Category Omraam Mikhael Aivanhov

Viața psihică: efectele sale asupra corpului fizic

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 

Omraam Mikhael Aivanhov

“Un om stă liniștit undeva, fața sa nu exprimă nimic deosebit. Iată că, dintr-odată, se petrece ceva în forul său interior: un gând, un sentiment de teamă, de iubire, de furie… și atunci totul se schimbă: trăsăturile chipului, expresia ochilor, culoarea pielii. Cât de rapid, ceva atât de impalpabil și subtil poate produce niște efecte asupra corpului fizic! O emoție ne face să roșim, să îngălbenim, să rămânem pietrificați; se întâmplă chiar ca unii să moară. Cum se poate ca o emoție să aibă o asemenea putere asupra corpului?

Toate aceste fenomene au fost constatate, atunci de ce nu s-a tras niciodată concluzia că, viața psihică este cea care conduce viața fizică? Corpul fizic depinde mereu de un element psihic, spiritual, mai presus de el, care zămislește sau distruge, care dilată sau contractă, care colorează, modelează… Bineînțeles, există mereu posibilitatea de a acționa asupra corpului prin unele mijloace fizice; deocamdată, ele vă pot îmbunătăți sănătatea sau aspectul fizic. Dar, sănătatea și frumusețea depind mult mai mult de gândurile voastre, de sentimentele voastre, de tot ce constituie viața voastră interioară.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 7 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:
Viața subtilă – a ființelor cu care putem intra în legătură
Viața naturii – să întrăm în contact cu ea. Norii
Viața universală – în acest sens trebuie să lucrăm
Viața – formele și manifestările ei sunt infinite
Viața – este întreținută în noi de entitățile care populează universul

Read More

A renunța – a crea în sine un vid pe care virtuțile divine vor veni să îl umple

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 

Omraam Mikhael Aivanhov

“Ce mai poți adăuga într-un vas deja plin? Nimic. Pentru a-l umple din nou, el trebuie mai întâi golit. La fel stau lucrurile și cu ființa umană: dacă ea nu se descotorosește de slăbiciunile și proastele obiceiuri, oare cum ar putea să se instaleze în ea virtuțiile și calitățile divine ? Tocmai aici se găsește sensul renunțării: a renunța, înseamnă a te descărca, a te descotorosi de anumite obiceiuri dăunătoare pentru tine însuți și pentru alții, înlocuindu-le cu alte elemente mai pure, mai luminoase.

Cei care au înțeles sensul renunțării se străduiesc să creeze ei înșiși vidul indispensabil pentru ca aceste calități divine să le pătrundă ființa. Să înceteze să se mai gândească că, renunțând la anumite plăceri, ei vor fi nefericiți. Nu, dimpotrivă, fiindcă aceste plăceri infime vor fi înlocuite de unele plăceri mult mai mari și de o calitate superioară.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 6 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:
Privirea noastră interioară – să renunțăm la tot ce o poate întuneca
ALEGERI ȘI RENUNȚĂRI
Renunțarea – a ne lipsi pentru a ne îmbogăți
David R. Hawkins – Renunţarea la aşteptări
David R. Hawkins – Beneficiile renunţării

Read More

Mistria și sabia – semnificația acestor două simboluri masonice

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 

Omraam Mikhael Aivanhov

“Lumea superioară și lumea inferioară nu sunt separate; în univers și în om există niște comunicări între ele. De aceea, atunci când nutrește niște aspirații foarte înalte, se poate ca el să provoace în sine natura inferioară, iar aceasta stârnește imediat niște forțe adverse: ceea ce el își dorește ca minunat în înalt trezește în rădăcinile ființei sale niște forțe și dorințe contrare. La discipolul instruit, luminat, aceste tertipuri ale naturii inferioare reușesc mult mai greu, fiindcă el știe să se păzească, clădindu-și templul său interior, el se roagă pentru a avea în jurul său niște ființe care supraveghează și îl protejează.

În francmasoneria primitivă, a cărei filosofie era bazată pe o adevărată știință, masonul gata de lucru era reprezentat cu o mistrie într-o mână, și o sabie în cealaltă, pentru a se apăra. Așadar, în același timp în care masonul este ocupat să construiască, el este vigilent, el se asigură că la adăpostul întunericului anumiți dușmani nu încearcă să pătrundă în clădire. Iar dacă ei încearcă să intre, el îi respinge cu ajutorul sabiei.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 5 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:
A TOCI TAISUL SABIEI
Mila – regăsirea sensului originar al acestui cuvânt
Susținerea – și înțelegerea lumii divine trebuie să ne fie îndeajuns
TRĂIRE
CONFLICT SAU SITUATIE AMBIGUA

Read More

Munca, timpul și credința – condiții ale succesului

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 

Omraam Mikhael Aivanhov

“Cei mai mulți oameni sunt gata să admită că, pentru a reuși în planul material, trebuie să fii convins și să lucrezi fără să-ți dorești să sari etapele; în același timp, ei își închipuie că vor putea obține ușor și repede niște rezultate în planul spiritual. Ce greșeală! În planul spiritual, mai mult chiar decât în planul material, trebuie mai întâi să treci la treabă și să nu-ți încetinești niciodată eforturile. Apoi, nu trebuie să te grăbești, pentru că este o lucrare de mari proporții în care timpul nu trebuie să conteze. În sfârșit, trebuie să ai credință: să fii convins că această lucrare înfăptuită va aduce într-o zi niște rezultate, fiindcă natura este statornică și reală, iar legile ce o guvernează nu pot fi niciodată puse la îndoială.

Munca, timpul, credința. Nu bănuiți importanța și bogăția din aceste trei cuvinte. Desigur, ele pot fi prezentate și în altă ordine: credința, munca, timpul etc. Esențialul constă în înțelegerea faptului că acești trei factori sunt legați și felul în care sunt legați. ”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 1 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:
Munca – o definiție: să orientăm fiecare activitate spre un scop benefic
Munca – îl întărește pe cel care o susține cu o idee
Oboseala psihică – vindecată prin munca fizică
Omraam Mickhael Aivanhov – Munca discipolului în timpul somnului
Greșelile – Inteligența Cosmică ne lasă timp să le îndreptăm

Read More

Exercițiile spirituale – ne ajută să regăsim lumina și iubirea

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 

Omraam Mikhael Aivanhov

“Discipolul care își va asculta Maestrul sau se va cufunda o lungă perioadă de timp în studiul gândirii sale se simte purtat într-o lume de lumină, de puritate, de iubire. Apoi, el revine cu siguranță în existența obișnuită unde este obligat să intre în contact cu diferite persoane, să se confrunte cu situații variate. După o vreme, el înțelege că nu mai are aceeași credință, același elan; el se simte redevenind întunecat și greoi, ardoarea și iubirea sa s-au micșorat. Ce s-a întâmplat ? El și-a schimbat temperatura, ca un lichid cald expus apoi la frig. Acest fenomen este absolut normal. Învățătura primită de discipol de la un Maestru se aseamănă cu plinul unui recipient: în mod simbolic, acest conținut este mai cald decât aerul ambiant, dar în contact cu exteriorul, el își pierde, încet-încet, căldura.
Or, ceea ce se pierde poate fi mereu înlocuit. Este scopul rugăciunii, al meditației, al tuturor exercițiilor spirituale: să meargă la izvor pentru a căuta elementele luminoase și călduroase ce au fost pierdute.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 31 octombrie

Recomandam urmatoarele articole:
Nevoile – să le orientăm spre lumea spirituală unde posibilitățile sunt infinite
Respirația – modalitate de a intra în contact cu lumea spirituală
Pasărea – simbol al spiritualistului
Împărăția spirituală – presupune stăpânirea de sine
Virtuțile – sunt niște semințe ce cresc sub soarele spiritual

Read More

Bătrânețea – perioadă în care ne bucurăm de roadele strădaniilor noastre

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 

Omraam Mikhael Aivanhov

“În general, îmbătrânirea este considerată ca o încercare. Este adevărat că devine neplăcut să ne pierdem, încet-încet, modalitățile fizice și intelectuale ce le posedam până în atunci, fiindcă totul devine tot mai greu. În realitate, bătrânețea poate deveni însă cea mai bună perioadă a vieții. Pentru cei care în timpul tinereții și în perioada maturității au hrănit un înalt ideal, multe lucruri se ameliorează în timpul bătrâțneții: înțelegerea, luciditatea… Cum să explicăm aceasta? S-ar spune despre corpurile subtile că nu ascultă de aceleași procese ce se referă la corpul fizic. Picioarele, ochii, urechile persoanelor vârstnice, și într-o oarecare măsură creierul încep să le trădeze, dar viața sufletului și a spiritului lor devine din ce în ce mai mare și îmbelșugată. Ca și cum ele s-ar bucura, în sfârșit, de roadele strădaniilor depuse.

Așadar, pregătiți-vă, gândiți-vă să vă îmbogățiți interior cât sunteți încă tineri, pentru a putea gusta mai târziu din acest belșug de roade.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 30 octombrie

Recomandam urmatoarele articole:
Iubirea – trebuie trăită în bucurie și lumină
TRAIREA BUCURIEI
RECOMPENSELE PARTENERIATULUI
„Iubiți-vă dușmanii” – comentariu
Iubirea – stare de conștiință

Read More

Strădaniile – nici un progres tehnic nu trebuie să ni le îndepărteze

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 

Omraam Mikhael Aivanhov

“Contemporanii noștri se cufundă tot mai mult în lenea fizică și mentală sub pretext că există o mulțime de mașini, de aparate sau produse ce le elimină eforturile și fac totul în locul lor. Multe mișcări, exerciții de rezistență sau de voință au fost eliminate de oameni de când există niște mașini, niște ascensoare, niște mașini de spălat sau de calculat, niște ordinatoare…și niște medicamente!…

Desigur, eu apreciez aceste progrese, pentru că beneficiez și eu de avantajele ce le aduc. Problema este că, dacă oamenii nu sunt vigilenți, ei se vor obișnui să nu mai depună eforturi, ei vor aștepta mereu descoperirea unui nou aparat, a unui nou produs ce le va aduce și mai multe înlesniri…până la paralizarea completă a voinței lor. Or, pentru buna sa dezvoltare, fiecare trebuie să depună zilnic niște eforturi, să nu oprească anumite activități fizice, dar mai ales mentale, psihice. În orice domeniu, nu trebuie să cădem în capcana unor facilități.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 25 octombrie

Recomandam urmatoarele articole:
Strădaniile – sunt mereu necesare pentru a valorifica ceea ce posedăm
Strădaniile – numai ele contează, nu rezultatele
Viața spirituală – o strădanie a fiecărei clipe
Fructul strădaniei tale
Artistul – trebuie să se considere ca materia propriei creații

Read More

Artistul – trebuie să se considere ca materia propriei creații

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 

Omraam Mikhael Aivanhov

“Atunci când întâlnim niște artiști, pictori, poeți, muzicieni, cărora le apreciem operele, suntem deseori uimiți să descoperim că persoana și comportamentul lor sunt complet lipsite de ceea ce a făcut frumusețea creațiilor lor: ei nu degajă nici lumină, nici poezie, nici armonie…De ce? Fiindcă cei mai mulți artiști se mulțumesc să creeze, într-o materie exterioară lor, niște opere exterioare lor; ei își concentrează strădaniile asupra acestei materii. Ei bine, este insuficient, arta nu trebuie să fie retrasă pe undeva în niște opere, ea trebuie să fie prezentă deopotrivă în existența zilnică, iar adevăratul artist este cel capabil să se identifice cu materia creației sale.

Toate metodele vieții spirituale ne stau la dispoziție pentru a ne ajuta și a ne inspira în acest sens. Noi trebuie să creăm mai întâi poezia și muzica în noi, niște forme și mișcări armonioase, niște culori sclipitoare, pentru ca toate ființele din jurul nostru, în lumile vizibile și invizibile, să poată beneficia.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 24 octombrie

Recomandam urmatoarele articole:
Artistul – trebuie să-și caute inspirația în lumea spirituală
Descurajarea – un remediu: să ne minunăm în fața operei divine
Viața afectivă – este în mare parte făcută din schimburi subtile
Lumea de jos și lumea din înalt: legăturile dintre ele. Exemplul nutriției
Orice creație – presupune o depășire de sine

Read More

Mantrele – cum să le pronunțăm

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 

Omraam Mikhael Aivanhov

“O mantră, o formulă sfântă, este ca un mulaj ce trebuie umplut cu o viață intensă, adică cu iubire și credință. Și fiindcă sunetul acționează asupra materiei, este important de a pronunța această formulă cu voce tare. Este adevărat că un cuvânt nu este decât o deplasare de aer, dar pentru ca puterile invizibile să poată acționa, cuvântul este necesar. Pronunțată cu voce tare, o formulă declanșează niște curenți ce urcă până la Tronul Domnul, străbătând ierarhiile celeste. Ea trebuie pronunțată cel puțin de trei ori, pentru ca să poată atinge cele trei lumi: fizică, psihică și spirituală.

O formulă ce o repetăm fără încetare acționează în profunzimile subconștientului, acolo un de se află rădăcinile ființei noastre. Cunoașterea acestei legi este foarte importantă pentru lucrarea spirituală, fiindcă atingând rădăcinile ființei noastre noi avem mari posibilități de transformare.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 23 octombrie

Recomandam urmatoarele articole:
Om – Aum – folosirea acestei mantre
Folosirea puterii mentale pentru acumularea si dirijarea fortei vitale in corp
A FACE CEEA CE ESTE CORECT
ATASAMENT FATA DE UN REZULTAT
Eckhart Tolle – Sfaturi #10

Read More

Nevoile – să le orientăm spre lumea spirituală unde posibilitățile sunt infinite

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 

Omraam Mikhael Aivanhov

“Atât timp cât oamenii vor acorda atât de multă importanță bunurilor materiale, dobândirii unor poziții sociale, ei vor intra mereu în conflict unii cu alții. Tot ce se poate obține în planul fizic este limitat cantitativ, de aceea este imposibil ca întreaga lume să se scalde în mod egal în belșug. Aceasta nu înseamnă însă că întreaga lume nu poate fi fericită, fiindcă fericirea nu înseamnă belșug.

Ai nevoie de foarte puține bunuri materiale pentru a-ți asigura și a găsi fericirea, dar înțelegând că există o lucrare de înfăptuit pentru a-ți orienta nevoile spre lumea psihică și, dincolo de ea, spre lumea spirituală unde posibilitățile sunt infinite. Acolo, fiecare se poate hrăni, își poate potoli setea atât cât vrea, nu există vreo temere de a intra în conflict cu vecinii, nici de a fi deposedat de propriile bogății.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 20 octombrie

Recomandam urmatoarele articole:
ABUNDENȚĂ
Soarele – ne ajută să ne găsim propriul centru
Limbajul – este responsabil de multe evenimente fericite și nefericite
De la omidă la fluture – procesul evoluției
Paradisurile artificiale – marturisesc nevoile sufletului căruia nu i se dă adevărata hrană

Read More