Monthly Archives December 2017

Să-ți iubești familia – să mergi să te îmbogățești pentru ea în lumea divină

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Ca să-și poată întreține familia, se întâmplă ca un tată să fie obligat să plece să lucreze în străinătate. În aparență, el își părăsește familia, dar o face pentru a o ajuta. Trebuie să fii curajos pentru a lua o asemenea decizie. Iar când el se întoarce, câtă bucurie există în casă!

Să transpunem acum acest exemplu în planul spiritual. Un adevărat tată și o adevărata mamă înțeleg că trebuie să își „părăsească” zilnic familia, cel puțin pentru câteva momente, ca să plece în „străinătate”. Iar a merge în străinătate, înseamnă a medita, a se ruga, a se înălța până la lumea divină unde ei se vor îmbogăți. Iar când se vor întoarce, întreaga familie va beneficia. În pofida a ceea ce cred mulți oameni, a-ți iubi familia nu înseamnă a-ți ține gândul fixat în permanență asupra ei; aceasta nu înseamnă cu adevărat iubirea, și nu aduce mare lucru. Cei care își iubesc efectiv familia consacră adesea câteva clipe să se lege de Cer, fiindcă știu că, datorită acestei legături, ei îi vor aduce adevăratele bogății.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 21 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Lecția de familie
ISTORIOARA DESPRE TRUP, AVERE, FAMILIE SI PRIETENI, SUFLET
Viața universală – în acest sens trebuie să lucrăm
Familia – nu trebuie înțeleasă ca un scop, ci un punct de plecare
Esențialul – este de găsit în noi înșine

Read More

Frumusețea – legăturile ei cu bunătatea

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Uneori, la munte, zărim la marginea unei prăpăstii un copac ce are trunchiul și ramurile îndoite în mod curios. Acest copac a trebuit să înfrunte vântul, furtunille, uneori chiar și fulgerul, dar el a rezistat, iar această luptă se reflectă pe trunchiul și ramurile sale. În același fel, întâlnim în viață ființe al căror chip este chinuit, asimetric, dar ce înzestrări, cât talent au acestea!… Aceasta dovedește că și ele au fost expuse intemperiilor existenței. Pentru a le face față, ele au dezvoltat adesea intelectul și voința în detrimentul calităților inimii, iar aceste strădanii, acestă încleștare se citesc pe trăsăturile chipului lor.

Frumusețea unor ființe ne spune mai mult despre calitățile inimii decât despre capacitățile intelectuale sau voința lor. Frumusețea, adevărata frumusețe are mult mai multe afinități cu bunătatea decât cu inteligența. De aceea, oamenii foarte frumoși sunt deseori predestinați să devină niște victime. Este foarte important ca ei să fie înconjurați de niște persoane care să îi ajute să se apere împotriva dorințelor arzătoare stimulate de această frumusețe.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 12 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

FRUMUSEȚE
FRUMUSEȚEA VIEȚII
FRUMUSEȚE SUFLETEASCĂ
FRUMUSEȚEA DIN INIMI
FRUMUSEȚEA INIMII

Read More

Evoluția noastră – depinde de impulsurile ce le primim din lumile fizică, psihică și spirituală

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Ființa umană nu poate evolua singură, după propria dorință: ea are nevoie să primească unele impulsuri din lumea exterioară, din natură, din evenimente și, desigur, de la alte fințe umane. Ea are nevoie să vadă, să audă, să stabilească niște întâlniri, chiar să primească unele lovituri și să sufere. Dacă ea nu este trezită, zgâlțâită, ea nu va face nimic.

Ceea ce este adevărat în planurile fizic și psihic este deopotrivă adevărat, într-o manieră mai subtilă, și în planul spiritual. De aceea Marii Maeștri sunt atât de necesari: datorită vieții lor pure, datorită emanațiilor lor, datorită sentimentelor lor și a gândurilor lor de iubire și înțelepciune, aceste ființe reușesc să pună în mișcare ceva în noi. Iar dacă nu reușesc mereu, nu înseamnă că ei sunt incapabili și slabi, ci fiindcă noi ne-am lăsat acoperiți de prea multe straturi de materie întunecată și apăsătoare. Așadar, noi trebuie să înfăptuim o adevărată lucrare interioară, lăsându-ne cuprinși de forța și lumina lor.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 10 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Încercările – să acceptăm ideea că ele sunt utile evoluției noastre
De la omidă la fluture – procesul evoluției
Parsifal – simbol al discipolului pe calea evoluției
O evoluție – se produce când apar condițiile favorabile
Fericirea altora – constituie un criteriu de evoluție dacă ne bucurăm de ea

Read More

„Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta” – comentariu

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“„Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns.” Cum să înțelegem această cameră ascunsă despre care vorbește Iisus?…

Când omul reușește să creeze în sine liniștea și pacea, când simte nevoia de a exprima iubirea sa Domnului, când vrea să I se împărtășească, el se află deja în camera sa secretă. Vă întrebați unde se află această cameră?…Ea poate fi în inimă, ea se poate afla în intelect, în suflet…În realitate, ea reprezintă un nivel de conștiință ce ați reușit să îl atingeți. De exemplu, meditați asupra unei probleme de ordin spiritual ce o considerați dificil de rezolvat. Pătrundeți profund în voi înșivă pentru a găsi un răspuns, iar după o vreme, începe să se facă, încet-încet, lumină…Ce s-a întâmplat? De unde vă apare această înțelegere? Spiritul vostru o poseda, dar conștiința voastră nu se ridicase, încă, la acest nivel. Așadar, iată sensul cuvintelor lui Iisus: când se roagă, când meditează, omul se închide într-o cameră secretă, la adăpost de agitație și zgomot, iar acolo el primește niște revelații.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 9 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Rugăciunile – să le adresăm mai degrabă unor entități a căror sarcină este să se ocupe de oameni
Suferința – să ne rugăm numai ca ea să ne ajute să creștem
Rugăciunea – o întâlnire a sufletului nostru cu Spiritul Cosmic și a spiritului nostru cu Sufletul Universal
Rugăciunea – are la bază o știință ce se referă la structura universului
Rugăciunea – ne proiectează lângă Dumnezeu și îngerii săi

Read More

Forțele răului – determină mereu trezirea unor forțe ale binelui

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Chiar dacă oamenii se plâng de rău și doresc binele, s-ar spune că ei sunt mult mai convinși de puterea răului decât de cea a binelui. Experiența le-a arătat, așa afirmă ei, că acela care dorește să creeze dezordine, să distrugă ființele, reușește mai ușor și repede decât cel care vrea să fie folositor și să îndrepte o situație; atunci, de ce să mai depună atâtea strădanii? Ei nu reacționează deloc sau se lasă chiar antrenați să acționeze prost.

Iată, însă, o întrebare pe care ei nu și-au pus-o: cât timp vor dura succesele pe care răul pare că le-a obținut? Ah, da, pentru a trage niște concluzii valabile, trebuie să introducem factorul timp: cât timp vor birui forțele răului? Fiindcă, din clipa în care forțele binelui încep să acționeze, acestea, la rândul lor, nu rămân inactive: ele se trezesc pentru a restabili ordinea și dreptatea.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 8 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Forța sexuală – „forța cea puternică a tuturor forțelor”
Forța – folosirea ei nu rezolvă problemele
A LE DA FORTA CELORLALTI
Forța sexuală – numai un ideal spiritual o poate sublima
Cuvintele noastre – își primesc forța de la materia aurei noastre

Read More

Considerația – ce o avem pentru ființe și lucruri acționează asupra noastră

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Nu putem obține decât ceea ce ne-am propus deja în minte. Merită să ne gândim la acest subiect. Ceea ce contează și acționează asupra noastră este maniera în care considerăm ființele și lucrurile; o putem verifica în toate domeniile existenței.

Iată numai un exemplu. Dacă considerați persoana alături de care vă împărțiți viața ca un mijloc ca să vă aranjați afacerile materiale, să vă satisfaceți orgoliul, să vă dați frâu liber senzualității, nevoilor voastre de plăceri, vă legați de forțele inferioare ale planului astral; atunci, să nu vă mirați dacă, într-o bună zi, vă veți vedea prăbușindu-se toate visurile de fericire ce le-ați construit. Dimpotrivă, dacă vă obișnuiți să considerați acea persoană ca un aspect, o manifestare a Divinității, prin intermediul căreia veți intra în legătură cu puterile celeste, veți primi mari binecuvântări și veți trăi mereu în bucurie.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 5 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Sensibilitatea – a fi capabil să te deschizi bogățiilor lumii divine
ADEVARATA PROSPERITATE
Exercițiile spirituale – condițiile eficacității lor
Ateul – comparabil cu acela care, în fața în fața unei ființe umane, și-ar lua în considerare numai anatomia
Omraam Mikhael Aivanhov – Iubirea si sexualitatea

Read More

Orgoliul și umilința – unul sărăcește, cealaltă îmbogățește

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 4 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Orgoliosul își închipuie că nu depinde de nimic și de nimeni, exact ca o lampă ce pretinde că dăruiește lumina, uitând că centrala electrică este cea ce îi furnizează curentul. Dimpotrivă, omul modest știe că nu este o ființă izolată, că nimic nu depinde de el, iar dacă nu rămâne legat de Cer, el nu va avea nici forță, nici lumină, nici înțelepciune; el simte că este o verigă dintr-un lanț nefârșit, conductorul unei energii cosmice ce vine de foarte departe și care, prin intermediul lui, curge spre frații săi oameni.

Care sunt consecințele acestor două atitudini? Orgoliosul, care își închipuie că depinde numai de el însuși, uitând originea curenților ce se manifestă prin el, sfârșește prin a deveni un teren uscat. Invers, omul modest este o vale udată de apa ce coboară din înălțimi pentru a fertiliza câmpiile: el primește forțele care țâșnesc din munte și cunoaște belșugul. Nu s-au înțeles încă bogățiile umilinței.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 4 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Orgoliul fin si foarte fin
Destinul nostru – este determinat de atitudinea noastră față de lumea divină
RELAȚII DE CUPLU
A-TI GASI CHEMAREA
Entitățile luminoase – manifestările lor în noi

Read More

Îndoiala de sine – cum să o învingem

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Lucrarea spirituală, lucrarea asupra ta însuți, este o activitate de mari proporții, iar în fața drumului lung de parcurs, a obstacolelor de depășit, sunteți cuprinși uneori de îndoială: nu mai credeți că posedați cu adevărat calitățile necesare pentru a ajunge la vreun rezultat. Un fel de separare, de bifurcare se produce atunci în voi, ceea ce este foarte nociv pentru viața psihică. Această îndoială îngrozitoare despre voi înșivă riscă, încet-înct, să vă paralizeze.

Oricare ar fi motivele de îndoială, un singur lucru vă va permite să nu lăsați această otravă să vă distrugă: conștiința că în voi locuiește o Entitate atotputernică, atotcunoscătoare și plină de iubire: Domnul, Creatorul tuturor lumilor. Legându-vă de El, sprijinindu-vă de El, puteți continua să vă construiți ființa interioară. ”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 3 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Munca, timpul și credința – condiții ale succesului
Lumea invizibilă – în mod inconștient, noi îi acordăm mai multă importanță
Natura inferioară – neîncrederea ce trebuie să ne-o inspire
ACCEPTARE
A-TI CUNOASTE FRICA

Read More

Viitorul nostru – îl creăm datorită forțelor și entităților ce le întâlnim

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Fiecare manifestare a vieții lor fizice, psihice și spirituale conferă creturilor niște lungimi de undă, niște vibrații determinate ce le pun automat în contact cu entitățile și curenții din spațiu care posedă aceleași lungimi de undă, aceleași vibrații.Astfel se explică legăturile ce le întreținem cu forțele naturii. Prin gândurile, sentimentele, faptele noastre, noi intrăm în afinitate cu niște regiuni, cu niște entități care posedă aceleași lungimi de undă, aceleași vibrații ca noi și, prin forța atracției, reuțim să ne întâlnim, mai devreme sau mai târziu.

Știința Inițiatică oferă fiecărei ființe umane mijloacele de a-și crea viitorul dorit. Calitatea gândurilor, a sentimentelor și a dorințelor sale o antrenează spre tenebre, spre haos, sau dimpotrivă, spre regiunile pure și luminoase ale lumii divine.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 2 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

Viitorul – în care ne putem proiecta
Prezentul – trebuie considerat în funcție de trecut și viitor
Octavian Tiganus – fragment din “Viitor deja prezent”
Bashar – Trecut, Viitor si Prezent
Dificultățile – să nu le dramatizăm dinainte

Read More

A lucra – oricare ar fi condițiile

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Peste tot, îi auzim pe oamenii plângându-se că lumea se îndreaptă într-o direcție greșită. Ei se plâng, ei știu numai să se plângă, și îi așteaptă pe alții să lucreze pentru a îndrepta situațiile. De ce nu încep ei înșiși? Nu, ei așteaptă iar ceilalți îi imită, așteptând la rândul lor…ceea ce poate dura o veșnicie.

Veți spune că, în fața imensității sarcinii de îndeplinit, vă simțiți descurajați. Ah, nu, dimpotrivă, trebuie să vă păstrați curajul, tocmai acest lucru este meritoiru. În niște condiții favorabile, este foarte ușor să crezi în bine și să începi să lucrezi:totul este simplu, plăcut. Totuși, este bine să vă angajați și să perseverați în fața greutăților fără să vă lasați influențați de împrejurări. Trebuie să învățați să vă bazați pe puterile spiritului. Aici îl întâlnim pe adevăratul spiritualist: în ciuda condițiilor potrivnice, a furtunilor, el se străduiește să-și pună voința în slujba binelui și a luminii.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 1 decembrie

Recomandam urmatoarele articole:

A judeca bine – înainte de orice lucrare
Viața universală – în acest sens trebuie să lucrăm
Învierea – începe printr-o lucrare asupra vieții din noi
Piatra filosofală, elixirul vieții imortale, panaceul universal, oglinda și bagheta magică – simboluri ale lucrării spirituale
Lucrarea fizică – utilitatea sa pentru viața spirituală

Read More