Monthly Archives September 2019

Familia – o ajutăm, oferindu-i o hrană spiritual

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“S-au văzut niște oameni care erau gata să sacrifice întreaga lume pentru a-și salva familia. Poate că ei au reușit să îi asigure securitatea și bunăstarea materială, dar oare este o protecție suficientă? Adăpostul și confortul material nu le-au împiedicat niciodată pe ființe să sufere când le lipsește esențialul: o hrană spirituală. Această hrană spirituală este posibil să le-o oferim numai dacă noi înșine căutăm să înaintăm zilnic pe calea luminii.

Nu ne putem îndoi că majoritatea oamenilor își iubesc familia, dar ei nu știu încă cum să îi facă cu adevărat bine. Ei nu știu nici că, datorită legăturii ce îi unește cu apropiații lor, ei îi pot influența favorabil, chiar atunci când aceștia au părăsit pământul, fiindcă sufletele acelor părinți sunt mereu lângă ei, participând la viața lor. Dacă fiii și fiicele lor studiază și se ameliorează, în lumea cealaltă părinții lor beneficiază deopotrivă de strădaniile lor. Iar când acești fii și fiice au la rândul lor copii, ei le transmit ca moștenire bogățiile spirituale ce le-au dobândit.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 12 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Lecția de familie
ISTORIOARA DESPRE TRUP, AVERE, FAMILIE SI PRIETENI, SUFLET
Lucrarea – care întărește și însuflețește
Fericirea noastră – de ce nu o conștientizăm mai mult?
Linia dreaptă și linia curbă – două feluri de a înainta

Read More

Lucrarea de creație – asupra propriei noastre materii

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Cultura și civilizația nu sunt altceva decât o lucrare asupra materiei. Oamenii vor avea mereu ceva de făcut cu ea, asupra ei, dar această lucrare de creație nu trebuie să se limiteze la materia fizică, exterioară lor. Instinctele lor, dorințele lor, sentimentele lor, gândurile lor constituie deopotrivă o materie ce o au ca vocație să o lucreze pentru a o face mai pură, mai nobilă.

Așadar, lucrarea spirituală este și o lucrare asupra materiei. Când oamenii vor învăța să se folosească de toate puterile spiritului pentru a acționa asupra materiei care se află în ei, tot ce ei vor realiza apoi în exterior va fi marcat de pecetea spiritului, de lumina sa, de iubirea sa, de puterea sa.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 10 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Dumnezeu – este prezent în întreaga creație
Orice creație – presupune o depășire de sine
Lucrarea creației – noi am venit pe pământ ca să participăm la ea
CREAȚIE DIVINĂ
Sufletul și spiritul – este o lucrare de creație să le descoperim la toate ființele

Read More

„Pâinea cea de toate zilele” – simbol al hranei spirituale ce trebuie să o luăm zilnic

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 3 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“„Tatăl Nostru Care ești în ceruri”, așa ne învață Iisus în Evanghelii cum să ne rugăm, iar acestui Tată noi îi cerem: „Pâinea noastră cea aspre ființă dă-ne-o nouă astăzi”, adică de câtă hrană avem nevoie pentru o zi întreagă. Nu ne este folositor să cerem mai mult. Ceea ce avem nevoie astăzi trebuie să ne ajungă.

Această pâine, simbol al hranei indispensabile pentru viața noastră fizică, trebuie înțeleasă mai ales și în planul spiritual. Noi trebuie să ne căutăm pâinea celestă zi de zi, nu trebuie să ne facem provizii pentru mai multe zile. A doua zi o vom cere din nou. Zilnic, trebuie să căutăm această hrană mereu nouă, reprezentată de lumină, de înțelepciune, de iubire, și o vom găsi în viața, în lumina și căldura soarelui care răsare. Dar, înțelegeți-mă bine: eu nu vă vorbesc aici numai despre soarele fizic, eu vă vorbesc deopotrivă și, îndeosebi, despre soarele spiritual.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 9 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Sângele – emanațiile sale sunt o hrană pentru entitățile invizibile
Hrana sufletului și a spiritului – se află din belșug în univers
Inteligența noastră – depinde de hrana ce o luăm în toate planurile
Paradisurile artificiale – marturisesc nevoile sufletului căruia nu i se dă adevărata hrană
Hrana – ce putem deveni pentru entitățile celeste și Domnul

Read More

Eul nostru Superior – este singurul nostru refugiu

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Fiecare necaz, fiecare indispoziție ce le simțim ne avertizează că un „dușman” începe să ne urmărească. Ca să ne salvăm, trebuie să căutăm să atingem conștiința noastră superioară, să ne închidem în ea ca într-o fortăreață, de unde să nu mai ieșim, chiar sub pretextul că respingem acest dușman care ne amenință.

De câte ori cei care căutau să lupte împotriva acestor dușmani, reprezentați de anumite tendințe, de anumite instincte rele, au fost nevoiți să constate că, de fapt, îi întăreau! Așadar, uitați-i pe acești dușmani și gândiți-vă numai să pătrundeți în voi înșivă, găsindu-vă un refugiu lângă Eul vostru Superior. De pe înălțimile spre care v-ați avântat, veți primi lumina, înțelepciunea, forța, și vă veți putea apăra astfel cu niște arme adevărate.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 6 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Inițierea – o fuziune cu Eul nostru Divin
Piatra filosofală, elixirul vieții imortale, panaceul universal, oglinda și bagheta magică – simboluri ale lucrării spirituale
Depășirea de sine – un contact cu Eul Superior
Eul Superior – ne apropiem de el formând zilnic o imagine luminoasă despre noi înșine
Duhul Sfânt – expresie a Eului Superior

Read More

Religia – se găsește, mai întâi, în viață

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Vreți să fiți mai însuflețiți? Vreți ca viața voastră să devină mai intensă în vibrațiile sale, în emanațiile sale? Printre zecile de metode ce vi le pot oferi, rețineți cel puțin una. Conștientizați întreaga viață din jurul vostru, peste tot în natură, dar și la oameni. Salutând persoanele întâlnite, încercați să simțiți scânteia vieții divine ce locuiește în ele, mulțimiți-le pentru tot ce ele vă dau sau fac pentru voi, uneori chiar fără să știți. A fi viu înseamnă să ne încântăm mereu, să vedem mereu ființele și lucrurile din jurul nostru, de deasupra noastră, ca întâia oară.

Viața este legătura cea mai puternică ce ne unește cu Dumnezeu, și chiar dacă este posibil să găsim religia în biserici, ea se află, mai întâi, în viață. De aceea, noi trebuie să întreținem o legătură conștientă cu manifestările sale cele mai puternice și mai frumoase. Iar acest studiu despre viață îl urmăm milioane de ani, fiindcă ea este o știință fără sfârșit, ceea ce o face atât de captivantă. De îndată ce am început, simțim că nu ne vom putea opri niciodată.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 3 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Religia solară – va realiza Împărăția lui Dumnezeu
Religia – trebuie să ia în considerare toate activitățile umane
Ospățul divin – condiție de îndeplinit pentru a fi admiși
Drogurile – sentimentul libertății pe care îl dau este iluzoriu
Legea Domnului – este înscrisă în inima omului

Read More

Spiritualitatea – este o știință, dar ea ne cere să adoptăm și un anumit mod de viață

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“A primi o filosofie nouă ce deschide noi orizonturi,
ce prezintă un ideal mereu mai înalt de atins, presupune să fim capabili să ne armonizăm cu ea, întărindu-ne nu numai creierul, dar și stomacul, plămânii și întreg organismul, pentru a rezista tensiunilor ce se vor produce neapărat. Nu trebuie să ne închipuim că acești curenți ai luminii și iubirii sunt ușor de suportat. Spiritualitatea este, mai întâi, o știință ce o dobândim ascultând cuvintele unui înțelept, citind diferite cărți. Dar este insuficient, poate chiar și nociv, dacă ne mulțumim să ne hrănim intelectul.

Așadar, cel care se decide să urmeze un învățământ spiritual, trebuie să-și schimbe și modul de viață. Altminteri, după o vreme, el se va confrunta cu atâtea contradicții încât va intra în conflict, nu numai cu el însuși, dar și cu anturajul și societatea. După ce au îmbrățișat o așa zisă viață spirituală, multe persoane devin insuportabile pentru toți! Să stea de vorbă cu ele însele: ele vor vedea dacă creează armonie în jurul lor și dacă se arată demne de învățământul spiritual pe care s-au decis să îl urmeze.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 2 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Spiritualitatea – binefacerile sale, chiar și pentru cei care au impresia că ea nu le aduce mare lucru
SPIRITUALITATE
Frumusetea fizica si spiritualitatea
Clerici și oameni de știință – trebuie să găsească o cale de înțelegere
Împărăția spirituală – presupune stăpânirea de sine

Read More