Category Lectura zilei

Partea XIV – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea XIV – Introducere

INTRODUCERE – PATREA XIV

Am văzut în studiul nostru de până acum că gândul este o activitate spirituală şi că este înzestrat cu putere creativă. Asta nu înseamnă că numai anumite gânduri sunt creative, ci toate gândurile sunt creative. Acelaşi principiu poate fi pus în aplicare în mod negativ, printr-un proces de negare.

Conştientul şi subconştientul nu sunt decât două faze de acţiune aflate în conexiune cu mintea. Relaţia dintre subconştient şi conştient este analoaga celei dintre barometru şi atmosferă. Cum cea mai mică presiune atmosferică cauzează o acţiune asupra barometrului, tot aşa cel mai mic gând întreţinut de mintea conştientă produce în subconştient o acţiune în proporţie directă cu adâncimea sentimentelor care caracterizează gândul şi cu intensitatea cu care gândul este acceptat.

Read More

Partea XIII – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea XIII – Introducere

INTRODUCERE – PATREA XIII

Ştiinţele fizicii sunt responsabile de era minunată a invenţiilor în care trăim acum, dar ştiinţele spirituale încep să-şi croiască o nouă cale, aducând posibilităţi pe care nimeni nu poate să le prevadă.

Ştiinţele spirituale au fost până acum mingea aruncată de către needucaţi, superstiţioşi, mistici, dar oamenii au devenit acum interesaţi datorită metode determinate şi demonstrate de fapte reale. Am ajuns să ştim că procesul de gândire este un proces spiritual, că viziunea şi imaginaţia preced acţiunea şi evenimentul, că ziua visătorului a venit. Următorul citat, aparţinând lui Herbert Kaufman devine interesant în acest context.

Read More

Partea XII – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea XII – Introducere

INTRODUCERE – PATREA XII

Prezentăm aici partea a douăsprezecea. În al partulea paragraf vei găsi următoarea afirmaţie: „Mai întâi trebuie să cunoşti puterea pe care o ai, apoi curajul să îndrăzneşti şi în al treilea rând credinţa să faci.”

Dacă te concentrezi asupra acestor gânduri, dacă le acorzi întreaga ta atenţie, vei găsi în fiecare propoziţie o lume de înţelesuri şi vei atrage către tine alte gânduri în armonie cu acestea şi curând vei cuprinde întreaga semnificaţie a cunoştinţelor vitale asupra cărora te concentrezi. Cunoştinţele nu se aplică singure. Noi, că indivizi, trebuie să le aplicăm, iar aplicarea consista în fertilizarea gândului cu un scop viu.

Read More

Partea XI – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea XI – Introducere

INTRODUCERE – PATREA XI

Viaţa ta este guvernta de legi– principii actuale, imuabile, care nu variază niciodată. Legea este în operare tot timpul, în toate locurile. Legi fixe stau la baza tuturor acţiunilor umane. Din acest motiv, oamenii care contoleaza de exemplu, industrii gigantice, sunt capabili să determine cu precizie absolută ce procentaj din fiecare sută de mii de oameni va răspunde unui anumit set de condiţii date.

Este bine să ne amintim că în timp ce fiecare efect este rezultatul unei cauze, efectul devine la rândul lui cauză care creează alt efect, care la rândul lui creează altă cauză. Astfel, atunci când pui Legea Atracţiei în operare trebuie să-ţi aminteşti că iniţiezi un lanţ de reacţii cauza – efect care poate avea o infinitate de posibilităţi.

Read More

Partea X – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea X – Introducere

INTRODUCERE – PATREA X

Dacă atingi o înţelegere completă a gândului conţinut în Partea a Zecea, vei şti deja că nimic nu se întâmplă fără o cauză definită. Vei fi capabil să-ţi formulezi planurile în concordanţă cu cunoaşterea exactă a lucrurilor.

Vei şti cum să controlezi orice situaţie aducând în prin plan cauzele adecvate. Când vei câştiga, şi vei casiga cu siguranţă, vei şti exact de ce ai câştigat.

Omul obişnuit, care nu are cunoştinţe definite despre cauza şi efect, este guvernat de sentimente şi emoţii. El gândeşte mai ales pentru a-şi justifica acţiunile. Dacă eşuează în afaceri spune că norocul a fost împotriva lui. Dacă nu-i place muzica spune că aceasta este un lux prea scump. Dacă este un mic funcţionar într-un birou spune că ar aveam mai mult succes dacă ar lucra în aer liber. Dacă îi lipsesc prietenii, spune că individualitatea este prea importantă şi trebuie apreciată.

Read More

Partea IX – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea IX – Introducere

INTRODUCERE – PATREA IX

În această Parte vei învăţa cum să-ţi făureşti uneltele care să te ajute să-ţi construieşti condiţiile pe care ţi le doreşti.

Dacă vrei să schimbi condiţiile, mai întâi trebuie să te schimbi pe tine. Micile tala capricii, vise, fantezii, ambiţii pot fi împiedicate la fiecare pas, dar gândurile tale cele mai intime vor găsi calea de a se exprima aşa cum planta resusete să se dezvolte dintr-o sămânţă.

Să presupunem că vrei să schimbi condiţiile, cum vei realiza această? Răspunsul este foarte simplu: cu ajutorul legii Creşterii. Cauză şi efectul există, absolut şi fără tăgadă, atât în lumea ascunsă cât şi un lumea lucrurilor materiale.

Read More

Partea VIII – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea VIII – Introducere

INTRODUCERE – PATREA VIII

În această parte vei descoperi că ai libertatea să alegi ceea ce gândeşti, dar rezultatul gândurilor tale este guvernat de legi imuabile. Nu este acesta un gând minunat? Nu este minunat să ştii că vieţile noastre nu sunt subiectul capriciului sau variaţiei de orice fel ar fi ea?

Vieţile noastre sunt guvernate de către o lege. Aceasta stabilitate este o oportunitate, supunându-ne ei ne putem asigura efectul dorit cu o precizie invariabilă. Aceasta lega face că Universul să fie un imn al Armoniei. Dacă nar fi guvernat de o Lege, Universul ar fi Haos şi nu Cosmos. Aici este secretul originii binelui şi răului, aici se găseşte tot binele şi răul care a fost şi care va fi.

Read More

Partea VII – Intrebari si raspunsuri – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea VII – Intrebari si raspunsuri

1. Întrebare: Ce este Vizualizarea?
Răspuns: Procesul de creare a imaginii mentale.

2. Întrebare: Care este rezultatul acestei metode de gândire?
Răspuns: Menţinând imaginea în minte, putem aduce, gradul, lucrurile mai aproape de noi. Putem să fim ceea ce vrem să fim.

3. Întrebare: Ce este Idealizarea?
Răspuns: Este un proces de vizualizare sau de idealizare a planurilor care se vor materializa în cele din urmă în lumea obiectivă.

4. Întrebare: De ce sunt necesare claritatea şi acurateţea?
Răspuns: Deoarece „viziunea” creează „sentimente”, iar „sentimentele” creează obiecte. Mai întâi mentalul, apoi emoţionalul, apoi posibilităţile nelimitate de realizare.

5. Întrebare: Cum sunt acestea obţinute?
Răspuns: Fiecare acţiune repetată reda o imagine mai exactă decât cea precedentă.

6. Întrebare: Cum este asigurat materialul de construcţie a imaginii mentale?
Răspuns: Cu ajutorul a milioane de muncitori. Sunt numiţi celulele creierului.

7. Întrebare: Cum se realizează materializarea idealurilor în lumea obiectivă?
Răspuns: Prin legea Atracţiei. Legea naturală prin care iau naştere toate condiţiile şi experienţele.

8. Întrebare: Care sunt cei trei paşi necesari activării acestei legi?
Răspuns: Dorinţa Vie, Aşteptare Încrezătoare şi Cerere Fermă.

9. Întrebare: De ce mulţi eşuează?
Răspuns: Pentru că se concentrează asupra pierderii, bolii şi dezastrului. Legea operează perfect. Lucrurile de care se tem, se întâmplă.

10. Întrebare: Care este alternativa?
Răspuns: Concentrează-te asupra idealurilor pe care doreşti să le vezi manifestate în viaţa ta.

Read More

Partea VII – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea VII – Introducere

INTRODUCERE – PATREA VII

De-a lungul timpului oamenii au crezut într-o putere invizibilă care a creat şi prin care s-au creat toate lucrurile şi care continua să fie recreate.

Putem personaliza această putere şi să-i spunem Dumnezeu. Sau putem să ne gândim la ea ca la esenţa, spiritul care pătrunde toate lucurile, dar oricum am numi-o, efectul este acelaşi.

Până acum, în ceea ce priveşte individualul – obiectivul, fizicul, vizibilul – acesta este personal, poate fi cunoscut de către simţuri prin corp, creier şi celulele nervoase. Subiectivul însă este spiritual, invizibil, impersonal.

Personalul este conştient pentru că este o entitate personală.

Read More

Partea VI – Intrebari si raspunsuri – Charles Haanel – Cheia Universala

Category: Lectura zilei Comments: No comments

Charles Haanel – Cheia Universala – Partea VI – Intrebari si raspunsuri

1. Întrebare: Care sunt cele câteva efecte care pot fi produse de către electricitate?
Răspuns: Căldură, lumină, putere, muzica.

2. Întrebare: De ce anume depind aceste efecte atât de variate?
Răspuns: De mecanismul care se ataşează la electricitate.

3. Întrebare: Care este rezultatul acţiunii şi interacţiunii minţii individulale asupra Universalului?
Răspuns: Condiţiile şi experienţele cu care ne întâlnim.

4. Întrebare: Cum pot fi schimbate aceste condiţii?
Răspuns: Schimbând mecanismul prin care Universalul se diferenţiază în formă.

5. Întrebare: Care este acest mecanism?
Răspuns: Creierul.

6. Întrebare: Cum poate fi schimbat?
Răspuns: Prin procesul numit gândire. Gândurile produc celulele creierului iar aceste celule răspund gândului corespondent din Universal.

7. Întrebare: Care este valoare puterii de concenterare?
Răspuns: Este cea mai înaltă realizare care poate fi atinsă şi care constituie caracteristică distinctivă a fiecărui om de succes.

8. Întrebare: Cum poate fi obţinută?
Răspuns: Practicând fără încetare exerciţiile din acesata carte.

9. Întrebare: De ce este puterea de concentrare atât de importantă?
Răspuns: Pentru că te ajută să-ţi controlezi gândurile, iar cum gândurile sunt cauza, condiţiile trebuie să fie efectul; dacă putem controla cauză, putem controla efectul.

10. Întrebare: Ce reprezintă schimbarea condiţiilor şi multiplicarea rezultatelor în lumea obiectivă?
Răspuns: Oamenii învaţă metodele de bază ale gândirii constructive.

Read More