Monthly Archives January 2019

Măreția unui Inițiat – se exprimă prin iubirea și blândețea sa

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 4 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

Cel care este cu adevărat mare acceptă să se pună în slujba altora pentru a-i ajuta să vadă mai limpede, să găsească cele mai bune soluții la problemele lor, chiar când acele probleme i se par neînsemnate. Astfel, un înțelept, un Maestru Spiritual nu se teme să se coboare la nivelul celor mici, slabi și neștiutori: el știe că aceasta nu îl va determina să coboare de pe culmea interioară ce a reușit să o atingă. El nu folosește niciodată ca pretext superioritatea sa ca să se impună altora. El știe că, pe măsură ce se înalță, trebuie să se manifeste și cu mai multă umilință. Îi depășește pe ceilalți prin calitățile sale morale și spirituale? Este foarte bine, dar nu este suficient: problema ce apare apoi este atitudinea, comportamentul. Nici o cunoaștere, nici o putere spirituală nu-ți dă dreptul să îi domini pe ceilalți, să te impui lor.

Fie ca oricine să poate urca cât de mult este capabil, dar numai în viața lui interioară; la exterior, nu trebuie să se urce pe un piedestal. Nu are nici un sens să ne înălțăm dacă, după aceea, ne zdrobim semenii. Inițiatul, înțeleptul știe să își manifeste măreția prin iubire, bunătate, duioșie.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 31 ianuarie

Recomandam urmatoarele articole:

ENERGIA IUBIRII
Destinul nostru – este determinat de atitudinea noastră față de lumea divină
În slujba altora – ne împlinește
MĂREȚIA FIINȚEI
IERTARE

Read More

Legea Domnului – este înscrisă în inima omului

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 4 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Atâtea cărți s-au scris pentru a le revela oamenilor legea Domnului! Dar, înainte de a fi înscrisă în cărți, această lege a fost, mai întâi, gravată în inima lor. Or, fiecare religie se prezintă ca un ansamblu de dogme, de doctrine pe care caută să le impună credincioșilor ei; ei trebuie nu numai să le accepte, dar și să fie convinși că religia lor este superioară tuturor celorlalte, și că numai în această religie ei își vor afla mântuirea. Acesta este însă numai fanatism.

Desigur, nu este bine ca oamenii să fie lăsați de capul lor, sub pretext că trebuie să citească legea Domnului în inima lor, fiindcă cei mai mulți dintre ei nu sunt încă pregătiți. Pentru ca ei să poată citi această lege, trebuie să fie învățați să-și pună ordine în lumea lor interioară, să-și stăpânească gândurile, dorințele, altminteri ceea ce vor citi în ei nu va fi decât produsul imaginației lor sau chiar impulsurile lor cele mai primitive. Așadar, datoria religiilor este, mai întâi, să îi învețe pe oameni cum să citească legea Domnului înscrisă în ei.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 30 ianuarie

Recomandam urmatoarele articole:

Legea divină – toți oamenii o poartă înscrisă în ei
Legea afinității – ne determină viața după moarte
Intuiția – este deopotrivă înțelegere și senzație
Susținerea – și înțelegerea lumii divine trebuie să ne fie îndeajuns
Superstiția – iluzia ce o vom culege acolo unde nu am semănat

Read More

Somnul – favorizează cristalizarea stărilor noastre interioare

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Hipnoza constă în acțiunea asupra subconștientului unei persoane, cufundând-o pe aceasta într-o stare apropiată somnului. Plasată într-o astfel de stare secundară, ea execută ordinele ce i se dau, ceea ce nu ar fi putut poate face dacă cineva i s-ar fi adresat când era trează. Putem concluziona că, pentru a grăbi împlinirea unei dorințe, trebuie să coborâm în subconștient, depunând acolo imaginea acestei dorințe.

Iată o metodă ce vă va ajuta în lucrarea voastră spirituală. Vreți să dezvoltați o însușire, o virtute? În momentul când adormiți, concentrați-vă asupra acelei însușiri, meditați asupra scopului ce doriți să îl atingeți datorită ei: în timpul somnului, forțele subconștientului vor contribui la materializarea acelei dorințe. Dacă eu insist deseori asupra importanței stării în care adormim în fiecare seară, este pentru că somnul favorizează cristalizarea tuturor stărilor interioare. Trebuie să învățăm să adormim având cele mai bune gânduri, cele mai bune dorințe, fiindcă ajutăm astfel la împlinirea lor.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 29 ianuarie

Recomandam urmatoarele articole:

Somnul – revelațiile pe care sufletul le aduce din călătoriile sale
SOMNUL RAȚIUNII
Somnul – călătorie sfântă ce o facem în cealaltă lume
Somnul – necesitatea de a se proteja de entitățile răuvoitoare
Somnul – niște precauții de luat

Read More

Poet – este cel care răspândește lumina, căldura și viața

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“De ce atâtea persoane sunt întunecate, reci, stereotipe, crispate? Nu se simte în ele nici o căldură, nici o lumină. Ele vă vor spune că le place poezia, dar o lasă poeților care o scriu. Din când în când, ele citesc câteva versuri, dar viața ce o duc nu este poetică, de aceea ele nu trăiesc o mare plăcere să se întâlnească. Oare când vor înțelege ele că adevărata artă, arta viitorului, este de a face existența poetică, devenind ele însele mai călduroase, mai luminoase, mai expresive, mai vii?

Oamenii sunt extraordinari: ei cer de la alții consolare, prietenie, iubire, lumină, dar ei rămâni nemișcați, închiși, prozaici. Ei nu știu să trăiască această viață poetică datorită căreia vor fi iubiți. Să se exerseze zilnic să răspândească lumina și căldura ca să iasă puțin din ei înșiși, din acea stare de stagnare atât de prozaică. Este atât de plăcut să întâlnești un poet, o creatură în care simți că totul este viu, însuflețit, luminat!”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 28 ianuarie

Recomandam urmatoarele articole:

Lămpile noastre interioare – să le conectăm la lumina divină
Lumina – aurul spiritual
Exercițiile spirituale – ne ajută să regăsim lumina și iubirea
Soarele – să învățăm să proiectăm ca el lumina și iubirea
Iubirea – trebuie trăită în bucurie și lumină

Read More

Schimbări politice – condiții ca ele să aducă adevărate ameliorări

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Atât timp cât oamenii nu vor avea adevărate criterii ca să-și analizeze originea pretențiilor și a revendicărilor, scena politică va rămâne un loc de confruntări. De câte ori, pe parcursul istoriei nu s-a trăit experiența unor schimbări de regim și a unor revoluții! Atât timp cât nu există evoluție în conștiințe, în mentalități, oricare ar fi reformele dorite, nu va putea exista un progres real.

Numai când oamenii vor ieși din cercul strâmt al poftelor lor egoiste, schimbările ce le propun vor deveni adevărate ameliorări. Până atunci, de cele mai multe ori, vom continua să asistăm la aceleași eforturi dârze ale unei mâini de ambițioși și lacomi pentru a pune mâna pe locurile ce le vor da mai multe puteri, mai mulți bani. Câți se pregătesc cu adevărat să-și asume sarcina măreață ce le aparține? Cât despre cei care îi aleg, oare nu speră să se folosească de ei pentru a-și satisface, la rândul lor, aceleași dorințe arzătoare?”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 25 ianuarie

Recomandam urmatoarele articole:

Cum ma rog? Cer o schimbare in mintea mea, nu in lume
Schimbarea angajamentului
DESPRE SCHIMBARE
SCHIMBAREA ÎN VIAŢĂ – POVARĂ SAU PROVOCARE?
Schimbarea mentalitatii despre meditatie – Metode practice

Read More

Ierarhiile îngerești – prin care ne legăm de Dumnezeu

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 3 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Tradiția creștină, ce a urmat-o pe cea ebraică, ne învață că există nouă ordine îngerești. De jos în sus sunt Îngerii, Arhanghelii, Principatele, Virtuțile, Puterile, Dominațiile, Tronurile, Heruvimii, Serafimii. Cabala îi numește Heruvimi, Bnei Elohimi, Elohimi, Malahimi, Serafimi, Hașmalimi, Aralimi, Ofanimi, Hayot ha Kodeș. Aceste ordine îngerești sunt fiecare un aspect al puterii și al virtuților divine. Chiar dacă noi nu putem să îi reprezentăm, este mult mai ușor să avem o idee despre ei și să intrăm în contact cu lumea divină pronunțându-le numele, decât dacă pronnțămm numai numele „Dumnezeu”.

Pentru dezvoltarea voastră spirituală este bine să cunoașteți existența acestor ierarhii îngerești care sunt ca niște lumini călăuzitoare către culmi. Străduiți-vă să vă familiarizați cu ele, să recurgeți la ele, înălțându-vă prin rugăciune și meditație până la tronul Domnului…Apoi, gândiți-vă că prin intermediul lor faceți să coboare binecuvântările Cerului pe pământ.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 23 ianuarie

Recomandam urmatoarele articole:

Ierarhiile îngerești – legături între om și Dumnezeu
O NOUA PARADIGMA A RELATIEI
Corpurile spirituale – să le hrănim prin niște elemente captate în regiunile superioare
Rugăciunea – are la bază o știință ce se referă la structura universului
Libertatea – se găsește numai la vârf, în Dumnezeu

Read More

Sacrificiul – moartea naturii inferioare

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Fiecare problemă pe care trebuie să o rezolvăm în existență, fiecare decizie, fiecare experiență atinge într-un fel sau altul această întrebare: ce trebuie să sacrificăm ca să putem beneficia de o viață bogată și frumoasă ?

Pentru că nu au înțeles ce reprezintă sacrificiul, cei mai mulți oameni îl consideră ca o lipsă, o pierdere, și există de fapt niște sacrificii pe care nimic nu le justifică și care sunt pierderi. Trebuie să înțelegeți: a face niște sacrificii, în sensul spiritual al termenului, nu înseamnă „să vă sacrificați”, ci să lăsați să moară ceva inutil, distrugător, din voi, pentru a obține ceva măreț, puternic, prețios. Dacă nu sacrificăm ceea ce este inferior în noi pentru a face să trăiască ceea ce este superior, vom sacrifica neapărat ceea ce este bun în favoarea celor mai grosolane instincte. Este imposibil să scăpăm de această lege: natura superioară poate trăi numai dacă îi sacrificăm natura noastră inferioară. Ceea ce pentru unii este viață, pentru alții este moarte. Adevăratul sacrificiu înseamnă să renunțăm la eul nostru uman limitat, slab, sărac, pentru a trăi în eul nostru divin.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 22 ianuarie

Recomandam urmatoarele articole:

Sacrificiul – imprimă în noi pecetea soarelui
SACRIFICIU
Animalele interioare – pe care trebuie să învățăm să le sacrificăm
Private: Clarvederea – se dobândește prin iubire
Viața – este întreținută în noi de entitățile care populează universul

Read More

Nici o pedeapsă nu ne este impusă de Dumnezeu

Category: General Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

De ce atât de mulți oameni ai bisericii îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un judecător nemilos care îi pedepsește pe oameni pentru cea mai mică abatere? În realitate, Dumnezeu nu împarte pedepse, dar universul pe care El l-a creat se bazează pe niște legi, iar aceste legi acționează și asupra ființei umane, a vieții sale fizice, cât și a vieții sale psihice și spirituale. Aceste legi sunt inflexibile și cel care nu le respectă se pune în situația de a primi o sancțiune. Prin urmare, această sancțiune se poate extinde și la descendenții săi.

Să luăm un exemplu dintre cele mai cunoscute: alcoolismul. Abuzul de alcool este în detrimentul nu numai al sănătății fizice și psihice a celui care consumă, dar și asupra copiilor săi. La fel este pentru tot felul de alte excese și fărădelegi. Iată cum se manifestă Justiția Divină care dorește să conștientizeze ființa umană de responsabilitățile sale. ”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 21 ianuarie

Recomandam urmatoarele articole:

DANSUL FIINȚEI
Greșelile noastre se înregistrează în noi. Nu Dumnezeu este cel care ne pedepsește
AMBELE FETE ALE MONEDEI
FALSELE INVATATURI ALE FRICII SI VINOVATIEI
A-TI CUNOASTE FRICA

Read More

Forme – în care ființele se încarnează sunt păstrate în arhivele cosmice

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Formele corporale ale ființelor care au trăit pe pământ sunt păstrate în arhivele cosmice. Dacă într-o ședință de spiritism se evocă un personaj care a trăit într-un trecut îndepărtat, chiar dacă el s-a reîncarnat deja de mai multe ori, el vine și vorbește prin intermediul mediumului exact sub forma ce o avea în trecut. În realitate, nu el se află acolo, ci numai forma sa, o formă ce o putem vedea, chiar atinge…

Fiecare ființă umană care se încarnează pe pământ primește o formă ce o va părăsi la sfârșitul vieții sale; ea îi folosește numai pentru o încarnare, și ea este păstrată în arhivele universului. Când vine să se reîncarneze din nou, ea va primi o altă formă, care la rândul ei va fi păstrată. Vor exista astfel mereu niște forme noi ce vor fi toate conservate până la dispariția universului.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 18 ianuarie

Recomandam urmatoarele articole:

Paradisul – sub ce formă vom trăi acolo într-o zi
Speranță, credință, iubire – forma, conținutul, sensul
Scoica perlieră – ne învață cum să ne transformăm dificultățile
Eul Superior – ne apropiem de el formând zilnic o imagine luminoasă despre noi înșine
Frumusețea – nu se află în formă, ci în viața spiritului

Read More

Umilința – criterii pentru a o discerne la ființe

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Cine este orgolios și cine este umil? Nu dispunem întotdeauna de cele mai bune criterii pentru a judeca. Despre un om șters care ascultă, se supune, spunem că este umil și suntem mulțumiți de el: el nu deranjează pe nimeni, el nu ține piept nimănui. Oare este o calitate? Nu, pentru că, adesea, această umilință nu este inspirată de o înțelepciune, de o înțelegere adevărată, ci mai degrabă de frică, de slăbiciune, de neștiință.

Ce poate face cel care nu are nici bani, nici rang social, nici calități sau capacități de a se impune? Nu mare lucru. Dar, deîndată ce i se oferă această posibilitate, el va continua să se mai arate umil? Nimic nu este mai puțin sigur. Așadar, nu ne putem pronunța înainte de a putea pune la încercare și a verifica ființele.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 17 ianuarie

Recomandam urmatoarele articole:

Orgoliul și umilința – unul sărăcește, cealaltă îmbogățește
Umilința în fața Domnului – ne permite să îi exprimăm măreția
Orgoliu și mândrie – manifestările lor
Forța – folosirea ei nu rezolvă problemele
În slujba altora – ne împlinește

Read More