Category Omraam Mikhael Aivanhov

Gândul zilei de miercuri 13 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Hotărâri – trei condiții pentru a le lua pe cele mai bune

“Neliniștea, agitația, tulburarea creează cele mai defavorabile condiții pentru activitatea gândului. De aceea, dacă aveți o problemă de rezolvat, o hotărâre importantă de luat, începeți prin a vă liniști. Faceți liniște în voi și încercați să vă proiectați cât mai mult posibil în voi înșivă, fiindcă în înalt veți găsi lumina. Când veți simți că ați atins un fel de înălțime, gândiți-vă la problema ce vă preocupă și așteptați… Răspunsul va începe să apară mai mult sau mai puțin clar; va fi poate doar o impresie vagă, greu de interpretat, dar va fi deja un indiciu. Nu renunțați. Reluați de câte ori este necesar, repuneți întrebarea: curând veți simți o clarificare, o certitudine, și în acel moment nu veți mai avea îndoieli; veți ști cum trebuie să acționați.
Lumina în intelect, căldura în inimă și o voință liberă: dacă îndepliniți cele trei condiții, veți găsi mereu cele mai bune răspunsuri la întrebările ce vi le puneți și veți lua hotărâri bune.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More

Gândul zilei de marţi 12 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

A umili o ființă umană – înseamnă a-l jigni pe Domnul

“A respinge o ființă umană, a o disprețui, a o umili, înseamnă a declara că ea nu este o creatură a lui Dumnezeu, și nimeni nu are dreptul să declare sau chiar să gândească unu asemenea lucru; nimeni nu are dreptul să se interpună între această cretură și Tatăl ei Ceresc. Dacă prin propria voință, cineva dorește să se retragă din iubirea divină, este liber desigur să o facă; dar nimeni altcineva nu are dreptul de a-l exclude.
Chiar și ființele mai puțin evoluate, chiar și cele mai vinovate sunt fii și fiice ale lui Dumnezeu. El a pus în ei acea scânteie, acel spirit care este o emenație a Lui, și prezența acelei scântei îi determină să facă parte din natura divină. Când ei fac greșeli, ei merită, bineânțeles, să fie mustrați, sancționați. Chiar dacă suntem obligați să îi tratăm cu severitate și să îi ținem un timp la distanță, nu trebuie uitat că există undeva în ei, cufundat în profunzime, un germen divin, iar acest germene divin trebuie respectat și cultivat. Supunându-i la umilințe pe copiii săi, îl jignim pe Dumnezeu Însuși.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More

Gândul zilei de luni 11 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Spiritele naturii – să le invităm să participe la mântuirea omenirii

“Când mergeți în natură, încercați să conștientizați prezența tutoror spiritelor care o populează, și care existau cu mult timp înainte de apariția omului pe pământ. Vorbiți-le, încântați-vă de lucrarea ce o înfăptuiesc în lacuri, râuri, păduri, munți, nori etc. Cereți-le deopotrivă să ajute toate ființele umane care lucrează pentru ca iubirea, lumina și pacea să domnească în sfârșit pe pământ.
Prin acțiunea lor politică, economică, socială, oamenii își închipuie că sunt singurii care pot interveni în evoluția lumii. Nu, în acest organism viu și conștient care este natura și de care aparținem, o mulțime de entități sunt pregătite să contribuie la evoluția omenirii. Cele patru elemente, pământul, apa, aerul și focul au jurat în fața Domnului să îi ajute pe cei care lucrează să devină niște creaturi de pace, armonie, frumusețe. Oriunde v-ați duce, gândiți-vă să vă adresați tuturor acestor spirite care populează natura, până la soare și stele, și cereți-le să participe la venirea unei noi ere.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More

Gândul zilei de duminica 10 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

O metodă nouă – de găsit pentru fiecare problemă nouă

“Viața se caracterizează prin mișcare, ea nu este niciodată aceeași: ea curge, circulă și se transfoormă, deplasând ființele și obiectele și de fiecare dată trebuie să ne adaptăm. Astăzi aveți de rezolvat o problemă și ați reușit folosind o anumită metodă. Iată însă că a doua zi vă confruntați cu un alt eveniment, și dacă încercați să folosiți aceeași metodă, nu este sigur că veți reuși: trebuie să țineți cont de ceea ce apare nou sau chiar neașteptat în această situație.
Spuneți-vă că nu vă veți afla niciodată într-un repaus, fiindcă viața prezintă fără încetare niște probleme de rezolvat, iar fiecare cere o anumiită soluție. De exemplu, soluțția pentru ziua de ieri era un gest de bunătate, de generozitate. Astăzi aveți însă o altă chestiune de rezolvat, iar raționamentul, fermitatea sau perseverența vă vor ajuta. Altă dată va fi indiferența sau uitarea…Încercați să vă adaptați zilnic împrejurărilor. Aceasta necesită atenție și judecată.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More

Gândul zilei de sâmbătă 9 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Schimburi – sunt indispensabile vieții

“Ce îi îndeamnă pe oameni să iasă din casă pentru a-și vizita familia, prietenii, să facă niște cumpărături în magazine sau să se plimbe în natură? Pur și simplu, nevoia de a face niște schimburi. Fiindcă schimburile sunt absolut indispensabile vieții. Putem chiar defini viața ca rezultatul schiburilor ce le facem cu întreg universul și creaturile care îl populează. Viața noastră este făcută numai din schimburi. Manifestările cele mai evidente sunt respirația și nutriția, iar dacă aceste schimburi nu se fac corect, se instalează slăbirea, boala și moartea.
Schimburile ce trebuie să le facem pentru a trăi nu se limitează însă la respirație și la nutriție. Sau, mai exact, ele constau în a respira și a ne hrăni și în diferitele regiuni ale universului pentru a ne însufleți corpurile subtile: corpurile eteric, astral, mental, cauzal, budic, atmic. Toți cei care au învățat cum să respire și să se hrănească cu ajutorul corpurilor lor subtile își simt viața ca o imensă simfonie.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More

Gândul zilei de vineri 8 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Libertatea – se găsește numai la vârf, în Dumnezeu

“Libertatea poate fi înțeleasă numai dacă este asociată ideii de ierarhie. Ce libertate poate avea cel situat în cea mai defavorabilă poziție? Oare pietrele sunt libere? Dar plantele?…Și animalele?…Nici chiar oamenii, cei mai mulți nu sunt liberi: ei se află, mai mult sau mai puțin, sub dominația altor ființe umane sau entități ale lumii invizibile, fiindcă în interior, din punct de vedere psihic, ei se situează foarte jos pe scara ierarhică, și nu ei decid.
Cel care vrea să scape de orice obstacol trebuie să se străduiască să urce din ce în ce mai sus. El se eliberează apropiindu-se din ce în ce mai mult de vârf, de Domnul. Fiindcă numai Domnul este cu adevărat liber. Toate celelalte creaturi trăiesc într-o formă de dependență, chiar și Arhanghelii: cufundați în sufletul Domnului, ei depind de El, Ei sunt liberi din libertatea Domnului, dar ei nu sunt liberi în raport cu Domnul. Numai Domnul este liber, și în măsura în care se apropie de El, creaturile sunt libere din libertatea sa, nu altfel.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More

Gândul zilei de joi 7 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Învățământ spiritual – oferă numai o lumină și niște metode
“Lucrurile trebuie să vă fie clare: un învățământ spiritual oferă niște cunoștințe, niște metode, vă descoperă niște orizonturi nebănuite, dar nu vă ferește de încercări. Orice cale existențială ați urma, bună sau rea, veți întâlni dificultăți. Aceste dificultăți nu sunt poate de aceeași natură și, mai ales, le trăiți în mod diferit, dar nu scăpați de ele.
Slăbiciunea, vulnerabilitatea sunt niște pericole ce îi pândesc pe adepții unui învățământ spiritual. Alegând calea luminii, ei își închipuie că pot înainta sub protecția unor entități puternice, la adăpost de boli, de accidente, de atacurile unor oameni răuvoitori. Iar atunci când se confruntă cu niște încercări la care nu se așteptau, ei nu știu cum să le facă față și clachează. De acum înainte, fiecare trebuie să știe dinainte că un învățîmânt spiritual nu îi pregătește un refugiu în care să fie la adăpost de accidentele vieții; oferind o lumină, niște metode, el face însă mult mai mult! Luminați-vă deci cu această lumină, practicați aceste metode: orice s-ar întâmpla, nu numai că veți rămâne fermi, de nezdruncinat, dar veți deveni deopotrivă capabili să îi ajutați pe cei aflați în necaz.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More

Gândul zilei de miercuri 6 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

Vacanța – o odihnă ce ne permite să înfăptuim o altă lucrare
“Dacă cei mai mulți oameni nu se reîntorc cu adevărat odihniți din vacanță, înseamnă au petrecut-o în lene sau în plăceri ce le-au epuizat energiile fizice și psihice. Ei nesocotesc faptul că adevărata odihnă este numai o schimbare de activitate. Și o odihnă în care spiritului nu deschide ușa sfaturilor dăunătoare ale naturii inferioare.
De ce să nu profitați de perioada de vacanță ca să faceți o pauză pentru a vă regăsi? În timpul anului, o mulțime de preocupări și activități se adună unele peste altele, încărcându-vă, îngreunându-vă, întunecându-vă viața. Analizați acum pentru un moment calea ce o urmați, activitățile în care sunteți angajați, și străduiți-vă să păstrați numai ceea ce nu intră în contradicție cu lucrarea voastră spirituală. Reveniți deopotrivă la anumite evenimente ce le-ați trăit în lunile precedente, la anumite întâlniri, și trageți niște concluzii folositoare pentru viitor.
Având mai mult timp, încercați să consacrați o parte unor exerciții spirituale ce nu le-ați putut practica în timpul anului. Citiți cărți ce vă hrănesc viața interioară. Alegeți câteva fraze semnificative și repetați-le până când din sufletul vostru țâșnește o scânteie ce aprinde în întreaga voastră ființă un foc de înțelepciune și iubire.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More

Gândul zilei de marţi 5 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Să ajutăm ființele – subliniindu-le mai mult calitățile decât defectele

“Există totdeauna o mai mare șaansă de a ameliora o situație dacă ne concentrăm mai mult asupra binelui decât a răului. Înncercați să aplicați aceste reguli în relațiile voastre cu ceilalți. De exemplu, decât să criticați ceea ce este rău la ei, opriți-vă asupra lucrurilor bune, ce le au și ei, pentru a vedea cum mai pot fi încă ameliorate. Chiar dacă exista numai unul, agățați-vă de el. Lăsați-le deoparte defectele, și în funcție de posibilitățile voastre ajutați-i să-și dezvolte calitățile. Va fi mai profitabil pentru ei, dar și pentru voi, fiindcă evoluția fiecăruia contribuie la evoluția tuturor.Pe măsură ce avansăm, îi antrenăm și pe ceilalți alături noi. Iar dacă defectele unor persoane vă deranjează atât de mult, iată un motiv în plus de a dezvolta indulgența, răbdarea, privindu-i cu înțelegere.
Întotdeauna trebuie să ne oprim asupra calităților unei ființe spunându-ne: „Dumnezeu locuiește în sufletul ei, eu nu mă preocup de animalele care dau târcoale prin jur.” Cine nu adăpostește câteva animale sălbatice în sine? La unii, acestea sunt închise în cuști sau tranchilizate, dar totuși există.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Read More

Gândul zilei de luni 4 august 2014

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

[portalspiritual.com] - Omraam Mikhael Aivanhov
Să fim prezenți – în ceea ce facem

“Observați-vă: de câte ori nu constatați că starea voastră de spirit nu este în acord cu ceea ce aveți de făcut! De exemplu, când vine momentul rugăciunii, al meditației, aveți adesea mintea în altă parte, pentru că vă gândiți deseori la tot ce vă așteaptă. Apoi, când sunteți la muncă, simțiți că aveți nevoie să vă reculegeți, și iar sunteți distrași. Trebuie să învățați să fiți prezenți la ceea ce faceți, deoarece există un timp pentru toate. Altminteri, nu mai aveți timp pentru nimic, fiindcă nu aveți niciodată mintea unde trebuie.
Când vă pregătiți dimineața pentru răsăritul soarelui, spuneți-vă: „Eu vreau să intru în contact cu puritatea, cu frumusețea, cu iubirea, cu lumina, nimic altceva nu trebuie să conteze.” Lăsați-vă poverile și prezentați-vă ușurați, degajați, în fața soarelui și a splendorilor naturii. Pentru a vedea bine, pentru a înțelege și a simți cu adevărat, trebuie să fii acolo, prezent. Luați ca exemplu iubirea ce îi cucerește pe un bărbat și o femeie: când sunt împreună, ei sunt capabili să uite totul. Ei își cufundă ochii în ochii celuilalt, iar când vor să descrie ceea ce au văzut, ei vorbesc numai despre lumină și imensitate.”

Read More