DESPRE CALEA TREZIRII CONȘTIINȚEI SPIRITUALE (Partea I-a)

Category: Dezvoltare spirituala Comments: No comments

DESPRE-CALEA-TREZIRII-CONȘTIINȚEI-SPIRITUALE-Partea-I-a

Privind perspectiva vieții noastre, din punct de vedere metaforic și energetic – atunci când Isus și-a sacrificat viața pentru mântuirea păcatelor noastre sufletești, ne-a dăruit energia iubiri sale, pentru a ne trezi conștiința și a ne începe evoluția Spirituală. Din păcate, la nivelul omenirii, asta nu ne-a ajutat prea mult, în a ne regăsi cadența și armonia cu cu noi și cu habitatul în care trăim. Lăcomiile, nemulțumirile, insuficiențele și ostilitățile noastre, au continuat să ne dezbine, și să ne însămânțeze în ego și în suflet: frica, negativitatea, geloziile, invidia, trădarea și ura și astfel să ne scădem vibrația energetică, ratând cale spre trezirea conștiinței, a evoluției și a desăvârșirii spirituale.

Aceia dintre noi, care înțelegem că singura cale care duce la vindecarea rănilor noastre fizice, mentale, emoționale, psihice și sufletești, precum și la metamorfoza conștiinței noastre materiale, în conștiință Spirituală (Christică) – este calea iubirii și a clarității dobândite prin rațiune, înțelegere și conștientă dobândite prin Spirit – înțelegem și faptul, că prin creșterea prin pozitivitate a vibrației noastre energetice (ce tinde prin iubire necondiționate să atingă frecvența energetică luminii noastre lăuntrice) – dobândim puterea de a disipa prin vibrația iubirii noastre, atât răul și întunericul nostru sufletesc, cât și răul și negativitatea sufletească, a celor pe care iubirea noastră o atinge.

Atunci când avem puterea să opunem prin conștiință pură și prin atitudinea toleranței și a iubirii, Sinele nostru Spiritual – ființei noastre ego (manipulate mental, prin slăbiciunile firii ghidate pe frecvența joasă a fricilor, nevoilor, lăcomiilor sau insuficiențelor noastre materiale) – tentațiile, viciilor, atașamentele, obiceiurile potrivnice, delăsarea, lenea, suferințele, superficialitatea, nepăsarea, grijile, insuficiențele, lăcomiile, negativitatea și ostilitățile noastre – nu ne vor mai putea controla Sinele și nici nu ne vor mai putea înfrâna în trezirea definitivă a conștiinței, și nici în începerea evoluției noastre spirituale (pentru creșterea frecvenței de vibrației energetică).

Odată ce conștiința ne redevine trează, și ne reîncepem rațiunea conștientă, pe frecvența manifestării energetice a Spiritului nostru întrupat – și corpul nostru fizic își va crește vibrația energetică, ceea ce, prin manifestarea atitudinii credinței, a cumpătării, a moralității, echilibrului a toleranței și a iubirii față de semeni și a armoniei față de habitatul în care trăim și față de tot ceea ce ființează prin noi și alături de noi – ne va permite să dobândim înțelegerea și claritatea asupra vieți pe care o trăim și a sensului existenței spiritului nostru prin trup, pe acest Pământ.

Până când vom deveni capabili să ne regăsim liniștea, echilibrul, armonia și pacea sufletească pentru a dobândi claritate claritate asupra destinul, a sensul vieții și a rostul nostru pe Pământ – vom fi nevoiți să trecem prin experiența durerii – pentru a ne înțelege declinul și cauzele: suferințelor, a rătăcirii de valori, a lipsei respectului, a delăsării, a neimplicării în schimbare, a ne-prețuirii, a neputinței, a i-rațiunii, a ostilității față de semenii noștri, a lipsei cumpătării, a lăcomiei și, a rătăcirii noastre morale și de identitate, ca specie.
Până ce, la nivel mental și comportamental, în majoritatea sa, rasa umană, va continua să fie dominată de nevoile sale materiale, de lăcomii, de insuficiențe, de imoralitate, de de foamea absurdă de resurse, de nevoia de a stoca bunuri și valori materiale, etc, – cei inadaptabili vor continua să fie dominați de frici, insuficiențe, invidii, gelozii, orgolii, griji, neliniști decepții, depresii și mânii.

Cât timp, conflictele interumane, cauzate de manipulările și războaiele duse pentru dominanță economică și stăpânirea de resurse – vor continua să decimeze rasa la scară planetară și, până ce – vom continua în mod inconștient și lipsit de rațiunea, să ne distrugem habitatul și organismul care ne hrănește și ne este vremelnic sălaș (numit Pământ) – umanitatea umanitatea prin majoritatea sa, va continua să-și doarmă somnul conștiinței și a rațiunii – și prin coșmarul său ”plămădit” de mintea colectivă va continua ”să nască monștrii”.
Până când vom continua să ne lăsăm dezbinați și manipulați mental prin frici, nevoile și prin slăbiciunile noastre morale, emoționale și sufletești, și până ce vom continua să ignorăm propriul echilibru energetic și pe cel cu habitatul în care trăim – cei mai mulți dintre noi – vom experimenta diverse forme de suferințe fizice, psihice, mentale și emoționale, induse prin dereglările noastre energetice (atât la nivelul corpului nostru fizic, cât și la cel energetic). Cauzele lor sunt: frici, nemulțumiri, insuficiențe, decepții, neliniști, negativitate, ostilități, mânii, furiile depresii, etc – mari consumatori de energie vitală.

Faptul că, cei mai mulți dintre noi, nu înțelegem că, principala cauză a nemulțumirilor, a declinului în planurile vieții, a suferințelor și a traumelor noastre emoționale și psihologice – sunt blocajele energetice (pe care ni le inducem singuri prin negativitate), care ne împiedică trezirea spirituală. Astfel, nu înțelegem nici faptul că nivelul nostru normal de conștientizare în stare de veghe, este un nivel inferior celui dobândit prin trezirea definitivă conștiinței și prin evoluție spirituală, realizată prin detașarea de atașamentele, fricile și dominanța minții, exercitată asupra gândurilor, sentimentelor și atitudinilor noastre.

Motivul pentru care scepticii se opun spiritualității sau căii trezirii conștiinței umane prin Spiritualitate (și aici nu mă refer la practicile sau dogmele religioase), considerând faptul că – nivelul lor de conștientizare manifestat în starea de veghe al creierului uman, înseamnă rațiune conștientă, este cauzat tocmai de programele și atașamentele mentale menite să susțină și să apere o astfel de convingere. Realitatea faptelor din lumea reală (Conflictele armate, conflictele culturale și fanatismul religios, ura, dezbinarea, rasismul, industria chimică a morții, războaiele informatice, poluarea, deșertificare pădurilor, exploatarea agresivă a resurselor Pământului, sărăcia, foametea, etc) – contrazic însă, teoria rațiunii minții umane
Însăși titulatura de ”ființă UMANĂ” – denotă prin definirea și caracteristicile cuvântului că, a fi ”uman” ține de omenie, de dragoste și compasiune față de suferințele celorlalți și față de tot ceea ce există, de omenie, de bunătate de sensibilitate, blândețe etc. Ori lăcomia, insuficiența și lipsa de cumpătare, au transformat ființa ”umană” – într-o specie agresivă și plină de ură față de tot ceea ce nu-i servește și slujește interesele și nevoile sale materiale. Astfel, el își neagă exact aceea componentă a sa, prin care el se manifestă în mod veritabil ca un ”homo Sapiens”, prin inteligență și rațiune prin Spirit.

Fără ca ființa să poată înțelege că – mintea sa bazată și dominată de atitudini și comportament instinctual – rulează doar liniile de cod ale programelor sale mentale și genetice (lipsite de rațiune independentă), ea nu va înțelege că irațiunea sa, nu-i permite să înțeleagă și să accepte că: – o ”rațiune a instinctului” (indusă automat și bazată pe pe necesitățile fizice și fiziologice induse chimic și hormonal, prin programele sale genetice), sau – o ”rațiune a programelor mentale” (care controlează ființa prin nevoile sale induse prin programarea mentală a gândurilor, sentimentelor, a atitudinii, alegerilor și a acțiunilor ființei, dobândită prin educație, experimentare și asimilare de informații și cunoaștere) – nu pot fi asimilate rațiunii conștiente induse prin Spiritul ”programatorului”.

Doar o gândire unei ființe Spirituale, bazată pe conștiința sa trează, poate conștientiza și admite, faptul că – ”rațiunea” bazată pe ”gândirea” liniilor de cod ale programelor mentale rulate la nivelul de subconștient – servesc doar iluzia și iraționalitatea indusă de minte. O ființă rațională nu va fi condusă de ego, emoții și nevoi, și nu va confunda rațiunea programată a minți, cu rațiunea conștientă a Spiritului celui care controlează și stăpânește mintea: – din interiorul (Ego VS Spirit) sau din exterior (dreptatea minții celor care ne manipulează mintea, emoțiile și gândurile, prin inducerea nevoii, a insuficiențelor, a nesiguranței și a frici VS dreptatea, prejudecățile, nevoile și convingerile noastre).

Vestea bună, este că, tocmai suferințele izvorâte din nemulțumiri și decepțiile noastre – reprezintă calea ce ne conduce la conștientizare, trezire spirituală și vindecare trupească și sufletească. Totuși, ”doza” de suferință de care avem nevoie în mod individual fiecare dintre noi,, pentru a ne trezi conștiința și a raționa prin Spirit (ascultând de adevărul inimii), diferă de la persoană la persoană, și ține de nivelul său de conștientizare actual, de conștientizarea și asumarea cauzalității proprii, de vibrația sa energetică, de gradul de inteligență emoțională, și de nivelul de detașare de la generarea și auto-inducerea suferinței personale.

Este esențial să înțelegem că – fără durere, nu există nici evoluție, nici învățare, nici conștientizare și nici înțelegere. Cei care susțin ca nu simt durerea sau n-au experimentat-o în viața lor – fie nu simt durerea, fie o neagă fie nu sunt treziți la conștiință prin spirit. Ca să fim realiști în ceea ce privește viața noastră spirituală, trebuie să știm că, pe glob sunt prea puține persoane trezite în mod reali și definitiv la conștiință și rațiune prin spirit.

A ne ”imuniza” în fața durerii, împotriva dominației fricii, a nemulțumirilor, a negativității sau a grijilor – e departe de a reprezenta o dovadă a propriei noastre treziri spirituale și a creșterii nivelului nostru de conștientizare (prin acceptare, asumare și schimbarea atitudinii, a gândurilor și a emoțiilor negative, cu altele pozitive, pline de iubire, entuziasm și pasiune pentru ceea ce facem și față de viața pe care alegem în mod conștient,să o trăim) . Trezirea se manifestă prin detașarea de judecăți mentale și de rațiunile bazate strict pe certitudinile minții, a ”dovezilor” și a ”cunoașterii” sale.

Autor: Sandor Kasza
Facebook: https://www.facebook.com/kastimisoara

Recomandam urmatoarele articole:
Trezirea corpului subtil. Exercitii tibetane de respiratie si miscare
Reintoarcerea la sacru. Lectii de trezire a sufletului
Trezirea celulara
DESPRE TREZIREA CONȘTIINȚEI și criza identității umane
Portal Spiritual – Instrumente ajutatoare in trezirea si evolutia spirituala

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>