Monthly Archives February 2017

Femeia – educatoare a bărbatului

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Una dintre vocațiile femeii este de a fi educatoarea bărbatului; prin gândurile, prin sentimentele, prin privirile sale, prin întreaga sa atitudine, ea trebuie să îl inspire astfel ca el să se comporte mereu cu mai multă noblețe, echitate, curaj. Bărbatul nu cere decât să fie inspirat, exaltat de femeie. De aceea, atât timp cât femeile nu au acest ideal, atât timp cât se gândesc la bărbați numai să le satisfacă dorințele, plăcerile sau nevoile de confort, ele nu-și vor îndeplin adevărata vocație și vor deveni ele însele victime.

Veți spune: „Cum poate femeia să îl educe totuși pe bărbat? Ea este mult mai slabă și mai fragilă decât el! Îi este imposibil să i se opună.” Pentru a-l influența, nu este nevoie să i se opună, există niște metode mai subtile. Iar ea îl mai poate educa și într-un alt fel: educându-i copiii, iar acești copii vor respecta întreaga lor viață femeile din cauza mamei lor. Prin influența zilnică ce o pot exersa asupra tinerilor lor copii, mamele au mijloacele de a crea niște caractere drepte, nobile, generoase, niște sfinți, niște eroi.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 28 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
Întâlnirea unui bărbat cu o femeie – trebuie să se întâmple mai întâi în lumea divină
Dacă vrei să transformi lumea, iubeşte o femeie!
Dumnezeu – Îl iubim pe El prin intermediul fiinţelor omeneşti
Cântecul – să îi regăsim funcția sa mistică
Iubirea noastră – trebuie să îmbrățișeze toate creaturile

Read More

Legăturile – ce trebuie să căutăm să le avem cu oamenii și natura

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Totul se găsește în modalitatea de a considera ființele și lucrurile. Dacă aveți conștiința luminată, fiecare dintre gândurile voastre poate fi punctul de plecare al unor împliniri minunate; altminteri, aruncați bogățiile oferite de natură și de ființele umane, nu înțelegeți nimic, nu câștigați nimic, vă simțiți săraci și nefericiți.

Priviți cum trăiesc oamenii unii lângă ceilalți: ei se intersectează și își urmează drumul fără să mai fie conștienți de prezența lor mutuală, ca și cum ar fi niște bucăți de piatră sau de lemn. Priviți și cum ei se înghesuie. Așadar, este prea mult să le vorbești despre legăturile ce ar trebui să le aibă cu natura. Ei se cred singurele ființe cu adevărat vii, inteligente din univers, iar ca să dea niște exemple din această viață, din această inteligență, oare ce fac? Ei exploatează natura fără scrupule, fără să-și dea seama că, distrugând-o, ei se îngrădesc, ei se întunecă. O întreagă trezire de conțtiință trebuie să se producă în ei pentru ca legăturile, nu numai cu oamenii, dar și cu natura, să devină, în sfârșit, vii și bogate.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 27 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
Căminele de lumină – fac legătura între pământ și Cer
Nuditatea – pune corpul fizic în legătură cu întreaga natură
Natura – să încercăm să intrăm în legătură cu toţi locuitorii ei
Izvorul Divin – să restabilim legătura cu El
Piscurile munților – pun în legătură pământul cu cerul

Read More

Adevărul – nu putem decât să ni-l apropiem

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Chiar dacă toți oamenii posedă o structură identică, ei sunt cu toții diferiți ca sensibilitate, înțelegere, nevoi, aspirații, și nu pot avea așadar aceeași percepție a lucrurilor. Așadar, atunci când ei se înfruntă în numele adevărului, acest adevăr pe care fiecare îl cere insistent nu este decât propriul adevăr.

Veți spune: „Atunci, nu mai există adevăr ?” Ba da. Pe măsură ce omul se înalță interior, detașându-se de interesele sale personale, egoiste, purificându-se, lăsându-se pătruns de lumina divină, el se apropie mai mult de adevăr. Este însă imposibil să spunem că vom cunoaște într-o bună zi adevărul ca principiu absolut. Singurul lucru ce îl putem afima cu certitudine este că, dacă ne străduim să eliminăm straturile opace formate în jurul nostru de gândurile, sentimentele noastre întunecate și prost stăpânite, ne apropiem de fiecare dată puțin mai mult de adevăr.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 24 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
Imensitatea – este adevărata patrie a sufletului nostru
Adevăratele schimbări – se produc numai dacă oamenii încearcă să se amelioreze
Adevărata pace – nu depinde de condițiile exterioare
ADEVAR SI PARADOX
ADEVĂR ȘI IUBIRE

Read More

Emanațiile psihice – poluează sau purifică aerul

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Zilnic auzim vorbindu-se despre polarea aerului, oamenii se plâng zilnic de fumul uzinelor, de gazele de eșapament ale mașinilor…Dar ce fac ei înșiși deseori? Oare nu otrăvesc atmosfera psihică prin niște emanații toxice: gândurile și sentimentele lor de ură, de gelozie, de furie? Trebuie să știți: tot ce fermentează în fiecare ca gânduri, sentimente și dorințe dăunătoare produce niște emanații rău mirositoare, asfixiante.

Dacă ar exista niște laboratoare dotate cu aparate suficient de performante, s-ar putea verifica că anumite emanații umane sunt atât de murdare, de impure, încât produc în lumea psihică o influență la fel de toxică ca niște gaze asfixiante. S-ar putea face și constatarea inversă: că emanațiile unei ființe spirituale sunt extrem de binefăcătoare pentru toate creaturile. Prin prezența sa, o asemenea ființă acționează favorabil asupra celor care o înconjoară, deoarece ea și-a învins slăbiciunile. Dacă atmosfera psihică a pământului nu a devenit încă complet irespirabilă, este pentru că există niște bărbați și femei dezinteresate și plini de iubire care și-au consacrat viața păcii și luminii.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 22 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
Oceanul cosmic – mediul psihic în care ne-am cufundat
Postul – trebuie înțeles deopotrivă și în planul psihic
Apa – materializare a fluidului cosmic. Să învățăm să o folosim pentru o lucrare psihică
Viața psihică – ne modelează corpul fizic
Calul și călărețul – legăturile dintre corpul fizic și viața psihică

Read More

Esențialul – este de găsit în noi înșine

Category: General Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Mulți bărbați și femei și-au pus capăt zilelor deși, așa cum se spune, „ei aveau totul pentru a fi fericiți”: tinerețea, frumusețea, inteligența, bogăția, o familie și niște prieteni care îi iubeau…Ei aveau totul, mai puțin esențialul: gustul de a trăi. Acesta nu le putea fi dat de nici unul dintre avantajele exterioare sau materiale ce le posedau, nici chiar afecțiunea anturajului lor.

Așadar, omul are ceva de înfăptuit în sinea sa, în interior, în sufletul și spiritul său, acolo el trebuie să caute ce are nevoie. Numai sufletul și spiritul său îl vor învăța sensul vieții, îi vor da gustul vieții, și el nu va slăbi, oricare ar fi condițiile. În cele mai grele situații el va putea comunica cu entitățile celeste și el se va simți copleșit, plin de lumină. Când cauza bucuriei voastre, a împlinirii voastre se află în interiorul vostru, nimic și nimeni nu vor putea să vi le ia. În ziua în care vă veți hotărî să căutați esențialul în voi înșivă, vă veți afla pe calea libertății, a nemuririi, a veșniciei.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 21 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
Trierea – este mereu necesară fiindcă trebuie să reținem numai esențialul
Viața spirituală – se bazează pe repetarea câtorva adevăruri esențiale
Creierul- trebuie să îl menținem lucid pentru a putea primi adevărurile esențiale ale vieții
Imensitatea – este adevărata patrie a sufletului nostru
Virtuțile dezvoltate de om – îl luminează și îl ocrotesc după moarte

Read More

Suferința – să ne rugăm numai ca ea să ne ajute să creștem

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Dumnezeu nu există pentru a răspunde nevoilor de comoditate, de liniște și bunăstare ale oamenilor. El se preocupă numai de ceea ce îi face să crească. Ei nu au înțeles însă bine aceasta. Când suferă, ei se roagă Domnului…Este foarte bine, rugăciunea îi poate ajuta, dar ei trebuie să știe la ce le folosește, în ce scop și când să o utilizeze, altminteri ei nu o vor simți niciodată împlinită.

Când suferiți, să nu îi cereți Domnului să vă elibereze de această suferință, ci să vă ajute să o suportați, pentru a extrage din ea toate binefacerile. Pentru că rațiunea existenței suferinței nu este de a ne face rău, ci a ne învăța unde se află adevăratul bine, făcându-ne astfel mai puternici, mai inteligenți, maivii. Repetați-vă zilnic că, datorită suferinței, veți dobândi o mare cunoaștere. Să nu vă gândiți că, vorbindu-vă astfel, eu vă minimizez sau vă subestimez suferințele; eu îmi vorbesc și mie însumi, fiindcă toți, fără excepție, trebuie să ne instruim și să ne perfecționăm.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 16 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
SUFERINȚA DIN IUBIRE
Suferința – o depășim identificându-ne cu spiritul din noi
Suferințele – în ce sens se poate spune că ele vin de la Dumnezeu
A VEDEA LAMPA SAU AMBALAJUL
LINIȘTEA INIMII

Read More

Mila – regăsirea sensului originar al acestui cuvânt

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“În sensul său originar, cuvântul „milă”, ce reprezintă, asemenea credinței și al speranței, o virtute teologică (adică are ca obiect Divinitatea), desemnează iubirea omului pentru Dumnezeu, din care provine neapărat iubirea aproapelui. Din nefericire, acest cuvânt „milă” a pierdut cu timpul semnificația sa sublimă, iar ceea ce numim acum „milă” se exprimă prin unele fapte ce nu pot să fie însoțite de vreun sentiment de iubire adevărată. Mulți sunt miloși fiindcă Biserica și familia i-au învățat că trebuie să dea pomană săracilor, să îi ajute pe cei necăjiți etc.

Așadar, mila este deseori rezultatul unei educații limitate, și nu are nimic de a face cu bunătatea. Multe persoane „miloase” otrăvesc viața familiei lor și a anturajului! De asemenea, există multe persoane miloase, dar întâlnim foarte puține cu adevărat bune. Creștinii ar trebui să se străduiască să regăsească semnificația inițială a cuvântului „milă”, ce înseamnă „iubire”, fiindcă cel care afirmă că îl iubește pe Dumnezeu, trebuie să îl iubească și în aproapele său.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 15 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
În slujba altora – ne împlinește
A TOCI TAISUL SABIEI
AMBELE FETE ALE MONEDEI
Fericirea altora – constituie un criteriu de evoluție dacă ne bucurăm de ea
Nutriția – dimensiunea sa spirituală

Read More

Legile economiei – sunt valabile și în planul spiritual

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Se constată că, din ce în ce mai mulți bărbați și femei se interesează de economie și finanțe. În acest domeniu, toți devin niște campioni, sau cel puțin așa își închipuie. În realitate, dacă ar fi înțeles bine problemele economice și financiare, ei ar fi învățat să se ocupe mai întâi de bogățiile spirituale ce le primesc de la Cer, cum să le păstreze, cum să le fructifice.

Orice neștiutor știe că, dacă nu-și fructifică capitalul, după o vreme nu va mai avea nimic, fiindcă un capital nealimentat se consumă repede. Dar, când este vorba despre planul spiritual, chiar cei mai instruiți se lasă sărăciți: ei uită că lumina, căldura, bogăția interioară se epuizează repede, dacă nu lucrează zilnic să le mărească. Cum să le mărească? Prin rugăciune, meditație, prin niște exerciții. Legându-se zilnic la Izvorul nesecat al vieții divine, ei își vor reînnoi neîncetat energiile, împlinindu-și chemarea.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 14 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
Susținerea – și înțelegerea lumii divine trebuie să ne fie îndeajuns
Superstiția – iluzia ce o vom culege acolo unde nu am semănat
A ALEGE SAU A NU ALEGE
ALEGEREA FERICIRII
ALEGERI ȘI RENUNȚĂRI

Read More

„Să facem om după chipul și după asemănarea Noastră” – comentariu

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“În cartea Facerea este scris că, după ce a separat pământul de ape, a creat soarele, luna, stelele, plantele și animalele, Dumnezeu a spus în a șasea zi: „Să facem om după chipul și după asemănarea Noastră.”

Universul este corpul Domnului, un corp pe care El îl însuflețește cu spiritul său. În același fel, omul posedă un corp; acest corp este o reflectare a universului, iar spiritul ce îl însuflețește este o scânteie țâșnită din Spiritul Divin. Astfel, Dumnezeu nu este, așa cum unii își închipuie, acel monarh absolut care conduce departe de vederea noastră, dintr-un loc inaccesibil, de la marginea cerului. Desigur, El este ființa cea mai de nepătruns, de nesesizat, dar în același timp cea mai apropiată, fiindcă El se află în noi. Așadar, noi avem o întreagă lucrare de înfăptuit pentru a simți și însufleți această prezență ce ne locuiește. Nimic nu este mai prețios decât senzația de a fi locuit de Domnul: în acea clipă, orice s-ar întâmpla, nimic nu ne poate clătina credința.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 13 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
SCANTEIA
ADEVARATA AUTORIATATE A INIMII TALE
DACA IUBIREA NU APARE ACUM
Dumnezeu a creat omul după chipul său – consecințe ale acestei revelații
Despre Dragoste

Read More

O evoluție – se produce când apar condițiile favorabile

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Istoria omenirii este o succesiune de schimbări. Nimic nu poate rămâne pe loc, deoarece viața este într-o mișcare continuă. Ne-ar place să credem că această mișcare este mereu un progres și se îndreaptă în sensul evoluției. Din nefericire, suntem obligați să constatăm că uneori există niște declinuri.

Evoluție sau declin, nimic nu rămâne pe loc. Generațiile de ființe umane se succed, și chiar dacă, în anumite țări, schimbările se produc mai încet decât în altele, sau se îndreaptă într-o direcție greșită, atunci când condițiile o permit, nimeni nu le poate împiedica să ia o orientare favorabilă. Mai întâi, există niște curenți emiși de spiritele luminoase din lumea invizibilă, iar ființele care sunt pregătite captează acești curenți, devenindu-le astfel conductori. Când a venit momentul, schimbările sunt deopotrivă acceptate de ansamblul societății.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 12 februarie

Recomandam urmatoarele articole:
Fericirea altora – constituie un criteriu de evoluție dacă ne bucurăm de ea
Libertatea – omului depinde de gradul său de evoluție
Postul, o cale de evolutie spirituala
Spatiul personal de evolutie
Ispitele evolutiei spirituale: importanta de sine

Read More