tot ceea ce există. De acceptarea acestui fapt depinde abilitatea fiecăruia de a-şi folosi întreaga putere, fie de natură fizică, mentală sau spirituală.

29. Toate posesiile sunt rezultatul atitudinii acumulative a minţii sau altfel zis a conştientizării banilor; acesta este bagheta magică care te va ajuta să primeşti idea, care va formula planuri pe care tu le vei pune în aplicare; vei găsi plăcere atât în execuţia lor cât şi în atingerea şi îndeplinirea lor.

30. Acum, du-te în camera ta, pregăteşte-ţi acelaşi scaun, ia aceeaşi poziţie şi alege mental un loc care îţi trezeşte amintiri plăcute. Fă-ţi o imagine mentală completă a acestui loc, vezi clădirile, pământul, copacii, prietenii, evenimente, creează un tablou complet. La început te vei gândi la toate locurile de pe pământ, exceptând locul ideal asupra căruia vrei să te concentrezi. Dar nu te lasa descurajat. Persistând, vei învinge. Persistenta necesită practică. Trebuie să practici acest exerciţiu în fiecare zi, fără excepţie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>