Monthly Archives November 2019

Ședințele spiritiste – punere în gardă

Category: General Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Sub pretext că este imposibil să întâlnească adevărați Maeștri Spirituali în viață, anumite persoane merg la ședințele spiritiste pentru a cere sfatul unor Maeștri din trecut, beneficiind astfel de lumina lor. Să nu-și facă vreo iluzie, nu ei vor veni să le răspundă la întrebări, ci niște entități din lumea astrală. Cei care își doresc cu adevărat lumina trebuie, mai degrabă, să studieze învățământul acestor mari ființe din trecut și să îl pună în practică.

Nu este nevoie să participați la ședințele spiritiste pentru a primi vizita unor entități din lumea invizibilă. Oriunde s-ar afla, când unele persoane însuflețite de adevărate aspirații spirituale se reunesc ca să mediteze și să se roage, niște entități luminoase vin să le viziteze, chiar dacă ele nu sunt neapărat invocate. Aceste entități nu fac nici un zgomot, ele nu au nimic deosebit de povestit, ele umplu numai sufletele cu limpezime, cu pace și inspirație.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 28 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Practica spirituală – se bazează pe repetarea acelorași adevăruri
Viața spirituală – practica ei nu ne scutește de toate problemele
A PUNE IN PRACTICA IUBIREA
Nutriția – practicată ca o yoga
A lucra pământul – poate fi folosit ca o terapie

Read More

Dumnezeu – este în noi ca tatăl și mama care ne-au dat naștere

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Oamenii trebuie să înceteze să se mai gândească la Dumnezeu ca la o Ființă exterioară lor. Deopotrivă, ei trebuie să înceteze să-și închipuie că El se află undeva în înalt, în ceruri, în timp ce ei se află aici, pe pământ, separați de El prin niște distanțe incomensurabile, ce le justifică, așa cred ei, comiterea atâtor erori. Deoarece Dumnezeu i-a creat, El se găsește în ei precum tatăl și mama sunt în interiorul copilului căruia i-au dat naștere. Așa cum purtăm în noi înșine pe tatăl și mama noastră pământeni, cu atât mai mult purtăm în noi pe Tatăl și Mama noastră cerești. Mulți vor spune că nu o simt. Pur și simplu fiindcă ei nu îi caută.

Dacă vă străduiți să pătrundeți profund în voi înșivă prin meditație, prin rugăciune, veți descoperi această prezență. Veți înțelege deopotrivă că nu există ceva mai important decât să lucrați să o faceți din ce în ce mai vie în voi. Veți începe să citiți această prezență ca o scriere gravată în inima voastră; în același timp în care ea vă va ocroti, această scriere vie vă va conduce pe căile luminii. ”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 27 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Dumnezeu – a treia instanță
Să Îl slăvim pe Dumnezeu – nu este de ajuns să o facem în cuvinte
Îngerii rebeli – se vor întoarce într-o zi la Dumnezeu
Voința lui Dumnezeu: să ne vadă crescând în iubire, înțelepciune și adevăr
Ierarhiile îngerești – prin care ne legăm de Dumnezeu

Read More

Cărțile – pe care trebuie să le recitim

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Cineva îmi spune că mi-a citit toate cărțile. Eu îl felicit, pentru că sunt multe. Dar, îl întreb: „Care sunt cele pe care le-ați recitit?” El mă privește puțin uimit și răspunde: „Nici una. – Ei bine, acum alegeți-vă câteva și recitiți-le de mai multe ori…Ce ați reținut cu adevărat din toate aceste cărți ce le-ați citit o singură dată? Creierul uman nu este capabil să rețină imediat adevărurile esențiale, nici să le înțeleagă tot sensul. Conștiința vi se dezvoltă pe parcursul anilor. Recitind aceste cărți, aceleași adevăruri vă vor apare într-o lumină nouă și vă veți simți mai împlinit.”

La fel se întâmplă și cu marea carte a naturii vii. De mii de ani, natura le prezintă oamenilor aceleași fenomene și aceleași spectacole. Depinde însă de ei să-și dezvolte conștiința ca să citească această carte într-o manieră mereu nouă. Chiar dacă privesc același peisaj, același cer, aceeași mare, ei le vor vedea zilnic diferit deoarece ceva s-a schimbat în conștiința lor. Este și mai adevărat atunci când ei privesc dimineața răsăritul de soare. Repetiția este unul dintre cei mai puternici factori ai evoluției.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 25 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Cartea naturii – condiții să ni se deschidă
Crăciunul și Paștele – două pagini din Cartea Naturii
Cartea – pe care fiecare dintre noi este pe cale să o scrie: el însuși
Cartea vieții – simțim dacă numele nostru este înscris în ea
Iubirea Domnului – coboară până în străfunduri

Read More

Mireasma de sfințenie – degajată de ființele care au înfăptuit o adevărată lucrare spirituală asupra lor

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Expresia „mireasmă de sfințenie” ce o auzim uneori are un sens. Există niște sfinți, niște Maeștri Spirituali care au înfăptuit o asemenea lucrare asupra lor înșiși încât din corpurile lor psihice se degajă adevărate parfumuri. Aceste parfumuri sunt primite de entitățile luminoase din lumea invizibilă care se grăbesc să le respire. În anumite cazuri, se poate întâmpla ca unele persoane foarte sensibile să simtă aceste parfumuri ce emană din sufletul lor.

Aceste parfumuri emană și din sufletul ființelor care au învățat să-și accepte și să-și depășească suferințele. De câte ori, la cea mai mică decepție, încercare sau nedreptate, îi auzim pe oameni plângându-se sau strigând revoltați! Această suferință ce ei o resimt poate fi comparată cu arsura de la foc; dar, cel care o acceptă în mod conștient, păstrând tăcerea, știind că prin răbdarea și iubirea sa este pe cale să-și purifice o materie în el, va produce și niște parfumuri în sufletul său. De aceea, a ști să suferi este una dintre cele mai mari cunoașteri care există, una dintre cele mai înalte manifestări ale iubirii.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 21 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Lucrarea de creație – asupra propriei noastre materii
Lucrarea – care întărește și însuflețește
Fraternitatea – prin lucrarea noastră, noi atingem toate ființele receptive la această idee
Sensul vieții – îl găsim numai după o lungă lucrare asupra noastră înșine
Lucrarea spirituală – acțiunea spiritului nostru asupra materiei

Read More

Alăturarea cele două mâini (intelectul și inima) – sensul rugăciunii

Category: Gandul Zilei Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Rugăciunea nu se limitează numai la rostirea unor cuvinte. De unde vine faptul că, deseori, atunci când se roagă, persoanele își alătură în mod spontan cele două mâini? Prin acest gest, ele regăsesc în mod instinctiv sensul profund al rugăciunii: o mână reprezintă intelectul și cealaltă, inima. Pentru ca o rugăciune să fie puternică, ea trebuie să vină din intelect și din inimă, din gând și din sentiment, adică din cele două principii masculin și feminin.

Aceasta nu înseamnă că, pentru a ne ruga, trebuie să ne alăturăm neapărat mâinile în mod fizic. Ne putem ruga alăturându-ne sau nu mâinile…și ne putem deopotrivă ruga cu mâinile deschise la înălțimea feței, cu palmele înainte; în acest caz, brațele formează împreună cu capul litera ebraică Șin ש. Ne putem ruga în orice poziție, nu contează atitudinea fizică, ci atitudinea interioară, participarea gândului și a sentimentului. În rugăciune, esențialul nu constă în cuvinte. Desigur, ele sunt importante, dar numai dacă și în planul fizic ele sunt însuflețite de gând și sentiment. ”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 19 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Rugăciunea – o întâlnire a sufletului nostru cu Spiritul Cosmic și a spiritului nostru cu Sufletul Universal
Rugăciunea – are la bază o știință ce se referă la structura universului
Rugăciunea – ne proiectează lângă Dumnezeu și îngerii săi
Rugăciune – către Îngerii celor patru elemente
Rugăciunea – este eficace numai dacă căutăm să ne îndreptăm spre Domnul, în loc să dorim să Îl atragem spre noi

Read More

Dușmanii noștri – nu sunt oamenii, ci entitățile care se folosesc de ei ca să ne facă rău

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Când oamenii ne fac rău, nu ei sunt cu adevărat cei care o doresc, ci niște entități rele care se folosesc de ei. Or, aceste entități se deplasează, iar după ce s-au folosit de o anumită persoană ca să-și realizeze planurile rele, ele o părăsesc și caută o alta…De îndată ce s-a descotorosit de această entitate, se poate ca persoana care s-a manifestat ca un dușman să se manifeste apoi altfel și să-și regrete chiar faptele; se poate întâmpla ca ea să nu și le mai amintească deloc. Așadar, nu este deloc bine să păstrăm la infinit ură pe cineva sau să ne dorim răzbunarea. Dacă ripostați, așa va face și el, și se va porni un întreg angrenaj din care nu se va mai înțelege nimic, fiecare acuzându-l pe celălalt că a început ostilitățile.

Veți spune: „Așadar, trebuie să luptăm împotriva spiritelor…Cum să o facem?” Cultivând niște calități și virtuți ce le vor împiedica să mai aibă influență asupra voastră. Chiar dacă vor continua să vă urmărească, ele nu vă vor mai atinge; achizițiile ce le-ați făcut în planul spiritual vor fi ca un fel de redută în jurul vostru.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 18 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Dușmanii – după ce i-am învins în noi înșine, este mai ușor să îi neutralizăm în exterior
Dușmanii – necesitatea lor
„Iubiți-vă dușmanii” – comentariu
Dușman – la care fiecare ființă umană se expune să devină pentru ea însăți
A-TI IUBI DUSMANUL

Read More

Existența Domnului – problemă ce nu ne-o mai punem când căutăm să facem să țâșnească viața în noi înșine

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Numai înțelegerea a ceea ce este adevărata viață ne pune în legătură cu Tatăl nostru Celest, Creatorul. Până atunci, putem avea despre El numai niște concepții aproximative, superficiale, greșite. În loc să Îl căutăm pe Domnul în noi, în această viață pe care El ne-a dăruit-o, ne mulțimim cu tot ce s-a spus despre El, și discutăm pro și contra, ne punem niște întrebări, ne întrebăm dacă El există sau nu, rămânem mereu în incertitudine, nu construim nimic. Numai cel care face ca viața să țâșnească în el nu își va mai pune niciodată niște întrebări despre existența Domnului.

Viața, viața divină există în afara noastră, dar există și în noi, noi suntem impregnați de ea. Chiar dacă sunt rare, se întâlnesc pe pământ unele ființe care au înțeles valoarea, frumusețea acestei vieți și o trăiesc. Celui care caută adevărata viață, puterile celeste îi indică unde se află ființele care au găsit-o, pentru ca acestea să îl poată ajuta și antrena lângă ele. Astfel, chiar în mijlocul celor mai mari dificultăți, el nu se simte niciodată cu adevărat izolat sau părăsit.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 15 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Existența noastră terestră – cum să o concepem
Existența Domnului – devină evidentă pentru cel care știe să dea un sens din ce în ce mai bogat propriei vieți
Toamna – corespondența sa în existența umană
Viața după moarte – vom merge în regiunile spre care ne-am îndreptat gândurile în existența noastră pământeană
Talismane și pantacle – diferența dintre ele

Read More

Vigilența – nici una dintre calitățile noastre nu o poate înlocui

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Fie că sunt de natură fizică sau psihică, vigilența, atenția sunt indispensabile. Vă lipsește atenția? Faceți un gest neîndemânatic, vă loviți de un obstacol, cădeți…Nici cunoașterea voastră, nici averea, nici virtuțile voastre nu vă vor scuti. Mulți oameni remarcabili au căzut victime unor accidente provocate de lipsa lor de atenție! Răufăcătorii sunt extrem de vigilenți, fiind conștienți că pot fi mereu surprinși, și scapă astfel deseori de urmăritori. Atunci, de ce să lăsăm vigilența răufăcătorilor? Vă închipuiți că inocența voastră, bunăvoința voastră, vă vor atrage în mod automat protecția divină? Nu, dacă sunteți neglijenți, nimeni și nimic nu vă vor pune la adăpost.

Veți spune: „Dar dacă eu mă încredințez Domnului, dacă eu Îl iubesc, El mă va ocroti.” Desigur, dar dacă nu sunteți vigilenți, chiar iubirea voastră pentru Domnul nu vă va salva. El vă va spune: „Mă iubești? Este foarte bine, dar eu nu mă ocup cu paza locuinței și a persoanei tale.” Nici iubirea voastră, nici calitățile voastre bune nu vă pot scuti să fiți vigilenți. Acest fapt este și mai adevărat în planul psihic.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 12 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Tendința spre ușurință – adoarme vigilența
Libertatea de mișcare – ea depinde, în mod fizic și psihic, de vigilența noastră
Vigilența – de exersat asupra stărilor noastre de conștiință
Libertatea – să ne consacrăm toate capacitățile în slujba Domnului
Concentrarea forțelor noastre – în ea ne vom găsi mântuirea

Read More

De la sămânță la arbore – dezvoltarea amprentei originare

Category: General Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Dacă desfaceți o sămânță ca să o observați la microscop, nu veți descoperi în ea imaginea arborelui ce îl va produce când o veți planta. Cum se face că ea reușește să dea această creatură imensă cu rădăcini, trunchi, ramuri, frunze, flori și fructe?…La fel, nici o observație microscopică a „seminței” dată de bărbat femeii nu poate indica ce va fi copilul. Dar, de îndată ce această sămânță a ajuns în sânul mamei și este hrănită cu sângele ei, ea se dezvoltă, și copilul vine într-o zi pe lume cu niște trăsături fizice și psihice proprii.

Acest fenomen natural ce îl vedem repetându-se fără încetare în fața ochilor ne revelă misterul ființei umane, misterul vieții sale psihice și spirituale; fiindcă ea posedă în interior o schemă, o amprentă originară după care se determină și se orientează forțele care circulă în ea. La fel cum sămânța este predestinată să devină precum tatăl ei, arborele, vocația ființei umane este să tindă spre perfecțiunea Tatălui ei Celest: această perfecțiune este înscrisă în structura sa.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 8 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Ambianța – importanța sa pentru dezvoltarea noastră spirituală
“CINE SUNTEM?” O intrebare fundamentala in dezvoltare personala si spirituala
STUDIU: Ciupercile “Magice” ajuta la imbunatatirea bunei dispozitii si ajuta la dezvoltarea compasiunii pe termen lung
Copilul – un suflet căruia părinții îi oferă ospitalitate
A-L sluji de Domnul – prin aproapele tău, este ceva dificil

Read More

Germenul divin – subzistă în ființa umană, orice aceasta ar face

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Există mereu ceva suspect în atitudinea unor oameni așa ziși virtuoși care cer ca „păcătoșii” să fie respinși de Dumnezeu, fără să mai primească niciodată favoarea Sa. De-a lungul veacurilor, au existat unii oameni limitați, fanatici, care s-au folosit de religie ca să condamne și să persecute pe cei care, după părerea lor, nu aveau un comportament ireproșabil. Unii au inventat chiar Infernul unde cei blestemați (blestemați după părea lor!) sunt trimiși să sufere niște pedepse veșnice, fiind lipsiți pentru totdeauna de prezența și iubirea lui Dumnezeu. Dar nu acesta este adevărul.

Dumnezeu a pus în toate ființele umane o scânteie, spiritul, care este o parte din El Însuși, iar prezența acestei scântei le amintește de natura Sa. Dacă sunt vinovați, ei merită, desigur, să fie mustrați și chiar pedepsiți. Chiar dacă suntem obligați să îi tratăm cu severitate și să îi ținem, pentru o vreme, la distanță, nu trebuie să uităm niciodată că există undeva în ei, cufundat, un germen divin, iar acest germen divin trebuie respectat de toți.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 6 noiembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Paradisul și Infernul – se găsesc, mai întâi, în ființa umană
Frigul și căldura – în natură și în ființa umană
Apa – cele două procese ale purificării sale: analogii cu ființa umană
Ființa umană – la granița dintre lumea superioară și lumea inferioară
Dușman – la care fiecare ființă umană se expune să devină pentru ea însăți

Read More