FALSI INVATATORI

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

falsi invatatori

Bună dimineața
și o duminică a iertării și a regăsirii căii spre lumină, prin eliberarea de propriile frici, falsități, negativități și ne iubiri!

Vă doresc ca începând de azi să dobândiți puterea clarității și a înțelegerii lumii voastre sufletești și a sensului vieții, prin puterea conștiinței, a sinelui vostru spiritual și a adevărului inimii – eliberându-vă de frici, negativitate, îndoieli, ostilități, neliniști, dureri și nemulțumiri, izvorâte din convingerile, condiționările, prejudecățile, iluziile și constrângerile minții.

Mintea este un fals învățător. La fel sunt și cei ce ne programează nevoile sau cei care își urmăresc fără scrupule interesele egotice și materiale, manipulându-ne emoțional și subliminal conștiințam doar pentru a profita de bunătatea, sinceritatea, credulitatea, și adesea de lipsa noastră de discernământ.

Cei ce ne manipula gândurile, sentimentele, convingerile, nevoile, interesele, credințele, alegerile, acțiunile și viața, nu au nici de a face cu calea luminii. Ei sunt emisarii întunericului. Lipsiți de valori sufletești și de scrupule, se dedau adesea la cele mai josnice minciuni și agresiuni sufletești, fără a le păsa în vre-un fel de ce lasă în urmă după ce ne vlăguiesc de valori și frumusețe, abandonându-ne fără vre-o urmă de regret.

Așa cum mintea ne induce necesitățile, nevoile, insuficiențe și ne manipulează interesele prin frici – așa există și învățători spirituali care după ce ne induc nevoile, insuficiențele și interesele, pentru a le împlinii pe ale lor – ne manipulează mintea, gândurile, emoțiile și alegerile, pentru a ne vinde apoi, soluții miraculoase la proglemele pe care le avem sau la insuficiențele pe care ni le crează artificial.

Scopul lor este doar acela de a ne vinde ceea ce ei au priimit ca hr divin – pentru a ne hrănii contra cost cu energie, și a ne da iluzia că ne pot umple golurile sufletești, că ne pot vindeca sau că ne pot hrăni lipsurile și insuficiențele. Adesea ne spun că au soluții miraculoase și problemele cu care ne confruntăm. În realitate însă, ne întorc împotriva adevărului inimii sau ne sădesc în minte și suflet, frici și iluzii. Ei sunt, la fel ca și mintea noastră, niște falși învățători.

Doar spiritul trezit la contință, este capabil să decodifice și să înțeleagă adevărul inimii, prin a discerne: – între emoțiile izvorâte din abundența energetică a inimii, dobândită prin credință și pace sufletească, și – convingerile, gândurile, sentimentele și atitudinea induse ca efect al deficitului nostru energetic exprimat prin iluziile, nevoile, nemulțumirile, insuficiențele și irealitatea minții – poate cunoaște ceea ce e bine sau nu pentru noi.

Spiritul, ce prin iubire hrănește abundența energetică a inimii, prin conectarea sa la Sursa inepuizabilă a energiei Luminii Divine, nu au nevoie de confirmări sau de dreptate, precum are ego-ul și vanitatea minții. Și asta, pentru că ea nu se teme de insuficiență și nu simte nici durerere și nici dezamăgiri. Ea acceptă ceea ce este, și caută doar să reechilibreze prin pace sufletească și armonie, ceea ce mintea a dezechilibrat sau distorsionat prin negativitate, ostilitate și frici.

Când devenim conștienți și responsabili față de propria viață, și învățăm să înțelegem că NOI suntem sursa fricilor noastre, vom înțelege să nu-i mai dăm putere, pentru a nu-i îngădui minții să ne manipuleze prin ele, credințele, convingerile, gândurile, emoțiile și atitudinea față de noi înșine, față de semeni, față de lume și față de viață.

Când vom fi capabili să ne detașăm de convingerile potrivnice, de obiceiurile nesănătoase și de atașamentele mentale și viciile pe care le dezvoltăm prin hrănirea lor – vom înțelege de fiecare dată, cauza negativității și a temerilor noastre și vom ști când mintea încearcă să ne manipuleze, sădindu-ne în suflet îndoieli, nemulțumiri, insuficiențe, ostilitate și frici.

Atunci când ne vom accepta carențele și vom înțelege sursa fricilor pentru a le elimina (controlându-ne astfel frica) – mintea nu va mai avea putere prin ele, asupra noastră. Astfel, nu-i vom mai îngădui să ne risipească energia și să ne distrugă viața, prin amplificarea falselor convingeri, a lăcomiilor, a nemulțumirilor, a nevoilor, a decepțiilor, a neîmplinirilor, a durerilor, a vinovățiilor, a ne iertărilor, a neîncrederii de sine și a insuficiențelor, care ne copleșesc.

Când vom înceta să ne mai risipi energia și vitalitatea prin negativitate și împotrivire vieții, vom permite energiilor benefice să ne cuprindă trupul și sufletul, pentru a le regenera și rearmoniza la nivel de vibrație energetică, crescându-ne frecvența de vibrație, pentru a intra pe frecvența energetică a iubirii și a Luminii Divine.

Când vom cunoaște abundența energetică a iubirii, când vom redevenii înțelegători, toleranți și cumpătați față de mediu și față de cei din jur – vom dobândi claritatea asupra vieții, înțelegerea mecanismelor emoționale ale minții și a frumuseții sufletelor celor din jur.

Odată ce vom dobândi înțelegerea propriilor carențe și a propriei lumi sufletești – prin ceea ce oglindim și simțim în planurile vieții, ca starea de mulțumire, cumpătare, acceptare, împăcare, împlinire și pacea sufletească – vom înțelege și carențele, și lumea sufletească a celor din jur.

Când devenim onești și alegem să trăim prin iubire, etică, moralitate și credință în adevărul inimii, lăsându-ne inspirași în oglinda propriei conștiințe de valorile sufletești și de puritatea inimii ca măsuri de caracter – vom dobândi capacitatea de a discerne între adevăr și falsitate, între cei lipsiți de scrupule și și falsitatea manipulatorilor bine voitori, ce aparent par a fi buni, cinstiți și onești cu noi.

Credința și iubirea, izvorâte din liniștea inimii și pacea sufletului – ne vor ajuta să înțelegem manipulările și falsele intenții ale celor din jur, chiar dacă rămânem cu inima curată și sufletele deschise către cei din jur, și alegem să trăim și să rămânem onești și când sutem răniți. Credința și adevărul inimii ne vor da claritatea discernământului și capacitatea de a vedea dincolo de măștile ipocriziei celor ce le poartă.

Privind în jur prin oglinda inimii, îi vom recunoaște treptat: – pe cei rătăciți de credință, valori și iubire,
– pe cei care sub falsitatea măștilor pe care le poartă și prin interesele lor ascunse, și-au pierdut propria autenticitate, onestitate, și valorile morale,
– pe cei fățarnici, lipsiți de scrupule și bun simț, care încă experimentează prin lăcomii, frica insuficienței, a insecurității și a
– pe cei resemnați sau copleșiți de dureri, eșecuri, lipsuri, suferințe și dezamăgiri (izvorâte din așteptări, condiționări, constrângeri și dezamăgiri), care și-au pierdut încrederea de sine și curajul asumării iubirii.
– pe cei autentici de cei falși dar și
– pe profitorii care dincolo de declarațiile lor și poveștile ce ni le spun, nu au nici suflet, nici conștiință, și nici vreun Dumnezeu!

Înțelegându-ne carențele și redobândindu-ne iubirea – ne vom redobândi credința, curajul, demnitatea, recunoștința, responsabilitatea și prețuirea pentru viața, darurile și valorile noastre, și odată cu ele, încrederea, iubirea și respectul de sine. Atunci vom înțelege că nu putem clădi binele nostru nici în detrimentul celorlați și nici prin împovărarea lor cu suferințele și nemulțumirile noastre.

Când vom putea înțelege că, prin verbalizarea și oglindirea în lume a suferințelor, negativității, nemulțumirilor, ostilității și neîmplinirilor noastre în lume – devenim sursa durerilor, poverilor și nefericirilor pe care le reatragem în viața noastră – vom fi pregătiți să ne schimbăm atitudinea față de semeni, față de lume și față de propria viață, pentru a însămânța în ea, doar frumusețea propriei lumi sufletești.

Atunci când ne vom redobândi capacitatea de a vedea și a privi lumea cu ochii sufletului și vom înțelege că pentru a păși în lumină avem deja totul în noi – ne vom putea vedea și prețui frumusețea și iubirea în oglinda caracterului și a valorilor sufletești.

Atunci când, treziți la conștiință, ne vom putea debarasa de trecut, de friici și de ură, și ne vom putea ierta de nevoia de a suferii sau a-i manipula, a-i minții și a-iagresa pe cei din jur – vom dobândi capacitatea de a alege în mod conștient, calea credinței și a iubirii.

Când vom trăim prin valorile noastre sufletești și vom alege calea binelui – ne vom putea ne vom putea oglindi în mod conștient și autentic harurile și frumusețea în propria viață și apoi, când vom dobândi abundența iubirii o vom putea oglindi în lume sădind-o și în conștiința celor ce ne pot prețui darurile, alegând să le transforme în valori ce să reverse și ei ca daruri, prin preaplinul lor sufletesc.

Calea iubirii, este calea asumării, sădirii și dăruirii binelui, fără rețineri, fără frici, fără condiționări, fără resentimete față de cei ce ne rănesc, și fără a mai aștepta soluții și iubire din afară – atunci când ne confruntăm cu provocări, poveri și probleme inerente ale vieții.

Soluțiile miraculoase menite a ne elibera sufletele de insuficiențe, poveri și dureri se află doar în noi…și niciodată în afara noastră. Le vom vedea doar când vom lăsa lumina credinței și a iubirii să ni se reverse din inimi, pentru a ne cuprinde, a ne vindeca și a îmbrățișa copilul rănit din noi.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
INVATATORI AUTENTICI
Prietenii – soarele ne arată cum să îi atragem
Nuditatea – pune corpul fizic în legătură cu întreaga natură
ABUNDENȚA IUBIRII
LECȚII DE VIAȚĂ

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>