Monthly Archives September 2016

Sentimentul de fraternitate – o conștiință a universalității noastre

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Ființa umană se caracterizează prin faptul că posedă o conștiință, dar ea nu este pe deplin conștientă în privința noțiunilor de colectivitate, de universalitate. Această însușire îi permite să pătrundă în sufletul și inima celorlalți, până când îi face să sufere, trăind ea însăși durerile ce le imprimă. Ea simte, ea înțelege că tot ce face celorlalți, atât binele cât și răul, și-l face și ei însăși. În aparență, fiecare ființă pare izolată, separată de celelalte; în realitate, o parte din ea însăși este legată de colectivitate și trăiește în toate creaturile, în întreg cosmosul.

Dacă această conștiință colectivă s-a trezit în voi, o simțiți în relațiile cu ceilalți în gândurile, în sentimentele, în cuvintele, în faptele voastre, totul vă revine ca ecou. Fiindcă ființa voastră, întinzându-se la dimensiunile universului, a devenit o entitate colectivă. Această stare de conștiință poate fi numită sentiment fratern.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 30 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:
SENTIMENTE
Sensibilitate – și sentimentalism
A DARUI FARA RESENTIMENTE
Sentimentul religios – este înscris în structura ființei umane
Gânduri și sentimente – cum acționează fără știrea noastră

Read More

Arhanghelul Mihail – sărbătoarea sa este la începutul toamnei

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“În Vechiul Testament, Mihail este arhanghelul care, în fruntea armatelor cereşti, obţine toate victoriile. Iar în Noul Testament, în Apocalipsă în special, el este cel care, la sfârşitul veacurilor, va birui balaurul. De asemenea, se spune că, atunci când a murit Moise, diavolul a dorit să pună mâna pe corpul său, iar arhanghelul Mihail s-a opus şi i l-a smuls. Numeroase tablouri şi icoane îl reprezintă pe arhanghel cu o balanţă în mână, cântărind faptele oamenilor după moartea acestora: pe un taler se adună faptele lor rele, iar pe celălalt taler cele bune. În acest timp diavolul se află acolo, gata să îl antreneze pe om în împărăţia sa infernală, şi el este furios, scrâşneşte din dinţi văzându-l pe Mihail adăugând pe taler o ultimă faptă bună care va face ca balanţa să oscileze de partea binelui și a mântuirii.

Sărbătoarea Sfântului Mihail se situează în semnul Balanţei, la începutul toamnei. Toamna este anotimpul recoltelor: se culeg fructele, se aruncă cele stricate şi se păstrează cele bune. Ca şi în cazul pomilor, Iisus spunea că putem recunoaşte oamenii după roadele lor. Într-un anumit fel, se poate afirma că fiecare recoltă este o formă de judecată.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 29 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:
Arhanghelul Gabriel – transmisia genelor
Iubirea – un cerc pe care trebuie să îl lărgim neîncetat
Spiritele luminoase – să le invităm să se instaleze în noi
Luna – astru al magiei, domnește asupra apelor
Hrana – ce trebuie să o pregătim pentru entitățile celeste

Read More

Apa – cele două procese ale purificării sale: analogii cu ființa umană

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Din cauza puterii sale mari de absorbţie, apa, circulând pe pământ sau în aer, se încarcă de impurităţi. Natura a prevăzut însă și niște procese pentru purificarea ei. Aceste procese sunt de două feluri. În primul, apa se infiltrează în sol; acolo, în întuneric, ea străbate diferite straturi, lăsându-şi prin trecere impurităţile. Astfel, ea devine, încet-încet, limpede şi clară, şi într-o zi ţâşneşte undeva ca apă de izvor. Al doilea, este cel al evaporării: încălzită de razele soarelui, apa se înalţă în atmosferă, sub formă de vapori şi se purifică prin transformarea în vapori. Mai târziu, ea cade din nou pe pământ sub formă de rouă, de ploaie, dând viaţă vegetaţiei și tuturor creaturilor.

Pentru oameni, există de asemenea două metode de purificare. Dacă ei duc o viață întunecată, prozaică, pasională, ei vor trebui să se purifice cufundându-se în pământ unde vor fi supuși unor mari presiuni; adică vor trece prin niște încercări, niște suferințe. Spiritualiștii aleg însă în mod conștient cea de-a doua metodă: ei știu că, expunându-se razelor spiritului, se vor ușura, se vor înălța și impregna cu particulele cele mai luminoase care îi vor purifica, îi vor sfinți.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 28 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:
Beția – să o căutăm în apa ce coboară din munții spirituali
A PUNE CAPAT UNEI INVOIELI
Apa – un sprijin pentru viața noastră spirituală
ADEVARUL APARE IN MAI MULTE FORME
Roua – apa fertilizată de spiritul universal

Read More

Iubirea – un cerc pe care trebuie să îl lărgim neîncetat

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Atunci când ne dorim să întemeiem o familie, suntem obligaţi să ne străduim să ieşim din noi înşine, să ne deschidem celuilalt, soţ sau soţie, iar mai târziu copiilor. Greşeala oamenilor este însă că nu au înţeles că trebuiau să lărgească şi mai mult acest cerc al familiei, să extindă această iubire la alte creaturi, la întreg universul. De aceea ei nu sunt încă fericiţi, chiar cu familia şi prietenii lor.

Fericirea înseamnă să nu te opreşti la o fiinţă, la două, la zece sau la o sută…ci să iubeşti la infinit. Așadar, continuaţi să iubiţi pe cei pe care deja îi iubiţi, dar extindeţi-vă încă cercul iubirii voastre pentru a avea chiar nişte schimburi cu toate creaturile superioare: îngerii, arhanghelii, ierarhiile cereşti, Dumnezeu…Atunci, familia voastră, prietenii voştri se vor îmbogăţi, se vor întări, se vor înfrumuseţa, se vor purifica din cauza tuturor acestor stări sublime ce le hrăniţi în inima şi sufletul vostru.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 27 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:
Dumnezeu – iubirea sa ne-a oferit totul de la origini
Iubirea – ce o au ființele pentru noi: un izvor de ocrotit
Iubirea – un curent care circulă
IUBIREA NU IA OSTATICI
Iubirea noastră – trebuie să îmbrățișeze toate creaturile

Read More

Materia – să coborâm în ea pentru a o însufleți

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“Spiritualitatea nu constă în dispreţuirea materiei, ci în a coborî în ea, a lucra asupra ei pentru a o însufleţi, a o organiza. Iar prin „materie”, trebuie să înţelegem deopotrivă şi corpul fizic. Dacă îl neglijăm sub pretextul că ne consacrăm funcţiilor nobile ale intelectului, ale sufletului şi spiritului, aceste funcţii deopotrivă vor slăbi încet-încet.

Nu trebuie să lăsăm corpul fizic în starea unei case părăsite ce ajunge un adăpost al insectelor şi păsărilor nopţii. Din contră, proprietarul lor trebuie deseori să o cureţe, să o întreţină, să o facă mai suplă, mai vie. Coborârea în materie având această intenţie nu reprezintă niciodată o cădere. Tocmai aici trebuie să facem o distincţie corectă între coborâre şi cădere. Coborârea în materie este un lucru, căderea este altceva. Noi trebuie să coborâm în materie cu intenţia de a o însufleţi, a o lumina, pentru a face din corpul nostru lăcaşul Dumnezeului viu.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 26 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:
Omraam Mikhael Aivanhov – 1969.12.25 – Discipolul trebuie sa-si incalzeasca propria materie (a doua nastere)
Marea Operă – fazele sale corespund succesiunii culorilor în natură
Scoica perlieră – ne învață cum să ne transformăm dificultățile
Budha – care își privește mâna dreaptă
CE VEDE DUMNEZEU

Read More

Dumnezeu – iubirea sa ne-a oferit totul de la origini

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: 2 comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“De două mii de ani li se repetă creștinilor că Dumnezeu este Iubire, dar s-a înțeles oare cu adevărat sensul acestor cuvinte? A spune că Dumnezeu este Iubire înseamnă să conștientizezi că El a dat totul, tuturor ființelor, fără excepție.Voi suferiți, sunteți necăjiți și cereți Domnului să vă sară în ajutor; credeți că acum, aici, aveți nevoie de ajutorul său și că El trebuie să răspundă rugăciunilor voastre, adică să vă dea sănătatea, să vă aranjeze afacerile, să vă dea niște prieteni, să vă elibereze de dușmani…Vă înșelați, Dumnezeu nu are nimic de făcut pentru voi acum, fiindcă El a făcut deja totul. Zămislind ființa umană, El a prevăzut totul, El i-a oferit totul, așadar nu mai este nimic de cerut.

Adevărații fii ai Domnului sunt cei care nu cer nimic, fiindcă ei știu că posedă deja totul. Dacă cereți niște mâini pentru a lucra, niște picioare să mergeți, niște ochi să vedeți, este ridicol, voi le aveți deja, în planul spiritual ca și în planul fizic. Trebuie numai să vă rugați pentru a cere lumina care vă va spune cea mai bună metodă de a le folosi.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 23 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:
Dumnezeu – Îl iubim pe El prin intermediul fiinţelor omeneşti
Dumnezeu – există în noi numai dacă Îl conștientizăm
Spiritele naturii – să le determinăm să participe la venirea Împărăției lui Dumnezeu
CE VEDE DUMNEZEU
DIALOG CU DUMNEZEU

Read More

Toamna – corespondența sa în existența umană

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“În fiecare an, pe 22 septembrie, soarele intră în semnul Balanței, deschizând astfel o perioadă nouă. Este toamna, epoca culesului şi adunatului fructelor coapte; seminţele sunt şi ele triate pentru hrană sau conservate pentru a fi semănate mai târziu, astfel ca ciclul să continue. Dar această lucrare de separare, de triaj, ce se face în natură nu priveşte numai vegetaţia: ea priveşte şi fiinţa umană. Fiindcă toamna este momentul acelei separări despre care vorbeşte Hermes Trismegistus în Tabla de Smarald: „Vei separa subtilul de grosier cu băgare de seamă și cu judecată”, adică cu mmare grijă. Separarea subtilului de grosier înseamnă separarea spiritualului de material. De aceea Inițiatul, care participă cu spiritul său la această lucrare a întregii naturi, știe că a venit clipa să lase să moară materia obscură ce există încă în el, pentru a elibera adevărata viață.

Așa cum fructul se separă de arbore, așa cum sâmburele sau sămânța se separă de fruct, tot așa și sufletul se va separa într-o bună zi de corp. Corpul este învelișul sufletului, iar sufletul este sămânța ce va fi semănată în înalt, în cer. În ziua în care fructul omului s-a copt, el nu mai cade din nou pe pământ ca sămânța unei plante, ci zboară spre cer.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 22 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:
Toamna – separarea
Marea Operă – fazele sale corespund succesiunii culorilor în natură
SEPARARE SAU UNIRE
Anotimpurile – și reînnoirea unor forțe în natură
Eliberarea – semnele sale prevestitoare

Read More

Sângele – servește drept hrană entităților lumii invizibile

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“Chiar cei mai ignoranți oameni știu că sângele este un lichid extrem de prețios, iar cel care își pierde sângele, își pierde și viața. Atât timp cât circulă în interiorul corpului, sângele este protejat ca într-un recipient închis. Dacă scapă, dintr-un motiv sau altul, el se evaporă ca orice lichid; adică, din acest sânge se răspândesc niște particule eterice ce se vor împrăștia în spațiu. Or, aceste particule sunt vii, ele au păstrat ceva din elementele ce fac din sânge un purtător al vieții. De aceea ele servesc ca hrană entităților invizibile.

Această proprietate a sângelui de a degaja emanații din care se hrănesc niște entități invizibile este cunoscută din cea mai îndepărtată antichitate. Despre un rănit se spune că își pierde sângele. De fapt, el îl pierde, dar cum în realitate nimic nu se pierde în univers, există totdeauna niște creaturi ca vin să se hrănească cu emanațiile ce se elimină din câteva picături de sânge. De aceea, dacă pierdeți sânge, să nu îl lăsați să se usuce – sau să nu îl ștergeți – fără să îl fi consacrat cu ajutorul gândului entităților luminoase din lumea invizibilă. Ele vor ști cum să îl folosească în lucrarea lor.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 21 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:
Apă, sânge şi lumină – legăturile dintre ele
Împărtășania – dimensiunile sale cosmice
Lumina – să facem zilnic din ea hrana noastră
Frica – să ne exersăm să nu îi cedăm
SCANTEIA LUMINII DIVINE

Read More

Spiritele luminoase – să le invităm să se instaleze în noi

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

“De ce vă limitați numai la întâlnirile făcute în planul fizic cu niște ființe umane? Există atâtea ființe pe care le puteți întâlni și intra în legătură cu ele! Zilnic, aveți posibilitatea nu numai să vă legați de entitățile luminoase care populează universul, dar să le și atrageți la voi. Adresați astfel lor: „Veniți, veniți, prieteni celești, instalați-vă în mine ca și în casa voastră.”Adresați-vă Domnului, Mamei Divine, Sfintei Treimi, tuturor îngerilor și arhanghelilor, servitori ai luminii, și spuneți-le: „Întreaga mea ființă vă aparține, folosiți-mă pentru slava Domnului, pentru venirea Împărăției și a Dreptății sale pe pământ.”

Prin aceste cuvinte de consacrare, invitați entitățile celeste să vină să locuiască în voi și vă puneți sub protecția lor. Până acum, să nu vă mirați că există alte entități, deloc celeste, care caută să se instaleze în voi, fără să vă aștepte invitația! Voi sunteți cei care decideți de cine vreți să fiți „ocupați”.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 20 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:
Beția – să o căutăm în apa ce coboară din munții spirituali
Nutriția – dimensiunea sa spirituală
Forța sexuală – numai un ideal spiritual o poate sublima
Spiritele naturii – să avem o atitudine de respect față de ele
Lucrarea spirituală – constituie adevărata odihnă

Read More

Marea Operă – fazele sale corespund succesiunii culorilor în natură

Category: Gandul ZileiOmraam Mikhael Aivanhov Comments: One comment

Omraam Mikhael Aivanhov

“De ce descriu alchimiștii transformarea materiei Marii Opere ca o succesiune de culori? Fiindcă ei au observat această succesiune în viața vegetală. Priviți pomii fructiferi: la câteva nuanțe apropiate, ei trec printr-o succesiune de culori, mereu în aceeași ordine, deoarece natura este bogată în diferențieri. În timpul iernii, pomii sunt negri și goi. Primăvara, ei devin albi prin flori și verzi prin frunze. Apoi vine vara: prin coacerea fructelor, ei devin galbeni și roșii; iar când se spropie toamna, frunzișul devine roșu și auriu. Procesul se încheie cu roșul și auriul, este sfârșitul ciclului, ca în opera alchimică.

După imaginea vegetației, ființa umană trebuie să străbată interior toate fazele operei alchimice. Ea moare, apoi renaște. Ea renaște cu niște virtuți și puteri noi: niște culori noi.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Gândul zilei de 19 septembrie

Recomandam urmatoarele articole:
VIATA TA E O OPERA DE ARTA
Bob Doyle – Urmeaza-ti pasiunea, descopera-ti puterea
DARUL VIEȚII
LACRIMI
RAMAI IN VIATA TA

Read More