Monthly Archives December 2019

Muntele – simbol al ascensiunii noastre spirituale

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Dacă oamenii nu sunt capabili să meargă la munte cu o stare de spirit adecvată, ei deranjează entitățile pure și luminoase care îl populează. Astfel, într-o bună zi ele vor pleca în altă parte, acolo unde nimeni nu are un acces ușor. De îndată ce entitățile au părăsit aceste locuri, acestea își pierd caracterul sacru, ele nu mai sunt impregnate de forță spirituală; cei care le vizitează nu mai primesc nimic și se întorc acasă la fel de săraci și limitați ca înainte.

La ce ne folosesc atâtea strădanii să escaladăm pantele munților, dacă nu am înțeles că ascensiunea unor munți fizici este o imagine a ascensiunii unor munți spirituali?…Cel care urcă trebuie să simtă că se descotorosește de tot ce îl deranjează, îl îngreunează, până când simte ordinea divină introducându-se în el. El întâlnește liniștea, iar în această liniște el descoperă originea lucrurilor, el se unește cu acea Cauză Primordială, el se topește în oceanul luminii cosmice. ”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 22 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Muntele – să regăsim în noi comorile ce le conține
Muntele – o legătură între pământ și cer
Defectele – ne eliberăm de ele reținându-le energiile ce le-am transmis
Frumusețea – legăturile ei cu bunătatea
Orgoliul și umilința – unul sărăcește, cealaltă îmbogățește

Read More

Binecuvântările Cerului – coboară numai la o ființă care s-a purificat

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Întreaga noastră ființă este ca un vas ce trebuie să îl spălăm, să îl purificăm, pentru a primi hrana divină, nectarul și ambrozia. Auzim anumite persoane plângându-se că își întind de mult timp vasul Domnului pentru ca El să îl umple cu binecuvântările sale, și sunt uimite că nu primesc nimic, vasul lor rămâne gol. Oare ce-și închipuie ele? Ce poate vărsa Domnul într-un vas care nu a fost spălat?

Domnul, care este foarte înțelept, știe că dacă El și-ar vărsa viața, lumina, unor ființe care nu s-au purificat, ar fi inutil, chiar dăunător: amestecul ce s-ar produce va fi indigest, toxic, iar organismul lor psihic nu l-ar suporta. Pentru securitatea lor, trebuie mai bine să aibă vasul gol atât timp cât ele nu s-au spălat.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 17 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

BINECUVANTARE DEGHIZATA
BINECUVANTAREA RABDATOARE A IUBIRII
Binecuvântările Cerului – să ne străduim să le păstrăm
Anafura – valoarea sa simbolică este întărită de atitudinea credinciosului
Binecuvântările divine – să ne deschidem pentru a le primi

Read More

Obiectele – se impregnează cu emanațiile noastre

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Când trebuie să vă folosiți de un obiect, gândiți-vă să îl atingeți cu blândețe. Pentru că, într-un anumit fel, toate obiectele sunt vii și ele rețin ce se întâmplă în jurul lor. Ele sunt ca plăcile sensibile ale fotografului: le putem face să povestească multe evenimente la care au fost martore.

Chiar dacă vă este greu să admiteți, acceptați ideea că toate obiectele ce le atingeți se impregnează cu emanațiile voastre. În toate camerele din casa în care locuiți există niște obiecte acoperite cu straturi bune sau rele conducătoare ale luminii din înalt. Iar dacă se depun pe obiecte niște gânduri, niște sentimente de ură, niște cuvinte răuvoitoare, niște priviri rele, ele devin precum magneții: ele atrag curenți malefici care circulă prin spațiu. Așadar, fiți atenți la cuvintele voastre, la gândurile voastre, la sentimentele voastre, astfel ca obiectele din jur să devină niște magneți ce vor atrage numai lumina, bucuria, frumusețea, chiar sănătatea, și le vor răspândi împrejur.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 16 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Magia – o definiție : orice influență asupra unei ființe sau a unui obiect
Un talisman – un obiect care, prin felul nostru de a-l considera, ne dă o putere
Mâinile noastre – impregnează obiectele cu emanațiile noastre
Materia – obiectul lucrării noastre în exteriorul nostru și în sinea noastră
Puterea cuvântului – pe care o vom putea regăsi într-o zi

Read More

Forțele obscure – ale căror instrumente inconștiente sunt oamenii

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Unele persoane se pot lega de voi, fără să știți măcar de ce, dar și voi puteți ignora de ce vă legați de ele. Aceasta se explică prin faptul că oamenii sunt uneori instrumentele inconștiente ale unor forțe obscure ce au pus stăpânire pe ei. Pentru a ne proteja de oameni, trebuie, mai întâi, să învățăm să ne protejăm de spiritele răufăcătoare care se instalează în ei, fiindcă în spatele unui dușman fizic există mereu o entitate obscură care lucrează.

Așadar, luptele ce le avem de dus ca să ne apărăm sunt de o natură foarte subtilă. Trebuie să ne lăsăm dușmanii în pace, să nu încercăm să le facem rău, ci numai să ne exersăm interior, să ne întărim, să cultivăm niște calități de puritate, de bunătate, de răbdare, pentru a atrage ajutorul unor entități luminoase. Când vor veni, ele vor alunga entitățile întunecate care se folosesc de dușmanii noștri ca să ne facă rău, și ele se vor instala în locul lor. Astfel, într-o bună zi, aceleași persoane care s-au manifestat ca niște adversari se vor purta ca niște prieteni.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 13 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Forța sexuală – prost stăpânită, închide accesul la lumea divină
Forța sexuală – o energie de aceeași chintesență ca energia solară
Forța sexuală – „forța cea puternică a tuturor forțelor”
Forța – folosirea ei nu rezolvă problemele
A LE DA FORTA CELORLALTI

Read More

Puterea cuvântului – pe care o vom putea regăsi într-o zi

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Cunoașteți toate acele povești minunate în care un magician, o magiciană pronunță câteva cuvinte și apar un castel, niște mese încărcate cu feluri de mâncare gustoase, o pasăre mare pentru a călători prin spațiu…Aceste povești nu sunt pure invenții, ele au un sens: ele ne reamintesc epoca îndepărtată în care omul poseda cuvântul magic.Încet-încet, cufundându-se în materie, el a pierdut puterea asupra lui, nu mai este capabil să îl stăpânească. Zilnic, el trebuie să se confrunte cu materia ca să o modeleze, să-și câștige existența, să-și găsească un adăpost, să confecționeze niște obiecte necesare, iar ea îi opune fără încetare o rezistență.

În realitate, puterea ccuvântului nu i-a fost retrasă definitiv omului, el este capabil să o regăsească, numai dacă înfăptuiește o mare lucrare de transformare interioară. Cuvântul poate fi definit ca sinteza tuturor expresiilor vieții psihice. Așadar, această lucrare de transformare începe prin stăpânirea gândurilor, a sentimentelor și a dorințelor.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 10 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Cuvântul – copilul celor două principii masculin și feminin din noi
Spiritul – are peste tot cuvântul său de spus
Binecuvântările Cerului – să ne străduim să le păstrăm
Mulțumesc – puterea acestui cuvânt
Binecuvântările divine – să ne deschidem pentru a le primi

Read More

Isis – ridicarea vălului său este scopul Inițierii

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“În fața frumuseții și profunzimii anumitor opere de artă și a unor lucrări filosofice, inițiatice, mistice, ne dăm bine seama că autorii lor au contemplat foarte departe, foarte sus, o realitate ce scapă conștiinței obișnuite. Pentru a avea acces la această realitate, ei au avut de străbătut nu numai straturile opace ale materiei fizice, dar și straturile cețoase ale materiei psihice. Până acolo, ceea ce ei considerau ca realitate nu era decât o aparență, o reflectare deformată sau, mai bine spus, un văl ce le acoperea vederea.

A reuși să înlături vălul este scopul Inițierii. Este originea expresiei „a înlătura vălul lui Isis” transmisă de tradiție. În această mare figură feminină a religiei egiptene, Isis, Inițiații au văzut un simbol al Naturii Primordiale din care au ieșit toate ființele, toate elementele creației, și au făcut din ea principalul lor obiect de studiu. Deoarece doresc să o cunoască, ei se străduiesc să caute și să înțeleagă toate existențele pe care ea le presupune și prin care se manifestă, până la descoperirea ultimei realități.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 9 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Inițierea – o fuziune cu Eul nostru Divin
Omraam Mikhael Aivanhov – Initierea este victoria fiintei umane asupra propriilor slabiciuni
Eul nostru Superior – este singurul nostru refugiu
Statornicia – ultima etapă a Inițierii
Poarta cea strâmtă – poarta Inițierii

Read More

Filosofia – trebuie să aprofundeze unicul sistem care ne arată ce sunt Creatorul, creația și creaturile

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Mulți filosofi fabrică niște sisteme ce arată numai viziunea lor personală despre lume! Deseori, această viziune extrem de limitată, reflectă limitele lor spirituale, psihice, intelectuale, sau chiar fizice. Fără să îi mai amintim pe cei care, căutând să-și arate originalitatea, prezintă unele teorii lipsite de sens.

Adevărul este că există un singur sistem de explicare a universului, un singur sistem care ne arată ce reprezintă Creatorul, creația și creaturile, iar filosoful, în meditațiie sale, trebuie să se străduiască să îi găsească bazele. Apoi, este normal să-și exprime rezultatele căutărilor sale în funcție de temperamentul său, de sensibilitatea sa, putem spune după „vocea sa”. Un cântăreț interpretează o partitură cu vocea sa,exprimându-și prin ea tot ce este el în profunzime. El trebuie, însă, să respecte partitura, el nu are dreptul să cânte alte note decât cele scrise. La fel, un filosof nu are dreptul să cânte altceva decât ce este scris în marea carte a vieții, el are numai dreptul să o cânte cu propria voce. ”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 6 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

O filosofie divină – le arată oamenilor imensitatea bogățiilor lor
Spiritualitatea – este o știință, dar ea ne cere să adoptăm și un anumit mod de viață
Ura – creează niște legături la fel de puternice ca iubirea
Clerici și oameni de știință – trebuie să găsească o cale de înțelegere
A da – pentru a ne îmbogăți

Read More

Gândul – are aceleași puteri ca razele de soare

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Magia se poate define ca aplicarea legilor fizicii în lumea spirituală.Una dintre aceste legi pune în evidență puterea concentrării. Concentrați razele de soare într-un punct pe o foaie de hârtie cu ajutorul unei lupe: apare focul. La fel, fizica spirituală ne învață că gândul omului are niște puteri echivalente razelor de soare.

Cel care a învățat să-și concentreze cu putere gândul într-un punct determinat, poate reuși să producă niște efecte benefice în lume. Chiar dacă nu se observă nimic în planul fizic, în domeniile eteric, astral și mental gândul său poate aprinde un foc care va arde multe impurități.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 5 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Mulțumesc – puterea acestui cuvânt
PUTEREA INIMII
Răul – își extrage puterea din om
Imaginația – o putere ce trebuie să fie orientată
Binele și răul – puterea noastră de a le micșora sau crește în noi

Read More

Corpul omenesc – o expresie a perfecțiunii divine

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Deoarece universul a fost creat de Dumnezeu, întreaga natură este expresia armoniei și a perfecțiunii divine. Această armonie, această perfecțiune nu sunt nicăieri mai bine reprezentate ca în corpul omenesc. De altfel, peste tot vedem această frumusețe răspândită: de exemplu, oceanele reprezintă o parte din corpul cosmic, râurile, o alta, munții, pădurile, cerul, altele. Numai corpurile bărbatului și ale femeii pot exprima împlinirea.

Dumnezeu a rezumat întrega creație în bărbat și femeie. De aceea, când un corp omenesc, prin proporțiile sale, și îndeosebi prin emanațiile sale, se apropie de acest ideal de frumusețe, un Inițiat îl contemplă cu plăcere. El își spune: „Iată o creatură care este o imagine perfectă a virtuților divine.” El nu se oprește însă la această creatură: contemplând-o, el caută să regăsească splendoarea Cerului.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 3 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Corpul omenesc – un text compus din literele date de cele patru elemente
Corpul omenesc – poate să fie un bârlog de animale sau un templu
Corpul fizic – analogie cu arborele care dă numai frunzele, florile și fructele sale
Corpurile cauzal, budic și atmic – cum încep să se exprime în noi
Nuditatea – pune corpul fizic în legătură cu întreaga natură

Read More

Principiul vieții – din noi, asupra căruia trebuie să ne concentrăm

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Principiul vieții și principiul morții se manifestă fără încetare peste tot în natură și, deopotrivă, în fința umană. De la formarea foetusului în pântecul mamei, principiul morții intră în luptă cu principiul vieții. Acțiunea sa este limitată la început, spiritul este cel care izbândește. Mai târziu, când a reușit să-și înfăptuiască proiectele sale în om, spiritul părăsește, încet-încet, corpul.

Tot ce se naște în natură trebuie să moară, este o lege. Este imposibil să învingem principiul distructiv, dar nu suntem obligați să ne supunem lui. Atunci când vine bătrânețea, când ne pierdem puterile și posibilitățile fizice, trebuie să ne spunem că nu există niciodată un moment mai prielnic să ne căutăm alte activități. Fiindcă există mereu alte lucrări și alte surse de bucurie pentru cel care știe să sape în sine pentru a face să țâșnească energiile spirituale, iar aceste energii sunt inepuizabile.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 2 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Principiul feminin – factor de împlinire
Singurătatea – îl amenință pe cel care nu știe să vadă Principiul divin la alții
Un principiu care iti va schimba viata!
Dumnezeu – a treia instanță
Sufletul universal – un exercițiu ca să ne legăm de el

Read More