Monthly Archives March 2014

[audio] Deepak Chopra – The Soul Of Healing Meditations [1CD – 8MP3]

Category: Audio/VideoMeditatii Comments: 2 comments

Deepak Chopra - The Soul Of Healing Meditations
Read More

Omraam Mikhael Aivanhov – 19.04.1982 – Aura. Calitatile aurei si metodele de a o curata

Category: Omraam Mikhael Aivanhov Comments: No comments

Omraam Mikhael Aivanhov

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV

Aura. Calităţile aurei şi metodele de a o curăţa

Conferinţa din 19.04.1982

Lectura meditaţiei zilei

Pentru a pătrunde în anumite locuri trebuie să aveţi un permis, şi acesta, odată obţinut, porţile vi se deschid. Aşa se întâmplă în planul fizic. La fel şi în lumea invizibilă. Pentru a pătrunde în anumite regiuni trebuie un permis, şi acest permis este aura, culorile care o compun. Astfel, pentru a putea fi admis într-o regiune determinată, trebuie să ai în aura proprie culorile acestei regiuni. Dacă posedaţi, de exemplu, culoarea galben-auriu, veţi fi primiţi în bibliotecile naturii, şi toate secretele vi se vor revela. Albastrul vă va duce în regiunea muzicii şi a religiei, roşul în aceea unde vă veţi inspira din chiar esenţa vitalităţii. Aura este, deci, determinată pentru a fi primit în lumea invizibilă iar culorile înscrise în ea sunt atâtea permise de trecere în regiunile cărora ele le corespund

Iată, deci, o pagină foarte interesantă, foarte originală, benefică, utilă. Dar iată că oamenii nu sunt aşa. Ei nu ştiu că pentru a intra într-o anume regiune, fiindcă lumea invizibilă este divizată, existând tot felul de regiuni, iar pentru a putea merge, intra, a fi acceptat, ei bine, trebuie o recomandare, un permis, un paşaport, ca pentru străinătate. Există vămi, trebuie vize, trebuie, oh, lá, lá, lá, paşapoarte. Şi de ce aceasta nu este la fel şi pentru lumea invizibilă? Lumea invizibilă, de asemenea, este compusă din regiuni din ce în ce mai frumoase, mai luminoase, şi cu cât se coboară, cu atât aceste regiuni sunt mai întunecoase, ordinare, impure, urâte, ca şi în lumea obişnuită. Lumea, la fel, este făcută din diferite chintesenţe, de diferite densităţi, de diferite opacităţi şi culori. Lucruri care sunt terne, opace, murdare, dure şi netransparente, cele care sunt cristaline, care sunt pure, transparente, minunate, colorate. Atunci, cum lumea fizică este o reflecţie a ceea ce există sus, putem deduce, trage concluzii extraordinare, şi care sunt adevărate.

Read More

[video] Eckhart Tolle – Touching the Eternal – 6CD [RO]

Category: Audio/VideoConferintaEckhart Tolle Comments: No comments

Eckhart Tolle - Touching the Eternal

De-a lungul secolelor, oameni din întreaga lume au mers în India, în căutarea adevărului spiritual. Considerată a fi leagănul spiritualităţii, India a dat lumii mai mulţi mistici şi învăţători spirituali decât oricare altă ţară.
Ce loc mai potrivit ar fi pentru Eckhart Tolle de a ne vorbi despre eternul Acum?
Să-l însoţim aşadar în această experienţă transformatoare, şi să ne îngăduim să fim ghidaţi prin cuvinte şi linişte în starea de Prezenţa. Aceasta este starea conştiinţei în care lumea limitată a formei devine un portal către divinitate. În cele şapte zile ale retreatului din India, Ekhart Tolle ne vorbeşte cu umilinţă, înţelepciune şi umor despre mai multe subiecte: copiii şi spiritualitatea, suferinţa conştientă, încrederea în sine, relaţiile de cuplu, îndrăgostirea, dependenţa, vina, iertarea, rugăciunea, moartea, singurătatea, devotamentul.

Ziua 1: The Renunciation of Thought – (Renunţarea la gândire)

Ziua 2: Death and Dying: The Greatest Portal – (Moartea şi a muri: cel mai mare portal)

Ziua 3: The Power of Not Knowing – (Puterea lui a nu şti)

Ziua 4: Addiction to Suffering – (Dependenţa de suferinţă)

Ziua 5: Spiritual Practice and Patterns of Resistance – (Practici spirituale şi modele de rezistenţă)

Ziua 6: The Last Delusion – (Ultima amăgire)

Read More

[audio] Real Subliminal – Attitude of Gratitude

Category: Audio/VideoTonuri audio Comments: One comment

Real Subliminal - Attitude of Gratitude

Dezvoltarea unei atitudini de recunoştinţă atrage recunoştinţa în vieţile noastre. Aceste mesaje subliminale ne ajută în acest sens.
Recunoştinţa este un element pe care oamenii de multe ori îl neglijează. Legea atracţiei ne spune că “gândurile noastre devin realitatea noastră”, şi asupra oricărui lucru este îndreptată atenţia noastră, acel lucru se va manifesta la un moment dat.
Recunoştinţa este o “bucată” uriaşă din legea atracţiei. Ea reprezintă combustibilul credinţei noastre. Principiul de funcţionare este următorul: ne exprimăm recunoştinţa pentru ceea ce deja avem, pentru lucrurile şi aspectele care sunt bune în viaţă. În acest fel, gândurile şi atenţia noastre sunt concentrate asupra acestor lucruri şi… ce gândim, materializam. Mai multe lucruri benefice se vor manifesta în realitatea noastră.
Unii ar putea spune că nu prea sunt multe lucruri în viaţă pentru care să fim recunoscători. Întotdeauna sunt aspecte bune, pozitive: familia, serviciul, sănătatea, chiar şi mintea noastră, cu care putem gândi şi cu care învăţăm să ne dezvoltăm. Indiferent de lucrul din viaţa noastră asupra căruia putem să ne exprimăm recunoştinţa, acel lucru va fi atras mai mult în vieţile noastre.
Acest album “plantează” în mintea noastră mesaje, sub forma subliminală, care ne vor induce o atitudine de recunoştinţă. Ne vor ajuta în primul rând să identificăm lucrurile benefice din vieţile noastre, ajutându-ne astfel să ne concentrăm asupra lor, atrăgându-le astfel din ce în ce mai mult în manifestare.

Mesajele subliminale de pe acest album sunt în limba engleză. Iată câteva dintre acestea:

 • I have an attitude of gratitude
 • I am grateful for all the good in my life
 • Gratitude comes naturally for me
 • I regularly give thanks for all the good things in my life
 • I appreciate all the good fortune in my life
 • I am appreciative of all the positive things in my life
 • I express my gratitude every day
 • I have so many things to be grateful in my life
 • I am grateful for the health I have
 • I am grateful for the friends I have
 • I am grateful for the family in my life
 • I am grateful for my mind and body
 • I am grateful for the ability to develop myself
 • All the things I am grateful for are being manifest in greater abundance
Read More