Monthly Archives December 2019

Puterea cuvântului – pe care o vom putea regăsi într-o zi

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Cunoașteți toate acele povești minunate în care un magician, o magiciană pronunță câteva cuvinte și apar un castel, niște mese încărcate cu feluri de mâncare gustoase, o pasăre mare pentru a călători prin spațiu…Aceste povești nu sunt pure invenții, ele au un sens: ele ne reamintesc epoca îndepărtată în care omul poseda cuvântul magic.Încet-încet, cufundându-se în materie, el a pierdut puterea asupra lui, nu mai este capabil să îl stăpânească. Zilnic, el trebuie să se confrunte cu materia ca să o modeleze, să-și câștige existența, să-și găsească un adăpost, să confecționeze niște obiecte necesare, iar ea îi opune fără încetare o rezistență.

În realitate, puterea ccuvântului nu i-a fost retrasă definitiv omului, el este capabil să o regăsească, numai dacă înfăptuiește o mare lucrare de transformare interioară. Cuvântul poate fi definit ca sinteza tuturor expresiilor vieții psihice. Așadar, această lucrare de transformare începe prin stăpânirea gândurilor, a sentimentelor și a dorințelor.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 10 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Cuvântul – copilul celor două principii masculin și feminin din noi
Spiritul – are peste tot cuvântul său de spus
Binecuvântările Cerului – să ne străduim să le păstrăm
Mulțumesc – puterea acestui cuvânt
Binecuvântările divine – să ne deschidem pentru a le primi

Read More

Isis – ridicarea vălului său este scopul Inițierii

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“În fața frumuseții și profunzimii anumitor opere de artă și a unor lucrări filosofice, inițiatice, mistice, ne dăm bine seama că autorii lor au contemplat foarte departe, foarte sus, o realitate ce scapă conștiinței obișnuite. Pentru a avea acces la această realitate, ei au avut de străbătut nu numai straturile opace ale materiei fizice, dar și straturile cețoase ale materiei psihice. Până acolo, ceea ce ei considerau ca realitate nu era decât o aparență, o reflectare deformată sau, mai bine spus, un văl ce le acoperea vederea.

A reuși să înlături vălul este scopul Inițierii. Este originea expresiei „a înlătura vălul lui Isis” transmisă de tradiție. În această mare figură feminină a religiei egiptene, Isis, Inițiații au văzut un simbol al Naturii Primordiale din care au ieșit toate ființele, toate elementele creației, și au făcut din ea principalul lor obiect de studiu. Deoarece doresc să o cunoască, ei se străduiesc să caute și să înțeleagă toate existențele pe care ea le presupune și prin care se manifestă, până la descoperirea ultimei realități.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 9 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Inițierea – o fuziune cu Eul nostru Divin
Omraam Mikhael Aivanhov – Initierea este victoria fiintei umane asupra propriilor slabiciuni
Eul nostru Superior – este singurul nostru refugiu
Statornicia – ultima etapă a Inițierii
Poarta cea strâmtă – poarta Inițierii

Read More

Filosofia – trebuie să aprofundeze unicul sistem care ne arată ce sunt Creatorul, creația și creaturile

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Mulți filosofi fabrică niște sisteme ce arată numai viziunea lor personală despre lume! Deseori, această viziune extrem de limitată, reflectă limitele lor spirituale, psihice, intelectuale, sau chiar fizice. Fără să îi mai amintim pe cei care, căutând să-și arate originalitatea, prezintă unele teorii lipsite de sens.

Adevărul este că există un singur sistem de explicare a universului, un singur sistem care ne arată ce reprezintă Creatorul, creația și creaturile, iar filosoful, în meditațiie sale, trebuie să se străduiască să îi găsească bazele. Apoi, este normal să-și exprime rezultatele căutărilor sale în funcție de temperamentul său, de sensibilitatea sa, putem spune după „vocea sa”. Un cântăreț interpretează o partitură cu vocea sa,exprimându-și prin ea tot ce este el în profunzime. El trebuie, însă, să respecte partitura, el nu are dreptul să cânte alte note decât cele scrise. La fel, un filosof nu are dreptul să cânte altceva decât ce este scris în marea carte a vieții, el are numai dreptul să o cânte cu propria voce. ”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 6 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

O filosofie divină – le arată oamenilor imensitatea bogățiilor lor
Spiritualitatea – este o știință, dar ea ne cere să adoptăm și un anumit mod de viață
Ura – creează niște legături la fel de puternice ca iubirea
Clerici și oameni de știință – trebuie să găsească o cale de înțelegere
A da – pentru a ne îmbogăți

Read More

Gândul – are aceleași puteri ca razele de soare

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Magia se poate define ca aplicarea legilor fizicii în lumea spirituală.Una dintre aceste legi pune în evidență puterea concentrării. Concentrați razele de soare într-un punct pe o foaie de hârtie cu ajutorul unei lupe: apare focul. La fel, fizica spirituală ne învață că gândul omului are niște puteri echivalente razelor de soare.

Cel care a învățat să-și concentreze cu putere gândul într-un punct determinat, poate reuși să producă niște efecte benefice în lume. Chiar dacă nu se observă nimic în planul fizic, în domeniile eteric, astral și mental gândul său poate aprinde un foc care va arde multe impurități.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 5 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Mulțumesc – puterea acestui cuvânt
PUTEREA INIMII
Răul – își extrage puterea din om
Imaginația – o putere ce trebuie să fie orientată
Binele și răul – puterea noastră de a le micșora sau crește în noi

Read More

Corpul omenesc – o expresie a perfecțiunii divine

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Deoarece universul a fost creat de Dumnezeu, întreaga natură este expresia armoniei și a perfecțiunii divine. Această armonie, această perfecțiune nu sunt nicăieri mai bine reprezentate ca în corpul omenesc. De altfel, peste tot vedem această frumusețe răspândită: de exemplu, oceanele reprezintă o parte din corpul cosmic, râurile, o alta, munții, pădurile, cerul, altele. Numai corpurile bărbatului și ale femeii pot exprima împlinirea.

Dumnezeu a rezumat întrega creație în bărbat și femeie. De aceea, când un corp omenesc, prin proporțiile sale, și îndeosebi prin emanațiile sale, se apropie de acest ideal de frumusețe, un Inițiat îl contemplă cu plăcere. El își spune: „Iată o creatură care este o imagine perfectă a virtuților divine.” El nu se oprește însă la această creatură: contemplând-o, el caută să regăsească splendoarea Cerului.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 3 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Corpul omenesc – un text compus din literele date de cele patru elemente
Corpul omenesc – poate să fie un bârlog de animale sau un templu
Corpul fizic – analogie cu arborele care dă numai frunzele, florile și fructele sale
Corpurile cauzal, budic și atmic – cum încep să se exprime în noi
Nuditatea – pune corpul fizic în legătură cu întreaga natură

Read More

Principiul vieții – din noi, asupra căruia trebuie să ne concentrăm

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Principiul vieții și principiul morții se manifestă fără încetare peste tot în natură și, deopotrivă, în fința umană. De la formarea foetusului în pântecul mamei, principiul morții intră în luptă cu principiul vieții. Acțiunea sa este limitată la început, spiritul este cel care izbândește. Mai târziu, când a reușit să-și înfăptuiască proiectele sale în om, spiritul părăsește, încet-încet, corpul.

Tot ce se naște în natură trebuie să moară, este o lege. Este imposibil să învingem principiul distructiv, dar nu suntem obligați să ne supunem lui. Atunci când vine bătrânețea, când ne pierdem puterile și posibilitățile fizice, trebuie să ne spunem că nu există niciodată un moment mai prielnic să ne căutăm alte activități. Fiindcă există mereu alte lucrări și alte surse de bucurie pentru cel care știe să sape în sine pentru a face să țâșnească energiile spirituale, iar aceste energii sunt inepuizabile.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 2 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Principiul feminin – factor de împlinire
Singurătatea – îl amenință pe cel care nu știe să vadă Principiul divin la alții
Un principiu care iti va schimba viata!
Dumnezeu – a treia instanță
Sufletul universal – un exercițiu ca să ne legăm de el

Read More