Category Gandul Zilei

Imaginația – ecran pe care se proiectează realitățile lumii invizibile

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Chiar dacă au o imaginație bogată, cei mai mulți oameni nu știu ce reprezintă cu adevărat această însușire. Adevărata imaginație, cea concepută de Inițiați și care constituie obiectul lor de lucru, este un fel de ecran situat la limita dintre lumea vizibilă și lumea invizibilă. Pe acest ecran se reflectă niște obiecte, niște entități care scapă de obicei conștiinței. La anumite ființe foarte dezvoltate și care știu să-și orienteze imaginația, aceasta primește și înregistrează multe lucruri pe care reușește apoi să le exprime, să le realizeze; mult mai târziu, ele își dau seama că aceste lucruri „imaginate” nu au fost o pură invenție din partea lor, ci ele au captat niște realități încă neapărute în planul fizic.

Toți oamenii posedă această capacitate de a capta realitățile din lumea invizibilă, dar numai cel care știe cum să lucreze asupra gândurilor și a sentimentelor sale reușește să-și purifice într-atât mentalul încât imaginația sa devine limpede…o transparență pură…și el începe să„vadă”. La acest nivel, imaginația și viziunea sunt un tot.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 24 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
CE VEDE DUMNEZEU
A NU STI
A ASCUNDE ADEVARUL DE TINE INSUTI
A TE OPUNE FALSITATII
Liniștea – oferă niște condiții favorabile pentru lucrarea gândului

Read More

Natura inferioară – neîncrederea ce trebuie să ne-o inspire

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Sunteți expuși zilnic manifestărilor naturii voastre inferioare. Ea face parte din voi și vă prezintă argumentele ei. Să nu vă încredeți în ea și să nu vă lăsați convinși, să nu îi dați niciodată dreptate. Dacă doriți, acordați-i beneficiul „motivației nechibzuite”, spunând: „Bine, ea este ceea ce este pentru niște motive ce au fost fără îndoială valabile în trecut, la un anumit stadiu de evoluție, când omul, asemenea animalului, trebuuia să asculte de instinctele sale pentru a supraviețui. Acum, la un stadiu mai avansat de evoluție, Inteligența Cosmică are alte proiecte pentru mine.”

Să nu aveți încredere nici în cei care se lasă conduși de natura lor inferioară. Îi puteți scuza, înțelegând cauza conduitei lor, dar nu vă lăsați influențați. A-i înțelege, a-i scuza, a-i ierta, este ceva diferit; și, cu excepția unor cazuri deosebite, este chiar indicat. Voi, urmați-vă natura voastră superioară, vă veți afla mereu pe calea cea bună, iar pe această cale îi veți putea antrena și pe alții.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 22 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
Schimburile – ce le facem cu natura și toate ființele trebuie aprofundate
Legăturile – ce trebuie să căutăm să le avem cu oamenii și natura
Datoriile noastre către natură – cum să ne achităm de ele
Marea Operă – fazele sale corespund succesiunii culorilor în natură
Nuditatea – pune corpul fizic în legătură cu întreaga natură

Read More

Schimburile – ce le facem cu natura și toate ființele trebuie aprofundate

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Noi nu putem trăi fără a face niște schimburi cu lumea înconjurătoare. Începând cu respirația și nutriția, viața noastră este constituită numai din niște schimburi; organele noastre care reprezintă simțurile (tactil, gustul, mirosul, auzul, văzul) ne-au fost date de natură pentru a putea face niște schimburile cu creația și creaturile. Și viața noastră afectivă, intelectuală, constă în egală măsură în niște întîlniri, în niște schimburi: prin cuvinte, sentimente, gânduri, noi țesem fără încetare o rețea de legături care stau la baza vieții familiale, sociale.

Dacă oamenii nu rețin încă multe binefaceri din aceste schimburi, este pentru că ei nu depășesc adesea nivelul instinctului, al inconștientului, ca la plante sau animale. Plantele și animalele respiră și ele și se hrănesc; animalele posedă și ele niște organe de simț, uneori chiar mai dezvoltate decât ale omului; și ele au în egală măsură o viață familială și socială. Toate schimburile făcute de oamenii cu natura și ființele pe care le întâlnesc le aparțin și trebuie să îi facă mult mai profunzi, mai bogați. Iar Învățământul nostru prezintă în acest sens numeroase exerciții!”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 20 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
De la aerul poluat la aerul curat – să ne schimbăm filosofia
Adevăratele schimbări – se produc numai dacă oamenii încearcă să se amelioreze
Viața afectivă – este în mare parte făcută din schimburi subtile
Iubirea – niște schimburi între suflete și spirite
10 adevaruri care-ti vor schimba viata

Read More

Paradisurile artificiale – marturisesc nevoile sufletului căruia nu i se dă adevărata hrană

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Noi toți posedăm un suflet, iar acest suflet are niște nevoi. Dacă atâți oameni nu le resimt, este pentru că sunt ei sufocați, lâncezind într-o viață fără ideal. Aceste nevoi există însă, și uneori ele se manifestă în ființe, fără ca ele însele să le poată înțelege limbajul. Toate aceste experiențe periculoase, precum drogul, de exemplu, care îi tentează în prezent pe tineri, dar și pe adulți, sunt expresia lipsurilor, un apel al sufletului flămând de infinit și care își cere hrana.

De fapt, ce rămâne sufletului într-o societate în care toate credințele într-o lume divină sunt bâlbâite, și care prezintă ca ideal lupta politică, reușita economică sau socială? Din moment ce îl lipsim de alimentele spirituale de care are nevoie pentru a se avânta în spațiu, sufletul va căuta aceste elemente în materie, în substanțe precum tutunul, alcoolul, drogul… tot ceea ce numim „paradisuri artificiale”. Numai că, aceste substanțe distrug ființa umană psihic și fizic.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 18 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
Paradisul și infernul – două regiuni din noi separate de diafragm
Omraam Mikhael Aivanhov – Omul va regăsi Paradisul apropiindu-se de lumina, de caldura si de viata soarelui
De la rădăcini la frunze – arborele și omul
Adevărata religie – să Îl găsim pe Dumnezeu în noi înșine și să ne identificăm cu El
Linia curbă – interpretare simbolică

Read More

Sensibilitatea – este tocită de excese

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Evoluția spirituală a unei ființe umane este însoțită de o creștere a sensibilității sale: cu cât sensibilitatea crește, cu atât mai mult ea trăiește o viață bogată, intensă. Acela la care sensibilitatea se micșorează, se întoarce spre stadiul de animal, de plantă, de piatră. Veți spune: „Dar, cu cât devenim mai sensibili, cu atât suntem mai expuși suferinței.” Este adevărat, dar chiar dacă riscăm să devenim mai vulnerabili, este preferabil să ne creștem sensibilitatea pentru că astfel creștem intensitatea vieții.

Cât despre cel care posedă o mare sensibilitate, trebuie să vegheze să o mențină, știind să păstreze măsura. Excesele sunt cele care tocesc sensibilitatea. De exemplu, dacă citiți prea mult, creierul vostru este saturat și pierdeți gustul de a gândi; pentru a înțelege esențialul, nu trebuie să acumulați prea multe idei în minte. Și în prietenie, în iubire, trebuie să te supraveghezi, să pastrezi anumite distanțe. Acela care se avântă cu toată ființa sa în efervescențele iubirii sfârșește prin a fi rănit, nu mai simte nimic. Pentru a dezvolta sensibilitatea, trebuie să știm să micșorăm cantitatea și să creștem calitatea.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 17 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
Sensibilitate – și sentimentalism
Morții – sensibilitatea lor la cuvintele celor vii
Sensibilitatea – să căutăm să îi ameliorăm manifestările
Adevărul – nu putem decât să ni-l apropiem
Afecțiunea – gesturile ce o exprimă trebuie să fie conștiente

Read More

Învierea – începe printr-o lucrare asupra vieții din noi

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Nimic în viață nu posedă o valoare superioară sau măcar egală cu viața, și prima noastră datorie este să ne păstrăm viața, să o ocrotim, să o facem mai puternică, mai intensă. Au existat în istorie bărbați și femei care și-au dat viața pentru a apăra anumite idei, pentru a salva niște victime, niște persoane în pericol. Unii sfinți, profeți, Inițiați și-au dat și ei viața pentru o idee, pentru slava lui Dumnezeu, și nu numai că nu au pierdut nimic, dar ei au primit apoi în schimb o viață nouă, mai bogată, mai frumoasă, fiindcă ei s-au sacrificat pentru bine. Dar, dincolo de aceste cazuri care sunt excepționale, fiecare trebuie să-și păstreze, să-și apere viața, să o purifice, să o intensifice, să o lumineze, deoarece ea este izvorul, punctul de plecare al tuturor celorlalte dezvoltări în planurile fizic, activ, mental.

Adevărata înviere începe printr-o lucrare asupra vieții. La început există viața, apoi vine înțelepciunea, iubirea, frumusețea etc, cu tot atâtea ramuri pe arborele primordial, arborele vieții.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 16 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
Învierea – analogie între ființa umană şi grăunte
RĂUL DIN NOI
Ființa umană – la granița dintre lumea superioară și lumea inferioară
Răul – există niște regiuni în noi unde el nu ne mai poate atinge
Crăciunul și Paștele – două pagini din Cartea Naturii

Read More

Religiile – sunt niște forme ce trebuie să evolueze

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“O religie este o formă preluată de Spiritul Divin să se exprime. Or, nici o formă nu poate rămâne neschimbată. Creștinismul, născut în Orientul Mijlociu, a primit încă de la început anumite elemente din culturile greacă și latină; aceste elemente s-au adăugat la cele moștenite de la religia iudaică, influențată la rândul ei de religiile din țările vecine: Egipt, Mesopotania. O religie nu se naște niciodată din nimic, ea primește anumite elemente ale religiilor anterioare și se transformă ea însăși, pe măsură ce este difuzată departe de locul de origine. Astfel, popoarele din Africa, din America sau Asia, care au fost convertite la creștinism au adăugat niște elemente din propria cultură.

Fie că vrem sau nu, religiile se transformă. Chiar dacă există mereu aceleași texte sfinte, există o distanță din ce în ce mai mare între ceea ce persoanele citesc și ceea ce ele înțeleg și simt din aceste texte. Evoluția este legea vieții, de aceea nu este bine să te încăpățânezi să dai veșnicie formelor unei religii.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 15 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
Adevărata religie – să Îl găsim pe Dumnezeu în noi înșine și să ne identificăm cu El
Sufletul și spiritul – ce trebuie căutate la ființe
Răspunsurile Domnului – se găsesc în noi
Dumnezeu – există în noi numai dacă Îl conștientizăm
CE VEDE DUMNEZEU

Read More

Suflet și spirit – în ele se află singurele bogății ce ne vor aparține mereu

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Toate ființele și obiectele care ne înconjoară ne pot ajuta, dar nu trebuie să ne bazăm niciodată numai pe ele. Fiindu-ne exterioare, se întâmplă ca ele să nu ne fie mereu la dispoziție; într-un moment, ele se află lângă noi, iar în altul, ele se găsesc în altă parte, sau cineva ni le poate lua.

Adevăratul discipol al Științei Inițiatice a învățat să caute în sine ceea ce are nevoie să trăiască ca împlinire, deoarece Dumnezeu a pus toate bogățiile în sufletul și spiritul său. Aflându-se în el, acestea rămân în stăpânirea sa. Desigur, explorarea lumii interioare este o activitate de lungă durată care cere niște strădanii zilnice, dar nimic altceva nu îl poate satisface cu adevărat pe discipol. Hrana primită de el în regiunile sublime ale sufletului și spiritului îl îndestulează zile întregi. Nimic și nimeni nu îl pot lipsi de această senzație de spațiu și veșnicie.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 14 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
Soarele – să îl vizităm cu sufletul și spiritul nostru
Sufletul și spiritul – ce trebuie căutate la ființe
Imensitatea – este adevărata patrie a sufletului nostru
Rugăciunea – o întâlnire a sufletului nostru cu Spiritul Cosmic și a spiritului nostru cu Sufletul Universal
Un Maestru Spiritual – redeșteaptă în sufletul nostru amintirea unor experiențe trecute

Read More

Anafura – valoarea sa simbolică este întărită de atitudinea credinciosului

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Anafura primită de creștin la slujbă în momentul împărtășaniei are rolul să aducă aminte de pâinea pe care, la ultima masă luată cu discipolii săi, Iisus le-a dat-o, spunând: „Luați, mâncați, acesta este trupul Meu.” Deoarece ea are aproape aceeași compoziția ca pâinea, anafura nu aduce din punct de vedere material nimic în plus ca o mică înghițitură de pâine, dar ea a primit o funcție simbolică: ea reprezintă trupul lui Hristos. Prin binecuvântarea sa, preotul comunică anafurei niște energii spirituale, iar credinciosul care le primește trebuie să devină cuprins de semnificația sa sacră.

În definitiv, nu-i așa că rolul cel mai important revine credinciosului? El este cel care, prin atitudinea sa interioară, poate șterge ce a adus binecuvântarea preotului sau, dimpotrivă, să o întărească prin respectul, considerația arătată anafurei.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 13 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
Împărtășania – dimensiunile sale cosmice
Cuvântul magic – îl posedă numai cel care cultivă respectul față de tot ce există
A-ți iubi aproapele – a respecta în el viața pe care a primit-o de la Dumnezeu
Spiritele naturii – să avem o atitudine de respect față de ele
Viața – ce trebuie să o respectăm și să o ocrotim la toate creaturile

Read More

Soarele – să îl vizităm cu sufletul și spiritul nostru

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Dacă ne aflăm pe pământ, există o motivație, altminteri Domnii Destinelor ar fi putut să ne trimită în altă parte…Universul nu duce lipsă de regiuni ce sunt cu siguranță niște locuri plăcute de vacanță.

În realitate, cel mai bun loc unde putem merge este soarele. Veți spune: „Soarele? Dar vom fi arși!” Desigur, dacă veți merge cu trupul vostru fizic. Cine a spus însă că ar trebui să mergeți cu trupul vostru fizic? Corpul fizic este adaptat vieții de pe pământ. Pentru a călători pe alte planete sau în soare, voi aveți alte corpuri, alte vehicule. În univers există forme diferite de viață ce corespund unor aspecte diferite ale materiei. Iar dacă noi nu putem să mergem în soare cu trupul nostru fizic, putem să ajungem acolo, cel puțin cu sufletul și spiritul nostru.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 12 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
Virtuțile – sunt niște semințe ce cresc sub soarele spiritual
Răsăritul de soare – o repetiție a primei dimineți de pe pământ
Prietenii – soarele ne arată cum să îi atragem
La răsăritul soarelui – să învățăm să ne concentrăm toate energiile pentru a străluci apoi în spațiu
Razele soarelui – pot să ne străbată, așa cum străbat pământul

Read More