Monthly Archives March 2017

De la rădăcini la frunze – arborele și omul

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Fiecare lucru, fiecare ființă din creație are doi poli. Să luăm exemplu arborelui: el se hrănește cu aer și lumină prin ramurile și frunzele sale, în timp ce prin rădăcinile sale el se hrănește cu apă și pământ.Iar omul, asemenea arborelui, primește niște forțe din înalt și niște forțe din lumea de jos.

Când Adam și Eva trăiau în Paradis, în grădina Edenului, era ca și cum ar fi trăit printre flori. Florile sunt expuse la aer, la lumina soarelui, ele primesc vizita fluturilor, a albinelor: în flori se trăiește o viață celestă și strălucitoare. În ziua în care, sub influența șarpelui, Adam și Eva au părăsit florile și au coborât prin trunchi până la rădăcinile Arborelui Cosmic, ei au suferit întunericul și frigul; ei au simțit atunci greutatea materiei și totul a devenit mai dificil: deplasarea, hrana etc. Este încă situația omenirii actuale. Lucrarea discipolului constă tocmai în a învăța să domine și să folosească forțele subterane ce le extrage prin rădăcinile sale, pentru a produce în vârful ființei sale niște flori și niște fructe.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 31 martie

Recomandam urmatoarele articole:
FRICA ASUMĂRII
O CALATORIE CATRE LUMINA
IUBIREA DE DINCOLO DE SUFERINȚE
Orice creație – presupune o depășire de sine
“CINE SUNTEM?” O intrebare fundamentala in dezvoltare personala si spirituala

Read More

Sufletul și spiritul – ce trebuie căutate la ființe

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Animozitatea, ura dintre oameni vin din faptul că, față în față, ei nu se gândesc niciodată că se află în prezența unui spirit, a unei scântei divine care caută să se manifeste și că, pentru a ajuta acest spirit care este acolo, merită să fii bun, răbdător, înțelegător, generos. Dat fiind felul în care ei obișnuiesc să se considere și ceea ce văd unii la alții, atunci când ei se întâlnesc, este inevitabil să nu sfârșească prin a dori să se ucidă unii pe alții.

Chiar și creștinii care au pus iubirea aproapelui ca bază a religiei lor, după cum se spune, oare nu au continuat să trăiască în ostilități și confruntări?…De ce? Fiindcă ei se opresc mereu asupra manifestărilor inferioare ale ființelor. Dacă s-ar fi gândit că există în ele un spirit și un suflet cu ajutorul cărora ei pot intra în legătură, ei s-ar simți obligați să se poarte în mod diferit.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 30 martie

Recomandam urmatoarele articole:
Imensitatea – este adevărata patrie a sufletului nostru
Rugăciunea – o întâlnire a sufletului nostru cu Spiritul Cosmic și a spiritului nostru cu Sufletul Universal
Un Maestru Spiritual – redeșteaptă în sufletul nostru amintirea unor experiențe trecute
PURITATE SUFLETEASCĂ
ARMONIE SUFLETEASCĂ

Read More

Senzația – constituie pentru om singura realitate

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Nu există cu adevărat o realitate obiectivă: pentru oricare ființă umană, singura realitate este ceea ce ea trăiește, ceea ce ea simte. Să luăm cazul cuiva care are niște halucinații: el se simte urmărit de monștri, el este îngrozit și fuge țipând. În mod fizic, vizibil, nimeni nu se înverșunează împotriva lui; dar ele se simte persecutat, el suferă, iar când cineva suferă, spuneți-i că este o iluzie! Suferința sa este reală. La fel, în mijlocul celor mai rele condiții materiale, anumite persoane trăiesc niște iluminări, niște extaze, dar și în acest caz, cum să le convingi că nu este realitate? Ele s-au cufundat cu adevărat în bucurie.

Suferința sau bucuria ce o trăiește sunt poate singurele lucruri de care omul nu se îndoiește niciodată. De fapt, te poți îndoi de ceea ce vezi, de ceea ce auzi, de ceea ce atingi, dar de ceea ce simți, de ceea ce trăiești, nu te poți niciodată îndoi; este o realitate. În acest sens, se poate afirma că ființa umană este stăpâna realității, fiindcă, dacă ea se decide să fie locuită de Cer, ea va reuși, și oricare ar fi condițiile, ea va simți Cerul.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 29 martie

Recomandam urmatoarele articole:
Neliniștea – o senzație împotriva căreia trebuie să reacționăm imediat
Gândul – trebuie să se impună senzației în clipele de oboseală și descurajare
Mâinile – instrumente ale binecuvântărilor noastre
Existența Domnului – devină evidentă pentru cel care știe să dea un sens din ce în ce mai bogat propriei vieți
Gândurile – niște entități vii și active

Read More

Virtuțile – sunt niște semințe ce cresc sub soarele spiritual

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“În fiecare an, primăvara, la reîntoarcerea luminii și a căldurii, toate semințele plantate în pământ încep să crească. O știți, ați văzut-o, dar nu ați înțeles că un fenomen identic se poate produce deopotrivă în voi. Fiindcă și în voi se află niște grăunțe, niște semințe, adică calitățile și virtuțile depuse de Dumnezeu de la origini; iar dacă ele nu cresc, înseamnă că voi nu vă gândiți să vă expuneți razelor soarelui spiritual.

Dacă în primele zile ale primăverii noi mergem în fiecare dimineață să asistăm la răsăritul soarelui, acest soare care este cea mai pură imagine a Divinității, este pentru a oferi semințelor noastre cele mai bune condiții de creștere și de manifestare. Nimeni nu trebuie să se creadă atât de inteligent, savant sau rațional pentru a disprețui această practică: în planul spiritual, ca și în planul fizic, semințele cresc numai la soare.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 28 martie

Recomandam urmatoarele articole:
Mila – regăsirea sensului originar al acestui cuvânt
Luna crescătoare și luna descrescătoare – cum să folosim cele două perioade
Entitățile luminoase – manifestările lor în noi
CURAJ
RĂBDARE

Read More

„A ști, a vrea, a îndrăzni, a tăcea”. De ce a tăcea?

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“„A ști, a vrea, a îndrăzni, a tăcea”. Aceste patru verbe rezumă programul celui care pășește pe calea Inițierii. Veți întreba: „Dar de ce a tăcea?” Pentru că, din clipa în care știți ce lucrare aveți de înfăptuit, că aveți voința de a o îndeplini și îndrăzniți să o îndepliniți, nu mai este nimic de adăugat. Întreaga voastră ființă va prezenta rezultatele acestei lucrări.Când vă aflați în pace, în bucurie, este oare nevoie să o spuneți și altora? Nu, ei o văd, ei o simt.Dacă sunteți străbătuți de o furtună interioară, degeaba puteți să pretindeți că vă aflați în liniște și armonie, nimeni nu vă va crede, sau chiar vi se va râde în nas! Fiindcă totul iese la iveală: dezordinea, cacofonia…

Oamenii povestesc, explică…Ei își închipuie că, acumulând niște cuvinte și fraze, ei vor reuși să îi convingă pe alții. Dacă ar trăi cu adevărat ceea ce spun, ei nu ar nevoie nici măcar să vorbească. De aceea încercați să meditați asupra acestui precept semnificativ: „a tăcea”.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 26 martie

Recomandam urmatoarele articole:
Un Maestru Spiritual – redeșteaptă în sufletul nostru amintirea unor experiențe trecute
Ochiul Domnului – prezența sa în noi
Sinceritatea – nu justifică orice vorbă
Omraam Mikhael Aivanhov – Iubire, înţelepciune şi adevăr (Gura, urechile şi ochii)
Zidul inimii

Read More

Stăpânirea destinului nostru – să nu ne bazăm niciodată pe ceea ce vine din exterior

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Cel care dorește să-și stăpânească destinul, nu trebuie să se atașeze atât de mult de importanța celor venite din exterior: dificultăți sau oportunități, pierderi sau beneficii. Să lucreze numai, știind că toate posibilitățile se află în el. Astfel, el se va întări și va deveni din ce în ce mai capabil să înfrunte toate situațiile: eșecurile…dar și succesele, fiindcă succesele, ca și eșecurile, comportă niște pericole.

În orice domeniu, să nu vă încredeți în nici o achiziție exterioară, în nici un succes exterior. Dacă ele apar, sunt desigur binevenite, dar nu vă bazați pe ele, pentru că nimic din ceea ce este exterior nu este definitiv și nu vă aparține cu adevărat; într-o zi sau alta, vă va scăpa. Trebuie să lucrați numai să vă întăriți interior, să vă îmbogățiți interior, în inima voastră, în intelectul, în sufletul, în spiritul vostru, fiindcă numai ceea ce ați dobândit acolo vă va aparține pe veșnicie. Astfel, vă veți simți mereu liberi și independenți.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 25 martie

Recomandam urmatoarele articole:
Destinul lumii – nu depinde de oameni, ci de niște entități superioare
ÎMPLINIRE ȘI DESTIN
DESTIN
DRAGOSTE ȘI DESTIN
REALITATE ȘI DESTIN

Read More

Iubirea – să o ocrotim păstrând distanțele

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Bărbații și femeile care se îndrăgostesc și-ar dori ca iubirea lor să nu se sfârșească niciodată. Este posibil, dar numai cunoscând anumite reguli și aplicându-le. Dacă doriți cu adevărat să vă păstrați iubirea pentru o ființă, să nu vă grăbiți să vă apropiați fizic de ea, fiindcă, de îndată ce marile agitații se sting, vă veți plictisi repede și veți începe să vă observați reciproc laturile negative. Pentru a vă proteja inspirația, încercați să păstrați o anumită distanță.

Cei care doresc repede să cunoască totul, să guste totul, nu vor mai manifesta curând nici o curiozitate unul pentru celălalt, ei nu mai simt nevoia nici măcar să se întâlnească, fiindcă ei au văzut prea multe, au „mâncat” prea mult, ei s-au saturat, și vine finalul. Ei au sacrificat această iubire ce le aducea toate binecuvântările, le aducea cerul, pentru câteva clipe de plăcere. De ce nu încearcă ei să fie mai vigilenți? De ce se lipsesc ei atât de repede de aceste senzații subtile și poetice ce ar fi dat durată iubirii lor?”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 24 martie

Recomandam urmatoarele articole:
Iubirea – o calitate a vieții divine
Speranță, credință, iubire – forma, conținutul, sensul
Puritatea – nu constă în a ne feri de iubire, dimpotrivă
Iubirea – o energie ce trebuie orientată pentru binele tuturor
Ura – creează niște legături la fel de puternice ca iubirea

Read More

Răsăritul de soare – o repetiție a primei dimineți de pe pământ

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Există atâtea lucruri de descoperit privind răsăritul soarelui, atâtea exerciții de făcut pentru a te impregna de această viață, de această lumină, de această căldură! Din zori, deja, este un adevărat eveniment ce se pregătește în cer…Toți acei nori întunecați sau luminoși ce apar sau dispar…Apoi, toate culorile aurorei ce sunt tot atâtea semne vestitoare ale acestei prezențe orbitoare: soarele.

Merită să simțim ce reprezintă nașterea zilei. De miliarde de ani, fiecare nouă zi repetă neobosită nașterea primei dimineți de pe pământ…Și câte creaturi vizibile și invizibile asistă împreună cu noi la această măreață apariție a luminii! Să ne legăm de ele pentru a saluta puterile vieții.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 23 martie

Recomandam urmatoarele articole:
La răsăritul soarelui – să învățăm să ne concentrăm toate energiile pentru a străluci apoi în spațiu
Răsăritul soarelui – să învățăm să îl privim pentru ca ziua să apară și în conștiința noastră
Răsăritul soarelui – evocarea acestui moment excepțional
Hristos – își manifestă zilnic prezența
EXPANSIUNEA CONSTIINTEI

Read More

Speranța – o presimțire a vieții perfecte

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Speranța nu este o aspirație vagă la o existență mai ușoară, mai plăcută. Este o înțelepciune care știe să folosească trecutul și prezentul pentru a se proiecta în viitor și a acționa asupra lui. Speranța este capacitatea de a trăi o realitate minunată ce nu a fost încă actualizată.

Așadar, se poate spune că speranța este o presimțire a vieții perfecte. Datorită ei, voi mâncați, beți, vă hrăniți cu o fericire ce nu o cunoașteți încă, dar care este adevărata realitate. Fiindcă adevărata realitate nu se găsește în planul fizic, ci în lumea divină. Adevărata realitate înseamnă că sunteți niște moștenitori ai cerului și ai pământului. Cum sunteți încă prea tineri și neexperimentați, nu puteți intra deocamdată în posesia moștenirii voastre, dar ea există, și trebuie să știți că vă așteaptă. Aceasta este speranța.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 21 martie

Recomandam urmatoarele articole:
Speranță, credință, iubire – forma, conținutul, sensul
Speranța – se bazează pe credința în puterile vieții și ale binelui
Iubirea – o calitate a vieții divine
SINGURĂTATE
Spiritualitatea – binefacerile sale, chiar și pentru cei care au impresia că ea nu le aduce mare lucru

Read More

Armonia – atrage entitățile celeste

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Vreți să atrageți bunăvoința unor entități celeste pentru ca ele să vă favorizeze înfăptuirea proiectelor voastre? Lucrația asupra armoniei.

Oricare ar fi, entitățile luminoase sunt atrase de atmosfera ce știu să o creeze toți cei care se reunesc pentru a sluji o idee divină.Ele își spun, unele altora: „În comparație cu atâți oameni care se adună numai pentru a tuna și fulgera, pentru a-și face niște dușmani adevărați sau imaginari, iată niște ființe care s-au hotărât să lucreze împreună pentru a pregăti Împărăția lui Dumnezeu. Să mergem să la ele și să le ajutăm.” Din fiecare clipă de armonie ce reeușiți să o creați se degajă un parfum, un parfum pe care oamenii poate că nu îl percep, dar pe care aceste entități îl simt. Chiar și stelele, sus pe cer, vă surâd și vă trimit niște mesaje de iubire.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 20 martie

Recomandam urmatoarele articole:
ARMONIE SUFLETEASCĂ
ARMONIE
Orchestră și corală – imagini ale armoniei ce ar trebui să existe între oameni
Sentimentele rele – sunt dăunătoare pentru cel care le resimte înainte de a fi pentru cei care le inspiră
LINIȘTEA INIMII

Read More