Category Omraam Mikhael Aivanhov

Gândul zilei de sâmbătă 16 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Promisiuni – Nici Dumnezeu nu ne poate dezlega de ele

“Chiar dacă nu sunt decât în cuvinte, promisiunile, angajamentele pe care vi le luați față de o persoană privind un subiect important, vă leagă de ea, deoarece în planul eteric cuvintele voastre sunt înregistrate, și este ca și cum ați făcut în scris aceste promisiuni, ca și cum ați semnat un contract. Nimeni nu vă poate dezlega de ele, cu excepția persoanei căreia i-ați făcut promisiunea. Dacă această persoană este bună, indulgentă, înțelegătoare, vă va elibera de promisiune; altfel, într-un fel sau altul, trebuie să o împliniți. Și nu spuneți că vă veți adresa lui Dumnezeu ca să vă dezlege de această promisiune. Este inutil pentru că Dumnezeu nu se opune legilor pe care El le-a stabilit. Dumnezeu este atotputernic, da, dar nu la modul prezentat de religie. Din moment ce lumea pe care El a creat-o se bazează pe aceste legi în care trăiește și El, el se supune propriilor decizii. În aceasta constă măreția lui Dumnezeu, El nu tulbură după bunul plac regulile pe care El Însuși le-a fixat. El nu vă va elibera de propriile voastre promisiuni. Vă va spune: „Dim moment ce tu ai promis, eu nu pot face nimic. Adresează-te persoanei față de care te-ai angajat.””

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More

Gândul zilei de vineri 15 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Admirația – dă savoarea existenței, dar sunt necesare niște criterii

“Să admiri pe cineva sau ceva este o necesitate pe care o manifestă toate ființele umane, pentru că admirația, încântarea sunt niște senzații ce dau culoare, gust, existenței lor: este ca și cum ar fi purtate, hrănite, întărite. Ele trebuie să învețe să cultive îndeosebi și discernământul. Cum? Fiind încântate mai întâi de lumină, de înțelepciune și de iubirea divine, fiindcă ele vor fi atunci încântate și de creturile umane, cu atât mai mult că ele exprimă și revelă Divinitatea.
Iată criteriile de care aveți toți nevoie. Fără aceste criterii, vă expuneți la mari pericole. Vă atașați de persoane care au știut să vă cucerească, dar care vă vor aduce necazuri și supărare; și de îndată ce veți fi distruși, vă vor părăsi, pentru a-și căuta noi victinme. Din nefericire, așa se petrec lucrurile în lume, când oamenii nu știu ce trebuie apreciat și admirat la ființe pentru a fi mereu încântați și bucuroși.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More

Gândul zilei de joi 14 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Nutriția – dobândirea unei cunoașteri vii

“Ca și animalul, ființa umană trebuie să se hrănească pentru a supraviețui. Spre deosebire de animal, ea poate însă prin conștiință să găsească în actul nutriției un mijloc de a crește fizic, spiritual. Hrana reprezintă o manifestare a Divinității, trebuie deci studiată sub toate aspectele: de unde vine, ce conține, care sunt calitățile ce îi corespund, ce entități se ocupă de ea… Toată această materie însuflețită care contribuie la modelarea și întreținerea corpului nostru este făcut din energii, din particule ce nu vin doar din pământ, ci din întreg universul.
Plantele, fructele sunt la originea unor entități spirituale. Pentru a întreține viața în noi, aceste entități trebuie să se conformeze legilor materiei, adică să se încarneze într-un corp fizic. De aceea, încercând să devenim conștienți de bogăția și valoarea hranei, reușim să primim și să descifrăm mesajele pe care ea le transportă: ea ne spune cum toate particulele ce o compun au străbătut universul, ce entități au lucrat pentru a face vegetația să crească și a-i infuza una sau alta dintre proprietăți. Cunoașterea pe care o primim astfel, hrănindu-ne, este o cunoaștere vie, fiindcă ea ne impregnează întreaga substanță a ființei.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More

Gândul zilei de miercuri 13 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Hotărâri – trei condiții pentru a le lua pe cele mai bune

“Neliniștea, agitația, tulburarea creează cele mai defavorabile condiții pentru activitatea gândului. De aceea, dacă aveți o problemă de rezolvat, o hotărâre importantă de luat, începeți prin a vă liniști. Faceți liniște în voi și încercați să vă proiectați cât mai mult posibil în voi înșivă, fiindcă în înalt veți găsi lumina. Când veți simți că ați atins un fel de înălțime, gândiți-vă la problema ce vă preocupă și așteptați… Răspunsul va începe să apară mai mult sau mai puțin clar; va fi poate doar o impresie vagă, greu de interpretat, dar va fi deja un indiciu. Nu renunțați. Reluați de câte ori este necesar, repuneți întrebarea: curând veți simți o clarificare, o certitudine, și în acel moment nu veți mai avea îndoieli; veți ști cum trebuie să acționați.
Lumina în intelect, căldura în inimă și o voință liberă: dacă îndepliniți cele trei condiții, veți găsi mereu cele mai bune răspunsuri la întrebările ce vi le puneți și veți lua hotărâri bune.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More

Gândul zilei de marţi 12 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

A umili o ființă umană – înseamnă a-l jigni pe Domnul

“A respinge o ființă umană, a o disprețui, a o umili, înseamnă a declara că ea nu este o creatură a lui Dumnezeu, și nimeni nu are dreptul să declare sau chiar să gândească unu asemenea lucru; nimeni nu are dreptul să se interpună între această cretură și Tatăl ei Ceresc. Dacă prin propria voință, cineva dorește să se retragă din iubirea divină, este liber desigur să o facă; dar nimeni altcineva nu are dreptul de a-l exclude.
Chiar și ființele mai puțin evoluate, chiar și cele mai vinovate sunt fii și fiice ale lui Dumnezeu. El a pus în ei acea scânteie, acel spirit care este o emenație a Lui, și prezența acelei scântei îi determină să facă parte din natura divină. Când ei fac greșeli, ei merită, bineânțeles, să fie mustrați, sancționați. Chiar dacă suntem obligați să îi tratăm cu severitate și să îi ținem un timp la distanță, nu trebuie uitat că există undeva în ei, cufundat în profunzime, un germen divin, iar acest germene divin trebuie respectat și cultivat. Supunându-i la umilințe pe copiii săi, îl jignim pe Dumnezeu Însuși.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More

Gândul zilei de luni 11 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Spiritele naturii – să le invităm să participe la mântuirea omenirii

“Când mergeți în natură, încercați să conștientizați prezența tutoror spiritelor care o populează, și care existau cu mult timp înainte de apariția omului pe pământ. Vorbiți-le, încântați-vă de lucrarea ce o înfăptuiesc în lacuri, râuri, păduri, munți, nori etc. Cereți-le deopotrivă să ajute toate ființele umane care lucrează pentru ca iubirea, lumina și pacea să domnească în sfârșit pe pământ.
Prin acțiunea lor politică, economică, socială, oamenii își închipuie că sunt singurii care pot interveni în evoluția lumii. Nu, în acest organism viu și conștient care este natura și de care aparținem, o mulțime de entități sunt pregătite să contribuie la evoluția omenirii. Cele patru elemente, pământul, apa, aerul și focul au jurat în fața Domnului să îi ajute pe cei care lucrează să devină niște creaturi de pace, armonie, frumusețe. Oriunde v-ați duce, gândiți-vă să vă adresați tuturor acestor spirite care populează natura, până la soare și stele, și cereți-le să participe la venirea unei noi ere.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More

Gândul zilei de duminica 10 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

O metodă nouă – de găsit pentru fiecare problemă nouă

“Viața se caracterizează prin mișcare, ea nu este niciodată aceeași: ea curge, circulă și se transfoormă, deplasând ființele și obiectele și de fiecare dată trebuie să ne adaptăm. Astăzi aveți de rezolvat o problemă și ați reușit folosind o anumită metodă. Iată însă că a doua zi vă confruntați cu un alt eveniment, și dacă încercați să folosiți aceeași metodă, nu este sigur că veți reuși: trebuie să țineți cont de ceea ce apare nou sau chiar neașteptat în această situație.
Spuneți-vă că nu vă veți afla niciodată într-un repaus, fiindcă viața prezintă fără încetare niște probleme de rezolvat, iar fiecare cere o anumiită soluție. De exemplu, soluțția pentru ziua de ieri era un gest de bunătate, de generozitate. Astăzi aveți însă o altă chestiune de rezolvat, iar raționamentul, fermitatea sau perseverența vă vor ajuta. Altă dată va fi indiferența sau uitarea…Încercați să vă adaptați zilnic împrejurărilor. Aceasta necesită atenție și judecată.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More

Gândul zilei de sâmbătă 9 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Schimburi – sunt indispensabile vieții

“Ce îi îndeamnă pe oameni să iasă din casă pentru a-și vizita familia, prietenii, să facă niște cumpărături în magazine sau să se plimbe în natură? Pur și simplu, nevoia de a face niște schimburi. Fiindcă schimburile sunt absolut indispensabile vieții. Putem chiar defini viața ca rezultatul schiburilor ce le facem cu întreg universul și creaturile care îl populează. Viața noastră este făcută numai din schimburi. Manifestările cele mai evidente sunt respirația și nutriția, iar dacă aceste schimburi nu se fac corect, se instalează slăbirea, boala și moartea.
Schimburile ce trebuie să le facem pentru a trăi nu se limitează însă la respirație și la nutriție. Sau, mai exact, ele constau în a respira și a ne hrăni și în diferitele regiuni ale universului pentru a ne însufleți corpurile subtile: corpurile eteric, astral, mental, cauzal, budic, atmic. Toți cei care au învățat cum să respire și să se hrănească cu ajutorul corpurilor lor subtile își simt viața ca o imensă simfonie.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More

Gândul zilei de vineri 8 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

Libertatea – se găsește numai la vârf, în Dumnezeu

“Libertatea poate fi înțeleasă numai dacă este asociată ideii de ierarhie. Ce libertate poate avea cel situat în cea mai defavorabilă poziție? Oare pietrele sunt libere? Dar plantele?…Și animalele?…Nici chiar oamenii, cei mai mulți nu sunt liberi: ei se află, mai mult sau mai puțin, sub dominația altor ființe umane sau entități ale lumii invizibile, fiindcă în interior, din punct de vedere psihic, ei se situează foarte jos pe scara ierarhică, și nu ei decid.
Cel care vrea să scape de orice obstacol trebuie să se străduiască să urce din ce în ce mai sus. El se eliberează apropiindu-se din ce în ce mai mult de vârf, de Domnul. Fiindcă numai Domnul este cu adevărat liber. Toate celelalte creaturi trăiesc într-o formă de dependență, chiar și Arhanghelii: cufundați în sufletul Domnului, ei depind de El, Ei sunt liberi din libertatea Domnului, dar ei nu sunt liberi în raport cu Domnul. Numai Domnul este liber, și în măsura în care se apropie de El, creaturile sunt libere din libertatea sa, nu altfel.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More

Gândul zilei de joi 7 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Învățământ spiritual – oferă numai o lumină și niște metode
“Lucrurile trebuie să vă fie clare: un învățământ spiritual oferă niște cunoștințe, niște metode, vă descoperă niște orizonturi nebănuite, dar nu vă ferește de încercări. Orice cale existențială ați urma, bună sau rea, veți întâlni dificultăți. Aceste dificultăți nu sunt poate de aceeași natură și, mai ales, le trăiți în mod diferit, dar nu scăpați de ele.
Slăbiciunea, vulnerabilitatea sunt niște pericole ce îi pândesc pe adepții unui învățământ spiritual. Alegând calea luminii, ei își închipuie că pot înainta sub protecția unor entități puternice, la adăpost de boli, de accidente, de atacurile unor oameni răuvoitori. Iar atunci când se confruntă cu niște încercări la care nu se așteptau, ei nu știu cum să le facă față și clachează. De acum înainte, fiecare trebuie să știe dinainte că un învățîmânt spiritual nu îi pregătește un refugiu în care să fie la adăpost de accidentele vieții; oferind o lumină, niște metode, el face însă mult mai mult! Luminați-vă deci cu această lumină, practicați aceste metode: orice s-ar întâmpla, nu numai că veți rămâne fermi, de nezdruncinat, dar veți deveni deopotrivă capabili să îi ajutați pe cei aflați în necaz.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More