0. Cuvant inainte – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: One comment

Charles Haanel – Cheia Universala – 0. Cuvant inainte

Unii oameni par să atragă succesul, puterea, bogăţia, împlinirea de sine cu un efort foarte mic, alţii cu mare dificultate, iar alţii eşuează complet să-şi atingă ambitile, dorinţele şi idealurile. De ce se întâmplă aşa? De ce unii oameni îşi realizează ambiţiile uşor, alţii cu dificultate, iar alţii deloc? Cauză nu poate fi fizica, căci dacă ar fi aşa, cel mai perfect om din punct de vedere fizic, ar fi şi cel mai de succes. Diferenţa deci, trebuie să fie mentală. Mintea trebuie să fie forţa creativă; ea constituie singura diferenţă între oameni. Mintea este cea care depăşeşte orice obstacol apărut în calea oamenilor.

Când puterea creativă a gândului este complet înţeleasă, efectele sale vor fi magnifice. Dar asemenea rezultate nu pot fi obţinute fără o aplicare corectă, efort constant şi concentrare. Studentul acestui curs vă afla că legile care guvernează lumea mentală şi spirituală sunt fixe şi absolute ca şi cele din lumea materială. Pentru a asigura rezultatul dorit este necesară cunoaşterea legii şi aplicarea ei. Aplicarea corectă a legii vă produce cu exactitate invariabilă rezultatul dorit. Studentul care învaţă că puterea vine din interior, că el este slab doar pentru că depinde de ajutor din afară şi care se va arunca fără ezitare în gândurile proprii, instantaneu îşi va pune viaţa în ordine, va sta drept, va avea o atitudine dominantă şi va realiza ceea ce numim miracole.

Este evident, de altfel, că cel care va eşua să investigheze complet această din urmă ştiinţa şi va refuza să profite de avantaje oferite de progresul ei din ultimul timp, va fi în curând depăşit, ca un om care ar refuza să cunoască şi să accepte beneficiile pe care le are omenirea prin înţelegerea legii electricităţii.

Bineînţeles, mintea creează atât condiţii negative ca şi pozitive, iar când noi, conştient sau inconştient vizualizam limita, lipsă sau dezacord, noi creăm aceste condiţii; acesta se întâmplă inconştient, tot timpul, cu cei mai mulţi dintre oameni.

Această lege, ca oricare alta, nu se aplică în funcţie de persoană ci operează constant, aduce fără încetare fiecărui individ exact ceea ce el a creat; cu alte cuvinte, culegi ceea ce ai semănat.

Astfel, abundenta depinde de recunoaşterea legilor Abundenţei şi de faptul că mintea nu este numai creatorul ci chiar singurul creator a tot ceea ce există. Cu siguranţă nimic nu poate fi creat înainte ca noi să ştim că poate fi creat, după care vine făcând efortul necesar creaţiei. Nu există acum în lume mai multă electricitate decât era acum o mie de ani, dar până când cineva a descoperit legea, nu puteam avea nici un beneficiu. Acum că legea este cunoscută, practic interaga lume beneficiază de ea. Aşa este şi legea Abundenţei. Numai cei care cunosc legea şi se plasează în armonie cu ea vor împărţi beneficiile ei.

Spiritul ştiinţific domina acum fieacre câmp de activitate. Relaţiile de cauză şi efect nu mai sunt necunoscute şi ignorate.

Descoperirea acestui nou domeniu marchează o nouă epocă în progresul uman. Elimină elementul de incertitudine şi capriciu din vieţile oamenilor, substituindu-le cu lege, raţiune şi certitudine.

Oamneii înţeleg acum că pentru fiecare efect există o cauză adecvată şi definită, astfel, când un anumit rezultat este dorit, căutam condiţiile prin care acesta poate fi atins.

Procedeul prin care au fost descoperite toate legile de bază se numeşte gândire inductivă, care consita în compararea unor momente separate, unele cu altele, până când factorul comun este găsit.

Aceasta este metoda de studiu căreia naţiunile civilizate îi datorează cea mai mare parte a prosperităţii lor precum şi cea mai valoroasă parte a cunoştinţelor acumulate; a lungit viaţa, a alinat durerea, a unit râuri, a luminat noaptea cu splendoarea zilei, a extins raza vizuală, a accelerat mişcarea, a anihilat distanţă, a facilitat interaciunea, a ajutat oamneii să coboare în adâncul mărilor şi să călătorească prin aer. Ce minune că omul poate să extindă binecuvântările acestui sistem de studiu asupra metodei de gândire, astfel încât, atunci când devine evident că anumite rezultate sunt rezultatul unei metode particulare de gândire, nu ne rămâne decât să clasificăm aceste rezultate.

Această metodă este ştiinţifică şi este singură prin care ne va fi permis să posedăm acel grad de libertate la care am fost obişnuiţi să ne uităm că la un drept inalienabil; pentru că oamenii sunt în siguranţă acasă la ei şi în lume numai dacă stabilitatea şi bogăţia la nivel naţional conduc la o creştere a sănătăţii, o acumulare eficienta în afacerile publice şi private de orice fel, o evoluţie continuă a ştiinţei şi artei de a acţiona împreună, o încercare neobosită de a face toate aceste aspecte ale dezvoltării naţionale să orbiteze în jurul vieţii, a individului şi a colectivului, pentru care ştiinţa, artă şi etică oferă călăuzire şi controlează motivaţia.

Cheia Universală este un studiu bazat pe un adevăr ştiinţific absolut şi va dezvălui posibilităţile care zac latente în individ, va arăta cum pot fi ele transformate în acţiune, crescând capacitatea efectivă a individului, adăugând energie, discernământ, vigoare şi elasticitate mentală. Studentul care atinge înţelegerea legilor mentale ce vor fi dezvăluite în acest studiu, va intra în posesia abilităţii de a-şi asigura rezultate nesperate până acum şi îşi
va găsi cu greu cuvintele de recunoştinţă.

Studiul explica folosirea corectă a ambelor elemente de natură mentală, receptive şi active, şi instruieşte studentul să recunoască oportunităţile; întăreşte voinţă şi puterea de a raţiona, instuieste metodă de cultivare şi folosire a imaginaţiei, dorinţei, emoţiilor şi a facultăţilor intuitionale. Aduce iniţiativa, tenacitate în atingerea ţelurilor, înţelepciune în alegeri, simpatie inteligenta şi o bucuria de a trăi.

Cheia Universală îl învaţa pe student să-şi folosească puterea minţii, adevărata putere a Minţii, nu orice substitut sau perversiune. Nu are nimic de a face cu hipnotismul, magia sau oricare decepţie mai mult sau mai puţin fascinantă care îi face pe mulţi să creadă că pot să obţină ceva pe nimic.

Cheia Universală cultiva şi dezvolta înţelegerea care aduce puterea de a controla propriul corp şi de aici, sănătatea. Îmbunătăţeşte şi întăreşte memoria. Dezvoltă partea Interioară, acea parte care este atât de rară, care este caracteristică distinctivă a fiecărui om de afaceri de succes, care îi ajută pe aceştia să vadă posibilităţile ca şi dificultăţile în fiecare situaţie, să discearnă oportunităţile care sunt la îndemână, acolo unde alţii, mii, au eşuat să le vadă, continuând să lucreaze cu situaţii care nu pot să le aducă nici un beneficiu.

Cheia Universală îţi dezvolta Puterea Mentală, ceea ce înseamnă că ceilalţi vor recunoaşte că tu eşti o persoană de forţă, de caracter – iar vor vrea să facă ceea ce vrei tu că ei să facă; înseamnă că tu atragi oamenii şi obiectele spre tine; eşti ceea ce alţii numesc „norocos”; „lucrurile” vin singure în calea ta; ai ajuns să înţelegi legile fundamentale ale naturii şi te-ai pus în armonie cu ele; eşti în acord cu Universul; înţelegi legea Atracţiei, legea naturală a Creşterii şi legile Psihologice în care rezidă toate avantajele lumii – sănătate, afaceri, poziţie socială.

Puterea Mentală este o putere creativă, îţi dă posibiliatea să creezi pentru tine; asta nu înseamnă abilitatea de a lua ceva de la alţii. Natura nu lucreeaza niciodată în acest sens. Natura face că iarbă cosită să crească unde a mai crescut. Puterea Mentală te ajută să faci şi tu acelaşi lucru.

Master Key dezvolta partea interioară şi înţelepciunea, creşte independentă, abilitatea şi disponibilitatea de a fi de ajutor. Distruge neîncrederea, depresia, frică, melancolia şi orice formă de lipsa, limitare, inclusiv durere sau boala. Trezeşte talente ascunse, măreşte iniţiativa, forţa, energia şi vitalitatea. Trezeşte puterea de apreciere şi înţelegere a frumosului în Artă, Literatură şi Ştiinţă.

A schimbat viaţa a mii de bărbaţi şi femei, substituind principiul definit al incertitudinii şi confuziei cu principiul fondat pe ceea ce orice sistem eficient ar trebui fondat.

Elbert Gary, preşedintele United States Steel corporation a spus: „Serviciile consilierilor, instructorilor, experţilor în managementul de success sunt indispensabile celor mai multe companii de mare magnitudine dar cred că recunoastera şi adoptarea adevăratelor principii sunt mult mai importante”. Cheia Universală arata care sunt adevăratele principii şi sugerează metodele de aplicare a acestor principii; prin aceasta diferă de orice alt curs său studiu. Demonstrează că singura valoare care poate fi extrasă din cunoaşterea oricărui principiu constă în aplicarea lui. Mulţi citesc cărţi, studiază acasă, merg la cursuri toată viaţa lor fără să facă nici un progres în demonstrarea principiului pe care îl susţin. Cheia Universală sugerează metode prin care valoarea principiului învăţat poate fi demonstrată şi pusă în practică în experienţele de fiecare zi.

Există o schimbare în modul de gândire al omenirii. Această schimbare are loc în tăcere în mijlocul nostru şi este mai importantă decât orice alt eveniment al omenirii de la căderea păgânismului încoace.

Revoluţia prezenta în opiniile oamenilor din toate clasele sociale, de la cei mai înalţi şi mai culţi pna la cei din clasele de jos, nu îşi găseşte paralelă în istoria omenirii.

În ultimul timp ştiinţa a făcut vaste descoperiri, a dezvăluit enorme posibilităţi şi forţe nebănuite încât oamenii de ştiinţă ezită să afirme cu certitudine că anumite teorii sunt clare şi indubitabile sau să numească alte teorii absurde sau imposibile; şi astfel o nouă generaţie s-a născut. Obiceiuri, credinţe şi cruzimi ale istoriei au trecut, sunt depăşite. Viziunea, credinţă, serviabilitatea le iau locul. Restrângerile impuse de tradiţie se topesc, resturile materialismului sunt consumate, gândul este eliberat iar adevărul iese la suprafaţă în faţa mulţimilor înmărmurite.

Întrega lume este la începutul unei noi conştiinţe, a unei noi puteri de a-şi da seama de resursele care există în ea. În ultimul secol s-au văzut cele mai magnifice progrese materiale din istoria omenirii. Secolul actual va produce cele mai mari progrese în plan mental şi spiritual.

Chimia a separat materia în molecule, moleculele în atomi, atomii în energie, dar i-a rămas lui Sir Ambrose Fleming, în adresarea sa în fata „Royal Institution” să transforme aceasta enegie în minte. El a spus: „În esenţă sa, energia poate fi de neînţeles pentru noi, excepţie poate, doar că o reprezentare a ceea ce numim Minte sau Voinţă”.

Acum să vedem care sunt cele ai puternice forţe în Natură. Regnul mineral este solid şi fix. Cel vegetal este în stare de transformare, mereu schimbându-se, mereu fiind creat şi recreat. În atmosfera găsim căldură, lumina şi energie, fiecare domeniu devine mai rafinat şi mai spiritual pe măsură ce trece de la vizibil la invizibil, de la grosolan la fân, de la potenţial mic la potenţial înalt. Când atingem invizibilul găsim energia în starea cea
mai pură şi mai volatilă.

Şi cum cele mai mai puternice forţe ale Naturii sunt cele invizibile, tot aşa cele mai puternice forţe ale omului sunt cele invizibile, forţele sale spirituale, şi singura cale de manifestare a acestora este procesul de gândire. Gândirea este singură activitate pe care o posedă spiritul, iar gândul este unicul produs al gândirii.

Adunarea şi scăderea sunt deci tranzacţii spirituale; a raţiona este un proces spiritual; ideile sunt concepte spirituale; întrebările sunt sunt căutări spirituale, iar logica, argumentarea şi filosofia sunt unelte spirituale.

Fiecare gând acţionează un anumit ţesut fizic, parte a creierului, un nerv sau un muşchi. Produce o schimbare fizică în construcţia ţesutului; este deci necesar de a avea un anumit număr de gânduri despre un subiect anume pentru a aduce o schimbare completă în organizarea fizică a omului.

Acesta este procesul prin care eşecul este transforat în succes. Gândurile de curaj, putere, inspiraţie, armonie vor substitui gândurile de eşec, disperare, lipsa, limitare şi disconfort. Pe măsură ce cele dintâi prind rădăcini, ţesutul fizic se schimba iar individul vede viaţa într-o lumină nouă, lucrurile vechi au trecut, toate lucrurile au devenit noi, el se naşte din nou, de acesta dată născut în spirit, viaţa are noi înţelesuri pentru el. Gândurile de succes cu care a fost impregnat îi vor lumina pe cei din jurul lor, iar aceştia la rândul lor îl ajută să atingă o poziţie mai înaltă, să păşească înainte; atrage spre el asociaţi noi şi de succes, întregul mediu în care se trăieşte se va schimba; toate acestea printr-un singur exerciţiu de gândire; omul se poate schimba nu numai pe el însuşi, dar poate schimba şi mediul său de viaţă, circumstanţele şi condiţiile.

Vei vedea, trebuie să vezi, că sunte în zorii unei noi ere; că posibilităţile sunt atât de minunate, de facinante, fără limite încât sunt de-a dreptul tulburătoare. Un secol în urmă, un om cu un avion sau numai cu cu o armă Galtling ar fi anihilat de o intreag armată echipată cu cele mai moderne arme ale vremii. Aşa este şi în prezent. Orice om care cunoaşte posibilităţile conţinute în acest studiu are un avantaj de neconceput asupra celor mulţi.

One comment to 0. Cuvant inainte – Charles Haanel – Cheia Universala

  • johnny  says:

    Multumesc pentru tot ceea ce faci. Sunt putine locuri de unde poti lua informatie cu adevarat utila, iar blogul tau este un astfel de loc. Singura observatie „negativa„ ar fi greselile gramaticale din text, pe care le pun pe seama entuziasmului. Oricum ai mai facut rost de un fan.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>