Partea I – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea I

INTRODUCERE – PATREA I

Este placera mea să vă înmânez Prima Parte a Cheii Universale. Ea va aduce în viaţa voastră mai multă putere, va aduce conştientizarea puterii, mai multă sănătate, conştientizarea sănătăţii, mai multă fericire, conştientizarea fericirii. Trăieşte spiritul acestor lucruri până când devin ale tale de drept. Va fi atunci imposibil să se îndepărteze de la tine. Lucrurile din această lume se supun, ca un curent, unei puteri interioare a omului, prin care el le poate controla. Nu ai nevoie să capeţi această putere. O ai deja. Trebuie doar să o înţelegi; vrei să o foloseşti, vrei să o controlezi, vrei să te impregnezi cu ea astfel încât să poţi merge înainte şi să duci lumea cu tine. Zi de zi, pe măsură ce înaintezi, pe măsură ce câştigi momentul, inspiraţia se adânceşte, planurile ţi se cristalizează, câştigi înţelegere şi realizezi că lumea de fapt nu este o grămadă moartă de pietre şi lemne ci este o fiinţă vie. Este alcătuită din bătăile inimilor omenirii. Este viaţa şi frumuseţe. Este evident că este necesară o bună înţelegere pentru a fi capabil să lucrezi cu materialele descrise aici, dar cei care ajung la această înţelegere vor fi inspiraţi de o nouă lumină, o forţă nouă, vor câştiga încredere şi putere pe zi ce trece, vor realiza că visurile şi speranţele devin realitate, viaţa are un înţeles mai adânc, mai plin şi mai clar pentru ei… Şi acum, Partea Întâi…

PARTEA 1

1. Ban la ban trage şi păduche la păduche este este adevărat în orice plan al existenţei. 2. Mintea este creativă, iar condiţiile, mediul şi toate experienţele din viaţa sunt rezultatul obişnuinţelor atitudinii noastre mentale. 3. Atitudinea mentală depinde în întregime de ceea ce gândim. Astfel, secretul tuturor puterilor, realizărilor şi posesiilor depinde de metodă de gândire. 4. Aceasta trebuie să fie adevărat, căci trebuie să „fii” înainte de a „face” şi putem „face” numai ca urmare a ceea ce „suntem”, iar „suntem” depinde de ceea ce „gândim”. 5. Nu putem exprima putere dacă nu o posedăm. Singurul mod prin care ne putem asigura posesia puterii este prin a devei conştienţi de putere şi nu putem niciodată devein conştienţi de putere până când nu învăţăm că puterea se afla în interior. 6. Există o lume interioară – o lume a gândului, a sentimentului şi a puterii. O lume a luminii, a vieţii, care deşi invizibilă, este atotputernică. 7. Lumea interioară este guvernată de minte. Când descoperim această lume, găsim rezolvarea oricărei probleme, cauza fiecărui efect; şi cum lumea interioară este subiectul controlului nostru, toate legile puterii şi posesiilor sunt sub controlul nostru. 8. Lumea exterioară este o reflectare a lumii interioare. Ceea ce apare în exterior este ceea se găseşte în interior. În lumea interioară se poate găsi Înţelepciune infinită, Putere infinită, Resurse infinite care aşteaptă să fie descoperite, dezvoltate şi folosite. Dacă recunoaştem aceste potenţialuri ale lumii interioare, ele vor lua forma în lumea exterioară. 9. Armonia din lumea interioară se va reflecta în lumea mea exterioară prin condiţii armonioase, împrejurimi agreabile, ce-i mai bun în toate. Aceasta este fundaţia sănătăţii şi necesarul tuturor lucrurilor măreţe, a puterii, a realizărilor şi a succesului. 10. Armonia din lumea interioară înseamnă abilitatea de a ne controla gândurile şi de a determina pentru noi înşine cum ar trebui să ne afecteze fiecare experienţă. 11. Armonia din lumea interioară rezultă în optimism şi abundentă; abundenta interioară rezultă în abundenta exterioară. 12. Lumea exterioară reflectă circumstanţele şi condiţiile lumii interioare şi conştientizarea acesteia. 13. Dacă găsim Înţelepciunea din lumea interioară vom învăţa să discernem posibilităţile minunate care sunt latente în ea şi vom avea puterea să facem aceste posibilităţi să se manifeste în lumea exterioară. 14. Când devenim conştienţi de înţelepciunea din lumea interioară, intrăm mental în posesia acestei înţelepciuni, iar aceasta posesie aduce puterea şi înţelepciunea necesară manifestării a ceea ce este esenţial pentru creşterea şi dezvoltarea noastră armonioasă. 15. Lumea interioară este practic lumea din care femeile şi bărbaţii puternici generează curaj, speranţă, entuziasm, încredere şi credinţa, care le aduce inteligenta rafinată de a crea viziunea şi abilităţile practice de a face aceasta viziune realitate. 16. Viaţa este o desfasuarare continuă, nu o adăugare a mai multor momente. Ceea ce avem în lumea exterioară este ceea ce posedăm deja în lumea interioară. 17. Toate posesiile sunt bazate pe conştientizarea lor. Toate câştigurile sunt rezultatul unei conştientizări acumulative. Toate pierderile sunt rezultatul lipsei conştientizării. 18. Eficienţa mentalaeste condiţionată de armonie; disonanta însemna confuzie; deci cel care va obţine puterea trebuie să fie în armonie cu Legea Naturală. 19. Suntem legaţi de lumea exterioară prin mintea obiectivă. Creierul este organul acestei minţi, iar sistemul nervos central ne pune în comunicare conştientă cu fiecare parte a corpului. Acest sistem nervos răspunde senzaţiilor de lumină, căldură, miros, sunet şi gust. 20. Când această minte gândeşte corect, când înţelege adevărul, când gândurile trimise spre sistemul nervos central sunt constructive senzaţiile sunt plăcute, armonioase. 21. Rezultaul este construirea puterii, vitalităţii şi a tuturor forţelor constructive din corpul nostru. Dar prin aceeaşi minte obiectivă intra în viaţa noastră supărarea, boală, lipsa, limitarea şi toate formele de disonanta şi inarmonie. Prin mintea obiectivă, printr-o gândire greşită suntem conectaţi cu toate forţele distructive. 22. Suntem conectaţi cu lumea interioară prin mintea subconştientă. Plexul solar este organul acestei minţi; sistemul nervos simpatic controlează senzaţiile subiective cum ar fi bucuria, teamă, dragostea, emoţia, respiraţia, imaginaţia şi toate celelalte fenomene subconştiente. Prin subconştient suntem conectaţi le Minţea Universală şi suntem puşi în relaţie cu forţele constructive Infinite ale Universului. 23.În coordonarea acestor doi centri ai fiinţei noastre şi înţelegerea funcţiilor lor constă secretul vieţii. Cu aceste cunoştinţe putem aduce mintea obiectivă şi cea subiectivă într-o cooperare conştientă, conectând astfel finitul cu infinitul. Viitorul nostru se afla în întregime sub controlul nostru. Nu este la mila nici unei puteri exterioare şi capricioase. 24. Toţi suntem de acord că există un Principiu sau o Conştiinţă care cuprinde întregul Univers, ocupa tot spaţiul şi este în esenţă aceasi în toate punctlele sale. Această Conştiinţă este atotputernică, atatcunoscatoare şi întotdeauna prezenta. Toate gândurile şi lucrurile sunt în Ea. Este Totul. 25. Există o singură conştiinţa în Univers capabilă să gândească; când gândeşte, gândurile sale devin pentru noi lucruri obiective. Cum această Conştiinţă este omniprezenta înseamnă că există în fiecare individ; fiecare individ este o manifestare a acestei Conştiinţe Omnipotente, Omnistiente şi Omniprezente. 26. Dacă există doar o Conştiinţă în Univers care este capabilă să gândească rezultă că şi Conştiinţa ta este identică cu Conştiinţa Universală, sau cu alte cuvinte toate minţile sunt de fapt o singură minte. Nu există mod de a te eschiva de la această concluzie. 27. Conştiinţa concentrată în celulele creierului tău este aceeaşi conştiinţă care se găseşte în celulele creirului oricărui alt individ. Fiecare individ este de fapt individualizarea Universului, a Minţii Cosmice. 28. Mintea Universală este energie statică sau potenţială; pur şi simplu există; se poatemanifesta numai prin mintea individuală, iar mintea individuală se poate manifesta numai prin cea Universală. Sunt una şi aceeaşi. 29. Abilitatea individului de a gândi este abilitatea sa de a acţiona în Universal şi a-l aduce în manifestare. Conştiinţa umană consista în abilitatea omului de a gândi. Se crede că mintea în sine este o formă subtilă de energie statică din care iau naştere activităţile numite „gânduri”, care reprezintă faza dinamică a minţii. Mintea este energie statică, gândul este energie dinamică – două faze ale aceluiaşi lucru. Gândul este deci forţa vibratorie formată prin convertirea minţii statice în minte dinamică. 30. Cum suma tuturor atributelor este conţinută în Mintea Universală, care este Omnipotentă, Omniscienta şi Omniprezentă, aceste atribute trebuie că sunt prezente tot timpul în forma lor potenţială în fiecare individ. Deci, atunci când individul gândeşte, gândul este forţat de natură să ia forma materială în realitatea exterioară ca obiect sau situaţie corespunzătoare originii sale. 31. Fiecare gând este o cauză şi fiecare condiţie exterioară este un efect; din acest motiv este absolut necesar să-ţi controlezi gândurile astfel încât să dobândeşti numai situaţiile pe care le doreşti. 32. Toată puterea vine din interior şi este sub controlul tău absolut; totul se obţine prin cunoaşterea exactă şi exerciţiul voluntar al acestui principiu. 33. Trebuie să fie clar că atunci când obţii înţelegerea completă a legii şi eşti capabil să-ţi controlezi procesul de gândire, poţi să-l aplici oricărei situaţii; cu alte cuvinte vei avea o cooperare conştientă cu legea Omnipotentă, care reprezintă baza fundamentală a tuturor lucrurilor. 34. Mintea Universală este principiul de viaţă a fiecărui atom care există; fiecare atom se lupta să manifeste viaţa; toţi sunt inteligenţi şi toţi cauta să atingă scopul pentru care au fost creaţi. 35. Majoritatea oamenilor trăieşte în lumea exterioară; doar câţiva au găsit lumea interioară şi totuşi acesata din urmă o creează pe cea dintâi; lumea interioară este creativă, tot ceea ce găseşti în lumea exterioară a fost creat de tine în lumea interioară. 36. Acest sistem te ajută să înţelegi ce putere vei dobândi odată cu înţelegerea relaţiei dintre lumea interioară şi cea exterioară. Lumea interioară este cauza, lumea exterioară este efectul; ca să schimbi efectul, trebuie să schimbi cauza. 37. Vei vedea dintr-o dată că aceasta este o idee nouă, diferită şi radicală; majoritatea oamenilor încearcă să schimbe efectul, lucrând cu efectele. Ei nu înţeleg că de fapt înlocuiesc o formă de necaz cu alta. Pentru a înlătura necazul, trebuie să înlăturăm cauză, iar cauza poate fi găsită numai în lumea interioară. 38. Evoluţia vine din interior. Este evident peste tot în natură. Fiecare plantă, animal, fiecare om este o dovadă vie a acestei legi, iar greşeala făcută de-a lungul timpului este căutarea puterii în lumea exterioară. 39. Lumea interioară este izvorul, sursă Universală, iar lumea exterioară reprezintă vărsarea fluviului. Abilitatea noastră de a primi depinde de capabilitatea noastră de a recunoaşte această Fântână Universală, această Energie Infinită pentru care fiecare individ reprezinata un punct ieşire, de vărsare a ei. 40. Recunoaşterea este un proces mental, acţiunea mentală este deci interacţiunea indiviului cu Mintea Universală; cum Mintea Universală este de fapt inteligenta care cuprinde întreg spaţiul şi care animează totate fiinţele vii, tot aşa acţiunea şi reacţiunea mentală reprezintă legea cauzalităţii; dar principiul cauzalităţii nu este în posesia individului ci a Minţii Universale. Nu este o abilitate materială ci un proces subiectiv, iar rezultatul se poate observa intro varietate infinită de situaţii şi experienţe. 41. Pentru a exprima viaţa trebuie să existe minte; nimic nu poate exista fără minte. Tot ceea ce există este o formă de manifestare a acestei substanţe de bază din care şi prin care toate lucrurile au fost create şi continuă să fie recreate. 42. Trăim într-o mare infinită de substanţă plastică: mintea. Această substanţă este mereu vie şi activă. Este sensibilă în cel mai înalt grad. Ia formă conform cererii metale. Gândurile formează formă sau matricea prin care substanţa se exprimă. 43. Aminteşte-ţi că valoarea consista numai în aplicarea practică a principiului, iar înţelegerea practică a acestei legi va înlocui sărăcia cu abundenţa, ignoranţa cu înţelepciunea, dezacordul cu armonia, tirania cu libertata, şi cu siguranţă nu există alte binecuvântări mai mari decât acestea din punct de vedere material şi social. 44. Cum aplicăm: alege o cameră unde poţi să fii singur, să nu te deranjeze nimeni. Aşează-te confortabil, cu spatele drept, nu tolănit. Lasă-ţi gândurile să zboare libere dar rămâi perfect nemişcat timp de cincisprezece minute, o jumătate de oră. Continua acest exerciţiu trei patru zile pe săptămână până când obţii controlul absolut asupra corpului tău fizic. 45. Mulţi vor găsi acest exerciţiu extrem de dificil. Alţii îl vor atinge cu uşurinţă, dar este absolut necesar să-ţi asiguri controlul asupre corpului pentru a fi pregătit pentru un alt pas. Săptămâna viitoare vei primi instrucţiuni pentru următorul pas; între timp trebui să-l practici pe acesta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>