Monthly Archives September 2018

Linia dreaptă și linia curbă – două feluri de a înainta

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“În general, bărbații au tendința să urmeze linia dreaptă, iar femeile, linia curbă. Femeia știe că va fi dificil să se impună: pusă de mult timp într-o situație de dependență față de bărbat, ea a învățat să dezvolte perspicacitatea, suplețea, diplomația, și ea este capabilă să facă față celor mai dificile situații. În timp ce, bărbatul care are tendința să înainteze drept întâlnește neapărat niște obstacole. Totuși, este adevărat că, datorită tuturor acestor lupte ce le-a dus, el se întărește și poate deveni o ființă excepțională căreia i se încredințează mari responsabilități.

Trebuie să știm să mergem urmând linia dreaptă, dar aceasta nu înseamnă că linia dreaptă este preferabilă mereu liniei curbe: totul depinde de domeniu și împrejurări. Mișcarea luminii este în același timp rectilinie și sinusoidală. Ea ne învață că trebuie să știm să înaintăm urmând cele două principii masculin și feminin: să fim, în mod succesiv, rigizi, inflexibili, dar și supli, împăciuitori.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 14 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Limitele interioare – trebuie să căutăm mereu să le respingem
Singurătatea – îl amenință pe cel care nu știe să vadă Principiul divin la alții
Linia curbă – interpretare simbolică
Jiddu Krishnamurti – Natura mintii (The Nature of the Mind)
Lecția de familie

Read More

Războaiele – își au originea în planul psihic

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Ce este un război? Un dezechilibru produs în balanța vieții. Pe un taler al acestei balanțe, niște oameni, niște țări și-au așezat invidiile, ambițiile, lăcomia, fără să pună nimic pe celălalt taler ca echilibru. Se ajunge astfel la clipa când disproporția este atât de mare încât violența o răpune. Desigur, este imposibil să împiedicăm neînțelegerile,confruntările dintre indivizi sau popoare, dar de ce talerul negativ al balanței trebuie să se aplece într-atât ca războiul să izbucnească?

De îndată ce ostilitățile s-au declanșat, niște miniștri, niște ambasadori, niște șefi de stat se reunesc, discută problema la ONU etc, dar este cam târziu. Știința Inițiatică ne învață că, înainte ca un război să izbucnească în planul fizic, el a fost deja declarat în înalt, în planul psihic; entitățile psihice colective, egregorurile țărilor sunt cele care se războiesc. Oamenii nu-și măsoară puterea gândurilor și a sentimentelor lor. Când prea multe neînțelegeri, invidii, se acumulează în planul psihic, faptele urmează inevitabil într-o zi. Faptele sunt mereu consecința unor gânduri și sentimente. ”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 13 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

RAZBOI SI PACE
Omraam Mikhael Aivanhov – Despre “războiul stelelor”
Izvorul vieții – să rămânem legați mereu de el
A acționa – a declanșa niște forțe
PACE, IN MIJLOCUL CONFLICTULUI

Read More

Următoarea încarnare – lucrare de înfăptuit pentru a o ameliora

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“În această încarnare, o ființă nu poate schimba mare lucru în sine, prin urmare nici în destinul ei. Actuala sa materie psihică rezistă, și atât timp cât ea nu este uzată, ea nu poate fi înlocuită. Fiecare posedă, însă, mari posibilități de ameliorare pentru următoarea încarnare, dacă dorește și lucrează în acest sens.

De ce unii au o existență atât de jalnică? Fiindcă ei nu au știut, în încarnarea lor precedentă, ce trebuiau să ceară, asupra căror lucruri să lucreze ca să fie în această viață mai bogați în înzestrări și virtuți. Iar acum, dacă vor continua să nesocotească toate acestea, următoarea încarnare va fi deopotrivă dificilă sau chiar mai rea. Cei care cunosc însă legile destinului se străduiesc de astăzi să-și dorească cele mai bune lucruri pentru următoarea încarnare și să trăiască în armonie cu aceste dorințe. Tot ceea ce ei au început să creeze astfel prin spiritul lor, în sufletul lor, se cristalizează, încet-încet, iar când ei vor reveni, lucrarea lor interioară va fi ușurată. ”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 12 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Fiecare încarnare – trebuie să ne pregătească pentru următoarea
Reîncarnarea – o aplicație a legii cauzelor și a consecințelor
Omraam Mikhael Aivanhov – 1966.12.11 – Ciclul Reincarnarea – Dovezi ale reincarnarii in Evanghelii (B)
Omraam Mikhael Aivanhov – 1966.12.11 – Ciclul Reincarnarea – Dovezi ale reincarnarii in Evanghelii (A)
Gânditori și artiști – responsabilitatea lor

Read More

Fructul – pielița, pulpa și sâmburele: o analogie cu trupul fizic, sufletul și spiritul

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Nimic nu este mai important dintr-un fruct ca sămânța sau sâmburele; datorită lor, puteți avea într-o zi hectare întregi de pomi fructiferi. De aceea natura se ocupă numai de semințe și sâmburi. Din punct de vedere simbolic, sămânța sau sâmburele înseaamnă spiritul; pulpa fructului este spațiul unde circulă viața: sufletul; iar pielița fructului este învelișul material, corpul fizic.

Corpul fizic are importanța sa: el este ca flaconul care împiedică evaporarea parfumului, reținând sufletul și spiritul. Omul adevărat nu este corpul, nici sufletul care este perisabil, ci acel punct imperceptibil care se află undeva în el: spiritul, datorită căruia el gândește, el iubește, el creează. Inteligența Cosmică nu acordă o mare importanță corpului fizic, fiindcă ea îl lasă să moară și să fie îngropat. Chiar și sufletul dispare într-o zi, pentru că el este material. Numai spiritul este nemuritor, iar Inteligența Cosmică îl determină să se reîntoarcă spre regiunile celeste, de unde el va coborî din nou într-o zi pentru un corp nou. Mâncând un fruct, meditați uneori asupra a ceea ce el ne spune despre viața noastră.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 11 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Florile și fructele – care sunt ființele umane
IN ASTEPTAREA FRUCTULUI
Fructele – să le oferim iubire înainte de a ne hrăni cu ele
Sâmburii fructelor – analogie cu gândurile și sentimentele noastre ce trebuie deopotrivă să le însămânțăm
Vara – floarea dă naștere fructului

Read More

A citi și a scrie – în toate planurile subtile

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Generații de ființe umane au trăit foarte bine, fără să cunoască scrisul, nici cititul. Noi trîim însă într-o cultură care ne cere să știm să citim și să scriem, și este de neconceput să ne putem lipsi de așa ceva. Numai că, nu trebuie să ne oprim aici, fiindcă cititul și scrisul sunt două activități pe care este important să învățăm să le exersăm și în alte planuri.

În Știința Inițiatică, a citi înseamnă a putea descifra latura subtilă, ascunsă, a ființelor și a lucrurilor, a interpreta simbolurile și semnele puse peste tot de Inteligența Cosmică în marea carte a universului. Iar a scrie înseamnă a marca această mare carte cu amprenta noastră acționând asupra pietrelor, a plantelor, a animalelor și a oameniloor prin forța magică a spiritului nostru. Nu ar fi de ajuns chiar dacă am învăța să citim și să scriem în toate limbile pământului: trebuie să ne pregătim pentru lectură și scris în toate regiunile universului.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 10 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Sarcinile neplăcute – să le considerăm ca niște exerciții binefăcătoare
Tensiunile zilnice – un exercițiu pentru a le îndrepta
Exercițiile spirituale – ne ajută să regăsim lumina și iubirea
Fuziunea cu Divinitatea – un exercițiu
RĂTĂCIȚI ÎN DRAGOSTE

Read More

Forța sexuală – o energie de aceeași chintesență ca energia solară

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Iubirea nu este numai acel sentiment nutrit de oameni, unii pentru alții. Iubirea este o energie ce vine de foarte sus, o energie care este de aceeași chintesență ca energia solară. Bărbații și femeile au ca sarcină să primească această energie și să o facă să circule prin întreaga lor ființă astfel ca ea să se întoarcă apoi spre înălțimile de unde a venit. Dacă această circulație nu se face corect, dacă ea întâlnește niște obstacole, înseamnă că multe impurități s-au acumulat în ei din cauza instinctelor și pasiunilor lor necontrolate. Atunci, în loc să urce din nou, această energie coboară, se cufundă în regiunile subterane sau se pierde.

Când ființa umană va lucra să se purifice, când va fi propria sa stăpână, legată cu adevărat de Dumnezeu, această energie care coboară zilnic fără încetare își va relua prin intermediul ei calea sa spre înălțimi. Fiindcă în universul gândit, zămislit de Creator, punctul de plecare este Cerul, iar punctul de sosire este tot Cerul.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 7 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Forța sexuală – „forța cea puternică a tuturor forțelor”
Forța – folosirea ei nu rezolvă problemele
A LE DA FORTA CELORLALTI
Forța sexuală – numai un ideal spiritual o poate sublima
Cuvintele noastre – își primesc forța de la materia aurei noastre

Read More

Înțelepciunea – prima născută a Domnului, este o apariție recentă în om

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“De mii de ani, instinctele au avut tot timpul să se dezvolte în om; dar capacitățile de discernământ, de judecată, care au apărut la el mult mai recent, nu sunt încă implantate solid. În realitate, înțelepciunea este anterioară tuturor celorlalte virtuți; dar cum ea aparține unei regiuni foarte îndepărtate de instinctele ce locuiesc în om, ea trebuie să parcurgă o cale lungă ca să se facă cunoscută, să-și spună cuvântul, și ea nu este mereu bine primită.

Înțelepciunea este chiar anterioară creației lumii. În Pildele lui Solomon, ea se prezintă astfel: „Domnul m-a zidit la începutul lucrărilor Lui; înainte de lucrările Lui cele mai de demult. Nu era adâncul atunci când am fost născută, nici chiar izvoare încărcate cu apă…Atunci eu eram ca un copil mic alături de El, veselindu-mă în fiecare zi și desfătându-mă fără încetare în fața Lui.” Așadar, înțelepciunea a apărut prima, este prima născută a Domnului, dar coborârea sa în om nu datează de multă vreme, și de aceea va fi nevoie încă de timp ca ea să se înrădăcineze profund în el.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 6 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Înțelepciunea divină – să ne încredem în ea, fiindcă ea a prevăzut totul pentru evoluția noastră
Chei și încuietori – înțelepciune, iubire, adevăr: trei chei care deschid intelectul, inima și voința
ADEVARATA INTELEPCIUNE
Bucuria – prin intermediul căreia înțeleptul începe să-și comunice înțelepciunea
Pesimismul – nu reprezintă niciodată o înțelepciune

Read More

Criticile – să știm că vom fi mereu expuși lor

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Cineva mi se plânge: el a primit niște critici și este răvășit. Eu îi spun: „Sunteți în această stare fiindcă nu v-ați pregătit.Trebuia să știți dinainte că întreaga viață va fi astfel. De ce vă închipuiți că veți fi scutit?…Acum, reveniți-vă puțin și spuneți-vă că nu veți fi criticat, cu siguranță, pentru ultima oară.Dacă nu faceți nimic să vă întăriți, când se va repeta, veți fi din nou doborât.”

Desigur, acea persoană a fost uimită, ea se aștepta să o consolez, spunându-i că nu se va mai întâmpla, că ea va fi scutită de așa ceva de acum înainte…și că eu voi veghea personal la ocrotirea ei. Și iată că eu îi spun să se pregătească pentru alte încercări de același fel! Pentru că eu le recomand mereu altora metodele pe care mi le aplic mie însumi: eu îmi spun deseori că niște critici sau alte neplăceri de acest gen se pot produce. Dacă ele nu apar, cu atât mai bine; dar, dacă ele apar, cel puțin eu nu sunt surpins.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 5 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Critica – se justifică numai dacă se înrudește cu arta grădinarului
A-TI GASI CHEMAREA
Răul – își extrage puterea din om
Singurătatea – îl amenință pe cel care nu știe să vadă Principiul divin la alții
A-i suporta pe alții – o ucenicie

Read More

Gândurile și sentimentele – ce le hrănim pot fi realizate de alții

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Mulți oameni realizează, fără să știe, proiectele unor persoane pe care nici măcare nu le cunosc! Este ușor de înțeles: gândurile și sentimentele sunt niște puteri ce acționează, capabile să influențeze niște ființe care, prin structura lor psihică, sunt pregătite să capteze anumite unde care circulă în spațiu. Astfel, anumite ființe slabe, influențate de puterea unor gânduri și sentimente negative proiectate de altele, ajung să comită niște crime. Dar cum justiția umană nu este clarvăzătoare, ea nu îi pedepsește pe cei care au lansat aceste gânduri și sentimente criminale, ci pe cei care le-au executat, în timp ce, în realitate, aceștia nu sunt adevărații vinovați. Desigur, ei sunt vinovați că au slăbit și s-au lăsat la cheremul curenților malefici, dar alții sunt adevărații responsabili.

Atunci, atenție la gândurile și sentimentele ce sunteți pe cale să le nutriți. Dacă persoanele care le captează în invizibil sunt îndemnate să acționeze rău, Justiția Divină, care nu se înșeală niciodată, vă va socoti responsabili.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 4 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Gânditori și artiști – responsabilitatea lor
Gând, sentiment, voință, imaginație – sunt în planul psihic echivalentul capacităților noastre fizice
Gândurile și sentimentele – sunt ca niște talismane ce atrag sau resping influențele
Gândurile – niște entități vii și active
Momentele de împlinire – să ne gândim să le împărțim cu întreaga lume

Read More

Subconștientul – o lume de animale preistorice

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Avântându-se în explorarea subconștientului, psihanaliștii nesocotesc deseori faptul că sunt pe cale să pună în mișcare niște regiuni unde se înghesuie toate animalele preistorice: mamuți, dinozauri, brontozauri…Toți acești monștri se află acolo, vii. Veți spune că aceste animale au dispărut de mult timp. Ele au dispărut de pe suprafața pământului, dar ele locuiesc mereu în om sub forma unor instincte, a unor impulsuri, a unor dorințe. Ele nu mai eistă în mod fizic, dar corpul lor astral există. Iar prin corpul lor astral, toate animalele, nu numai animalele preistorice, sunt prezente în subconștientul oamenilor.

De aceea, căutând în subconștientul unor persoane originea anumitor tulburări ale lor, psihanaliștii care nu au studiat Știința Inițiatică trezesc toate aceste animale. Eu nu spun că psihanaliza este neapărat o practică periculoasă, dar ea trebuie exersată de niște persoane ele însele foarte puternice psihic, foarte experimentate, care nu-și vor expune pacienții riscului de a fi înghițiți de monștrii lor interiori.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 3 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:

PACEA SUFLETULUI
Mantrele – cum să le pronunțăm
Inspirația – condiții ca ea să ne viziteze
Problemele – să le lăsăm un moment deoparte pentru a le găsi o soluție mai bună
CUMPĂTARE

Read More