Monthly Archives February 2019

Iubirea Domnului – coboară până în străfunduri

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 3 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Exterminarea creaturilor este contrară înțelepciunii divine, chiar dacă ele sunt răufăcătoare. Pentru Inteligența Cosmică nu trebuie să existe nici moarte, nici lipsă de activitate: ea vrea să vadă cum se manifestă peste tot viața și activitatea. De aceea este prevăzut ca aceste creaturi infernale care formează egregorul pe care religiile îl numesc Satan sau Diavolul să poată fi educate și să se întoarcă și ele într-o zi la Dumnezeu. Domnul le așteaptă, răbdarea sa este infinită, El nu se grăbește.

De unde știu eu aceasta? Fiindcă eu am citit-o, pur și simplu. Unde amcitit-o?…Nu în cărțile omenești, ci în cartea naturii vii. În această carte, eu am descoperit că viața Domnului, iubirea Domnului coboară până în străfundurile pământului. Chiar acolo mai rămân încă câteva particule de viață divină ce permit locuitorilor acelor regiuni să existe. Deoarece viața Domnului coboară până în străfunduri, înseamnă că aceste creaturi din străfunduri pot mereu să beneficieze și să se racordeze la ea.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 28 februarie

Recomandam urmatoarele articole:

Voința lui Dumnezeu: să ne vadă crescând în iubire, înțelepciune și adevăr
Iubirea – o stare de conștiință superioară
Măreția unui Inițiat – se exprimă prin iubirea și blândețea sa
Osânda veșnică a păcătoșilor – această credință este în contradicție cu iubirea și înțelepciunea lui Dumnezeu
Iubire și înțelepciune – echilibrul de găsit între cele două

Read More

Clerici și oameni de știință – trebuie să găsească o cale de înțelegere

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 5 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Auzim, deseori, anumite personalități științifice indignându-se de faptul că oamenii nu s-au descotorosit, încă, în zilele noastre de unele credințe considerate de ei lipsite de sens. Și aceasta, cu atât mai mult ele sunt obligate să constate că, după o perioadă de materialism, de scientism, din ce în ce mai mulți oameni se întorc, din nou, spre religie, spiritualitate, misticism. Uneori, această tendință ia formele cele mai confuze, mai aberante și lipsite de sens, precum fanatismul. Desigur, autoritățile religioase se agită, ele se simt depășite de acești curenți noi pe care nu reușesc să îi stăpânească. Dar lor le revine responsabilitatea acestei situații. Mult timp ele s-au preocupat să-și domine comunitatea, „capela” lor, decât să răspundă adevăratelor nevoi ale sufletelor și spiritelor. Deopotrivă, responsabilitatea revine și oamenilor de știință, limitărilor filosofiei lor materialiste.

Așadar, și unii și ceilalți trebuie să înceteze să se mai plângă sau să se indigneze de o situație pe care ei înșiși au creat-o, și să încerce mai degrabă să vadă împreună cum pot îndrepta situația.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 25 februarie

Recomandam urmatoarele articole:

Intuiția – este deopotrivă înțelegere și senzație
Susținerea – și înțelegerea lumii divine trebuie să ne fie îndeajuns
Economia – începe prin înțelegerea legilor ce guvernează lumea psihică
Legea Domnului – este înscrisă în inima omului
Umilința – criterii pentru a o discerne la ființe

Read More

Voința liberă – de care dispun oamenii pentru a-și decide viitorul

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Când vedem și auzim ce se întâmplă în lume, știm că răul cel mare poate veni: un război atomic, niște epidemii, foamete, unele catastrofe naturale, capabile să antreneze dispariția omenirii. Dar evenimentele nu sunt niciodată absolut determinate: ele pot lua complet o altă orientare în funcție de comportamentul oamenilor.

Nu există determinare, nu există destin irevocabil, nici pentru o persoană, nici pentru întreaga lume. Creându-i pe oameni, Dumnezeu le-a dat o voință liberă, ei dispun de viitorul lor. Dacă ei trăiesc în inconștiență, în dezordine, ei declanșează niște curenți haotici și atunci, desigur, legile naturii, care sunt legile justiției, îi vor duce spre pierzanie, este ceva matematic. Dar dacă ei se gândesc la consecințele faptelor lor, dacă ei iau niște decizii înțelepte, dacă ei proiectează în jurul lor niște forțe armonioase, dacă ei încetează să tulbure echilibrul naturii, ei vor putea evita multe necazuri.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 22 februarie

Recomandam urmatoarele articole:

Voința lui Dumnezeu: să ne vadă crescând în iubire, înțelepciune și adevăr
Gând, sentiment, voință, imaginație – sunt în planul psihic echivalentul capacităților noastre fizice
Inimă, intelect, voință – să veghem să ne dea numai roadele lor
Voința Domnului – nu este relativă fiecăruia dintre noi
Chei și încuietori – înțelepciune, iubire, adevăr: trei chei care deschid intelectul, inima și voința

Read More

Blândețea și umilința – ne permit să găsim niște soluții la situațiile cele mai dificile

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Intelectul omului este străbătut, în mod normal, de orgoliu, iar inima sa răspunde prompt furiei. Orgoliul și furia sunt două otrăvuri violente ce sunt greu de neutralizat, dar totuși există unele antidoturi. Antidotul orgoliului este umilința, iar antidotul furiei este blândețea.

Blândețea și umilința sunt două virtuți ce ne permit să găsim soluții la situațiile cele mai dificile. Cel care știe să-și exprime aceste virtuți nu este slab, așa cum s-ar crede în mod obișnuit; deoarece el posedă căldura inimii insuflată de suflet, și lumina intelectului insuflată de spirit, el pășește pe calea puterii. Toți cei care își închipuie că, dezvoltând umilința și blândețea, vor deveni neapărat niște sclavi sau victime, se înșeală; dimpotrivă, ei adună niște rezerve de forțe datorită cărora ei vor ști să se apere, din ce în ce mai bine, și să se impună pentru bine.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 21 februarie

Recomandam urmatoarele articole:

Măreția unui Inițiat – se exprimă prin iubirea și blândețea sa
Iubirea – o stare de conștiință superioară
CUMPĂTARE
Inimă, intelect, voință – să veghem să ne dea numai roadele lor
Viața – este întreținută în noi de entitățile care populează universul

Read More

Principiul feminin – factor de împlinire

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Principiul feminin posedă cheile împlinirii în materie. Fie că este binele sau răul, principiul feminin este cel care împlinește. De fapt, femeia are ca rol aducerea pe lume a copiilor. Dar copiii pot fi și simbolul tuturor realizărilor din planurile psihic și spiritual. Oricare ar fi planul, fizic, psihic sau spiritual, există aceleași legi ce acționează.

Femeia este astfel construită încât emană din ea niște particule foarte subtile, o materie eterică ce poate folosi la încarnarea ideilor, a proiectelor, oferindu-le un corp. De aceea, fiecare femeie trebuie să devină conștientă de puterile ei și să hotărască la ce proiecte vrea să se asocieze. Mântuirea umanității depinde de orientarea pe care o vor lua femeile. La fel cum în planul arhetipurilor, din înalt, nu există decât o Femeie, Mama Divină, tot așa și toate femeile de pe pământ trebuie să se unească pentru a forma o singură femeie, o femeie colectivă care va aduce pe lume noua viață. Noua viață va veni pe lume datorită femeilor, a tuturor femeilor, fiindcă ele posedă materia în care ea se poate întrupa.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 19 februarie

Recomandam urmatoarele articole:

Momentele de împlinire – să ne gândim să le împărțim cu întreaga lume
ÎMPLINIRE ȘI DESTIN
ÎMPLINIRE
ÎMPLINIREA IUBIRII
ÎMPLINIRE

Read More

Statornicia – ultima etapă a Inițierii

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 3 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Statornicia este o virtute pe care trebuie să ne bazăm viața interioară. Cum să o definim? Este statornic cel care a hotărât să meargă pe calea luminii și să își mențină, indiferent ce se întâmplă, orientarea sa divină. De îndată ce el a înțeles un adevăr și l-a acceptat în inima lui, în sufletul său, nu numai că nu îl lasă să se șteargă în el, ci îl transformă într-o regulă de viață, într-un program. Statornicia este o calitate foarte rară. Pentru cei care au îmbrățișat viața spirituală, cel mai dificil lucru nu este cel de a atinge un nivel de conștiință mai înalt, ci de a-l menține. Într-o zi ei obțin o victorie, dar a doua zi condițiile exterioare sau interioare schimbându-se, ei sunt mai neglijenți, ei au tendința de a lua o altă direcție și se rătăcesc.

În realitate, este aproape imposibil să ne menținem definitiv și fără să ezităm pe înălțimi. De aceea stabilitatea este scopul ultim al Inițierii, acel moment în care discipolul poate spune, în sfârșit, ca hierofantul din vechiul Egipt: „Eu sunt statornic, fiu al statorniciei, conceput și născut pe tărâmul statorniciei.””

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 18 februarie

Recomandam urmatoarele articole:

Inițierea – o fuziune cu Eul nostru Divin
Omraam Mikhael Aivanhov – Initierea este victoria fiintei umane asupra propriilor slabiciuni
Poarta cea strâmtă – poarta Inițierii
Piatra filosofală, elixirul vieții imortale, panaceul universal, oglinda și bagheta magică – simboluri ale lucrării spirituale
Calea Inițierii – să căutăm lumina mentalului superior

Read More

Corpul nostru fizic – este pentru spiritul nostru ceea ce universul este pentru spiritul Domnului

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 7 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Ființa umană este formată dintr-un principiu material, corpul fizic, și dintr-un principiu subtil, spiritul. Înainte de toate, oricare ființă umană este însă un spirit. I s-a dat un corp, pentru ca spiritul să se manifeste și să lucreze prin el în planul fizic.

Corpul omului este pentru spiritul său ceea ce universul este pentru spiritul Domnului. Universul este corpul Domnului, iar prin intermediul acestui corp spiritul său se descoperă în întreaga sa bogăție.Universul există numai fiindccă spiritul Domnului continuă să îl pătrundă pentru a-l însufleți, a-i da viață. Dacă Domnul s-ar retrage, universul ar reveni în neant. La fel se întâmplă și cu omul: când spiritul care îl însuflețește părăsește corpul, el își ia toate comorile: viața, energia, conștiința, iar corpul se descompune.”
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 15 februarie

Recomandam urmatoarele articole:

Spiritul – are peste tot cuvântul său de spus
Răul – considerat din punctul de vedere al Spiritului Cosmic
Lumina – aurul spiritual
Liniștea interioară – în ea ne punem sub influența spiritului
Hrana sufletului și a spiritului – se află din belșug în univers

Read More

„Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” – imaginea fluviului clarifică aceste cuvinte ale lui Iisus

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“„Eu sunt Calea, Adevărul și Viața.” În câte biserici și temple s-au înscris aceste cuvinte ale lui Iisus! Pentru a le înțelege semnificația, trebuie să considerăm cele trei cuvinte „calea”, „adevărul” și „viața” unele în raport cu altele, ceea ce, la o primă abordare, pare aproape imposibil. În acest caz, o imagine, cea a fluviului, ne poate lămuri. La originea fluviului există un izvor care țâșnește. Acest izvor reprezintă adevărul. Din acest izvor curge apa, viața, iar apa își brăzdează, cu trecerea timpului, calea, albia.

La origini, există mereu un izvor, adevărul. Apa, viața care curge din acest izvor este iubirea. Iar albia fluviului este înțelepciunea. Pe măsură ce apa țâșnește din izvor, ea coboară și însuflețește întreg universul. Dacă dorim să bem această apă în întreaga ei puritate, trebuie să urcăm până la izvor, urmând calea înțelepciunii. Hrăniți de iubirea care este viața și orientați de înțelepciunea care este calea, noi ajungem la izvor, adevărul.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 14 februarie

Recomandam urmatoarele articole:

Voința lui Dumnezeu: să ne vadă crescând în iubire, înțelepciune și adevăr
Schimbări politice – condiții ca ele să aducă adevărate ameliorări
Tatăl Celest și Mama Divină – sunt adevărații noștri părinți
„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” – comentariu
Practica spirituală – se bazează pe repetarea acelorași adevăruri

Read More

Stabilitate și securitate – le găsim numai înălțându-ne până la planul cauzal

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Nu veți găsi niciodată stabilitatea și siguranța interioare ce le căutați, atât timp cât veți rămâne în regiunea sentimentelor și a emoțiilor, planul astral. În această regiune, clima, condițiile atmosferice se schimbă mereu: într-un moment soarele strălucește și sunteți fericiți; apoi apar norii și tristețea se instalează. Într-un moment iubiți, apoi se produce un incident și nu mai iubiți…Nici planul mental, lumea gândurilor, nu este mai stabil: vă schimbați de atâtea ori părerea, în funcție de evenimente sau de ceea ce considerați că este interesul vostru! Câte erori și decepții și în acest caz!

Ca să vă puteți deplasa pe un teren stabil și sigur, trebuie să schimbați planul, adică să vă despărțiți de planurile astral și mental, sentimentele și gândurile inspirate de natura inferioară, și să vă înălțați până la planul cauzal. Fiindcă veți avea mereu o inimă și un intelect, niște sentimente și niște gânduri, veți avea totdeauna ceva de făcut în planurile astral și mental. Trebuie să vă instalați însă locuința la etajul superior, planul cauzal. Acolo veți primi lumina datorită căreia veți face față tuturor situațiilor.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 13 februarie

Recomandam urmatoarele articole:

Familia – nu trebuie înțeleasă ca un scop, ci un punct de plecare
VASLESTE
Olarul şi lutul
Binah, Hohmah, Kether – regiuni pe care șarpele nu le poate atinge
Omraam Mickhael Aivanhov – Cum acţionează Sefiroţii şi planetele

Read More

Legăturile – păstrate de un copil din lumea cealaltă cu părinții săi

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Tatăl și mama unui copil sunt ca niște antreprenori însărcinați să construiască casa unui suflet. Ei sunt responsabili numai de construirea acestei case, de materialele folosite, ei nu au nici o putere asupra sufletului însuși: ei nu știu de unde vine acesta, și el va pleca la fel, fără ca ei să știe nici când, nici unde…

Eu știu că pierderea unui copil este pentru părinți o încercare îngrozitoare, mulți au venit să-mi ceară niște sfaturi și liniște. Revolta nu duce la nimic, le poate agrava chiar suferința. Dacă ei au fost niște părinți buni, iubitori, atenți, ei lasă asupra copilului niște amprente minunate. Sufletul său care a plecat le va fi veșnic recunoscător, el nu îi va uita niciodată, și din lumea invizibilă unde locuiește, de acum înainte, el va veni să îi încurajeze; el le va aduce niște cadouri de tandrețe și lumină, continuând să trăiască lângă ei.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 12 februarie

Recomandam urmatoarele articole:

Viața subtilă – a ființelor cu care putem intra în legătură
Căminele de lumină – fac legătura între pământ și Cer
Nuditatea – pune corpul fizic în legătură cu întreaga natură
Natura – să încercăm să intrăm în legătură cu toţi locuitorii ei
Izvorul Divin – să restabilim legătura cu El

Read More