Monthly Archives April 2017

Răul – ne vine mai mult din noi, decât de la alții

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“La cea mai mică supărare, la cei mai mulți oameni se declanșează un întreg mecanism interior: orice ocazie este favorabilă pentru a mesteca niște gânduri și sentimente de enervare, de furie, de ostilitate, de revoltă. Tot ceea ce fac alții este judecat în funcție de propriile dorinți, de propriile așteptări, iar aceștia să se ferească dacă nu răspund acestor așteptări! Nu numai că li se va pregăti ceva, dar se vor îndrepta spre ei tot felul de intenții răuvoitoare. Ei nu se întreabă dacă acele persoane erau ocupate, reținute în altă parte, dacă erau îngrijorate, dacă erau bolnave, dacă în situația lor comportamentul lor poate că era justificat. De ce să-și pună asemenea întrebări? Ei preferă să le interpreteze conduita ca un afront personal.

Oamenii o vor duce mult mai bine când își vor da seama că nu alții le fac cel mai mare rău, ci ei înșiși, fiindcă ei ascultă fără încetare de natura lor inferioară. Această natură inferioară, atât de nevralgică, se hrănește la cea mai mică ocazie cu niște idei false și niște credințe greșite, și de ea trebuie înainte de toate ca ei să se ferească. ”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 28 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
RĂUL DIN NOI
Binele și răul – puterea noastră de a le micșora sau crește în noi
Un înțelept nu se opune răului – el își deviază energiile
Răul – există niște regiuni în noi unde el nu ne mai poate atinge
Somnul – necesitatea de a se proteja de entitățile răuvoitoare

Read More

Cele cinci simțuri – ce ne pot învăța despre persoanele pe care le întâlnim

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Vederea, auzul, mirosul, gustul, pipăitul ne oferă o bună cunoaștere a realității materiale. Dar cele cinci simțuir au niște prelungiri în lumea psihică și, pentru cel care a învățat să le exerseze, ele sunt folositoare și în relațiile sale cu ceilalți. Ochii îi permit să interpreteze anumite detalii imperceptibile ale comportamentului. Urechile, dincolo chiar de cuvintele rostite, analizează intonațiile unei voci, chiar la telefon. Mirosul percepe mirosurile unor emanații psihice, iar gustul le descoperă savorile. Cât despre pipăit, este de ajuns să strâgem mâna unei persoane pentru a fi imediat informați despre caracterul ei, fiindcă într-o strângere de mână o ființă se exprimă în întregime.

Câți oameni nu regretă că nu au știut să fie ageri în fața unor persoane întâlnite! Ei le-au supraestimat pe unele, le-au subestimat pe altele…De ce? Fiindcă ei sunt mereu prea grăbiți să dea niște sentințe. Ei se pronunță după o primă impresie și uneori le este suficient. De acum înainte, trebuie să devină mai puțin grăbiți, mai prudenți, mai chibzuiți, știind că, chiar dacă este dificil să îi cunoști pe oameni, cel cinci simțuri bine exersate ne furnizează deja câteva indicații. ”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 27 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
CAUTAREA DE RASPUNSURI
SCANTEIA
Dușman – la care fiecare ființă umană se expune să devină pentru ea însăți
ADEVĂRATA IUBIRE
Iubirea noastră – trebuie să îmbrățișeze toate creaturile

Read More

A mânca foc și a bea lumină

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Este spus în Zen-Avesta că, atunci când Zarathustra l-a întrebat pe zeul Ahura Mazda cum se hrănea primului om, acesta i-a răspuns: „El mânca foc și bea lumină.” De ce nu ar trebui să învățăm și noi să mâncăm foc și să bem lumină pentru a reveni la perfecțiunea primului om? Veți spune că nu este posibil. Ba da, este posibil.

Asistați la răsăritul soarelui: așteptați întâia rază, fiind vigilenți, atenți…Imediat ce apare întâia rază, gândiți-vă că o absorbiți. În loc să priviți numai soarele, voi îl beți, voi îl mâncați, și vă închipuiți că această lumină care este vie se propagă în toate celulele organelor voastre, că ea le purifică, le întărește, le însuflețește. Nu numai că acest exercițiu vă ajută să vă concentrați, dar vă simțiți întreaga ființă fremătând și luminându-se, fiindcă ați reușit cu adevărat să absorbiți lumina…”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 26 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
Sângele – este lumină condensată
Căminele de lumină – fac legătura între pământ și Cer
Lumina – ajutorul nostru cel mai eficace
LUMINĂ
PURTATORUL DE LUMINA

Read More

Inimă, intelect, voință – să veghem să ne dea numai roadele lor

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Să nu vă dați niciodată inima, ea vă aparține, și nimeni nu are dreptul să dispună de ea în locul vostru. Dacă vă dați inima cuiva, voi nu o să mai aveți, celălalt va avea două, și ce va face el cu două inimi? O va lăsa să cadă pe a voastră. Noi spunem în Bulgaria că nu se pot duce doi pepeni verzi cu o singură mână. Așadar, într-o clipă sau alta, cel căruia i-ați dat inima voastră, o poate lăsa să cadă. Atunci, veți striga: „Inima mea s-a spart!” Iar dacă vă veți plânge Cerului, el vă va răspunde: „Este greșeala ta, de ce ai dat-o? Trebuia să o păstrezi pentru tine. – Da, eu o iubesc, eu o iubesc! – Desigur, tu o iubești, dar îi puteai oferi blândețea ta, iubirea ta, cântecele tale…și să păstrezi inima pentru tine.”

Să nu vă închipuiți că aceste precauții sunt valabile numai pentru inimă. Natura ne-a dat și un corp, o inteligență, o voință. Cel care este înțelept le păstrează pentru sine, dar le distribuie roadele, adică gândurile sale, sentimentele sale, activitatea sa, munca sa.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 25 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
A IUBI INSEAMNA A TRAI DIN INIMA
Chei și încuietori – înțelepciune, iubire, adevăr: trei chei care deschid intelectul, inima și voința
NU PUTEM FORTA INIMA SA SE DESCHIDA
Sentimentele sunt uşa către inimă
Inima – o imensitate ce numai Dumnezeu o poate umple

Read More

Imaginația – ecran pe care se proiectează realitățile lumii invizibile

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Chiar dacă au o imaginație bogată, cei mai mulți oameni nu știu ce reprezintă cu adevărat această însușire. Adevărata imaginație, cea concepută de Inițiați și care constituie obiectul lor de lucru, este un fel de ecran situat la limita dintre lumea vizibilă și lumea invizibilă. Pe acest ecran se reflectă niște obiecte, niște entități care scapă de obicei conștiinței. La anumite ființe foarte dezvoltate și care știu să-și orienteze imaginația, aceasta primește și înregistrează multe lucruri pe care reușește apoi să le exprime, să le realizeze; mult mai târziu, ele își dau seama că aceste lucruri „imaginate” nu au fost o pură invenție din partea lor, ci ele au captat niște realități încă neapărute în planul fizic.

Toți oamenii posedă această capacitate de a capta realitățile din lumea invizibilă, dar numai cel care știe cum să lucreze asupra gândurilor și a sentimentelor sale reușește să-și purifice într-atât mentalul încât imaginația sa devine limpede…o transparență pură…și el începe să„vadă”. La acest nivel, imaginația și viziunea sunt un tot.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 24 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
CE VEDE DUMNEZEU
A NU STI
A ASCUNDE ADEVARUL DE TINE INSUTI
A TE OPUNE FALSITATII
Liniștea – oferă niște condiții favorabile pentru lucrarea gândului

Read More

Natura inferioară – neîncrederea ce trebuie să ne-o inspire

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Sunteți expuși zilnic manifestărilor naturii voastre inferioare. Ea face parte din voi și vă prezintă argumentele ei. Să nu vă încredeți în ea și să nu vă lăsați convinși, să nu îi dați niciodată dreptate. Dacă doriți, acordați-i beneficiul „motivației nechibzuite”, spunând: „Bine, ea este ceea ce este pentru niște motive ce au fost fără îndoială valabile în trecut, la un anumit stadiu de evoluție, când omul, asemenea animalului, trebuuia să asculte de instinctele sale pentru a supraviețui. Acum, la un stadiu mai avansat de evoluție, Inteligența Cosmică are alte proiecte pentru mine.”

Să nu aveți încredere nici în cei care se lasă conduși de natura lor inferioară. Îi puteți scuza, înțelegând cauza conduitei lor, dar nu vă lăsați influențați. A-i înțelege, a-i scuza, a-i ierta, este ceva diferit; și, cu excepția unor cazuri deosebite, este chiar indicat. Voi, urmați-vă natura voastră superioară, vă veți afla mereu pe calea cea bună, iar pe această cale îi veți putea antrena și pe alții.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 22 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
Schimburile – ce le facem cu natura și toate ființele trebuie aprofundate
Legăturile – ce trebuie să căutăm să le avem cu oamenii și natura
Datoriile noastre către natură – cum să ne achităm de ele
Marea Operă – fazele sale corespund succesiunii culorilor în natură
Nuditatea – pune corpul fizic în legătură cu întreaga natură

Read More

Schimburile – ce le facem cu natura și toate ființele trebuie aprofundate

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Noi nu putem trăi fără a face niște schimburi cu lumea înconjurătoare. Începând cu respirația și nutriția, viața noastră este constituită numai din niște schimburi; organele noastre care reprezintă simțurile (tactil, gustul, mirosul, auzul, văzul) ne-au fost date de natură pentru a putea face niște schimburile cu creația și creaturile. Și viața noastră afectivă, intelectuală, constă în egală măsură în niște întîlniri, în niște schimburi: prin cuvinte, sentimente, gânduri, noi țesem fără încetare o rețea de legături care stau la baza vieții familiale, sociale.

Dacă oamenii nu rețin încă multe binefaceri din aceste schimburi, este pentru că ei nu depășesc adesea nivelul instinctului, al inconștientului, ca la plante sau animale. Plantele și animalele respiră și ele și se hrănesc; animalele posedă și ele niște organe de simț, uneori chiar mai dezvoltate decât ale omului; și ele au în egală măsură o viață familială și socială. Toate schimburile făcute de oamenii cu natura și ființele pe care le întâlnesc le aparțin și trebuie să îi facă mult mai profunzi, mai bogați. Iar Învățământul nostru prezintă în acest sens numeroase exerciții!”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 20 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
De la aerul poluat la aerul curat – să ne schimbăm filosofia
Adevăratele schimbări – se produc numai dacă oamenii încearcă să se amelioreze
Viața afectivă – este în mare parte făcută din schimburi subtile
Iubirea – niște schimburi între suflete și spirite
10 adevaruri care-ti vor schimba viata

Read More

Paradisurile artificiale – marturisesc nevoile sufletului căruia nu i se dă adevărata hrană

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 4 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Noi toți posedăm un suflet, iar acest suflet are niște nevoi. Dacă atâți oameni nu le resimt, este pentru că sunt ei sufocați, lâncezind într-o viață fără ideal. Aceste nevoi există însă, și uneori ele se manifestă în ființe, fără ca ele însele să le poată înțelege limbajul. Toate aceste experiențe periculoase, precum drogul, de exemplu, care îi tentează în prezent pe tineri, dar și pe adulți, sunt expresia lipsurilor, un apel al sufletului flămând de infinit și care își cere hrana.

De fapt, ce rămâne sufletului într-o societate în care toate credințele într-o lume divină sunt bâlbâite, și care prezintă ca ideal lupta politică, reușita economică sau socială? Din moment ce îl lipsim de alimentele spirituale de care are nevoie pentru a se avânta în spațiu, sufletul va căuta aceste elemente în materie, în substanțe precum tutunul, alcoolul, drogul… tot ceea ce numim „paradisuri artificiale”. Numai că, aceste substanțe distrug ființa umană psihic și fizic.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 18 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
Paradisul și infernul – două regiuni din noi separate de diafragm
Omraam Mikhael Aivanhov – Omul va regăsi Paradisul apropiindu-se de lumina, de caldura si de viata soarelui
De la rădăcini la frunze – arborele și omul
Adevărata religie – să Îl găsim pe Dumnezeu în noi înșine și să ne identificăm cu El
Linia curbă – interpretare simbolică

Read More

Sensibilitatea – este tocită de excese

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Evoluția spirituală a unei ființe umane este însoțită de o creștere a sensibilității sale: cu cât sensibilitatea crește, cu atât mai mult ea trăiește o viață bogată, intensă. Acela la care sensibilitatea se micșorează, se întoarce spre stadiul de animal, de plantă, de piatră. Veți spune: „Dar, cu cât devenim mai sensibili, cu atât suntem mai expuși suferinței.” Este adevărat, dar chiar dacă riscăm să devenim mai vulnerabili, este preferabil să ne creștem sensibilitatea pentru că astfel creștem intensitatea vieții.

Cât despre cel care posedă o mare sensibilitate, trebuie să vegheze să o mențină, știind să păstreze măsura. Excesele sunt cele care tocesc sensibilitatea. De exemplu, dacă citiți prea mult, creierul vostru este saturat și pierdeți gustul de a gândi; pentru a înțelege esențialul, nu trebuie să acumulați prea multe idei în minte. Și în prietenie, în iubire, trebuie să te supraveghezi, să pastrezi anumite distanțe. Acela care se avântă cu toată ființa sa în efervescențele iubirii sfârșește prin a fi rănit, nu mai simte nimic. Pentru a dezvolta sensibilitatea, trebuie să știm să micșorăm cantitatea și să creștem calitatea.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 17 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
Sensibilitate – și sentimentalism
Morții – sensibilitatea lor la cuvintele celor vii
Sensibilitatea – să căutăm să îi ameliorăm manifestările
Adevărul – nu putem decât să ni-l apropiem
Afecțiunea – gesturile ce o exprimă trebuie să fie conștiente

Read More

Învierea – începe printr-o lucrare asupra vieții din noi

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Nimic în viață nu posedă o valoare superioară sau măcar egală cu viața, și prima noastră datorie este să ne păstrăm viața, să o ocrotim, să o facem mai puternică, mai intensă. Au existat în istorie bărbați și femei care și-au dat viața pentru a apăra anumite idei, pentru a salva niște victime, niște persoane în pericol. Unii sfinți, profeți, Inițiați și-au dat și ei viața pentru o idee, pentru slava lui Dumnezeu, și nu numai că nu au pierdut nimic, dar ei au primit apoi în schimb o viață nouă, mai bogată, mai frumoasă, fiindcă ei s-au sacrificat pentru bine. Dar, dincolo de aceste cazuri care sunt excepționale, fiecare trebuie să-și păstreze, să-și apere viața, să o purifice, să o intensifice, să o lumineze, deoarece ea este izvorul, punctul de plecare al tuturor celorlalte dezvoltări în planurile fizic, activ, mental.

Adevărata înviere începe printr-o lucrare asupra vieții. La început există viața, apoi vine înțelepciunea, iubirea, frumusețea etc, cu tot atâtea ramuri pe arborele primordial, arborele vieții.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 16 aprilie

Recomandam urmatoarele articole:
Învierea – analogie între ființa umană şi grăunte
RĂUL DIN NOI
Ființa umană – la granița dintre lumea superioară și lumea inferioară
Răul – există niște regiuni în noi unde el nu ne mai poate atinge
Crăciunul și Paștele – două pagini din Cartea Naturii

Read More