Monthly Archives September 2019

A-L sluji de Domnul – prin aproapele tău, este ceva dificil

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Contrar unei păreri foarte răspândite, a te pune în slujba Domnului nu înseamnă să-ți neglijezi aproapele, dimpotrivă. Adevărații fii ai Domnului sunt cei care se străduiesc să Îl slujească și prin aproapele lor. Chiar dacă ei primesc numai nerecunoștință, ei nu se descurajează. Ei și-au rezolvat și depășit problemele personale, familiale, sociale, ei sunt liberi să gândească mai departe și mai sus. Ei se simt niște membri ai familiei universale, și lucrând pentru ea, sufletul lor își găsește hrana.

Este adevărat, nu toată lumea este pregătită pentru această lucrare. Cel care se consacră binelui tuturor nu trebuie să se aștepte să ducă o viață liniștită, el va avea de înfruntat chiar mai multe greutăți decât oricine. Dar, fiind un servitor al Domnului, niște entități luminoase care sunt ele însele în slujba Domnului îi vin în ajutor, ele îi preiau o parte din poveri. El nu este susținut în planul fizic, material, ci în planurile psihic și spiritual. Acolo el primește lumina și forțele pentru a suporta mai ușor încercările și a-și continua lucrarea.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 30 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Natura inferioară – să o facem slujitoarea naturii superioare
A-L sluji pe Domnul – să nu așteptăm bătrânețea ca să ne gândim
Gândul Creatorului – pe care trebuie să îl punem în centrul existenței noastre
ABUNDENȚĂ
Bifurcarea – pericolele ei

Read More

Mâinile noastre – ne leagă de corpurile subtile ale naturii

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Din vârful unde s-a cocoțat, orgoliosul privește mereu în jos și, desigur, el nu vede decât niște ființe neștiutoare, slabe, vicioase. El le disprețuiește și se plimbă peste tot, plin de sentimentul superiorității sale. Mereu mândru de sine, el nu mai avansează.

În timp ce, acela care privește spre înălțimi vede ființe din ce în ce mai evoluate, mai înțelepte, mai luminoase, și acolo defectele sale încep să îi apară prin comparație. El se simte foarte mic; el devine umil, iar această umilință îl face mare. Fixându-și atenția asupra acestor ființe, admirându-le, el lucrează, el se străduiește, el ar dori atât de mult să devină asemenea lor! Astfel, el avansează. ”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 26 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Corpul nostru fizic – este pentru spiritul nostru ceea ce universul este pentru spiritul Domnului
Corpul fizic – analogie cu arborele care dă numai frunzele, florile și fructele sale
Corpurile cauzal, budic și atmic – cum încep să se exprime în noi
Viața psihică: efectele sale asupra corpului fizic
Celulele corpului nostru – un popor ce ne observă și ne imită

Read More

Orgoliosul se uită în jos; omul umil privește spre înălțimi

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Din vârful unde s-a cocoțat, orgoliosul privește mereu în jos și, desigur, el nu vede decât niște ființe neștiutoare, slabe, vicioase. El le disprețuiește și se plimbă peste tot, plin de sentimentul superiorității sale. Mereu mândru de sine, el nu mai avansează.

În timp ce, acela care privește spre înălțimi vede ființe din ce în ce mai evoluate, mai înțelepte, mai luminoase, și acolo defectele sale încep să îi apară prin comparație. El se simte foarte mic; el devine umil, iar această umilință îl face mare. Fixându-și atenția asupra acestor ființe, admirându-le, el lucrează, el se străduiește, el ar dori atât de mult să devină asemenea lor! Astfel, el avansează. ”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 25 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Blândețea și umilința – ne permit să găsim niște soluții la situațiile cele mai dificile
Umilința – criterii pentru a o discerne la ființe
Evoluția noastră – depinde de impulsurile ce le primim din lumile fizică, psihică și spirituală
Orgoliul și umilința – unul sărăcește, cealaltă îmbogățește
Umilința în fața Domnului – ne permite să îi exprimăm măreția

Read More

Poluare și epidemii – le putem rezista datorită calității vieții noastre psihice

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Avem în noi un întreg popor de care suntem responsabili: celulele noastre. Le putem proteja, dar oferindu-le un aer pur să respire, o hrană și niște băuturi sănătoase. Altfel, după ce au încercat să reziste, ele slăbesc, ele nu mai sunt în stare să facă față unor atacuri exterioare: toate formele de poluare și epidemii ce le amenință. Pentru a le da această hrană și acest aer pur, noi trebuie să lucrăm asupra gândurilor și a sentimentelor noastre, celulele noastre fiind deopotrivă sensibile la atmosfera psihică ce o creăm.

Iată adevărata știință, știința vieții. Veți spune că este o știință ciudată. Poate, dar când se vor descoperi aparatele capabile să studieze viața interioară a omului, se va descoperi că nimic nu este mai precis ca știința vieții interioare, știința gândului și a sentimentului, alături de efectele lor asupra sănătății noastre fizice și psihice.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 24 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Fapte – bune sau rele, în funcție de calitatea gândurilor și a sentimentelor ce le inspiră
Iubirea – o calitate a vieții divine
Diamantul – simbol al luminii ce strălucește în noi
Energiile sexuale – se impregnează de gândurile și sentimentele ființei umane
Statornicia – ultima etapă a Inițierii

Read More

Aura noastră – dă viață cuvintelor noastre

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Datorită puterii aurei sale, fără să-și forțeze vocea, fără să facă vreun gest, o ființă foarte dezvoltată spiritual reușește să se facă ascultată de niște entități spirituale, atrăgându-le la ea. Cuvintele ce le pronunță nu constituie decât un suport, ele provoacând niște efecte, fiind impregnate de acest element creator, Cuvântul, lumina.

Desigur, la un nivel mai mic, fiecare dintre voi poate experimenta puterea Cuvântului. În unele zile, atunci cînd vorbiți, nu produceți nici un efect asupra interlocutorilor. În timp ce, altădată, dimpotrivă, îi impresionați cu aceleași cuvinte: ei vă ascultă, fiindcă în acel moment cuvântul vostru este viu. El este viu deoarece cuvintele folosite s-au impregnat cu materia subtilă a aurei voastre; ele s-au întărit și, înveșmântate astfel în putere, ele au putut pătrunde până la sufletele unor ființe, făcându-le să vibreze. La fel se întâmplă și cu privirile voastre, care sunt tot un fel de cuvinte: impregnate de materia luminoasă a aurei voastre, ele acționează binefăcător asupra ființelor.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 23 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Aura – atrage entitățile luminoase
Omraam Mikhael Aivanhov – 19.04.1982 – Aura. Calitatile aurei si metodele de a o curata
Subconştientul – pentru a ne aventura în el trebuie să fim instruiţi şi bine înarmaţi
Transpirația – există deopotrivă în planurile sufletului și ale spiritului
A-TI GASI CHEMAREA

Read More

Paradisul și Infernul – se găsesc, mai întâi, în ființa umană

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Cel care abordează Știința Inițiatică este obligat să studieze problema lumii de dincolo. Aceasta începe prin cunoașterea legăturilor existente între om și univers. La fel ca universul, omul este alcătuit din mai multe regiuni: corpurile sale fizic, astral, mental, cauzal, budic și atmic, prin intermediul cărora el se află în legătură cu toate regiunile spațiului. În funcție de natura gândurilor, a sentimentelor, a dorințelor și a faptelor sale, el intră în contact cu lumea luminii sau a întunericului. La moarte, omul își părăsește numai corpul său fizic. Dacă în timpul existenței, el s-a străduit să-și domine manifestările naturii sale inferioare, el și-a purificat corpurile sale astral și mental și, prin legea afinității, el se îndreaptă spre planurile astral și mental superioare care sunt niște lumi de frumusețe și bucurie. Altminteri, el este antrenat spre astralul și mentalul inferioare unde va suferi.

Înainte de a fi niște regiuni ale spațiului unde omul va suferi sau se va bucura după moartea sa, ceea ce creștinii au denumit Infernul și Paradisul sunt, mai întâi, niște regiuni ce există în el. Acestea fac parte din ființa sa și el nu poate scăpa de ele. ”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 19 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Paradisul – sub ce formă vom trăi acolo într-o zi
Paradisurile artificiale – marturisesc nevoile sufletului căruia nu i se dă adevărata hrană
Paradisul și infernul – două regiuni din noi separate de diafragm
Omraam Mikhael Aivanhov – Omul va regăsi Paradisul apropiindu-se de lumina, de caldura si de viata soarelui
„Pâinea cea de toate zilele” – simbol al hranei spirituale ce trebuie să o luăm zilnic

Read More

Sufletul universal – un exercițiu ca să ne legăm de el

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Oricare v-ar fi gradul de evoluție, străduiți-vă să mergeți mereu mai departe în explorarea conștiinței voastre și dezvoltarea capacităților voastre.

Iată un exercițiu. Mai întâi, rămâneți un moment lung în liniște și nemișcare, apoi începeți să vă înălțați cu ajutorul gândului…Închipuiți-vă că vă părăsiți, încet-încet, corpul fizic, ieșind prin acea deschidere care se află în creștetul capului. Continuați, imaginându-vă că vă străbateți corpurile cauzal, budic și atmic. Vă legați de Sufletul Universal, acest principiu cosmic care umple spațiul, și participați acolo la lucrarea sa în același timp, în toate regiunile universului. Poate că nu veți ști limpede, în acel moment, ceea ce faceți, dar spiritul vostru va ști.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 18 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Lucrarea – care întărește și însuflețește
Hrana sufletului și a spiritului – se află din belșug în univers
ERORI SUFLETEȘTI
Somnul – revelațiile pe care sufletul le aduce din călătoriile sale
Fructul – pielița, pulpa și sâmburele: o analogie cu trupul fizic, sufletul și spiritul

Read More

Iubirea – ne face să vedem totul ca întâia oară

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Adevărata iubire nu este un sentiment, ci o stare de conștiință. Totul pare nou celui care își hrănește în sine iubirea ca o stare de conștiință, deoarece iubirea posedă această capacitate de a face să vadă oamenii, natura și creaturile care o populează ca întâia oară.

Numai iubirea știe să perceapă curenții subtili ai vieții care ne străbat, iar acești curenți se reînnoiesc fără încetare. Singura cunoaștere obiectivă, fizică, a ceea ce există nu este de ajuns pentru a ne satisface. Să ne închipuim pe cineva care ar fi capabil să exploreze întreg universul: el va simți o lipsă în final, și chiar o plictiseală, dacă nu a învățat să intre în contact cu acei curenți subtili ai vieții care circulă în fiecare ființă și în fiecare lucru. ”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 17 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Ura – creează niște legături la fel de puternice ca iubirea
Soarele spiritual – trebuie să udăm cu iubirea noastră semințele ce le crește în noi
Iubirea și înțelepciunea – ne îndreaptă spre adevăr
Iubirea Domnului – coboară până în străfunduri
Voința lui Dumnezeu: să ne vadă crescând în iubire, înțelepciune și adevăr

Read More

Selecția – să o facem în gusturile și părerile noastre

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Fiecare vine pe lume cu o anumită conformație psihică ce îi determină anumite păreri, anumite gusturi, anumite comportamente, mai degrabă ca altele. Este normal. Dar fiecare vine pe lume și cu niște capacități de judecată ce îi permit să facă o triere printre aceste păreri și gusturi. Astfel, în loc să se lase condus de impulsurile sale, el poate, cel puțin, să-și spună: „Bine, eu văd și simt astfel lucrurile, dar poate că există unele persoane mai bine informate ca mine, fiindcă ele au studiat de mai multă vreme. Pentru moment, este mai bine să nu mă pronunț, voi studia și eu deopotrivă…”

De multe ori îi auzim pe oameni spunând: „Eu cred că…Eu consider că…” cu siguranța de a se afla în adevăr! Chiar dacă părerile lor se justifică dintr-un anumit punct de vedere, ei au mereu niște progrese de făcut. Judecata și comportamentul fiecăruia pot fi mereu ameliorate.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 16 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

12 SFATURI ZEN
Toamna – sub influența lui Mihail, arhanghelul lui Tiferet
Perceptia
Omraam Mikhael Aivanhov – 1966.08.25 – Selectia
Omraam Mikhael Aivanhov – 1966.08.24 – Nutritia, punct de plecare pentru un studiu al puritatii

Read More

Numărul 13 – de ce este considerat deseori ca malefic

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Ca să înțelegem de ce numărul 13 este considerat ca un număr malefic, trebuie să începem oprindu-ne un moment asupra numărului 12. O zi se împarte în de două ori douăsprezece ore, un an în douăsprezece luni, există douăsprezece semne ale zodiacului etc. Așadar, 12 este numărul ce formează un întreg, un ansamblu complet. Or, 13 este 12+ 1. Iar 1 care se adaugă nu aparține ansamblului format de 12; el este ca un element străin, iar dacă el nu este pur, dezinteresat, dacă nu vibrează în armonie cu entitatea căreia i se adaugă, întreg ansamblul este amenințat. Iată pentru ce 13 este considerat ca un număr dificil ce aduce niște încercări, uneori chiar și moartea: a treisprezecea carte a Tarotului este cea a morții.

Se poate spune deopotrivă că 1 care se adaugă lui 12 reprezintă începutul unui nou ciclu sau al unui alt ansamblu. În Știința Inițiatică, moartea nu este considerată niciodată ca un sfârșit, un interval dincolo de care nu mai există nimic, ci începutul unei noi vieți. ”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 13 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

A ne ruga – o metodă: să ne legăm de toate ființele care se roagă în lume
Mâinile – ce pot primi ele de la foc
Rugăciunile – să le adresăm mai degrabă unor entități a căror sarcină este să se ocupe de oameni
Egregorul – definiție și activitate
Ocultismul – pericolele metodelor sale pentru cel care nu respectă legile armoniei universale

Read More