PERFECTIUNE

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

perfectiune

Bună dimineața
și o săptămână plină de perfecțiunea clarității!
Vă doresc să dobândiți viziunea percepției, înțelegerii, asumării și prețuirii propriei voastre perfecțiuni, alegând să manifestați și să vedeți ceea ce vă mulțumește, vă bucură, vă entuziasmează și puteți iubi.

Când veți învăța să vă iubiți și să vă prețuiți pentru tot ceea ce sunteți, aveți și faceți – vă veți înțelege perfecțiunea, valorile, autenticitatea și unicitatea. Veți înțelege că, perfecțiunea voastră stă în ceea ce iubiți și vă încredeți, dincolo de ceea ce mintea vă lasă să vedeți, atunci când vă baza exclusiv pe dovezi, certitudini, atașamente și convingerile pe care le aveți.

Când vă veți entuziasma la ceea ce gândiți, exprimați și făptuiți – vă veți exprima perfecțiunea și impetuozitatea. valorii și lumii voastre sufletești izvorâte din iubirea și lumina lăuntrică a scânteii voastre divine.

Desigur, pe lângă această aprindere, e nevoie să știți să fiți ponderați, echilibrați, potoliți și cumpătați, pentru a vă antrena în a ține în echilibru și armonie focul vostru lăuntric, pentru a nu-i risipi energia, arzând în văpaia unui foc de paie, rămânând apoi însingurat și plin de frici, bezna nemulțumirii și disperării.

Perfecțiunea e o abilitate care se dobândește în experiența încercării și a erorii prin asumare, înțelegere și învățare, și nu prin atașamente față de dependența de a aștepta, a primii, a cere sau a te baza pe susținerea sau sprijinul celor din jur. Și asta, pentru că în experiențele vieții suntem adesea pe cont propriu, și astfel, singurii pe care ne putem baza.

Pentru liniștea noastră mentală, emoțională și spirituală, e necesar să ne detașăm de orice atașamente și orice surse ale fricilor, așteptărilor, nevoilor și nemulțumirilor noastre.

Dacă dorim să fim creativi, să cugetăm liber, să exprimăm, să trăim și să simțim intens – este nevoie să fim dezinteresați, detașați de atașamentele, așteptările, convingerile și afecțiunile noastre strâmte și personale și, de tot ceea ce ne leagă, ne condiționează și ne constrânge.

Numai atunci vom deveni capabili să renunțăm la judecăți de valoare pentru a dobândi cugetul liber și pacea s sufletului, și astfel prin cuget liber și conștiința trează să putem vedea lucrurile, oamenii, lumea și propria viață, în lumina justei lor înțelesuri și valori.

Pentru a ne dobândi perfecțiunea, va trebui să ne adaptăm propriile percepții la percepțiile celorlalți, pentru a ne extinde perspectivele și înțelegerea privind propriile limitări, în lumina experiențelor și înțelegerii lor și, a ceea ce ei ne oglindesc.

Atunci când vine vorba de valori, de abilități, de puncte forte sau, de discrepanțe, conflicte, neînțelegeri, carențe, defecte și slăbiciuni – nu există o realitate absolută, ci doar o problemă de percepție, înțelegere sau interpretare, în baza convingerilor pe care le avem fiecare în parte.

A asculta, a accepta, a asuma, a înțelege și a extrage valorile din experiențele celorlalți, devine un atu de neglijat în devenirea, acceptarea, asumarea, prețuirea și iubirea a ceea ce suntem, facem și avem. De aceea, perfecțiunea noastră stă în a accepta și a iubi ceea ce deja suntem, trăim și experimentăm.

Atunci când vom înțelege că, prin a ne mai risipi resursele, energia, timpul și vița, prin a ne hrăni supărările, nemulțumirile sau frustrările, în raport cu ceea ce nu suntem, nu avem, nu dobândim, nu prețuim sau, nu ne place, la noi și la cei din jur – nu facem decât să vedem ceea ce lentilele întunecate ale sufletului nostru, distorsionează și oglindesc – vom putea reînvăța să iubim, renunțând a mai căuta imperfecțiuni în jur.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
PERFECȚIUNE
Misiunea fiecărei ființe umane – să atingă într-o zi perfecțiunea Tatălui ei Ceresc
PERFECTIUNEA INTERIOARA
MIRACOLE
Timpul – în viața spirituală nu trebuie luat niciodată în considerare

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>